Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Словесно ударение (Word Stress).

Словесно ударение.

Отделянето на една или няколко срички от състава на една дума и поставянето на акцент върху тях се нарича словесно ударение. Ударената сричка се произнася по-енергично, по-натъртено, с по-голямо напрежение на органите на речта. Словесното ударение има голямо значение в оформяне на думите, тъй като помага да се отличи една граматическа форма от друга.

Словесно ударение в английски език.

В английски език, словесното ударение помага да се отличи една част на речта от друга. Например:
 • to ex`port (глагол - изнасям),
 • `export (съществително - износ),
То помага също да се различи съставна дума от свободно съчетани думи. Например:
 • `blackboard - черна дъска в училище,
 • a `black `board - черна дъска (боядисана в черно).
Прието е в английски език знака за ударение да се поставя пред ударената сричка, а не както е при нас - върху ударената гласна.


Място на словесното ударение.

Английското словесно ударение е свободно, тъй като може да се поставя на различни срички в думата.
 • - на първата сричка - `animal,
 • - на втората сричка - be`fore,
 • - на третата сричка - repre`sent.
Многосложните английски думи с по 4, 5 и повече срички по правило имат две, а понякога и три ударения, едното от които е главно и се обозначава със знак над ударената сричка, а другото е второстепенно и се поставя под ударената сричка. Например:
 • ,demon`stration - демонстрация,
 • ,indi,visi`bility - неразделност.

Ударение върху първата сричка.

 • `different - различен
 • `climate - климат
 • `tennis - тенис
 • `public - общодостъпен
 • `center - център, средище

Ударение върху втората сричка.

 • ap`prove - одобрявам
 • ex`pense - разход
 • oc`casion - случай
 • de`part - заминавам
 • en`tire - целия

Думи с главно и второстепенно ударения.

 • ,conti`nental - континентален
 • ,acci`dental - случаен, инцидентен
 • ad,mini`stration - администрация
 • ,contra`dictory - противоречив
 • ,popu`lation - население
Да се надяваме, че от казаното до тук става ясно какво е словесно ударение (Word Stress) в английски език, къде се поставя и какви видове бива.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Бобчота8:23 пр.об.

  Под словесно ударение се разбира отделянето на една или две срички в състава на сложна дума с помощта на силата, височината и продължителността на звуците. По този начин се различават няколко варианта ударения:
  - динамично (силово или еспираторно),
  - музикално (тоново или мелодично),
  - количествено (удължено или квантитативно).

  ОтговорИзтриване
 2. На словесното ударение, обикновено се приписват три функции:
  - кулминативна - обединяваща,
  - делиминативна - разграничителна,
  - диференцираща - словоразличителна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Словесното ударение може да има кулминативна (обединяваща) функция, чиято същност се заключава в това, че ударената сричка подчинява на себе си съседните неударени срички, свързвайки звученето на думата в едно цяло.

   Изтриване
  2. Словесното ударение има делиминативна - разграничителна Функция, свързвайки звученето на думата в отделно цяло. Това помага на слушащия едновременно да разграничи едно значение на думата от друго. В това се изразява демилитативната функция на словесното ударение.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: