Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Английска морфология

 

Самоучител по английски език: Английска морфология (English morphology )

--------------

Морфология (Morphology) е формата и структурата на думите, техния произход и развитие във времето. Морфологията е част от лингвистиката, насочена към разпознаването, анализа и описанието на структурата от морфеми (morphemes) и други езикови единици, имащи значение в езика, като:

  • - части на речта
  • - морфеми (morphemes)
  • - афикси: суфикси, префикси, постфикси, инфикси, интерфикси, съркъмфикси
  • - окончания,
  • - род,
  • - флексия,
  • - части на речта 


Съдържание:

Няма коментари:

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: