Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 юни 2024

Изграждане на поведението | dLambow

(Building the behavior) -

Значение на поведението


Какво е поведение?

Поведение (Behavior - американски английски или behaviour - британски английски) е набор от действия и маниери, извършвани от хора, организми, системи или изкуствени образувания в някаква среда.

Изграждане на поведението
Изграждане на поведението (Building the behavior)

Същност на поведението

Поведението е отразява начина, по който някой действа. То се изразява в това, което човек прави, за да накара нещо да се случи, да промени нещо или да запази нещата същите. Поведението е отговор на нещата, които се случват:

  • - вътрешно - мисли и чувства;
  • - външно - околната среда, включително другите хора.

Поведението играе ключова роля за оцеляването, дългосрочното и краткосрочното здраве и емоционалното и физическо благополучие на индивида. Някои поведения са инстинктивни, а други са съзнателен избор. Поведенията са резултат от сложно взаимодействие между индивида и околната среда и включват емоционални и физически действия и реакции.

Какво е човешкото поведение и неговото значение?

Човешкото поведение е както потенциалът, така и изразената способност (психическа, физическа и социална) на човешки индивиди или групи от хора да реагират на вътрешни и външни фактори през целия си живот. Поведението може да се възпитава и и подобрява.

Поведението е наборът от действия и бездействия на организма, особено във връзка с околната среда. То отразява способността на животните и хората да изменят действията си под влияние на външни или вътрешни фактори. Поведението има огромно приспособително значение, позволявайки на организмите да избягват негативните фактори на външната среда.

Видове поведения

В зависимост от механизма на възникването им, поведенията се разделя на два вида

1. Вродено поведение

  • - То е видово, относително стереотипно и специфично.
  • - Извършва се по един и същ начин във всички индивиди от даден вид.
  • - Позволява бърз отговор на различни стимули без необходимост от време за обучение.

Примери за вродено поведение са инстинктите, които представляват относително сложна поредица от реакции, насочени към задоволяване на жизнено важните нужди на организма (например хранене, репродукция, защита).

2. Придобито поведение

  • - То е резултат от обучение през индивидуалния живот.
  • - Специфично е за всеки индивид.
  • - Позволява по-добро приспособяване към променящите се условия на околната среда.

Хората притежават когнитивно, интелигентно поведение, базирано на придобити знания за цели и начини за постигане на тях.

Заключение

Така че, поведението е сложен и многостранен аспект на живота, който играе ключова роля в приспособяването на организмите към техния околен свят. Това е само кратко обобщение. Прочетете повече подробности по темата в следните статии:

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Няма коментари:

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: