Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Сравнителна степен (the Comparative Degree / Degree of Comparison) на прилагателните.

Степени на сравнение в английски език.

Както вече знаем, в английски език има три степени на сравнение:

Сравнителна степен (Degree of Comparison).

Използвайки сравнителната сетепен (The Comparative Degree) зза сравнение между прилагателни, ние указваме за наличието в по-голяма степен на определено качество или свойство при сравнение между два или повече предмета (лица, явления), притежаващи едно и също качество. При сравняване често се използва съюза "than" - отколкото, в сравнение с...
 • longer — по-дълъг,
 • bigger — по-голям,
 • more useful — по-полезен (повече полезен).


Образуване на сравнителна степен.


Обикновено, ако думата е по-кратка

От една или две срички, 

за да образуваме сравнителна степен добавяме окончанието "-er":
 • grey (сив) – greyer (по-сив)
 • hard (твърд) – harder (по-твърд)
 • soft (мек) – softer (по-мек)
 • new (нов) – newer (по-нов)
 • tender (нежен) – tenderer (по-нежен)
 • narrow (тесен) – narrower (по-тесен)

Ако думата вече завършва на "-е",

то добавяме само "-r":
 • white (бял) – whiter (по-бял)
 • large (голям) – larger (по-голям)
 • polite (вежлив) – politer (по-вежлив)

Ако думата завършва на съгласна,

и пред нея има гласна, то съгласната се удвоява и тогава се добавя "-er":
 • hot (горещ) – hotter (по-горещ)
 • big (голям) – bigger (по-голям)
 • fat (тлъст / мазен) – fatter (по-тлъст / по-мазен)
 • thin (тънък) – thinner (по-тънък)

Ако в края на думата има "-y",

а пред него има съгласна, то "-y" се променя на "-i":
 • dirty (мръсен) – dirtier (по-мръсен)
 • easy (лесен) – easier (по-лесен)
 • happy (щастлив) – happier (по-щастлив)

Ако думата е по-дълга,

думата не се променя, но пред нея се поставя "more" - "повече".
 • useful (полезен) – more useful (по-полезен)
 • effective (ефективен) – more effective (по-ефективен)
 • beautiful (красив) – more beautiful (по-красив)
 • difficult (труден) – more difficult (по-труден)
 • interesting (интересен) – more interesting (по-интересен)
 • dangerous (опасен) – more dangerous (по-опасен)
Това е възможно най-кратката, но съдържателна информация за това какво представлява и как се образува сравнителна степен (the Comparative Degree / Degree of Comparison) на прилагателните в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Клинов-349:30 пр.об.

  Ето един пример за използване на сравнителна степен:
  I can’t understand which tablecloth is larger, the green one or the blue one. – Не мога да разбера коя покривка за маса е по-голяма, зелената или синята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето още един пример за сравнение:
   Who is bigger, an elephant or a whale? Who is heavier? – Кой е по-голям, слона или кита? Кой е по-тежък?

   Изтриване
  2. шаферк-912:50 пр.об.

   Друг пример със сравнителна степен:
   This highway is wider than that highway. - Това шосе е по-широко от онова шосе.
   That is the highest building in the city. - Това е най-високата сграда в града.

   Изтриване
 2. Няколко примера за сравнителна степен с "more":
  I don’t think it to be more difficult. – Не мисля, че това е по-трудно.
  I believe novels will be more interesting for your mother than detectives. – Аз мисля, че романите ще са по-интересни на майка ти от дедективите.

  ОтговорИзтриване
 3. Клинов-349:32 пр.об.

  Едносложните и двусложните прилагателни, завършващите на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен с помощта на суфикса -ег, а превъзходната - с помощта на суфикса -est, които се прибавят към прилагателното в положителна степен:
  dark тъмен - darker -(the) darkest
  simple прост - simpler -(the) simplest
  clever умен - cleverer -(the) cleverest
  yellow жълт - yellower -(the) yellowest

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: