Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 март 2015

Полугласен английски звук [ w ] | dLambow

Полугласен английски звук [ w ] (English sound [w] - sonant)

 

Английски звук [ w ]

Преди да започнете произнасянето на английския сонантен звук [ w ], направете няколко упражнения. Силно закръглете устните и ги издайте напред, като че ще духате свещ. Издухвайте въздух в образувалия се отвор. Издайте устните напред, след това бързо ги разтегнете встрани (като за усмивка).

English sound [w] - sonant
Английски звук [ w ]

Произнасяне на звука [ w ].

При произнасянето на устно задноезичния звук [ w ] устните силно се закръглят и с напрежение се изнасят напред, като образуват отвор (като че ще свирим с уста или ще духаме свещ). Задната част на езика се повдига към мекото небце, образувайки отвор, като при издишване се включват е гласните струни с леко вибриране. След това моментално езика и устните преминават в положение за изговаряне на следващата гласна.Например, малко упражнение с английски думи:

 • [ wu:l ] wool - вълна
 • [ wi:l ] wheel - колело
 • [ wou ] woe - неволя
 • [ wið ] with - с (предлог)
 • [ weit ] wait - чакам
 • [ wet ] wet - мокър
 • [ wel ] well - хубаво
 • [ wi:k ] week - седмица

Писмено изобразяване на звука [ w ].

Звукът [ w ] се изписва само с буквата "Ww" [ dʌbl ju: ]:
 • wait,
 • week,
 • wet,
 • wheel,
 • woe.

Сонанта [w] се намира само пред гласен звук и е един вид пропълзяване към него.

 • we [wi:] ние,
 • when [wen] кога,
 • well [wel] добре,
 • walk [wa:k] ходя,
 • woman ['wumqn] жена.

Сравняване на [ w ] с други звуци.

В български език точно подобие на звука [ w ] няма, затова при изговарянето особено на английски имена с него, го заменят с буквата "у" или (по-рядко) с буквата "в".

Сравнителни упражнения с "f" и "v":

Сравняване с "f".
 • [ fi:l ] - [ wi:l ]    feel - weel    чувствам - колело
  [ fou ] - [ wou ]    foe - woe    враг - неволя
  [ fel ] - [ wel ]    fell - well    падам - добре
  [ feil ] - [ weil ]    fail - whale    провал - кит
  [ fu:l ] - [ wu:l ]    fool - wool    глупак - вълна

Сравняване с "v".
 • [ wet ] - [ vet ]    wet - vet    влажен - ветеринар
 • [ weil ] - [ veil ]    wail - veil    завиване - вуал
 • [ wi:l ] - [ vi:l ]    wheel - veal    колело - телешко
 • [ west ] - [ vest ]    west - vest    запад - жилетка
 • [ wein ] - [ vein ]    wane - vane    щета - ветропоказател

Заглушаване.

Частично заглушаване.

Звукът [w] се заглушава частично след глухи съгласни:
 • swim [swim] плавам;

Пълно заглушаване.

Пълно заглушаване на [w] се получава след глухи взривни аспирирания, като [t] и [k], а самите тези звуци се произнасят със сравнително закръглени устни:
 • twin [twin] близнак,
 • quite [kwait] - съвсем.

За да не се получава замяна на английския полугласен сонатен звук [w] с българското [у], трябва устните силно да се напрягат и закръглят. Упражнявайте се в произнасянето на: W-A, W-O, W-U(У), W-E(Е), W-I(И). Устните и зъбите не се докосват.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: