Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 септември 2015

Антоними | dLambow

Антоними (antonyms)

 

Кои думи са антоними?

Антонимите, за разлика от синонимите, са думи с противоположно значение.


Antonyms
Кои думи са антоними?

Видове антоними.

Основно, антонимите се разделят на три специфични групи с доста специализирани наименования, но и в трите случая се запазва принципа, че това са противоположни (по един или друг начин) думи.Антоними с координирана противоположност.

 • - бяло - черно,
 • - тихо - гръмко,
 • - близо - далеч,
 • - добър - лош и др.
В тази група антоними има общо значение, което допуска тяхното противопоставяне. Обозначават противоположни понятия.

Антоними с допълваща се противоположност.

 • - война - мир,
 • - мъж - жена,
 • - брачен - извънбрачен,
 • - може - не бива,
 • - затварям - отварям.
 

Антоними от един корен.

 • - народен - антинароден,
 • - законен - противозаконен,
 • - човечен - безчовечен.

Има още един вид вътре словесна антонимия, когато се противопоставят значенията на думите, имащи една и съща материална обвивка. Например, при глагола "дължа" на някого пари и обратното - "заемам" от някого пари. 

Този вид вътре словесно противопоставяне е получило названието енантиосемия. Това е основната информация по темата с антонимите (antonyms). За упражнение може да преведете на английски език думите в използваните по-горе примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: