Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

06 март 2015

Съюзи за резултат и следствие | dLambow

Съюзи за резултат и следствие (Illative Conjunctions / Regulative Conjunctions / Resultative Conjunctions)

 

Обозначаване на английските съюзи за резултат и следствие

Съюзите за резултат и следствие в английски език изразяват резултат и следствие, като показват, че един факт или състояние се подразбират, подчиняват или доказват от друго действие. Т.е. представят извод, заключение. 

 

Resultative Conjunctions
Съюзи за резултат и следствие

В самия английски език няма единство по точното наименование на този вид съюзи, затова срещаме различни термини, като

 • Illative Conjunctions, 
 • Regulative Conjunctions, 
 • Resultative Conjunctions, 
които в общи линии означават едно и също нещо, обяснено в началото на абзаца.


Такива съюзи са следните:

 • Therefore - следователно,
 • so - затова че,
 • for - тъй като,
 • then - тогава.
 • so that — така че
 • that - че
 • So ... that - тъй като (доколкото) ... че

Примери за използване на съюзи за резултат и следствие:

 • Something fell for I heard a thud. - Нещо падна, тъй като чух глух удар.
 • That you should come here is my idea. – Това, да дойдете тук, е моя идея.
 • He works hard so he will win. - Той работи здраво, така че ще спечели.
 • The new text is so difficult that I do not understand a word. - Новият текст е толкова труден, че аз и дума не разбирам от него.
 • He was so weak that he could hardly stand. - Той беше толкова слаб, че му беше трудно да стои прав.
 • She ate so much that she fell ill. - Тя толкова преяде, че се разболя.
 • With the increase of pressure the molecules get so close that they repel each other. - С увеличаване на налягането молекулите толкова се сближават, че започват да се отблъскват едни от други.

Примери за самостоятелна работа:

 • He worked hard, so (therefore) he passed.
 • The bus is about to go, let us get in then.
 • The days are short, for it is December.
 • He must not have work hard, for he failed in the final exam.
 • In the above example word in bolds represents an Illative coordinating conjunction as it is showing an inference in the second sentence resulted from the acts in the first sentence.

Съюзите за следствие или резултат въвеждат подчинено изречение, което указва информация за определено последствие от действието в главното изречение.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: