Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Условно наклонение (Conditional Mood).

Conditional Mood.

Условното наклонение (Conditional Mood) е вид косвено наклонение в английски език, което показва предполагаеми, желани, нереални или хипотетични действия, чиято реализация е възможна само при определени обстоятелства. например:
 • If I were you I would go to the concert with Ivan. - Ако бях на твоето място, аз бих отишла на концерт с Иван.

Образуване на условно наклонение.

Принципната схема на образуване на условно наклонение е следната: използват се спомагателните глаголи  "would" или "should" + инфинитив на основния глагол без частицата "to". В първо лице се използват "should" и "would", а във второ и трето - "would". Може да се каже, че Conditional Mood по форме съвпада с Future-in-the-Past, но се различава от него по своето значение.Форми за условно наклонение.

Conditional Mood има две времеви форми:
 • - present (сегашно време)
 • - past (минало време).

The Present Conditional Mood

Сегашно условно наклонение изразява действие, което при определени условия би могло да се случи в настоящето или бъдещето. Образува се с "should" и "would" + infinitive на основния глагол без частицата "to":
 • I would go,
 • she would help,
 • he would study.
Формула:
 • Present Conditional Mood = would / should + Indefinite Infinitive
Примери:
 • But for the rain we would work in the garden today. - Ако не валеше, ние щяхме да работим градината днес.
 • I’d buy the watch tomorrow but the shop will be closed. - Аз бих си купил часовник утре, но магазина ще е затворен.

The Past Conditional Mood

Минало условно наклонение изразява действие, което при определени условия би могло да се случи и отнася до миналото, но заради отсъствието на тези условия не се е състояло. Образува се с помощта на спомагателен глагол should или "would" + have + III-ята форма на основния глагол:
 • I would have gone,
 • she would have helped,
 • he would have studied.
Формули:
 • I (we) should / would have worked.
 • He (she, it, you, they) would have worked.
 • Past Conditional Mood = would / should + Perfect Infinitive
Перфектната форма на инфинитива (Perfect Infinitive) се образува с помощта на инфинитив на спомагателния глагол "to have" и причастие за минало време на основния глагол: "to have worked".
Пример:
 • She would have bought a watch but the shop was closed. - Тя би си купила часовник, но магазина беше затворен.
Това е основната информация за смисъла и значението на условното наклонение (Conditional Mood), заедно с формули за образуването му, видовете му и конкретни примери в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Един пример за използване на условно наклонение:
  If I had worked harder last year, I would have got an excellent mark at the exam. - Ако аз работех по-усърдно последната година, щях да получа отлична оценка на изпита.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В този пример, условието е изразено в малко неявна форма във второто изречение:
   I’d write him a letter but I don’t know his address. - Аз бих му писал писмо, но не знам адреса му.

   Изтриване
 2. Ирена Величкова10:22 пр.об.

  Употребата на Conditional Mood е за изразяване на действия, които биха се състояли при определени условия в сегашно, минало или бъдеще време, но не са се състояли поради някаква причина:
  I should call on him but I have very little time. - Аз бих му се обадил, но имам много малко време.
  But for the late hour they would stay here longer. - Заради късното време, те можеха да останат повече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. It’s a pity I have no time. We would play chess. - Жалко, че нямам време. Щяхме да поиграем шах. Условието в този случай е разбираемо от предходното изречение - "ако имах време"

   Изтриване
 3. Conditional Mood или условно наклонение може да се използва в прости, сложно съставни и сложно подчинени изречения за изразяване на действия, които биха могли да се състоят при определени условия. Тези условия могат да бъдат посочени в същото или в съседни изречения, а може и да не са посочени въобще, но да се подразбират от ситуацията.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: