Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 септември 2015

Изразът "Used to" и случаи на употреба | dLambow

Изразът "Used to" и случаи на употреба ("Used to" and its Cases of Usage)

 

Употреба на израза "used to" в английски език

Заедно с просто минало време, в английски език се срещат някои изрази, които също предават действия в миналото. Най-употребяван и известен от тях е израза "Used to". С негова помощ могат да се изразяват всички тези действия като тези в "Past Simple" - минало просто време. Изразът "used to" често се използва не само в разговорната, но и в литературната реч.

"Used to" and its Cases of Usage
Употреба на израза "used to" в английски език

Функция на "Used to".

Основната функция на израза "Used to" е изразяването на повтарящи се в миналото действия или събития, които са били привични тогава, но не се случват в настоящето.
 • I used to collect stamps but I don't any more. - На времето събирам марки, но не и сега.
Склонения на израза "Used to".

Този специфичен английски израз - "Used to" има свои особености и значения при употребата си. Като например в положителни, отрицателни и въпросителни ситуации.


Положителни (+):

 • I used to - Аз имах навика да
 • you used to - Ти имаше навика да
 • he used to - Той имаше навика да
 • she - used to - Тя имаше навика да
 • it used to - То имаше навика да
 • we used to - Ние имахме навика
 • you used to - Вие имахте навика да
 • they used to - Те имаха навика да

Отрицателни (-):

 • I didn't use to - Аз нямах навика да
 • you din't use to - Ти нямаше навика да
 • he didn't use to - Той нямаше навика да
 • she didn't use to - Тя нямаше навика да
 • it didn't use to - То нямаше навика да
 • we didn't use to - Ние нямахме навика
 • you din't use to - Вие нямахте навика да
 • they didn't use to - Те нямаха навика да

Въпросителни (?):

 • Did I use to ..? - Имах ли аз навика да ..?
 • Did you use to ..? - Имаше ли ти навика да ..?
 • Did he use to ..? - Имаше ли той навика да ..?
 • Did she use to ..? - Имаше ли тя навика да ..?
 • Did it use to ..? - Имаше ли то навика да ..?
 • Did we use to ..? - Имахме ли ние навика да ..?
 • Did you use to ..? - Имахте ли Вие навика да ..?
 • Did they use to ..? - Имаха ли те навика да ..?

Както си вижда от примерите със спреженията по-горе, изразът "Used to" не се променя по лице или число и няма съкращения. Отрицателната и въпросителната форма се образуват с помощта на спомагателен глагол "did", който изпълнява ролята за минало време. 

Поради тази причина, израза като цяло губи обичайното окончание "-ed/d". Форми за сегашно и бъдеще време този израз няма. Това е основната информация по темата за специфичния английски израз "Used to" - употреба, значение и спрежения.

----------------

4 коментара:

 1. Тъй като в израза "Used to" звучната и беззвучната (глухата) съгласна стоят една до друга, става известно сливане на звуците при произнасянето им 'ju:ztu].

  ОтговорИзтриване
 2. В изреченията, след израза "used to", като правило следва обичайния инфинитив:
  (+) He used to play tennis there. - Той обикновено играе тенис там.
  (-) We didn't use to attend the company meetings. - Ние нямаме навика да посещаваме фирмените събрания.
  (?) Did they use to wake up early? - Те имат ли навика да се събуждат рано?

  ОтговорИзтриване
 3. Има случаи когато след израза "used to" идват съществително или герундий. Например:
  There used to be a school there. - Там преди имаше училище.
  He was used to driving fast. - На него му е присъщо бързото каране (на кола).

  ОтговорИзтриване
 4. "Used to" описва действия и събития, протичащи редовно в миналото, които по-късно са се прекратили. Например:
  When I was a child me and my parents used to go to our country house. - Когато аз бях дете, аз и моите родители имайме навика да ходим на нашата вила.
  I used to climb the trees when a child. - Аз често се катерех по дърветата, когато бях дете.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: