Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

18.03.2015 г.

Дателен падеж (Dative case in English).

Дателен падеж (Dative case).

В английски език дателен падеж може да се изрази най-общо по два начина - чрез съществително в общ падеж (както е в речниците) без съпътстващ го предлог или с предлога "to". Разпознава се с въпроса "На кого?". В тези случаи съществителното изпълнява функцията на косвено допълнение.

Например:


Дателен падеж без предлог.

  • I’ve bought sister a hat. – Аз купих на сестра си шапка.
В този случай, английското съществително "sister" е в общ падеж и е без предлог. Превода на български език е "на сестра си". Отговаря на въпроса "На кого?".

Дателен падеж с предлог.

  • I’ve bought a hat to a sister. – Аз купих шапка на сестра си.
В този случай, английското съществително "a sister" се намира в общ падеж и е свързано с предлога "to". Превода на български език е отново с дателен падеж "на сестра си" - "На кого?".

На базата на тези два примера за съставяне на дателен падеж (Dative case in English) в английски език, могат да се намерят или съставят и редица други примери с подобно значение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.