Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 март 2015

Водене на разговор на английски | dLambow

Разговор на английски език (Having a conversation)

 

Водене на разговор (Having a conversation in English)

Всеки, който е започнал да изучава английски език, иска и час по-бързо да усвои начините за започване на разговор. Възможни са много и различни начини за започване на разговор, да покажете на събеседника си, че го слушате; да изразите съгласие или несъгласие; да проверите дали са Ви разбрали или не и т.н. 

Having a conversation
Водене разговор на английски
 

В процеса на разговора Вие също може да помолите някой да повтори нещо, да смените темата на разговор или за завършите беседата. За всички тези случаи може да намерите някои подсказки по-долу.

Започване на разговор (Starting a conversation)

 Как да започнете разговор на английски? Ето няколко основни встъпления:
 • Hello - Здравей (неформален поздрав, за пред познати хора).
 • Nice weather, isn’t it? - Хубаво време, нали?
 • Aren’t you a friend of Ivan’s? - Вие не сте ли приятел на Иван?
 • Did you see the match last night?- Гледа ли мача миналата вечер?
 • So, what do you think about (this match)? - Е, какво мислиш за това (за мача)??
 • What’s your favourite TV show? - Кое е твоето любимо телевизионно шоу?
 • Guess what I did last night? - Познай какво правих миналата нощ?
 • So, how’s your new shoes? - Е, как са новите обувки?

Показвате, че Вие слушате (Showing that you are listening)

 • Uh-huh. - А-ха.
 • Yeah. - Да.
 • Exactly. - Точно.
 • Ok. - Добре,
 • Right. - Вярно.
 • I know what you mean. - Знам какво имате предвид (Добре Ви разбирам).

Давате си време, за да помислите (Giving yourself time to think)

 • Um… - Хм…   
 • Well… - Ами…
 • Uh… Е-е…
 • Just a minute. - Само за момент (за минутка).
 • Let me think. - Чакай да помисля (Позволи ми да помисля.

Проверка за разбиране (Checking for comprehension)

 • Does that make sense? - Това ясно ли е?
 • Do you get it? - Схвана ли (Разбра ли)?
 • Do you see what I mean? - Разбираш ли какво имам предвид?

За започване на разговор в по-неформална среда

Най-подхожда за тази цел "Hello" - "Здравей, Привет!" Използвайте го в разговор с роднини, приятели, съседи.
 • Hello, boys (girls). - Здравейте момчета (момичета).
 • Hello, everybody. - Здравейте всички.
 • Hello, Mum. - Здравей, мамо.
 • Hello, Dad. - Здравей, тате.
 • Hello, Ivan! - Здравей, Иване!
 

Проверка за съгласие (Checking for agreement)

 • Don’t you agree? - Не си ли съгласен?
 • So what do you think? Е (и така), какво мислиш?
 • We have to (act fast), you know? - Ние трябва да действаме бързо, нали така?
 

Спиране на непознат човек на улицата

Също може да ползвате "hello", когато спирате непознат човек на улицата или се опитвате да привлечете вниманието на някого, или отговаряйки на телефонно позвъняване.
 • Hello! - Ехо, хей!
 • Hello. - Ало.
Понеже това са ситуации от реалния живот, има много други начини да започне и поддържа разговор  (Having a conversation) на английски език и в процеса на своето обучение Вие ще усвоявате все повече подобни ситуации. А "как да разчупите леда" - вижте тук ... - https://samou4itel1.blogspot.com/2016/08/kak-da-zavarjem-razgovor-na-angliiski.html

Английски разговорник (English phrasebook)

 

----------------

21 коментара:

Koko-Prin каза...

Когато става дума за английските "dad" и "mum", те съответстват на нашите "тати" и "мама". А когато водите разговор за своите собствени родители, тези думи се превръщат в имена и се пишат с главни букви "Mum", "Dad". В разговорния английски има и по-ласкави обръщения, като "Mummy" (маменце), "Daddy" (татенце). Докато официалните термини са "father" (баща) и "mother" (майка).

Tsena Ben каза...

Как да започна разговор на английски език (How to start a conversation in English)?

Даже ако Ви е трудно да започвате разговор на български език, ако изучите някои типични английски фрази и изречения, ни би следвало да се затруднявате при започване разговор на английски език. Като че ли при англичаните това е по-формализирано и стилизирано. Иначе това е често срещано явление, пристигайки в чужда страна, да не сте в състояние да произнесете даже съвсем елементарни чужди фрази.

А още по-лошо става, ако си мислите, че англичаните трябва да Ви разбират какво им говорите на български език. Даже и по-силничко да им го повторите, даже и мегафон да използвате, пак няма да Ви разберат. Другият резервен вариант е опитвате с жестове, но това е гарантирано неработещо. Затова е най-добре просто да научите характерните английски фрази за започване на разговор и да ги използвате, когато се налага.

С какво да започнем?
С елементарни, често срещани фрази. При това, не само четете, но и говорете и то многократно, за да се чувате какво казвате и когато Ви кажат същото - да го разбирате. Към заучаването на фрази добавете и редовно слушане на английска реч - радио, телевизия, филми - с цел да привиквате да разбирате за какво е разговора.
Excuse me... - Извинете...
Do you speak English? - Вие говорите ли английски?
A little. - Малко.

Bobi_Ton каза...

Разговор на улицата.
Основни фрази на английски език, които могат да Ви потрябват за разговор на улицата.
Excuse me, could you tell me how to get to ...? - Извинете, може ли да ми кажете как да стигна до...
Am I right for ...? - Правилно ли се движа за ...
Which way is it to ...? - Откъде да мина за...

Дарина-До4 каза...

Sorry for interrupting you... Извинете, че се намесвам ...

Алина Дан- каза...

Ето още изрази, типични за улицата в непознат град:
I've lost my way. - Заблудих се (Изгубих се).
You're going in the wrong direction. - Движите се неправилни (по неправилния път, в неправилното направление).
I'm afraid, I've no idea. - Опасявам се, че нямам представа.

Канди каза...

Разговор в хотела, в който се настанявате.
Има някои основни фрази на английски език, които могат да Ви помогнат да се настаните в хотел, а също и по време на пребиваването си в него. Добре е да ги заучите преди заминаването си зад граница.
I'm looking for a clean and cheap hotel room. - Търся чиста е евтина стая в хотела.
Have you any accomodations? - Имате ли свободни стаи (за настаняване)?
Have you booked a room, sir? - Резервирали ли сте си стая, господине? (Имате ли резервация?)

Bobi_Ton каза...

Разговор около автомобила.
Ако си вземате автомобил в англоезична страна, то следните фрази могат да са Ви от полза:
Which road should we take? - Кой път трябва да хванем?
Will you show me on the map? - Ще ни покажете ли на картата?
How can I drive to ....? - Как да стигна до...?

tanita_tanch каза...

Някои типични фрази за започване на разговор:
I would like to speak to you. - Бих искал да поговоря с Вас.
Are you very busy at the moment? - Много ли сте заети в момента?

Marko_In каза...

Разговор при екскурзия.
Ако ще ходите на почивка в друга страна, то в този случай е добре да знаете някои изрази и изречения на английски език по темата.
How can I get to .... ? - Как да се добера до ...?
What trains are there to ...? - Какви влакове има за ...?
What time does train number ... leave / arrive? - Кога пристига / заминава влак номер ...?

Бено каза...

Which is the shortest way? - Кой е най-краткия път?
How far do you think it is? - Колко далеч мислите, че е?
It's a very long way from here. - Това е доста далеч от тука.

Лиса Денк0va каза...

Някои фрази за започване на разговор:
I would like to speak to you. - Бих искал да поговоря с Вас.
Are you very busy at the moment? - Много ли сте заети в момента?

Fingy_67 каза...

Когато се налага да водите разговор по телефона на английски език, а това със сигурност ще Ви се налага, ако живеете и работите в Англия, добре е за начало да заучите някои готови фрази.
This is ... - Това е ... (С Вас говори...)
I have to give a phone call. - Аз трябва да позвъня (по телефона).
Please, may I use your phone? - Извинете, може ли да ползвам Вашия телефон?

Джери-23 каза...

Разговор за пари.
Ако искате да обмените пари или да зададете въпрос в банка, има някои готови фрази и изречения на английски, които могат да Ви помогнат в това отношение.
Where is the nearest bank? - Къде е най-близката банка?
Where is the nearest exchange office? - Къде е най-близкото чейндж бюро?

Veni_Neko97 каза...

Още готови фрази за започване на разговор:
Could you spare me a moment? - Ще ми отделите ли минута?
Can I have a word with you? - Може ли да разменим няколко думи?

Bina каза...

Разговор в магазина при шопинг.
Основните фрази на английски, които най-често се използват в супермаркет или магазин при шопинг са следните:
I must buy a lot of things. - Аз трябва да купя много неща.
Do you want to go shopping? - Искаш ли да отидем на покупки?

tanita_Tanch каза...

Още някои фрази за започване на разговор:
I'll just like to tell you that... - Само искам да Ви кажа, че ...
May I ask you a question? - Мога ли да Ви задам въпрос (да Ви попитам нещо)?

Bobi_Ton каза...

Разговор за работа.
I have a lot to do. - Аз имам много работа.
I have nothing to do. - Аз нямам работа (нямам какво да правя).
I must work hard. - Аз трябва да работя здраво.

Wasillev.G. каза...

Разговор за възрастта
Английски фрази за външността и възрастта.
- How old are you? - На колко си години?
- I'm thirty. - Аз съм на 30 години.
- You certainly don't look your age. - Вие действително не изглеждате на годините си.

юри.гергиев каза...

Ето някои английски фрази за семейството и децата:
Are you married? Вие женени / омъжени ли сте?
No, I'm single. Не, свободен съм (неженен/неомъжена).
I am married. Аз съм женен / омъжена.

А.Мравицки каза...

Разговори за здраве:
How are you? - Как сте?
I'm better today, thank you. - Днес съм по-добре, благодаря.
I don't feel well. - Не се чувствам добре.

latinka_D. каза...

Ето няколко встъпителни фрази за начало на общуването:
Excuse me... Извинете...
Do you speak English? Говорите ли английски?
A little. Малко.
Sorry for interrupting you... Извинете, че се намесвам...

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: