Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 март 2015

Английският гласен звук [ɔi] е и дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [ɔi] е и дифтонг (English vowel [ɔi] - diphthong)

 

Звук [ɔi]

Английският звук [ɔi] е дифтонг, т.е. неделим и цялостен звук. Ядро на дифтонга е кратката гласна [ɔ] след което се прави приплъзване в посока на гласната [i]. При произнасянето на втория елемент на дифтонга, горната средна част на езика не бива да се повдига твърде високо, за да не се получи "й".
English vowel [ɔi] - diphthong
Звук [ɔi]

Примери със звука [ɔi] в английски думи с транскрипция:

 • [ bɔi ] boy - момче
 • [ pɔizn ] poison - отрова
 • [ tɔi] toy - играчка
 • [ kɔin ] coin - монета
 • [ vɔis ] voice - глас
 • [ ɔili ] oily - маслен
 • [ nɔiz ] noise - шум
 • [ iksplɔit ] exploit - експлоатирам
 • [ ʧɔis ] choice - выборКак се пише звука [ɔi] в английски език:


С буквосъчетанието "oi":

 • noise,
 • coin,
 • poison.

С буквосъчетанието "oy":

 • boy,
 • toy,
 • enjoy

Това е най-кратката и съдържателна информация относно това как се пише, чете и произнася английският гласен звук [ɔi], който е и дифтонг (English vowel [ɔi] - diphthong), в английски език, заедно с примери от английски думи с транскрипция.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: