Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Словесно ударение (Word Stress).

Словесно ударение.

Отделянето на една или няколко срички от състава на една дума и поставянето на акцент върху тях се нарича словесно ударение. Ударената сричка се произнася по-енергично, по-натъртено, с по-голямо напрежение на органите на речта. Словесното ударение има голямо значение в оформяне на думите, тъй като помага да се отличи една граматическа форма от друга.

Словесно ударение в английски език.

В английски език, словесното ударение помага да се отличи една част на речта от друга. Например:
 • to ex`port (глагол - изнасям),
 • `export (съществително - износ),
То помага също да се различи съставна дума от свободно съчетани думи. Например:
 • `blackboard - черна дъска в училище,
 • a `black `board - черна дъска (боядисана в черно).
Прието е в английски език знака за ударение да се поставя пред ударената сричка, а не както е при нас - върху ударената гласна.


Място на словесното ударение.

Английското словесно ударение е свободно, тъй като може да се поставя на различни срички в думата.
 • - на първата сричка - `animal,
 • - на втората сричка - be`fore,
 • - на третата сричка - repre`sent.
Многосложните английски думи с по 4, 5 и повече срички по правило имат две, а понякога и три ударения, едното от които е главно и се обозначава със знак над ударената сричка, а другото е второстепенно и се поставя под ударената сричка. Например:
 • ,demon`stration - демонстрация,
 • ,indi,visi`bility - неразделност.

Ударение върху първата сричка.

 • `different - различен
 • `climate - климат
 • `tennis - тенис
 • `public - общодостъпен
 • `center - център, средище

Ударение върху втората сричка.

 • ap`prove - одобрявам
 • ex`pense - разход
 • oc`casion - случай
 • de`part - заминавам
 • en`tire - целия

Думи с главно и второстепенно ударения.

 • ,conti`nental - континентален
 • ,acci`dental - случаен, инцидентен
 • ad,mini`stration - администрация
 • ,contra`dictory - противоречив
 • ,popu`lation - население
Да се надяваме, че от казаното до тук става ясно какво е словесно ударение (Word Stress) в английски език, къде се поставя и какви видове бива.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Бобчота8:23 пр.об.

  Под словесно ударение се разбира отделянето на една или две срички в състава на сложна дума с помощта на силата, височината и продължителността на звуците. По този начин се различават няколко варианта ударения:
  - динамично (силово или еспираторно),
  - музикално (тоново или мелодично),
  - количествено (удължено или квантитативно).

  ОтговорИзтриване
 2. На словесното ударение, обикновено се приписват три функции:
  - кулминативна - обединяваща,
  - делиминативна - разграничителна,
  - диференцираща - словоразличителна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Словесното ударение може да има кулминативна (обединяваща) функция, чиято същност се заключава в това, че ударената сричка подчинява на себе си съседните неударени срички, свързвайки звученето на думата в едно цяло.

   Изтриване
  2. Словесното ударение има делиминативна - разграничителна Функция, свързвайки звученето на думата в отделно цяло. Това помага на слушащия едновременно да разграничи едно значение на думата от друго. В това се изразява демилитативната функция на словесното ударение.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: