Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 март 2015

Условно наклонение | dLambow

 

Условно наклонение (Conditional Mood) в английски език

 

Условни наклонения
(Conditional Moods)
Zero Conditional
Фopmyлa:
If (when) +
пoдлог +
Present Simple, пoдлог +
Present Simple.
Пример:
If you heat ice,
it melts.
First Conditional
Фopmyлa:
If +
пoдлог +
Present Simple, пoдлог +
will +
глaгoл (Future Simple)
Пример:
If you study hard,
you will be successful.
Second Conditional
Фopmyлa:
If +
пoдлог +
Past Simple, пoдлог +
future-in-the past
(would, could, might +
глaгoл)
Пример:
If Ann had time,
she would help us.
Third Conditional
Фopmyлa:
If +
пoдлог +
Past Perfect, пoдлог +
would/could/might +
have +
глaгoл в тpeтьeй фopme
(или c oкoнчaниe -ed).
Пример:
She would have won the game,
if she had worked

 

Conditional Mood

Условното наклонение (Conditional Mood) е вид косвено наклонение в английски език, което показва предполагаеми, желани, нереални или хипотетични действия, чиято реализация е възможна само при определени обстоятелства. например:
 • If I were you I would go to the concert with Ivan. - Ако бях на твоето място, аз бих отишла на концерт с Иван
Условно наклонение
Образуване на условно наклонение

  Образуване на условно наклонение

  Принципната схема на образуване на условно наклонение е следната: използват се спомагателните глаголи  "would" или "should" + инфинитив на основния глагол без частицата "to". В първо лице се използват "should" и "would", а във второ и трето - "would". Може да се каже, че Conditional Mood по форме съвпада с Future-in-the-Past, но се различава от него по своето значение.


  Форми за условно наклонение.

  Conditional Mood има две времеви форми:
  • - present (сегашно време)
  • - past (минало време).

  The Present Conditional Mood

  Сегашно условно наклонение изразява действие, което при определени условия би могло да се случи в настоящето или бъдещето. Образува се с "should" и "would" + infinitive на основния глагол без частицата "to":
  • I would go,
  • she would help,
  • he would study.
  Формула:
  • Present Conditional Mood = would / should + Indefinite Infinitive
  Примери:
  • But for the rain we would work in the garden today. - Ако не валеше, ние щяхме да работим градината днес.
  • I’d buy the watch tomorrow but the shop will be closed. - Аз бих си купил часовник утре, но магазина ще е затворен.

  The Past Conditional Mood

  Минало условно наклонение изразява действие, което при определени условия би могло да се случи и отнася до миналото, но заради отсъствието на тези условия не се е състояло. Образува се с помощта на спомагателен глагол should или "would" + have + III-ята форма на основния глагол:
  • I would have gone,
  • she would have helped,
  • he would have studied.
  Формули:
  • I (we) should / would have worked.
  • He (she, it, you, they) would have worked.
  • Past Conditional Mood = would / should + Perfect Infinitive
  Перфектната форма на инфинитива (Perfect Infinitive) се образува с помощта на инфинитив на спомагателния глагол "to have" и причастие за минало време на основния глагол: "to have worked".
  Пример:
  • She would have bought a watch but the shop was closed. - Тя би си купила часовник, но магазина беше затворен.
  Това е основната информация за смисъла и значението на условното наклонение (Conditional Mood), заедно с формули за образуването му, видовете му и конкретни примери в английски език.

  ----------------

  5 коментара:

  1. Един пример за използване на условно наклонение:
   If I had worked harder last year, I would have got an excellent mark at the exam. - Ако аз работех по-усърдно последната година, щях да получа отлична оценка на изпита.

   ОтговорИзтриване
   Отговори
   1. В този пример, условието е изразено в малко неявна форма във второто изречение:
    I’d write him a letter but I don’t know his address. - Аз бих му писал писмо, но не знам адреса му.

    Изтриване
  2. Ирена Величкова10:22 пр.об., октомври 11, 2015

   Употребата на Conditional Mood е за изразяване на действия, които биха се състояли при определени условия в сегашно, минало или бъдеще време, но не са се състояли поради някаква причина:
   I should call on him but I have very little time. - Аз бих му се обадил, но имам много малко време.
   But for the late hour they would stay here longer. - Заради късното време, те можеха да останат повече.

   ОтговорИзтриване
   Отговори
   1. It’s a pity I have no time. We would play chess. - Жалко, че нямам време. Щяхме да поиграем шах. Условието в този случай е разбираемо от предходното изречение - "ако имах време"

    Изтриване
  3. Conditional Mood или условно наклонение може да се използва в прости, сложно съставни и сложно подчинени изречения за изразяване на действия, които биха могли да се състоят при определени условия. Тези условия могат да бъдат посочени в същото или в съседни изречения, а може и да не са посочени въобще, но да се подразбират от ситуацията.

   ОтговорИзтриване

  Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

  Популярни публикации

  Абонати: