Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 септември 2021

SEO терминология на английски език | dLambow

SEO terminology in English
 

В помощ на специалистите - СЕО терминологията на английски език

СЕО терминологията на английски език е нещо като тематичен речник на най -популярните SEO термини, които се използват от специалистите по SEO, докато оптимизират съдържанието на уебсайт с цел то да бъде по-добре видимо в търсачките (може да видите тук какво точно е SEO). По този начин се постига индексиране и по-добро класиране на сайта, а оттам идва и по-високата посещаемост, което е цел на СЕО.

Оптимизацията за търсачките може да звучи доста като чужд (английски) език, особено ако това е нова концепция за вас. Но това е положението, а целта на тази статия е да ви помогне. Ако мислите за наемане на дигитална маркетингова агенция, която да ви помогне с оптимизацията, ще трябва да знаете някои основни термини за SEO, за да сте в течение на предприеманите мерки по отношение на вашия сайт.

SEO terminology in English
SEO терминология на английски език - помощ на специалистите по СЕО

Популярните SEO термини на английски език

По-долу са посочени само най популярните SEO термини на английски език. След това, в квадратни скоби е дадена транскрипцията - изговарянето и накрая е обяснението значението на съответния термин. Постарали сме се обясненията да са възможно най-кратки, но съдържателни. Някои от термините са разработени по-подробно - проследете връзките от тях, при интерес. 

По желание,
в коментарите,
може да добавяте още липсващи термини за разработване
(ако мислите, че са важни). СЕО терминология на английски с произнасяне и обяснения

 1. 301 Redirect or Redirection - [ 301 ˌriːdɪˈrɛkt ɔː ˌriːdɪˈrɛkʃən ] - Страница, която при посещение незабавно изпраща потребителите на друга страница в даден сайт. 301 се поставят, когато уеб страница е изтрита или не съществува. 301 са полезни за страници, които са свързани с други сайтове или са класирани в търсачките. Той помага да се запази потребителското изживяване на вашия сайт непокътнато и страниците за класиране да са в добро състояние в търсачките.
 2. 404 Not Found - [ 404 nɒt faʊnd ] - Грешка 404 не е намерена възниква, когато потребител се опита да получи достъп до страница, която не съществува или вече не съществува. Когато пренасочване 301 не е поставено на страница, която не съществува, потребителите могат да видят нещо подобно.
 3. Above the Fold - [ əˈbʌv ðə fəʊld ] - Съдържание, което се появява на уебсайт преди превъртането на потребителя. Google създаде алгоритъма за оформление на страници през 2012 г., за да намали класирането на уебсайтове, съдържащи твърде много реклами в това пространство.
 4. Accelerated Mobile Pages - AMP - [ əkˈsɛləreɪtɪd ˈməʊbaɪl ˈpeɪʤɪz - æmp ] - Ускорени мобилни страници - е рамка с отворен код, предназначена да ускори времето за зареждане на потребителите на мобилен интернет.
 5. Agile Content Development - [ ˈæʤaɪl ˈkɒntɛnt dɪˈvɛləpmənt ] - Agile разработката на съдържание е технологично поддържан метод за разработване и непрекъснато оптимизиране на конкурентно съдържание.
 6. AJAX - [ ˈeɪʤæks ] - Асинхронният JavaScript и XML е вид програмиране, което позволява на уеб страница да изпраща и получава информация от сървър за динамична промяна на тази страница без презареждане.
 7. Algorithm - [ ˈælgərɪðm ] - Сложна компютърна програма, използвана от търсачките за извличане на данни и предоставяне на резултати за заявка. Търсачките използват комбинация от алгоритми за доставяне на класирани уеб страници чрез страница с резултати въз основа на редица фактори и сигнали за класиране.
 8. Algorithm Change - [ ˈælgərɪðm ʧeɪnʤ ] - Някои алгоритмични промени остават напълно незабелязани. Въздействието на голяма алгоритмична промяна обаче обикновено може да се види доста бързо, въпреки че промяната понякога отнема няколко седмици, за да се разгърне напълно. Алгоритмичните промени идват в три форми:
  1. - Актуализация на алгоритъма,
  2. - Опресняване на алгоритъма,
  3. - Нов алгоритъм
 9. Alt Attributes - [ ælt ˈætrɪbjuːts ] - Атрибутите Alt позволяват да се въведе алтернативно описание в HTML кода за всяко изображение на уебсайт.
 10. Alt Text/Tag - [ ælt tɛkst/tæg ] - Елемент за SEO за описване на изображения в търсачките. Тъй като ботовете на търсачките не могат да виждат изображения, маркерът ALT помага с низ от думи за картината, често включваща важна ключова дума.
 11. Analytics - [ ˌænəˈlɪtɪks ] - Система за изчисляване и анализ на набор от данни или статистика. За SEO използваме аналитична статистика като трафик на уебсайт, потребители, приходи, източници на трафик, цели на сайта и модел на поведение на потребителите, за да сравним напредъка на SEO кампания. Google Analytics е стандартен софтуер за събиране и докладване на аналитични данни.
 12. Anchor Text - [ ˈæŋkə tɛkst ] - Текст в уебсайт, върху който може да се кликва и има връзки към друга страница на сайта или към друг домейн. Този текст обикновено е с различен цвят от другия текст около него, за да посочи хипервръзка. За SEO кодов текст се използва за свързване на подходяща ключова дума със съответната й страница.
 13. Artificial Intelligence (AI) - [ ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ɪnˈtɛlɪʤəns (eɪ-aɪ) ] - Науката за компютрите, които изискват човешки интелект. Вместо да следва набор от програмирани правила (като алгоритъм), компютърната система с AI е по същество цифров мозък, който се учи. AI също може да взема и изпълнява решения без човешка намеса.
 14. Authority - [ ɔːˈθɒrɪti ] - Комбинацията от сигнали, които търсачките използват за оценка на уебсайтове и уеб страници за целите на класирането.
 15. B2B - [ biː2biː ] - Съкратено от бизнес до бизнес. В B2B SEO цикълът на закупуване е по-дълъг, продуктите и услугите са по-скъпи, а публиката е професионалисти вземащи решения.
 16. B2C - [ biː2siː ] - Съкращение от бизнес към потребител. В B2C SEO цикълът на покупка обикновено е по -кратък (въпреки че все още варира в зависимост от индустрията), продуктите и услугите (най -вече) са по -евтини, а потребителите са аудиторията.
 17. Backlinks - [ Backlinks ] - Обратните връзки са връзки от външни домейни, които сочат към страници във вашия домейн; по същество свързване от техния домейн към вашия.
 18. Bad Neighborhood - [ bæd ˈneɪbəhʊd ] - Уебсайтовете могат да заемат така нареченото лошо съседство. Това се отнася за всички уебсайтове, които са сериозно понижени от търсачките.
 19. Baidu - [ Baidu ] - Най -популярната търсачка в Китай, Baidu е основана през януари 2000 г. от Робин Ли и Ерик Сю.
 20. Bing - [ bɪŋ ] - Името на търсачката на Microsoft. Bing стартира през юни 2009 г., заменяйки Microsoft Live Search (преди MSN Search и Windows Live Search). От 2010 г. Bing задвижва органичните резултати от търсенето на Yahoo като част от сделката за търсене, сключена от Microsoft и Yahoo през юли 2009 г.
 21. Black Hat SEO - [ blæk hæt ɛs-iː-əʊ ] - SEO термин за агресивна стратегия, която не се придържа към политиката и указанията на търсачките. SEO с черна шапка може да се отнася за скриване на текст на уебсайт, запълване на ключови думи, изграждане на спам връзки, автоматизация на съдържанието, маскиране и няколко други. SEO на Black Hat може да доведе до наказание за сайт от търсачките, което да му попречи да се класира органично.
 22. Blockers - [ ˈblɒkəz ] - Така нареченият блокер на уебсайтове е нещо, което пречи на търсачките да имат достъп до сайта.
 23. Blog - [ blɒg ] - Публикация на съдържание, сортирано в хронологичен ред, като най -новото съдържание се появява в горната част. Съдържанието отразява лични или корпоративни интереси и може да бъде написано от физическо лице или група сътрудници. Първоначално блоговете се наричаха уеб дневници.
 24. Bounce Rate - [ baʊns reɪt ] - Процентът посетители на уебсайта, които напускат, без да посетят друга страница на този уебсайт. Степента на отпадане варира в широки граници в зависимост от индустрията и нишата. Въпреки че процентът на отпадане може да показва потенциални проблеми със съдържанието или уебсайтовете, той не е пряк фактор за класиране, според Google.
 25. Branded Keyword - [ ˈbrændɪd ˈkiːˌwɜːd ] - Когато заявката на потребителя включва точно съвпадение на конкретна фирма или марка.
 26. Breadcrumb - [ ˈbrɛdkrʌm ] - Навигационен елемент, който помага на потребителите лесно да разберат къде се намират в рамките на уебсайт.
 27. Briefing - [ ˈbriːfɪŋ ] - Брифингът е кратка среща или въведение в нова тема. Използва се главно в областта на военните, авиацията и гмуркането, както и в онлайн маркетинга и рекламата.
 28. Broken Links - [ ˈbrəʊkən lɪŋks ] - Неработеща връзка е връзка, която няма обект или не води до нищо.
 29. Business directory - [ ˈbɪznɪs dɪˈrɛktəri ] - Бизнес директория е като онлайн версия на Yellow Pages.
 30. Cache - [ kæʃ ] - Технология, която временно съхранява уеб съдържание, като изображения, за да намали времето за зареждане на страници в бъдеще.
 31. Canonical Tag - [ kəˈnɒnɪkəl tæg ] - HTML маркировка, поставена на уеб страница, която не се счита за страница с правомощия. Каноничен маркер казва на търсачките да разглеждат URL адреса, посочен в маркера като авторитет и предпочитана версия на страницата, предавайки сок от връзки и класиране на този URL адрес.
 32. ccTLD - [ ccTLD ] - Домен от първо ниво с код на държава. Например, компания, базирана в Обединеното кралство, ще има домейн като този: www.example.co.uk, където uk е ccTLD.
 33. Click Bait - [ klɪk beɪt ] - Съдържание, което е предназначено да примами хората да кликнат, обикновено чрез завишаване на цените или умишлено подвеждащи заглавия, така че издателите могат да печелят приходи от реклама.
 34. Click-Through Rate (CTR) - [ klɪk-θruː reɪt (siː-tiː-ɑː) ] - Процентът (изразен в проценти), при който потребителите кликват върху органичен резултат от търсенето. Това се изчислява, като общият брой органични кликвания се раздели на общия брой импресии, след което се умножава по 100.
 35. Cloaking - [ ˈkləʊkɪŋ ] - Маскирането е метод, който създава на търсачките впечатлението, че уебсайт носи съдържание, различно от това, което потребителите всъщност виждат.
 36. CMS - [ siː-ɛm-ɛs ] - Стендове за система за управление на съдържанието. Уеб базирано приложение, което позволява на хората да създават, качват и управляват цифрови активи.
 37. Co-Citation - [ kəʊ-saɪˈteɪʃən ] - Колко често два уебсайта (или уеб страници) се споменават заедно от уебсайт на трета страна, дори ако първите два елемента не са свързани (или препращат) един към друг. Това е начинът, по който търсачките могат да установят сходство на предмета.
 38. Comment Spam - [ ˈkɒmɛnt spæm ] - Лошо написани коментари, често извън темата и саморекламирани, публикувани от спамботове с надеждата да получат безплатна (но в крайна сметка безполезна) връзка.
 39. Competition - [ ˌkɒmpɪˈtɪʃən ] - Предприятията обикновено знаят кои са техните конкуренти на свободния пазар.
 40. Website Content - [ ˈkɒntɛnt ] - Думи, изображения, видеоклипове или звуци (или всяка комбинация от тях), които предават информация, която е предназначена за разпространение и консумация от аудитория. Един от двата най -важни фактора за класиране на Google (заедно с връзки). Търсачките искат да възнаградят съдържание, което е полезно, информативно, ценно, достоверно, уникално и ангажиращо с по -добър трафик и видимост.
 41. Content Editor - [ ˈkɒntɛnt ˈɛdɪtə ] - Редакторът на текстово съдържание е функция на Searchmetrics Content Experience (SCE) за създаване на конкурентно съдържание.
 42. Content Gap Analysis for SEO - [ ˈkɒntɛnt gæp əˈnæləsɪs ] - Gap анализът на текстово съдържанието е стратегически метод за проверка и оптимизиране на съдържанието на уебсайт.
 43. Content is King - [ ˈkɒntɛnt ɪz kɪŋ ] - Фраза, често използвана от лектори на конференции и писатели на популярни публикации за SEO (и дигитален маркетинг). В този контекст „съдържанието е крал“ обикновено означава, че съдържанието е от съществено значение, за да имате SEO, дигитален маркетинг или бизнес успех. Тази фраза всъщност датира от есето на Бил Гейтс „Content is King“, публикувано на 3 януари 1996 г.
 44. Content Management System/CMS - [ ˈkɒntɛnt ˈmænɪʤmənt ˈsɪstɪm/siː-ɛm-ɛs ] - Приложение, използвано за управление на цифрово съдържание в среда на сътрудничество. Популярните системи за управление на съдържанието включват WordPress, Onveos и Magento.
 45. Content Marketing - [ ˈkɒntɛnt ˈmɑːkɪtɪŋ ] - Съдържателният маркетинг е маркетингова дисциплина с цел повишаване на осведомеността и обхвата за продукти и марки в желаната целева група със съдържание, публикувано в мрежата и офлайн.
 46. Content Relevance - [ ˈkɒntɛnt ˈrɛlɪvəns ] - Уместността на съдържанието се използва, за да покаже доколко един уебсайт е уместен по отношение на определена дума за търсене или тема.
 47. Content Score - [ ˈkɒntɛnt skɔː ] - Резултатът от съдържанието е обобщен фактор за конкурентоспособността на онлайн съдържанието.
 48. Conversion - [ kənˈvɜːʃən ] - Преобразуването се случва, когато потребителят изпълни най -важното действие на уебсайт. Действията могат да включват закупуване на продукт, регистрация за бюлетин, попълване на формуляр за контакт, регистрация за уебинар и т.н.
 49. Conversion Rate - [ kənˈvɜːʃən reɪt ] - Процентът (изразен в проценти), при който потребителите на уебсайта извършват желаното действие. Това се изчислява чрез разделяне на общия брой реализации на трафик, след което се умножава по 100.
 50. Conversion Rate Optimization (CRO) - [ kənˈvɜːʃən reɪt ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃ(ə)n (siː-ɑːr-əʊ) ] - Процесът на подобряване на броя или качеството на реализациите, които се случват на уебсайт. Някои популярни тактики на CRO включват тестване на промени в дизайна на уебсайта, копиране, изображения, цена, подканваща фраза и съобщения.
 51. Cookies - [ ˈkʊkiz ] - Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на локалния компютър на потребителя при сърфиране и се изпращат обратно на сървъра, когато потребителят посети отново същите сайтове.
 52. Correlation - [ ˌkɒrɪˈleɪʃən ] - Степента, до която съществува връзка между два или повече елемента. Често се използва в SEO изследванията, за да се направи извод за взаимоотношения на променливите в класирането при търсене поради естеството на черна кутия на алгоритмите. Винаги помнете обаче тази причинно -следствена връзка.
 53. Crawl - [ krɔːl ] - Използване на приложение на трета страна за търсене в уебсайт и събиране на данни, включително страници, кодове на състоянието (200, 301, 404) и SEO елементи като заглавия и мета описания.
 54. Crawl Budget - [ krɔːl ˈbʌʤɪt ] - Общият брой URL адреси, които търсачките могат и искат да обхождат на уебсайт през определен период от време.
 55. Crawl Error - [ krɔːl ˈɛrə ] - URL адреси, които ботът на търсачката не може да обхожда. URL адреси, които връщат грешка в кода на състоянието.
 56. Crawler - [ ˈkrɔːlə ] - Програма, която търсачките използват за обхождане на мрежата. Ботовете посещават уеб страници, за да събират информация и да добавят или актуализират индекса на търсачката.
 57. Crawlers - [ ˈkrɔːləz ] - Програма, използвана от търсачките за събиране на данни от интернет.
 58. Crawling - [ ˈkrɔːlɪŋ ] - Процесът на събиране на информация, с помощта на робот, от милиардите публични уеб страници за актуализиране, добавяне и организиране на уеб страници в индекса на търсачката.
 59. CSS - [ siː-ɛs-ɛs ] - Каскадни таблици със стилове описват как HTML елементите (например цвят, шрифтове) трябва да се показват на уеб страници и да се адаптират, когато се гледат на различни устройства.
 60. Customer Journey - [ ˈkʌstəmə ˈʤɜːni ] - Всички потенциални моменти (или точки на допир), в които потенциалният клиент е изложен на или се ангажира с марка. Всички тези взаимодействия са предназначени в крайна сметка да убедят, повлияят и превърнат тази перспектива в клиент или абонат.
 61. Data - [ ˈdeɪtə ] - Всички твърди цифри, които представляват реални клиенти - кой, какво, къде, кога, защо и как - всичко това е необходимо, за да се вземат информирани решения относно SEO стратегиите и тактиките.
 62. De-index - [ diː-ˈɪndɛks ] - Когато Google премахне уебсайт или уеб страница, временно или постоянно, от резултатите от търсенето, по -специално от индекса си за търсене. Google предоставя инструмент за премахване на URL адреси в Search Console за доброволни случаи; обаче уебсайт може също да бъде деиндексиран като наказание за нарушаване на Указанията на Google за уеб администратори, под формата на ръчно действие.
 63. Dead Link - [ dɛd lɪŋk ] - Хипервръзка, която е прекъсната и насочена към страница, която вече не съществува. Грешки като 404 не са намерени, сървърни грешки, 500 грешки, 403 забранени и т.н. Мъртвите връзки могат да имат отрицателно въздействие върху SEO.
 64. Dead-End Page - [ ˈdɛdˈɛnd peɪʤ ] - Уеб страница, която няма връзки към други уеб страници. Така се нарича, защото след като потребител или бот пристигне на тази страница, няма къде да се движи напред.
 65. Deep Link - [ diːp lɪŋk ] - Връзка, насочваща към всяка уеб страница, различна от началната страница. Връзка, насочваща към съдържание в мобилно приложение.
 66. Defective Links - [ dɪˈfɛktɪv lɪŋks ] - Дефектна връзка е връзка, която няма обект или не води до нищо.
 67. Directory - [ dɪˈrɛktəri ] - Списък с уебсайтове, обикновено разделени от свързани категории и поддържани от човешки редактори. В зависимост от директорията включването може да бъде безплатно или платено. В миналото връзките от директории бяха силно търсени (например DMOZ), което водеше до широко разпространени злоупотреби и цялостно обезценяване на този вид изграждане на връзки.
 68. Disavow - [ ˌdɪsəˈvaʊ ] - Процес за идентифициране на спам обратни връзки към даден сайт и казва на търсачките да ги игнорират. Инструментът за отхвърляне е въведен, за да помогне на сайтове, които имат слаб или лош профил на обратни връзки, да се възстановят от наказанията и да избегнат множество връзки от един или повече спам уебсайтове.
 69. DMOZ - [ diː-ɛm-əʊ-zɛd ] - Проектът Open Directory. Тази редактирана от човек директория на уебсайтове стартира на 5 юни 1998 г. и приключи на 17 март 2017 г.
 70. Do-follow - [ duː-ˈfɒləʊ ] - Връзка, която не използва атрибута „nofollow“.
 71. Domain - [ dəʊˈmeɪn ] - Адрес на уебсайт - обикновено завършва с разширение като .com, .org или .net.
 72. Domain Authority - [ dəʊˈmeɪn ɔːˈθɒrɪti ] - Общата „сила“ на уебсайт, изградена с течение на времето, която може да помогне на нова страница да се класира добре бързо, дори преди това съдържание да е спечелило връзки или ангажираност.
 73. Domain Popularity - [ dəʊˈmeɪn ˌpɒpjʊˈlærɪti ] - Популярност на домейна се отнася до броя на обратните връзки (входящи връзки) от други домейни, които се отнасят обратно към уебсайт.
 74. Domain Trust - [ dəʊˈmeɪn trʌst ] - Доверието в домейна на уебсайт описва неговата надеждност и почтеност.
 75. Doorway Page - [ ˈdɔːweɪ peɪʤ ] - Уеб страници, които са създадени за класиране в търсачките за конкретни ключови думи само с цел пренасочване на потребители, които кликват върху тази страница към друг уебсайт.
 76. DuckDuckGo - [ DuckDuckGo ] - Търсачка, основана на 28 септември 2008 г. Често е хвалена заради големия фокус върху поверителността на потребителите и липсата на филтърни мехурчета (персонализиране на търсенето). DuckDuckGo разчита на повече от 400 източника, за да обслужва резултатите от търсенето, включително вертикални търсачки, собствен робот, DuckDuckBot, Bing и Yandex.
 77. Duplicate Content - [ ˈdjuːplɪkɪt ˈkɒntɛnt ] - SEO термин за блок от съдържание, което присъства на повече от една страница или уебсайт в интернет. Счита се за лош сигнал за SEO и може да доведе до наказание за търсачката. За дублирано съдържание в един и същ домейн вижте канонични тагове за решение.
 78. Dwell Time - [ dwɛl taɪm ] - Времето, което изтича между това, когато потребител кликне върху резултата от търсенето и след това се върне към SERP от уебсайт. Краткото време на престой (например по-малко от 5 секунди) може да бъде индикатор за нискокачествено съдържание за търсачките.
 79. Dynamic Tags - [ daɪˈnæmɪk tægz ] - Различни елементи на SEO страници, които се генерират автоматично с помощта на символи на заместители, за да поставят бързо проходими мета тагове на всички страници на сайт. Те се използват, за да дадат на страниците на даден сайт различни заглавия, мета описания и други SEO елементи, които са уникални за търсачките.
 80. E-commerce - [ iː-ˈkɒmə(ː)s ] - Купуването и продажбата на продукти, всички те се извършват онлайн.
 81. eCommerce SEO - [ eCommerce ɛs-iː-əʊ ] - SEO кампания или тактика за оптимизация на търсачки, извършена за увеличаване на класирането специално за марка за електронна търговия, страница с категории или страници с продукти. Често SEO кампанията за електронна търговия се фокусира върху името на продукта или ключовите думи на продуктовия номер.
 82. Featured Snippet - [ ˈfiːʧəd ˈsnɪpɪt ] - За определени заявки, обикновено въпроси (т.е. кой/какво/къде/кога/защо/как), Google понякога показва специален блок над органичните резултати от търсенето. Това поле съдържа обобщение (под формата на абзац, списък, таблица или видеоклип), както и дата на публикуване, заглавие на страница, връзка към уеб страницата, от която произхожда отговорът, и URL адрес.
 83. Footer Link - [ ˈfʊtə lɪŋk ] - Връзки, които се показват в долната част (или „долния колонтитул“) на уебсайт.
 84. Frame - [ freɪm ] - Рамките могат да бъдат поставени в HTML код за създаване на ясни структури за съдържанието на уебсайт.
 85. Fresh Content - [ frɛʃ ˈkɒntɛnt ] - Уебсайт, който непрекъснато се актуализира (седмично или месечно) със съдържание, което може да включва блог, ресурсен център и актуализирани метаданни.
 86. FTP - File Transfer Protocol - [ ɛf-tiː-piː - faɪl ˈtrænsfə(ː) ˈprəʊtəkɒl ] - прехвърляне на файлове към и от компютър, мрежа или уебсайт.
 87. Google - [ ˈguːgəl ] - Търсачката, основана от Лари Пейдж и Сергей Брин през септември 1998 г. Google отбеляза радикално отклонение от редактираните от човека уеб директории, разчитайки на технологията за обхождане на уеб и сложен алгоритъм за анализ на моделите на хипервръзки за класиране на уебсайтове. Google е най-използваната търсачка в почти всяка страна по света.
 88. Google Ads (AdWords) - [ ˈguːgəl ædz (AdWords) ] - Възможно е да платите на търсачка за поставяне в определени резултати от търсенето.
 89. Google Analytics - [ ˈguːgəl ˌænəˈlɪtɪks ] - Софтуер и услуга за онлайн анализ, които събират и отчитат уеб трафика, позволявайки на маркетолозите да проследяват напредъка на реализациите, приходите, източниците на трафик и платените кампании към уебсайт.
 90. Google Bomb - [ ˈguːgəl bɒm ] - Практика, предназначена да направи уебсайт номер едно за изненадваща или противоречива фраза за търсене. Това беше постигнато чрез наличието на голям брой уебсайтове с връзка към определена уеб страница със специфичен котвен текст, който да й помогне да се класира за този термин.
 91. Google Dance - [ ˈguːgəl dɑːns ] - Термин, използван от 2002 г. за променливия период от време, през който Google актуализира своя индекс за търсене, приблизително всеки месец.
 92. Google Hummingbird - [ ˈguːgəl ˈhʌmɪŋbɜːd ] - Алгоритъм за търсене на Google, който беше официално обявен през септември 2013 г., след като беше използван в продължение на месец. Целта на Колибри беше да разбере по -добре пълния контекст на заявките (т.е. семантично търсене), а не определени ключови думи, за да осигури по -добри резултати.
 93. Google Keyword Planner - [ ˈguːgəl ˈkiːˌwɜːd ˈplænə ] - Инструментът за планиране на ключови думи на Google е инструмент, който Alphabet Inc. предоставя на рекламодателите като част от програмата си Google Ads.
 94. Google Knowledge Graph - [ ˈguːgəl ˈnɒlɪʤ grɑːf ] - Графиката на знанието на Google е част от универсалното и разширено търсене и следователно подобряване на органичния резултат от търсенето с Google. Графиката на знанието е представена в специална област в SERPs с резултатите от различни източници, представени графично.
 95. Google Lighthouse - [ ˈguːgəl ˈlaɪthaʊs ] - Lighthouse е инструмент с отворен код за провеждане на технически одити на уебсайтове. Инструментът е разработен от Google и анализира следните аспекти на URL: Производителност, Прогресивно уеб приложение, Достъпност, Най -добри практики и SEO.
 96. Google Maps - [ ˈguːgəl mæps ] - Google Maps е една от, ако не и най -големите, лесно достъпни и безплатни онлайн картографски услуги в света.
 97. Google Mobile Updates - [ ˈguːgəl ˈməʊbaɪl ʌpˈdeɪts ] - Актуализациите на алгоритмите на Google, които дават приоритет на мобилната оптимизация на уебсайтовете, се описват като актуализации на Google за мобилни устройства. Google направи удобството за мобилни устройства фактор за класиране на резултатите от мобилното търсене с първото разпространение през 2015 г.
 98. Google My Business - [ ˈguːgəl maɪ ˈbɪznɪs ] - Google My Business е продукт на търсачката на Google.
 99. Google News - [ ˈguːgəl njuːz ] - Google Новини е вертикална търсачка, която Alphabet стартира през 2002 г. Резултатите от търсенията с Google - предимно новини - са изброени много видно като поле в органичните резултати от търсенето в случай на актуална актуалност.
 100. Google Panda Algorithm - [ ˈguːgəl ˈpændə ˈælgərɪðm ] - Голяма актуализация на алгоритъма на Google, която първоначално беше пусната през февруари 2011 г., беше последвана от множество последващи актуализации. Целта на Google Panda беше да намали видимостта на съдържание с ниска стойност, често произвеждано от „ферми за съдържание". През 2016 г. Panda стана част от основния алгоритъм за класиране на Google.
 101. Google Penguin Update - [ ˈguːgəl ˈpɛŋgwɪn ʌpˈdeɪt ] - Актуализацията на Penguin е актуализация на алгоритъма за класиране на Google, извършена за първи път през 2012 г. Тогава пускането на актуализацията имаше огромни ефекти върху много уебсайтове. Google възнамерява актуализацията да се бори с уебспама.
 102. Google Phantom Update - [ ˈguːgəl ˈfæntəm ʌpˈdeɪt ] - „Фантомната актуализация“ на Google е пакет от частично непотвърдени актуализации на Google, разпространението, на които започна в средата на май 2015 г.
 103. Google Pigeon Update - [ ˈguːgəl ˈpɪʤɪn ʌpˈdeɪt ] - Името (дадено от SEO индустрията, а не от Google) на значителна актуализация на Google за локално търсене, стартирано на 24 юли 2014 г. Целта на Pigeon беше да подобри точността и уместността на локалните търсения, като използва по -традиционните сигнали за класиране на Google и подобри разстоянието и намиране на параметри за класиране.
 104. Google Places - [ ˈguːgəl ˈpleɪsɪz ] - Google Places е списък на Google за резултати от търсенето на местен бизнес. Google Места се появява в самия връх на резултатите от търсенето с Google, когато потребител търси местна информация.
 105. Google RankBrain - [ ˈguːgəl RankBrain ] - Голяма промяна на алгоритъма на Google, официално въведена през октомври 2015 г., въпреки че преди това беше в тестване месеци наред. С RankBrain Google добави машинно обучение към своя алгоритъм и беше наречен третият по важност сигнал за класиране. През юни 2016 г. беше разкрито, че RankBrain е участвал във всяка заявка и оказва влияние върху класирането.
 106. Google Sandbox - [ ˈguːgəl ˈsændbɒks ] - Теоретичен и обсъждан (но никога потвърден от Google) „период на изчакване“, който не позволява на новите уебсайтове да видят пълната полза от усилията си за оптимизация. Обикновено този ефект се наблюдава най -често при нови сайтове, насочени към конкурентни ключови думи и може да бъде преодолян само когато сайтът придобие достатъчно авторитет.
 107. Google Search Console - [ ˈguːgəl sɜːʧ kənˈsəʊl ] - Search Console на Google предлага няколко полезни функции, включително възможността за наблюдение на сайтове за грешки при индексиране и скорост на сайта. Тези страници се използват и за предаване на известия за ръчни действия.
 108. Google Shopping - [ ˈguːgəl ˈʃɒpɪŋ ] - Google Пазаруване е рекламна услуга на Google, базирана на продукти.
 109. Google Trends - [ ˈguːgəl trɛndz ] - С Google Trends може да се анализира интересът към съответните термини за търсене. Това позволява заявките за търсене да бъдат оценявани и с течение на времето, като например сезонността на думите за търсене, да бъдат класифицирани.
 110. Google Updates Overview - [ ˈguːgəl ʌpˈdeɪts ˈəʊvəvjuː ] - Актуализациите на Google са важни събития за уебмастъри и SEO специалистите навсякъде. Тези промени в алгоритъма, филтри, опресняване на данни или други промени често са виновни, когато даден уебсайт претърпи спад в класирането или видимостта на SEO.
 111. Google Webmaster Guidelines - [ ˈguːgəl Webmaster ˈgaɪdlaɪnz ] - Ръководството на Google относно добрите практики за оптимизиране на уебсайтове, както и „незаконните“ практики, които могат да доведат до ръчни действия. Просто: Направете уникални, ценни и ангажиращи уебсайтове и уеб страници за потребители, а не за търсачки. Избягвайте трикове и техники, които мамят потребителите и са предназначени само за подобряване на класирането при търсене.
 112. Google's Hummingbird Algorithm Study - [ ˈguːgəlz ˈhʌmɪŋbɜːd ˈælgərɪðm ˈstʌdi ] - През септември 2013 г. Google обяви, че е пуснал чисто нов алгоритъм - „Колибри“ - предишния месец. Името е избрано с внимание - Колибри е много бърз и изключително прецизен.
 113. Google+-Local (Google Places) - [ ˈguːgəl+-ˈləʊkəl (ˈguːgəl ˈpleɪsɪz) ] - Google+Local, разработен от Google Places, е услуга, предоставяна от Google, която позволява на компаниите да присъстват в търсене в Google Карти. Фирмените записи обикновено се създават автоматично от Google или могат да бъдат създавани и управлявани от самите компании чрез бизнес центъра на Google Places.
 114. GoogleBot - [ GoogleBot ] - Известен също като паяк, уеб робот, който открива и индексира нови и актуализирани страници на сайт.
 115. Gray Hat - [ greɪ hæt ] - Предполагаема „сива“ зона между техники, които се придържат към Указанията на Google за уеб администратори, но след това добавят елемент, който леко огъва правилата.
 116. Guest Blogging - [ gɛst ˈblɒgɪŋ ] - Популярна тактика за изграждане на връзки, която включва разработване на съдържание за други уебсайтове в замяна на обратна връзка, сочеща към вашите собствени страници.
 117. H1 - heading - [ eɪʧ1 - ˈhɛdɪŋ ] - H1 обикновено е най -големият текст на страницата и е основната мисъл. За блоговете това често е името на публикацията в блога. Тя може да бъде подобна на заглавието, но не и същата, за да увеличи максимално усилията на SEO.
 118. Head Term - [ hɛd tɜːm ] - Популярна ключова дума с голям обем на търсене, за която обикновено е трудно да се класира.
 119. Heading (H1-H6) - [ ˈhɛdɪŋ ] - Заглавните тагове (H1-H6) разделят съдържанието на раздели, в зависимост от важността, като H1 е най-важният, а H6 е най-малко важният. Етикетите за заглавия трябва да се използват естествено и да включват вашите целеви ключови думи, когато е уместно, тъй като това може да осигури малка полза за SEO.
 120. Hidden Text - [ ˈhɪdn tɛkst ] - Всеки текст, който не може да бъде видян от потребител, който е предназначен да манипулира класирането при търсене чрез зареждане на уеб страници с богати на съдържание ключови думи и копиране. Тази техника противоречи на указанията на Google за уеб администратори и може да доведе до ръчно действие. Например, добавяне на текст, който е: Твърде малък за четене. Същият цвят като фона. Използване на CSS за изтласкване на текста извън екрана.
 121. Hilltop Algorithm - [ ˈhɪltɒp ˈælgərɪðm ] - Повлиян от алгоритъма HITS и добавен към алгоритъма на Google през 2003 г., Hilltop присвоява статут на „експерт“ на определени уебсайтове или уеб страници, публикувани по конкретна тема, които също водят към несвързани страници по тази тема.
 122. HITS Algorithm - [ hɪts ˈælgərɪðm ] - Hyperlink-Induced Topic Search е алгоритъм за анализ на връзки, който оценява стойност не само въз основа на съдържание и входящи връзки (органи), но и на изходящите си връзки (хъбове).
 123. Homepage - [ ˈhəʊmˌpeɪʤ ] - Началната страница е колекция от HTML документи, които могат да бъдат извикани като отделни уеб страници чрез един URL адрес в мрежата с клиент, като например браузър.
 124. HTML - Hypertext Markup Language - [ eɪʧ-tiː-ɛm-ɛl - ˈhaɪpərˌtɛkst ˈmɑːkˈʌp ˈlæŋgwɪʤ ] - Системата за създаване и маркиране на уебсайтове със съдържание, графики, връзки и изображения.
 125. HTTP - [ eɪʧ-tiː-tiː-piː ] - Протоколът за прехвърляне на хипертекст е начинът, по който се прехвърлят данни от компютърен сървър към уеб браузър.
 126. HTTPS - [ eɪʧ-tiː-tiː-piː-ɛs ] - Протокол за прехвърляне на хипертекст Secure използва слой Secure Sockets Layer (SSL) за криптиране на данни, прехвърлени между уебсайт и уеб браузър. HTTPS е незначителен фактор за класиране на Google.
 127. Inbound Link - [ ˈɪnbaʊnd lɪŋk ] - Връзка към уеб страница, която произхожда от външен уебсайт. Например, ако Search Engine Journal се свърже с Google, това ще се счита за входяща връзка от страна на Google; ако Google се свърже с Journal Engine Search, това би било входяща връзка от страна на SEJ.
 128. Index - [ ˈɪndɛks ] - Индексът е друго име за базата данни, използвана от търсачката. Индексите съдържат информацията за всички уебсайтове, които Google (или всяка друга търсачка) успя да намери. Ако даден уебсайт не е в индекса на търсачката, потребителите няма да могат да го намерят.
 129. Indexability - [ ˌɪndɛksəˈbɪlɪti ] - Колко лесно ботът на търсачката може да разбере и да добави уеб страница към своя индекс.
 130. Information Architecture - [ ˌɪnfəˈmeɪʃən ˈɑːkɪtɛkʧə ] - Как е организиран уебсайт и къде на уеб страници се намират различни съдържателни и навигационни елементи.
 131. Information Retrieval - [ ˌɪnfəˈmeɪʃən rɪˈtriːvəl ] - Процесът на търсене на информация (например текст, изображения, видео) от голяма база данни и след това представяне на най -подходящата информация на краен потребител.
 132. Internal links - [ ɪnˈtɜːnl lɪŋks ] - Хипервръзките, които водят към подстраници в домейн, се описват като „вътрешни връзки“. С вътрешни връзки силата на свързване на началната страница може да бъде по -добре разпределена в директории. Също така търсачките и потребителите могат по -лесно да намират съдържание.
 133. IP Address - [ aɪ-piː əˈdrɛs ] - Уникален набор от числа, обикновено разделени с точки, които устройствата, включително компютри, смартфони и таблети, използват за комуникация помежду си в една и съща мрежа. IP адресът е цифров отпечатък за интернет дейност в дадена мрежа.
 134. JavaScript (JS) - [ ˈʤɑːvəskrɪpt (ʤeɪ-ɛs) ] - Език за програмиране, който дава възможност за динамично вмъкване на съдържание, връзки, мета данни или други елементи на уебсайтове. JavaScript потенциално може да затрудни роботите на търсачките да обхождат и индексират уеб страници и да увеличи времето за зареждане на уеб страницата за потребителите.
 135. Keyword - [ ˈkiːˌwɜːd ] - Ключова дума - думите или фразата, към които е насочен SEO специалист или маркетолог с цел да се съпостави и класира за това, което потребителите търсят. Думите, използвани на уеб страници, могат да помогнат на търсачките да определят кои страници са най -подходящи за показване в органични резултати, когато търсач въведе заявка. Ключовите думи обикновено представляват теми, идеи или въпроси.
 136. Keyword Cannibalization - [ ˈkiːˌwɜːd Cannibalization ] - Тип самоконкуренция, която възниква, когато няколко страници от един уебсайт се класират за една и съща заявка в SERP. Това може да доведе до по -нисък CTR, намален авторитет и по -ниски проценти на реализация, отколкото при наличието на една консолидирана уеб страница, която се класира добре.
 137. Keyword Density - [ ˈkiːˌwɜːd ˈdɛnsɪti ] - Колко често се появява дума или фраза в съдържанието на уеб страница. В най -добрия случай тази недоказана концепция е остаряла, ако някога наистина е имала значение за търсачките. Няма идеален процент, който да помогне на уеб страницата да се класира по -добре.
 138. Keyword Not Provided - [ ˈkiːˌwɜːd nɒt prəˈvaɪdɪd ] - Когато търсите в Google Analytics под органични ключови думи, „ключовата дума не е предоставена“ са органични търсения за потребители, влезли в техния акаунт в Google, които вече не са достъпни за събиране на данни.
 139. Keyword Proximity - [ ˈkiːˌwɜːd prɒkˈsɪmɪti ] - Думата за търсене може да се състои от комбинация от ключови думи. Близостта на ключовата дума се отнася до разстоянието между отделните ключови думи на думата за търсене.
 140. Keyword Research - [ ˈkiːˌwɜːd rɪˈsɜːʧ ] - Процесът на откриване на всички подходящи теми, теми и термини, които търсещите влизат в търсачките, както и обемът и нивото на конкуренция на тези термини. Тази практика е възможна от различни безплатни и платени инструменти.
 141. Keyword Stuffing - [ ˈkiːˌwɜːd ˈstʌfɪŋ ] - Добавяне на неподходящи ключови думи или повтарящи се ключови думи извън естественото към уеб страница с надеждата да се увеличи класирането в търсенето. Тази тактика за спам е в противоречие с указанията на Google за уеб администратори и може да доведе до ръчно действие.
 142. Knowledge Graph - [ ˈnɒlɪʤ grɑːf ] - База данни на обекти, която Google използва, за да разкрие факти и информация за хора, места и неща (известни още като обекти) - и техните връзки - в панел на знанието или въртележка в горната част на резултатите от търсенето по съответните заявки.
 143. Knowledge Panel - [ ˈnɒlɪʤ ˈpænl ] - Поле, което се появява в горната част или в дясната релса (само за настолни компютри) на страница 1 от резултатите от търсенето с Google за съответните заявки. Този панел съдържа факти и информация за хора, места и неща, както и връзки към свързани уебсайтове или търсения с Google.
 144. KPI - [ keɪ-piː-aɪ ] - Представлява ключов индикатор за ефективност. Метод за измерване, който фирмите използват, за да прецени дали са постигнати маркетингови и бизнес цели, цели и цели.
 145. Landing Pages - [ ˈlændɪŋ peɪʤ ] - Страница на уебсайт, която е специфична и уникална за група потребители. За SEO целевата страница е насочена към конкретна ключова дума и обикновено има добра призив за действие, която потребителите да изпълняват.
 146. Latent Semantic Indexing (LSI) - [ ˈleɪtənt sɪˈmæntɪk ˈɪndɛksɪŋ (ɛl-ɛs-aɪ) ] - Метод за извличане на информация, предназначен да помогне на търсачките да идентифицират правилния контекст на дадена дума. LSI не играе полезна роля в SEO днес.
 147. Lead - [ liːd ] - Лице, което може или не може да се интересува от вашия продукт (и) и/или услуга (и). Олово с желание споделя техния имейл адрес (и обикновено друга лична информация или информация за контакт) в замяна на нещо, което счита за стойностно от уебсайта.
 148. Link - [ lɪŋk ] - Връзка между два уебсайта, изградени с помощта на HTML код. Връзката позволява на потребителите да навигират до уебсайтове, социални мрежи и приложения. Връзките играят решаваща роля в начина, по който търсачките оценяват и класират уебсайтовете.
 149. Link Bait - [ lɪŋk beɪt ] - Умишлено провокативно съдържание, което има за цел да привлече вниманието на хората и да привлече връзки от други уебсайтове.
 150. Link Building - [ lɪŋk ˈbɪldɪŋ ] - Процес, предназначен да накара други надеждни и подходящи уебсайтове да се свържат с вашия уебсайт, за да подобрят вашия органичен рейтинг и видимост.
 151. Link Equity - [ lɪŋk ˈɛkwɪti ] - Стойността на входящите връзки по отношение на уместност, авторитет и доверие.
 152. Link Farm - [ lɪŋk fɑːm ] - Когато група уебсайтове се свързват помежду си, обикновено използвайки автоматизирани програми, с надеждата за изкуствено увеличаване на класирането при търсене. Тактика за спам.
 153. Link Juice - [ lɪŋk ʤuːs ] - Линк сокът е жаргон, използван за описване и измерване на това колко мощност връща връзката към друг сайт и следователно я укрепва.
 154. Link Popularity - [ lɪŋk ˌpɒpjʊˈlærɪti ] - Популярността на връзките се отнася до броя на обратните връзки (входящи връзки), които сочат към даден уебсайт.
 155. Link Profile - [ lɪŋk ˈprəʊfaɪl ] - Всеки тип връзка, която сочи към определен уебсайт. Качеството на профила на връзката на уебсайт може да варира в широки граници в зависимост от начина на придобиване и използвания текст на котвата.
 156. Link text - [ lɪŋk tɛkst ] - Текст, свързан с цел на връзката, се описва като текст на връзка. Това може да бъде дума, знак или дори няколко думи до (теоретично) няколко изречения. След това текстът на връзката, върху който може да се кликва, свързан с URL, се описва като хипервръзка.
 157. Link Velocity - [ lɪŋk vɪˈlɒsɪti ] - Колко бързо (или бавно) уеб сайт натрупва връзки. Внезапното увеличаване на скоростта на връзката потенциално може да бъде признак на спам или може да се дължи на вирусен маркетинг или на правене на нещо, заслужаващо новини (умишлено или неволно).
 158. Log File - [ lɒg faɪl ] - Файл, който записва информацията на потребителите, като IP адреси, тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), печат на дата/час, препращащи/изходни страници и брой кликвания.
 159. Log File Analysis - [ lɒg faɪl əˈnæləsɪs ] - Процесът на проучване на данните, съдържащи се в лог файл, за идентифициране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите из сайта, събиране на демографска информация и разбиране как ботовете за търсене обхождат уебсайта.
 160. Long-Tail Keyword - [ lɒŋ-teɪl ˈkiːˌwɜːd ] - Силно специфични термини с няколко думи, които често показват по-високо намерение за покупка. По -малко популярни ключови думи с нисък обем на търсене, които обикновено са по -лесни за класиране.
 161. Machine Learning - [ məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ ] - Подмножество от изкуствен интелект, при което система използва данни, за да научи и коригира сложен процес без човешка намеса.
 162. Manual Action - [ ˈmænjʊəl ˈækʃ(ə)n ] - Условието на Google за наказание. Google ще предприеме ръчни действия по отношение на уебсайт, след като рецензент (т.е. служител на Google) прегледа ръчно уебсайт, за да потвърди дали не е спазил указанията на Google за уеб администратори. Наказаните уебсайтове могат да бъдат понижени или напълно премахнати от резултатите от търсенето. Ръчните действия могат да бъдат оценени за целия уебсайт или само за определени уеб страници.
 163. Manual Penalty - [ ˈmænjʊəl ˈpɛnlti ] - Отрицателното въздействие върху даден сайт въз основа на алгоритъм на търсачката. Наказание може да се случи, когато се използват SEO тактики за черна шапка.
 164. Meta Description - [ ˈmɛtə dɪsˈkrɪpʃən ] - HTML маркировка, която позволява на потребителите да видят фрагмент от уеб страница, който обикновено е с дължина 160 знака. Това описание се показва в органични резултати от търсене за Google, Bing, Yahoo и др.
 165. Meta Keywords - [ ˈmɛtə ˈkiːˌwɜːdz ] - Етикет, който може да бъде добавен към раздела „head на HTML документ. Добавянето на куп ключови думи тук няма да ви помогне да се класирате - алгоритмите на търсачките игнорират този маркер за целите на класирането от години поради злоупотреба (под формата на пълнене на ключови думи).
 166. Meta Search Term - [ ˈmɛtə sɜːʧ tɜːm ] - Думите за търсене могат да бъдат включени в мета таговете на HTML кода на всеки уебсайт.
 167. Meta Tags - [ ˈmɛtə tægz ] - Информация, която се появява в изходния HTML код на уеб страница, за да опише съдържанието й в търсачките. Заглавният маркер и мета описанието са най -често използваните видове мета тагове в SEO.
 168. Metric - [ ˈmɛtrɪk ] - Начин за измерване на активността и ефективността, за да се оцени успехът (или липсата му) на една SEO инициатива.
 169. Negative SEO - [ ˈnɛgətɪv ɛs-iː-əʊ ] - Рядка, но злонамерена практика, при която техники за уебспам се използват, за да навредят на класацията за търсене на друг уебсайт, обикновено конкурент.
 170. Niche - [ niːʃ ] - Специфичен пазар или област на интерес, състояща се от малка група силно страстни хора.
 171. Noarchive Tag - [ Noarchive tæg ] - Мета маркер, който казва на търсачките да не съхраняват кеширано копие на вашата страница.
 172. Nofollow - [ Nofollow ] - HTML маркиране на връзка, което казва на търсачките да не предават връзката и правомощията на линка на сайта, към който е свързан. Nofollow връзките са стандартна практика за сайтове, които излизат редовно.
 173. Nofollow Attribute - [ Nofollow ˈætrɪbjuːt ] - Мета маркер, който казва на търсачките да не следват една конкретна изходяща връзка. Това се прави в случаите, когато уебсайт не иска да прехвърли правомощия на друга уеб страница или защото е платена връзка. Атрибутът nofollow изглежда по следния начин: <a href=<http://www.example.com/?hl=bg rel="nofollow"> Текстът на котвата отива тук </a>
 174. Noindex Tag - [ Noindex tæg ] - Мета маркер, който казва на търсачките да не индексират конкретна уеб страница в своя индекс.
 175. Nosnippet Tag - [ Nosnippet tæg ] - Мета маркер, който казва на търсачките да не показват описание с вашата обява.
 176. Off-Page SEO - [ ɒf-peɪʤ ɛs-iː-əʊ ] - Дейности за генериране на търсене и осведоменост за марката, които се извършват извън уебсайт. В допълнение към изграждането на връзки, тактиките за популяризиране могат да включват маркетинг в социалните медии, маркетинг на съдържанието, имейл маркетинг, маркетинг на влиятелни хора и дори офлайн маркетингови канали (например телевизия, радио, билбордове).
 177. Offpage Optimization - [ Offpage ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃ(ə)n ] - Оптимизацията на страници се отнася до всички мерки, които могат да бъдат предприети извън действителния уебсайт, за да се подобри позицията му в класацията за търсене.
 178. On-Page SEO - [ ɒn-peɪʤ ɛs-iː-əʊ ] - Всички тези дейности се извършват в рамките на уебсайт. В допълнение към публикуването на подходящо висококачествено съдържание, SEO на страницата включва оптимизиране на HTML код (например етикети на заглавия, мета тагове), информационна архитектура, навигация на уебсайтове и структура на URL адреси.
 179. Onpage Optimization - [ Onpage ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃ(ə)n ] - Оптимизацията на страницата (AKA on-page SEO) се отнася до всички мерки, които могат да бъдат предприети директно в уебсайта, за да се подобри позицията му в класацията за търсене.
 180. Organic Search - [ ɔːˈgænɪk sɜːʧ ] - Естествените или неплатени списъци, които се появяват в SERP. Органичните резултати от търсенето, които се анализират и класират по алгоритми, са предназначени да дадат на потребителите най -подходящия резултат въз основа на тяхната заявка.
 181. Organic Search Results - [ ɔːˈgænɪk sɜːʧ rɪˈzʌlts ] - Резултати от търсачка въз основа на уместността на ключовата дума, която потребителят търси. Те обикновено се показват след платена реклама в горната част на страницата.
 182. Orphan Page - [ ˈɔːfən peɪʤ ] - Всяка уеб страница, която не е свързана с други страници на този уебсайт.
 183. Outbound Link - [ ˈaʊtbaʊnd lɪŋk ] - Връзка, която насочва посетителите към страница на уебсайт, различен от този, на който са в момента.
 184. Page Content - [ peɪʤ ˈkɒntɛnt ] - Съдържанието на страницата се отнася до цялата информация, съдържаща се в уебсайт.
 185. Page Title - [ peɪʤ ˈtaɪtl ] - Всяка уеб страница (например начална страница, подстраница) има свое собствено заглавие.
 186. PageRank - [ PageRank ] - Според Google: „PageRank е мярката за важността на страница въз основа на входящите връзки от други страници. С прости думи, всяка връзка към страница на вашия сайт от друг сайт добавя към PageRank на вашия сайт. Не всички връзки са равни. " Алгоритъмът е кръстен на съоснователя на Google Лари Пейдж.
 187. Paid Listing - [ peɪd ˈlɪstɪŋ ] - Възможно е да платите на търсачка за поставяне в определени резултати от търсенето.
 188. Paid Search - [ peɪd sɜːʧ ] - Реклами с плащане на кликване, които се появяват над (и често под) органичните резултати в търсачките.
 189. Panda - [ ˈpændə ] - Пусната за първи път от Google през 2011 г., Panda е актуализация на алгоритъма за това как Google показва органични резултати от търсенето. Тази актуализация е насочена към сайтове с тънко съдържание и сайтове с ниско качество в опит да подобри потребителските резултати.
 190. PBN - [ piː-biː-ɛn ] - Стендове за частна блог мрежа.
 191. PDF - [ piː-diː-ɛf ] - Стои за преносим файл във формат на документ. PDF файловете могат да съдържат текст, изображения, връзки, видеоклипове и други елементи.
 192. Penguin - [ ˈpɛŋgwɪn ] - През 2012 г. актуализациите на алгоритъма на Penguin на Google стартираха и бяха насочени към неестествено изграждане на връзки, специално за повишаване и манипулиране на органичното класиране на уебсайт.
 193. Persona - [ pɜːˈsəʊnə ] - Измислено представяне на идеален посетител или клиент на уебсайт - тяхната демография, поведение, нужди, мотивация и цели - всичко въз основа на действителни данни.
 194. Personalization - [ Personalization ] - Когато търсачките използват история на търсене, история на сърфиране в мрежата, местоположение и взаимоотношения, за да създадат набор от резултати от търсенето, пригодени за конкретен потребител.
 195. PHP - [ piː-eɪʧ-piː ] - Hypertext Preprocessor е скриптов език, използван за създаване на динамично съдържание на уеб страници.
 196. Piracy - [ ˈpaɪərəsi ] - Търсачките имат за цел да намалят класирането в органичното търсене на съдържание, което нарушава авторските права. Google въведе филтър през 2012 г., който намалява видимостта на сайтовете, докладвани за множество искания за премахване, свързани с DMCA.
 197. Plagiarism Finder - [ ˈpleɪʤərɪz(ə)m ˈfaɪndə ] - Finder на плагиатство е инструмент за проверка на качеството в Searchmetrics Content Experience.
 198. Pogo-sticking - [ Pogo-ˈstɪkɪŋ ] - Когато след въвеждане на заявка, търсач прескача напред и назад между SERP и страниците, изброени в тези резултати от търсенето.
 199. PPC (Pay Per Click) - [ piː-piː-siː (peɪ pɜː klɪk) ] - Вид реклама, при която рекламодателите се таксуват определена сума (обикновено се определя от оферта, уместност, история на профила и конкуренция) всеки път, когато потребител кликне върху рекламата. Комбинирането на PPC и SEO може да доведе до повече SERP недвижими имоти, кликвания и реализации. Също така данните от PPC могат да информират вашата SEO стратегия, а обратното също е вярно.
 200. Progressive Web Apps - [ prəʊˈgrɛsɪv wɛb æps ] - Прогресивните уеб приложения (PWA) са подобни на приложения уеб страници, които могат да се отварят на мобилни устройства чрез браузър.
 201. QDF - [ kjuː-diː-ɛf ] - Стойностите за заявки заслужават свежест, където търсачката може да реши да покаже по -нови уеб страници в резултатите от търсенето (а не по -стари страници), ако определена дума за търсене е в тенденция, може би защото новинарско събитие е довело до скок в търсенията по тази тема.
 202. Quality Content - [ ˈkwɒlɪti ˈkɒntɛnt ] - Съдържание, което ви помага успешно да постигнете бизнес или маркетингови цели (напр. Стимулиране на органичен трафик или социални акции, печелене на първо място в класацията за търсене, генериране на потенциални клиенти/продажби).
 203. Quality Link - [ ˈkwɒlɪti lɪŋk ] - Създаване на подходящи и естествени връзки към уебсайт. Обикновено наличието на висококачествени връзки към даден сайт може да доведе до подобрен PageRank, авторитет на домейн и органично класиране.
 204. Query - [ ˈkwɪəri ] - Думата, думите или фразата, които потребителят въвежда в търсачката.
 205. Rank - [ ræŋk ] - Когато уеб страница се показва в органичните резултати от търсенето за конкретна заявка.
 206. Ranking Factor - [ ˈræŋkɪŋ ˈfæktə ] - Терминът „Фактори за класиране“ описва критериите, прилагани от търсачките при оценката на уеб страници, за да се състави класирането на техните резултати от търсене. Факторите за класиране могат да се отнасят до съдържанието на уебсайта, техническото изпълнение, потребителските сигнали, профила на обратната връзка или други функции, които търсачката счита за уместни. Разбирането на факторите за класиране е предпоставка за ефективна оптимизация на търсачките.
 207. Ranking Opportunities - [ ˈræŋkɪŋ ˌɒpəˈtjuːnɪtiz ] - Възможностите за класиране в контекста на оптимизацията за търсачки (SEO) описват потенциала на уебсайта да се класира в търсачките за определени ключови думи.
 208. Rankings - [ ˈræŋkɪŋz ] - Класирането в SEO се отнася до позицията на уебсайт в страницата с резултати от търсачката.
 209. Reciprocal Links - [ rɪˈsɪprəkəl lɪŋks ] - Когато два уебсайта се съгласят да обменят връзки помежду си.
 210. Redirect - [ ˌriːdɪˈrɛkt ] - Техника, която изпраща потребител (или търсачка), който е поискал една уеб страница към друга (но също толкова подходяща) уеб страница. Има два вида пренасочвания:
 211. Reinclusion - [ ˌriːɪnˈkluːʒən ] - Процесът на искане от търсачката да върне уебсайт или уеб страница (и) към индекса за търсене след деиндексиране.
 212. Relevance - [ ˈrɛlɪvəns ] - Начин, по който търсачките измерват колко тясно е свързано съдържанието на уеб страница, за да съответства на контекста на заявка за търсене.
 213. Reputation Management - [ ˌrɛpju(ː)ˈteɪʃən ˈmænɪʤmənt ] - Практиката за създаване на положително онлайн възприятие за марка или човек - включително в резултатите от търсенето и в социалните медии - чрез свеждане до минимум на видимостта на негативни споменавания.
 214. Responsive Website - [ rɪsˈpɒnsɪv ˈwɛbˌsaɪt ] - Уебсайт, предназначен автоматично да се адаптира към размера на екрана на потребителя, независимо дали се гледа на настолен компютър или мобилно устройство.
 215. Return on Investment (ROI) - [ rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvɛstmənt (ɑːr-əʊ-aɪ) ] - Начин за измерване на ефективността на SEO дейностите. Това се изчислява, като разделите колко приходи сте спечелили чрез органично търсене на цената на общата инвестиция, след което умножете по 100.
 216. Rich Snippet - [ rɪʧ ˈsnɪpɪt ] - Структурираните данни могат да се добавят към HTML на уебсайт, за да предоставят контекстуална информация на търсачките по време на обхождане. След това тази информация може да бъде показана в SERPs, което води до подобрен списък, известен като богат фрагмент.
 217. Robots.txt File - [ ˈrəʊbɒts.txt faɪl ] - Текстов файл на уебсайт, който инструктира търсачките да игнорират определени части от сайта. Те са създадени, за да предотвратят търсещите машини да обхождат страници като администратор, данни за вход, страници с колички и т.н.
 218. Schema - [ ˈskiːmə ] - Форма на микроданни, която след като бъде добавена към уеб страница, създава подобрено описание (широко известно като богат фрагмент), което се появява в резултатите от търсенето.
 219. Scrape - [ skreɪp ] - Техника, използвана за копиране на съдържание или информация на уебсайт с помощта на компютърна програма или скрипт. Търсачките, като Google, изстъргват данни, за да създадат индекс за търсене на уебсайтове.
 220. Search Engine - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ] - Компютърна програма, която позволява на потребителите да въведат заявка, за да извлекат информация (например файлове, уебсайтове, уеб страници) от индекса на тази програма (т.е. уеб търсачка, като Google, индексира уебсайтове, уеб страници и файлове, намерени на World Wide Web). Индексът за търсене се изгражда и актуализира с помощта на робот, като елементите се анализират и класират чрез поредица от алгоритми.
 221. Search Engine Advertising - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˈædvətaɪzɪŋ ] - Възможно е да платите на търсачка за поставяне в определени резултати от търсенето.
 222. Search Engine Guidelines - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˈgaɪdlaɪnz ] - Повечето търсачки имат насоки.
 223. Search Engine Marketing (SEM) - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˈmɑːkɪtɪŋ (ɛs-iː-ɛm) ] - Общ термин за увеличаване на видимостта на уебсайт в страниците с резултати от търсачките, обхващащ както платени, така и органични дейности.
 224. Search Engine Optimization (SEO) - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃ(ə)n (ɛs-iː-əʊ) ] - Процесът на оптимизиране на уебсайт - както и цялото съдържание на този уебсайт - така че той да се показва на видни позиции в органичните резултати от търсачките. SEO изисква разбиране за това как работят търсачките, какво търсят хората (т.е. ключови думи и ключови фрази) и защо хората търсят (намерение). Успешното SEO прави сайта привлекателен за потребителите и търсачките. Това е комбинация от технически (SEO на страница) и маркетинг (SEO извън страницата).
 225. Search Engine Registration - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən ] - Можете да регистрирате уебсайт директно в търсачка.
 226. Search Engine Results Page (SERP) - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn rɪˈzʌlts peɪʤ (ɛs-iː-ɑː-piː) ] - Страниците с резултати от търсенето се показват на потребителите след извършване на търсене. Обикновено търсачките показват около 10 органични резултати от търсенето, сортирани по уместност. В зависимост от заявката може да се покажат и други функции за търсене.
 227. Search Engine Spam - [ sɜːʧ ˈɛnʤɪn spæm ] - Спамът в търсачките се отнася до мерки, които се опитват да повлияят на позицията на уебсайта в търсачките.
 228. Search History - [ sɜːʧ ˈhɪstəri ] - Търсачките проследяват всяко търсене, което потребителите извършват (текстово и гласово), всяка посетена уеб страница и всяка кликната реклама. Търсачките могат да използват тези данни, за да персонализират резултатите за влезли потребители.
 229. Search Query - [ sɜːʧ ˈkwɪəri ] - Ключова дума, която потребителят въвежда в търсачка, за да намери подходящи уебсайтове и информация.
 230. Search Result - [ sɜːʧ rɪˈzʌlt ] - Резултатите от търсенето се отнасят до списъка, създаден от търсачките в отговор на заявка.
 231. Search Term - [ sɜːʧ tɜːm ] - Думата за търсене е това, което потребителите въвеждат в търсачката, когато искат да намерят нещо конкретно.
 232. Search Volume - [ sɜːʧ ˈvɒljʊm ] - Обемът на търсене се отнася до броя заявки за търсене за конкретна ключова дума в търсачки като Google.
 233. SEM - Search Engine Marketing - [ ɛs-iː-ɛm - sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˈmɑːkɪtɪŋ ] - SEM е дигитален маркетинг в органични и платени рекламни платформи за увеличаване на видимостта на уебсайт или уеб страница.
 234. SEO - Search Engine Optimization - [ ɛs-iː-əʊ - sɜːʧ ˈɛnʤɪn ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃ(ə)n ] - SEO е дигиталната маркетингова практика за увеличаване на безплатния трафик и видимост към уебсайт или уеб страница чрез класиране в търсачките. Практиките за SEO обикновено включват оптимизация на страницата за конкретни ключови думи, разработване на съдържание, фокусирано върху конкретни ключови думи, и висококачествено изграждане на връзки.
 235. SEO Visibility FAQ - [ ɛs-iː-əʊ ˌvɪzɪˈbɪlɪti ɛf-eɪ-kjuː ] - Видимостта на SEO е показател, съставен от няколко подходящи фактора за търсене, който се използва за изчисляване на това колко видим е уебсайт в органичните резултати на търсачката.
 236. SERP - [ ɛs-iː-ɑː-piː ] - Страници, показвани от търсачка въз основа на ключовата дума на потребител. Обикновено заглавието и мета описанието присъстват на потребителя, като му дават подходяща информация за уебсайта, преди да кликне.
 237. Share of Voice - [ ʃeər ɒv vɔɪs ] - Колко импресии една марка получава в SERPs за думите за търсене в сравнение с общия брой импресии, които конкурентите на марката получават за същите тези думи за търсене.
 238. Sitelinks - [ Sitelinks ] - До шест алгоритмично избрани връзки, които се показват под списъка за един и същ уебсайт с най-високо класиран резултат от органично търсене. Страниците могат да бъдат блокирани да се показват като връзки към сайта в Search Console или Bing Webmaster Tools.
 239. Sitemap.xml - [ Sitemap.xml ] - Файлът sitemap.xml в XML файл, който се записва на сървъра на уебсайт.
 240. Social Media - [ ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə ] - Платформи (уебсайтове и приложения), където потребителите могат да взаимодействат помежду си, както и да създават, споделят и консумират съдържание.
 241. Social Signal - [ ˈsəʊʃəl ˈsɪgnl ] - Всички фактори, които демонстрират авторитет и влияние върху популярните уебсайтове за социални мрежи. Например социалният авторитет на потребител в Twitter.
 242. Split Testing - [ splɪt ˈtɛstɪŋ ] - Контролиран експеримент, използван за сравняване на поне две уеб страници за измерване на ефектите на различна променлива върху реализациите. След като страниците се показват за достатъчно дълъг период от време, за да могат посетителите на сайта да съберат адекватно количество данни за ефективността, може да бъде обявен „победител“.
 243. SSL Certificate - [ ɛs-ɛs-ɛl səˈtɪfɪkɪt ] - Цифров сертификат, използван за удостоверяване на самоличността на уебсайта и за криптиране на информация, изпратена до сървъра, използвайки технологията Secure Sockets Layer.
 244. SSL Encryption - [ ɛs-ɛs-ɛl ɪnˈkrɪpʃ(ə)n ] - В така нареченото „SSL криптиране“ (Secure Sockets Layer) връзката между сървър и клиент е криптирана.
 245. Status Codes - [ ˈsteɪtəs kəʊdz ] - Кодовете на отговорите, изпращани от сървър всеки път, когато се кликне върху връзка, поиска се уеб страница или файл или се изпрати формуляр. Общи HTTP кодове на състоянието, важни за SEO: 200 (OK); 404 Страницата не е намерена); 410 (Няма ги); 500 (Вътрешна грешка в услугата); 503 Услугата не е достъпна).
 246. Stop Word - [ stɒp wɜːd ] - Често използвана дума. Например: a, at, for, is, of, on, the. Търсачките в миналото са игнорирали тези думи, за да спестят време/ресурси при индексиране. Търсачките са се развили значително от първите дни, а спиращите думи понякога имат смисъл, така че това не е нещо, за което да се притеснявате много за целите на SEO.
 247. Subdomain - [ Subdomain ] - Отделен раздел, който съществува в основния домейн. Например: http://jobs.searchenginejournal.com/ е поддомейн, който съществува в основния домейн на https://www.searchenginejournal.com/
 248. Taxonomy - [ tækˈsɒnəmi ] - Организиране и категоризиране на уебсайт, за да се постигне максимално намиране на съдържание и да се помогне на потребителите да изпълнят желаните задачи на място.
 249. Time on Page - [ taɪm ɒn peɪʤ ] - Неточна оценка за това колко време е прекарал потребител в разглеждане на определена уеб страница. Страници с високи проценти на излизане могат значително да изкривят тези данни.
 250. Title Tag - [ ˈtaɪtl tæg ] - HTML мета маркер, който действа като заглавие на уеб страница. Обикновено тагът за заглавие е заглавието, което търсачките използват при показване на списъци за търсене, така че трябва да включва стратегически и подходящи ключови думи за тази конкретна страница. Етикетът на заглавието също трябва да бъде написан, така че да има смисъл за хората и да привлича най -много кликвания. Обикновено етикетите на заглавията трябва да са по -малко от 65 знака.
 251. Top-Level Domain (TLD) - [ tɒp-ˈlɛvl dəʊˈmeɪn (tiː-ɛl-diː) ] - Разширението на даден уеб адрес. Те включват: .com, .org, .net, .info. Има и много повече индустриални и специфични за страната опции.
 252. Topic Explorer - [ ˈtɒpɪk ɪksˈplɔːrə ] - Topic Explorer е инструмент за изследване на теми в Searchmetrics Content Experience.
 253. Topical Relevance - [ ˈtɒpɪkəl ˈrɛlɪvəns ] - При търсачките актуалната актуалност се използва главно във връзка с обратни връзки (входящи връзки).
 254. Traffic - [ ˈtræfɪk ] - Хората (а понякога и ботовете), които посещават вашия уебсайт.
 255. Trust - [ trʌst ] - По принцип се отнася за историята на домейн (например дали той цитира или включва експертни източници, изгражда положителна репутация, спазва указанията за уеб администратори).
 256. TrustRank - [ TrustRank ] - Техника за анализ на връзки, използвана за отделяне на добри „реномирани страници за посеви“ от уеб спам.
 257. Universal Search - [ ˌjuːnɪˈvɜːsəl sɜːʧ ] - В контекста на оптимизацията за търсачки, „Универсално търсене“ (наричано още „Смесено търсене“ или „Подобрено търсене“) се отнася до интегрирането на допълнителни медии като видеоклипове, изображения или карти - показвани над или сред органичните резултати от търсенето на търсачките като Google или Bing.
 258. SEO изображения: Как се оптимизират изображения за сайта? (Image SEO: How to optimize images). Оптимизирането на всички изображения на уебсайт си струва времето и усилията. Без подходяща оптимизация на изображението губите ценен SEO актив. Оптимизацията на изображение е част от On-page SEO и създава много предимства.
 259. Unnatural Link - [ ʌnˈnæʧrəl lɪŋk ] - Всички връзки, които Google идентифицира като подозрителни, измамни или манипулативни. Неестествената връзка може да доведе до това, че Google ще предприеме ръчни действия на вашия уебсайт.
 260. URL - [ juː-ɑːr-ɛl ] - Единният локатор на ресурси е специфичният низ от знаци, които водят до ресурс в мрежата. Терминът URL обикновено е кратък за уеб адреса на базата на букви (например www.searchenginejournal.com), въведен в браузър за достъп до уеб страница.
 261. URL Parameter - [ juː-ɑːr-ɛl pəˈræmɪtə ] - Стойностите, добавени към URL, за да се проследи откъде идва трафикът (т.е. коя връзка е кликнала някой, за да открие вашия уебсайт или уеб страница).
 262. Usability - [ ˌjuːzəˈbɪlɪti ] - Колко лесно е хората да използват вашия уебсайт. Дизайнът на сайта, съвместимостта на браузъра, подобренията за инвалидност и други фактори играят роля за подобряване на използваемостта и правят вашия сайт достъпен за възможно най -много хора.
 263. User Experience (UX) - [ ˈjuːzər ɪksˈpɪərɪəns (juː-ɛks) ] - Общото усещане, което потребителите остават след взаимодействие с марка, нейното онлайн присъствие и нейните продукти/услуги.
 264. User Signals - [ ˈjuːzə ˈsɪgnlz ] - Сигналите, които потребителят на уебсайт изпраща до търсачките въз основа на техните положителни (и отрицателни) взаимодействия с уебсайт, се наричат ​​потребителски сигнали.
 265. User-Generated Content (UGC) - [ ˈjuːzə-ˈʤɛnəreɪtɪd ˈkɒntɛnt (juː-ʤiː-siː) ] - Всяка форма на съдържание - видеоклипове, публикации в блогове, коментари, рецензии и т.н. - създадена от потребители или клиенти.
 266. User/Search Intent - [ ˈjuːzə/sɜːʧ ɪnˈtɛnt ] - Намерението на потребителя или намерението за търсене посочва коя цел или намерение има интернет потребител, когато въвежда дума за търсене в търсачката.
 267. Vertical Search - [ ˈvɜːtɪkəl sɜːʧ ] - Специализиран вид търсене, при който фокусът е само върху конкретна тема, тип съдържание или медия. Например YouTube (видео), Amazon (пазаруване), каяк (пътуване), Yelp (бизнес отзиви).
 268. Virtual Assistant - [ ˈvɜːtjʊəl əˈsɪstənt ] - Бот, който използва обработка на естествен език за изпълнение на задачи, като например извършване на търсения в мрежата. Например Siri на Apple или Cortana на Microsoft.
 269. Visibility - [ ˌvɪzɪˈbɪlɪti ] - Известността и позициите, които уебсайтът заема в органичните резултати от търсенето.
 270. Voice Search - [ vɔɪs sɜːʧ ] - Тип гласово активирана технология, която позволява на потребителите да говорят в устройство (обикновено смартфон), за да задават въпроси или да извършват онлайн търсене.
 271. Web Catalogues - [ wɛb ˈkætəlɒgz ] - Уеб каталозите съдържат колекция от свързани интернет адреси, които са сортирани предимно според специфични критерии, напр. по индустрия.
 272. Web Directory - [ wɛb dɪˈrɛktəri ] - Уеб директориите съдържат колекция от свързани интернет адреси, които са сортирани предимно според специфични критерии, напр. по индустрия.
 273. Web Pages - [ wɛb ˈpeɪʤɪz ] - Когато въведете интернет адрес в уеб браузър, ще се появи уеб страница.
 274. Webmaster Guidelines - [ Webmaster ˈgaɪdlaɪnz ] - Указанията за уеб администратори са насоки, определени от доставчици на търсачки като Google или Bing.
 275. Webpage - [ ˈwɛbˌpeɪʤ ] - Документ, който съществува в световната мрежа и може да се разглежда от уеб браузъри.
 276. Website - [ ˈwɛbˌsaɪt ] - Уебсайтът е колекция от HTML документи, които могат да бъдат извикани като отделни уеб страници чрез един URL адрес в мрежата с клиент като браузър.
 277. Website Navigation - [ ˈwɛbˌsaɪt ˌnævɪˈgeɪʃən ] - Как един уебсайт свързва своите уеб страници, за да помогне на посетителите да се ориентират в него. Навигацията на уебсайта се предлага в няколко различни форми, включително: Главна навигация, Вторична навигация, Навигация в долния колонтитул, Свързани връзки, Връзки към съдържанието, Навигация на кръстосани навици
 278. Website Structure - [ ˈwɛbˌsaɪt ˈstrʌkʧə ] - Структурата на уебсайта се отнася до начина на настройка на уебсайта, т.е. как отделните подстраници са свързани помежду си.
 279. Webspam - [ Webspam ] - Всички методи, които съществуват единствено за заблуда или манипулиране на алгоритми на търсачките и/или потребители.
 280. White Hat SEO - [ waɪt hæt ɛs-iː-əʊ ] - Техники за оптимизация на търсачките, които са съобразени с най -добрите практики в търсачките и са фокусирани върху потребителите с цел подобряване на органичната видимост на уебсайт. Известен също като етичен SEO.
 281. Word Count - [ wɜːd kaʊnt ] - Общият брой думи, които се появяват в копието на съдържанието. Твърде малко (или тънко) съдържание може да бъде сигнал за ниско качество за търсачките.
 282. WordPress - [ ˈwɜːdˌprɛs ] - Популярна система за блогове и управление на съдържанието.
 283. XML - [ ɛks-ɛm-ɛl ] - Разширяем език за маркиране е език за маркиране, който търсачките използват за разбиране на данните на уебсайта.
 284. XML Sitemap - [ ɛks-ɛm-ɛl Sitemap ] - Списък на всички страници на уебсайт, които търсачките трябва да знаят.
 285. Yahoo - [ jɑːˈhuː ] - Yahoo е роден през април 1994 г. и е бил изключително популярна търсачка и портал през 90 -те години. Търсенето в Yahoo беше предимно задвижвано от хора, поне до юни 2000 г., когато неизвестна тогава търсачка, наречена Google, започна да захранва органичните резултати от търсенето на Yahoo. Тази сделка продължи до 2004 г., когато Yahoo започна да използва собствена технология за търсене. От 2010 г. органичните резултати от търсенето на Yahoo се захранват от търсачката на Microsoft, Bing.
 286. Yandex - [ Yandex ] - Най -популярната търсачка в Русия.
 287. Zero Click Searches - [ ˈzɪərəʊ klɪk ˈsɜːʧɪz ] - Търсенията с нула кликвания са заявки в търсачки като Google, Bing или Yandex, които не ви изпращат на уебсайт на трета страна от органичен резултат от търсенето. Около 50 % от търсенията в момента завършват без щракване върху органичен резултат от търсенето
 288. URL адрес се разшифрова като "Uniform Resource Locator" или "Унифициран локатор на ресурси". Това е уникален идентификатор, използван за намиране на уеб ресурси в Интернет, наричан още "уеб адрес".


Добавени предложения за допълване:

 1. On-site SEO
 2. SEO for mobile devices
 3. SEO terminology for site optimization - на английски език
 4. E-A-T is important for SEO
 5. HTML general page structure elements
 6. SEO за започване на собствен site
 7. ...


Заключение

Ако искате да оптимизирате уебсайта си, но имате проблеми с комуникацията с техническите специалисти, които го управляват, добре е да се запознаете със SEO терминологията, която използват. При това, добре е да я познавате в оригинал, на английски език, защото всички опити тя да се превежда на български език, могат да бъдат определени като неуместно побългаряване. 

Включената терминология е доста обширна и съдържа над 280 термина, но не е нужно да я заучавате буквално, при положение, че тази статия е достъпна и винаги може да направите нужните ви справки.

----------------

25 септември 2021

Елементарен английски език за начинаещи | dLambow

 (Elementary English for Beginners) -

Елементарен английски език за начинаещи с 1400 начални думи и изрази


Какво е Елементарен английски (What is Elementary English)?

 

Безплатен онлайн самоучител

Елементарен английски език е безплатен онлайн Самоучител, предназначен за незабавно и бързо самообучение на начинаещи и представлява лесна, проста и логична система, съдържаща 1400 от най-необходимите думи и изрази, както и Елементарна английска граматика за съставяне на прости изречения с тях.  Включени са и някои от най-популярните и полезни готови разговорни фрази. Така може да научите Elementary English за няколко седмици и да тръгвате смело на пътешествие зад граница, без да се притеснявате за комуникацията на чужд език.

Елементарен английски език е голямо улеснение за тези, които все още са на нулево ниво или просто планират да учат английски, но още не са намерили или решили как. А за най-мързеливите той си е просто спасение. Лексикалното богатство на елементарен английски е намалено до няколкостотин най-често използвани думи, обозначаващи обекти, числа, посока и действия. Също така има възможност да изразите качество и степен. Освен това 65% от думите са едносрични и наистина елементарни. Е, кажете, че не е просто и лесно.

Elementary English for Beginners
Елементарен английски език за начинаещи

В Elementary English има малко и опростени правила

Преди всичко започнете с мотивацията за учене на език. Защо искате да го учите - за покриване на тест, за следване в чужбина, за работа в чужбина или просто ежедневна употреба в чужда държава. Ако е последното, продължавайте да четете и учите и след няколко седмици целта ще е постигната. Но тук, за да не си провалите мотивацията, има един

Ключов проблем: 

=Едно се пише, друго се чете.=

Ако попитате един българин коя е тази буква "а", той ще отговори "аааа...". А като му кажете, че това не е "а", а "ей", той ще се изненада. Като го попитате за "е" и той разбере, че това не е "еее", а "иии...", окончателно ще го разубедите да учи английски език. Така се отказват 90% от кандидатите да учат английски език. И това става така, защото никой не им обяснява ясно главната, съществената и най-важната особеност на английски език: "Едно се пише, друго се чете." и че за писането, англичаните използват латиницата само с 26 букви, а имат за изговаряне 44 звука.

Английска фонетика - English phonetics (изговаряне, произношение - което чувате с ушите)

Е, "изговарянето" се нарича фонетика и за него се използва друга (друга, друга...) азбука - фонетична азбука, съставена от фонетични знаци (букви, символи), която вече съдържа нужните 44 английски звукове. Ако отворите един английско-български речник, там ще видите, че всички думи са дадени така:

mouse - [maus] - мишка

Първо е изписана думата на латиница, след това, в квадратни скоби е изписано нейното произношение с помощна на фонетични знаци (Фонетичната азбука) и накрая е превода на български език. Когато вече сте научили английски език, тогава четете, слушате и говорите без да ползвате фонетичното произношение в квадратни скоби. Но когато учите, задължително трябва да го имате, за да заучавате правилно произношението на английски, а не да го побългарявате.

Затова в Elementary English всичко ви е дадено тук - на едно място, с транскрипцията в квадратни скоби (фонетиката, изговарянето) и с превода на български - за да не се чудите, да не се лутате, да не ровите тук и там, а да УЧИТЕ сега и веднага! Цялата английска фонетика (изговарянето) сме я събрали в една стегната и нагледна таблица с 3 колони:

 • - звук (гласен, съгласен);
 • - изговаряне или условно съответствие на кирилицата;
 • - примери с по две английски думи на латиница, които са транкрибирани с фонетични знаци в квадратни скоби.

Толкова е ясно и елементарно, че ще се ориентирате в английската фонетика за 1 час и веднага може да я ползвате. Ако някъде срещнете затруднение, връщате се към таблицата, правите справка и продължавате. Това като направите, ще сте изпреварили 90% от кандидатите да учат език, които се отказват заради стъписване и неразбиране на фонетиката.

Английска азбука - English alphabet (изписването на думите - което виждате с очите)

Следващата важна стъпка е да научите мо-та-мо (безупречно) английската азбука (латиницата от 26 букви) на английски - буква по буква, с тяхното произношение и оттук нататък буквите да ги казвате само с английското им произношение. Не "бъ", а "бии" и т.н. Азбуката трябва да я пеете на песен - в прав ред, в обратен ред, разбъркано. Без никакво замисляне. Това може да ви отнеме 1, 2 или 3 дни, но и по-нататък трябва да се връщате и да си я повтаряте.

Елементарна английска лексика - Elementary English vocabulary

На 3 или 4-тия ден започвайте да учите думите - с писане, изговаряне на глас и с листчетата. Наколко десетки нови думи на ден. Това ще ви отнеме около 30 дни. Но още на втората седмица започвайте с граматиката и съставянето на изречения, така че думите и говоренето да вървят успоредно. Пишете безброй пъти, произнасяйте ясно и на глас, носете листчетата със себе си и при всяка възможност ги "превъртайте". 


Елементарна английска граматика - Elementary English grammar

Всеки знае, че език не се учи само като си пълните главата с думи. Освен знаенето на думи, трябва да знаете и как да ги използвате за съставянето на смислени английски фрази и изречения. Структурата на английското изречение е различна от българското. Как да го съставите, какъв словоред да използвате? Разказни, въпросителни и отрицателни изречения. Множествено число, прилагателни, местоимения и т.н.

Най-използваните английски фрази - The most used English phrases

На петата седмица започнете с 100 + 100 най-често използвани английски изрази (фрази) - и пак с писане, изговаряне на глас, заучаване от листчета. На шестата седмица може да заминавате на екскурзия. Ако не заминете на екскурзия, намерете много и различни начини да поддържате постигната форма - четете, слушайте, говорете на английски език. Ако не го практикувате постоянно (ежедневно), скоро ще започнете да го забравяте. Благодарение на Elementary English, сега са ви необходими само 80-90 часа, за да усвоите успешно езика.

Как да овладеете бързо и успешно Elementary English?


Както можете да видите по-долу, има общо 14 точки. 

За бързо и успешно овладяване на Elementary English трябва да следвате последователността в ученето, стъпка по стъпка:

 1. Научете фонетичната азбука от табличката.
 2. Научете Английската азбука от табличката.
 3. Започнете да учите думи. Върнете се в началото на тази инструкция и карайте наред. Където видите английски думи с транскрипция (в квадратни скоби) - научавайте ги (с многократно изписване, едновременно четене на глас и често използване на листчета).
 4. Научете правилата за образуване на множествено число, използвайки –s, -es;
 5. Осъзнайте разликата между членовете "a" и "the";
 6. Научете се да добавяте –ly, за да обозначавате качество;
 7. Научете за двете форми на глагола be (is - за единствено число и are - за множествено число);
 8. Започнете да използвате  will, may, be и have;
 9. Овладейте отрицателните изречения;
 10. Преминете към осъзнаване и заучаване на времената в английски език;
 11. Научете се да указвате посока с помощта на предлози;
 12. Затвърдете знанията си за словореда в английското изречение;
 13. Заучете безупречно дадените над 200 най-често използвани в ежедневието английски фрази;
 14. ... и вече може да се радвате, защото сте усвоили Elementary English!


Elementary English е чудесен избор за изучаване на английски за тези, които правят първите си стъпки, обичат да мързелуват или предпочитат да получат универсално учебно помагало за всички случаи. В Elementary English трябва да научите само 1400 думи, за да го ползвате. Колкото и да е странно, това е напълно достатъчно, за да общувате лесно и естествено с жител на която и да е англоговоряща страна.

Разбира се, ако имате нужда от английски за професията на преводач или за четене на Шекспир в оригинал, тогава ще е нужно допълнително да поработите по английска филология или да се възползвате от доста по-сериозни курсове. Ако обаче целта ви е просто да говорите международен език за ежедневна употреба, тогава добре дошли на правилното място и действайте без отлагане... Започнете сега с ...

Английска фонетика - English phonetics

В табличката по-долу е дадена минималната английска фонетика, която ви е нужна, за да продължите с Elementary English, но ако ви интересуват повече подробности, вижте тук..


Английска фонетична азбука

- 01 -- 02 -- 03 -
[ e ]кратко "е"met [ mɛt ], bed [ bɛd ],
[ æ ]за широко "а",
но се изговаря "е"
cat [ kæt ], black [ blæk ],
[ ʌ ]кратко между "а" и "ъ" -
"а" в "кана"
cup [ kʌp ], luck [ lʌk ],
[ ʊ ]кратко, късо, отпуснато "у"put [ pʊt ], could [ kʊd ],
[ ɒ ]кратко, отсечено,
отпуснато "о"
hot [ hɒt ], rock [ rɒk ],
[ ə ]кратко, отпуснато "ъ"away [ əˈweɪ ], cinema [ ˈsɪnəmə ],
[ ɪ ]кратко "и"hit [ hɪt ], sitting [ ˈsɪtɪŋ ],
[ i: ]дълго "и"see [ siː ], heat [ hiːt ],
[ ɜ: ]дълго,
отпуснато "ъ"
turn [ tɜːn ], learn [ lɜːn ],
[ ɔ: ]дълго,
затворено "о"
call [ kɔːl ], four [ fɔː ],
[ u: ]дълго, стегнато,
закръглено "у"
blue [ bluː ], food [ fuːd ],
[ ɑ: ]дълго, гърлено "а"arm [ ɑːm ], father [ ˈfɑːðə ],
[ ɪə ]"иъ"near [ nɪə ], here [ hɪə ],
[ eə ]"еъ"where [ weə ], air [ eə ],
[ eɪ ]"ей"say [ seɪ ], eight [ eɪt ],
[ ɔɪ ]"ой"boy [ bɔɪ ], join [ ʤɔɪn ],
[ aɪ ]"ай"five [ faɪv ], eye [ aɪ ],
[ əʊ ]"оу"go [ gəʊ ], home [ həʊm ],
[ aʊ ]"ау"now [ naʊ ], out [ aʊt ],
[ ʊəʳ ]"уъ"pure [ pjʊə ], tourist [ ˈtʊərɪst ],
[ f ]"ф"find [ faɪnd ], if [ ɪf ],
[ v ]"в"voice [ vɔɪs ], five [ faɪv ],
[ θ ]междузъбно
"т" или "с"
think [ θɪŋk ], both [ bəʊθ ],
[ ð ]междузъбно
"д" или "з"
this [ ðɪs ], mother [ ˈmʌðə ],
[ z ]"з"zoo [ zuː ], lazy [ ˈleɪzi ],
[ ʃ ]"ш"she [ ʃiː ], crash [ kræʃ ],
[ ʒ ]"ж"pleasure [ ˈplɛʒə ], vision [ ˈvɪʒən ],
[ h ]леко "х"how [ haʊ ], hello [ hɛˈləʊ ],
[ p ]отчетливо "п"pet [ pɛt ], map [ mæp ],
[ b ]отчетливо "б"bad [ bæd ], lab [ læb ],
[ t ]отчетливо "т"tea [ tiː ], getting [ ˈgɛtɪŋ ],
[ d ]отчетливо "д"did [ dɪd ], lady [ ˈleɪdi ],
[ k ]"к"cat [ kæt ], back [ bæk ],
[ g ]"г"give [ gɪv ], flag [ flæg ],
[ ʈʃ ]"ч"check [ ʧɛk ], church [ ʧɜːʧ ],
[ dʒ ]"дж"just [ ʤʌst ], large [ lɑːʤ ],
[ m ]"м"man [ mæn ], lemon [ ˈlɛmən ],
[ n ]"н"no [ nəʊ ], ten [ tɛn ],
[ ŋ ]между "н" и "г"sing [ sɪŋ ], finger [ ˈfɪŋgə ],
[ l ]"л"leg [ lɛg ], little [ ˈlɪtl ],
[ j ]"й"yes [ jɛs ], yellow [ ˈjɛləʊ ],
[ r ]"р"red [ rɛd ], try [ traɪ ],
[ s ]"с"sun [ sʌn ], miss [ mɪs ],
[ w ]леко "у"wet [ wɛt ], window [ ˈwɪndəʊ ],
[ : ]знак за
удължени гласни

[ ˈ ]знак за
ударена сричка

[ ? ]glottal stop -
изпуснат съгласен
звук от фразиАнглийска азбука - English alphabet

След като се ориентирате с фонетиката от горната таблица, може веднага да започвате със заучаването на английската азбука - буква по буква с правилното произношение. Ето я и азбуката в една табличка - 6 гласни и 20 съгласни букви. Но ако се интересувате от повече подробности относно английската писменост, може да погледнете и тук ...


Английска азбука (латиницата)

01020304
1. A, a[eɪ]-(ей)alphabet[ ˈælfəbɪt ]
2. B, b[biː]-(би)backward[ ˈbækwəd ]
3. C, c[siː]-(си)city[ ˈsɪti ]
4. D, d[diː]-(ди)day[ deɪ ]
5. E, e[iː]-(и)English[ ˈɪŋglɪʃ ]
6. F, f[ɛf]-(еф)foreign[ ˈfɒrɪn ]
7. G, g[dʒiː]-(джи)German[ ˈʤɜːmən ]
8. H, h[eɪtʃ]-(ейч)help[ hɛlp ]
9. I, i[aɪ]-(ай)inter-
national
[ ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ]
10. J, j[dʒeɪ]-(джей)joke[ ʤəʊk ]
11. K, k[keɪ]-(кей)kid, key[ kɪd, kiː ]
12. L, l[ɛl]-(ел)letter[ ˈlɛtə ]
13. M, m[ɛm]-(ем)mother[ ˈmʌðə ]
14. N, n[ɛn]-(ен)number[ ˈnʌmbə ]
15. O, o[oʊ]-(оу)order[ ˈɔːdə ]
16. P, p[piː]-(пи)pony[ ˈpəʊni ]
17. Q, q[kjuː]-(кю)quiz[ kwɪz ]
18. R, r[ɑː]-(-[ɑɹ]-(ар)rhyme[ raɪm ]
19. S, s[ɛs]-(ес)song[ sɒŋ ]
20. T, t[tiː]-(ти)train[ treɪn ]
21. U, u[juː]-(ю)unit[ ˈjuːnɪt ]
22. V, v[viː]-(ви)video[ ˈvɪdɪəʊ ]
23. W, w[ˈdʌb(ə)l juː]
(дабъл ю)
work[ wɜːk ]
24. X, x[ɛks]-(екс)xenon[ ˈzɛnɒn ]
25. Y, y[waɪ]-(уай)you[ juː ]
26. Z, z[zɛd,ziː]-(зед)zag[ zag ]


Научете перфектно английската азбука и веднага преминете към заучаването на най-често използваните думи в английски език (английската лексика)...


Английска лексика - English lexis

 Ако по накаква причина ви се стори, че посочения по-долу подбор на най-използвани английски думи не е достатъчен или се интересувате по-задълбочено от английска лексика - вижте и тук ... 

 

Обекти и явления

Ако действате по метода "от простото към сложното", започнете с думи за предметите около нас. Можете да залепите стикери по целия апартамент. Или изрежете снимки от книги, или изтеглете изображения от интернет и си ги разпечатайте с надписи (за да може да ги прелиствате докато чакате опашки или в задръствания, или при всеки друг удобен случай). По-удобно и бързо е да разделите тези основни думи на 6 групи по значение:

 • -части от тялото,
 • -храна,
 • -животни,
 • -превозни средства,
 • -предмети и т.н.

Основното нещо е да не допускате да загубите знанията си и да ги затвърждавате на практика всеки ден. За това е подходящ всеки познат, който се съгласява да стане зъл изпитващ или се прави на незнаещ, който се интересува от всичко, а вие го осведомявате.


Предмети и явления (дума - произношение - превод):

 • angle - [ˈæŋgl ] - ъгъл
  ant - [ ænt ] - мравка
  apple - [ˈæpl ] - ябълка
  arch - [ ɑːʧ ] - арка
  arm - [ ɑːm ] - ръка
  army - [ˈɑːmi ] - армия
  bag - [ bæg ] - чанта
  ball - [ bɔːl ] - топка
  bank - [ bæŋk ] - банка
  basin - [ˈbeɪsn ] - басейн
  basket - [ˈbɑːskɪt ] - кошница
  bath - [ bɑːθ ] - вана, плуване
  bed - [ bɛd ] - легло
  bee - [ biː ] - пчела
  bell - [ bɛl ] - звънец
  berry - [ˈbɛri ] - зрънце
  bird - [ bɜːd ] - птица
  blade - [ bleɪd ] - острие
  board - [ bɔːd ] - дъска
  boat - [ bəʊt ] - лодка
  bone - [ bəʊn ] - кост
  book - [ bʊk ] - книга
  boot - [ buːt ] - зареждане
  bottle - [ˈbɒtl ] - бутилка
  box - [ bɒks ] - кутия
  boy - [ bɔɪ ] - момче
  brain - [ breɪn ] - мозъка
  brake - [ breɪk ] - спирачка
  branch - [ brɑːnʧ ] - клон
  brick - [ brɪk ] - тухла
  bridge - [ brɪʤ ] - мост
  brush - [ brʌʃ ] - четка
  bucket - [ˈbʌkɪt ] - кофа
  bulb - [ bʌlb ] - крушка
  button - [ˈbʌtn ] - бутон
  baby - [ˈbeɪbi ] - бебе
  cake - [ keɪk ] - торта
  camera - [ˈkæmərə ] - камера
  card - [ kɑːd ] - карта
  cart - [ kɑːt ] - количка
  carriage - [ˈkærɪʤ ] - превоз, железопътен вагон
  cat - [ kæt ] - котка
  chain - [ ʧeɪn ] - верига
  cheese - [ ʧiːz ] - сирене
  chest - [ ʧɛst ] - гръден кош
  chin - [ ʧɪn ] - брадичка
  church - [ ʧɜːʧ ] - църква
  circle - [ˈsɜːkl ] - кръг
  clock - [ klɒk ] - часовник
  cloud - [ klaʊd ] - облак
  coat - [ kəʊt ] - палто
  collar - [ˈkɒlə ] - яка
  comb - [ kəʊm ] - гребен
  cord - [ kɔːd ] - кабел, шнур
  cow - [ kaʊ ] - крава
  cup - [ kʌp ] - чаша
  curtain - [ˈkɜːtn ] - завеса
  cushion - [ˈkʊʃən ] - възглавница
  dog - [ dɒg ] - куче
  door - [ dɔː ] - врата
  drain - [ dreɪn ] - източване
  drawer - [ˈdrɔːə ] - чекмедже
  dress - [ drɛs ] - рокля
  drop - [ drɒp ] - капка
  ear - [ ɪə ] - ухо
  egg - [ ɛg ] - яйце
  engine - [ˈɛnʤɪn ] - двигател
  eye - [ aɪ ] - око
  face - [ feɪs ] - лице
  farm - [ fɑːm ] - ферма
  feather - [ˈfɛðə ] - перо
  finger - [ˈfɪŋgə ] - пръст на ръката
  fish - [ fɪʃ ] - риба
  flag - [ flæg ] - флаг
  floor - [ flɔː ] - етаж
  fly - [ flaɪ ] - летя
  foot - [ fʊt ] - крак
  fork - [ fɔːk ] - вилица
  fowl - [ faʊl ] - птица
  frame - [ freɪm ] - рамка
  garden - [ˈgɑːdn ] - градина
  girl - [ gɜːl ] - момиче
  glove - [ glʌv ] - ръкавица
  goat - [ gəʊt ] - коза
  gun - [ gʌn ] - пистолет, оръжие
  hair - [ heə ] - коса
  hammer - [ˈhæmə ] - чук
  hand - [ hænd ] - ръка
  hat - [ hæt ] - шапка
  head - [ hɛd ] - глава
  heart - [ hɑːt ] - сърце
  hook - [ hʊk ] - кука
  horn - [ hɔːn ] - рог
  horse - [ hɔːs ] - кон
  hospital - [ˈhɒspɪtl ] - болница
  house - [ haʊs ] - къща
  island - [ˈaɪlənd ] - остров
  jewel - [ˈʤuːəl ] - бижу
  kettle - [ˈkɛtl ] - чайник
  key - [ kiː ] - ключ
  knee - [ niː ] - коляно
  knife - [ naɪf ] - нож
  knot - [ nɒt ] - възел
  leaf - [ liːf ] - лист
  leg - [ lɛg ] - крак
  library - [ˈlaɪbrəri ] - библиотека
  line - [ laɪn ] - линия
  lip - [ lɪp ] - устна
  lock - [ lɒk ] - ключалка
  map - [ mæp ] - карта
  match - [ mæʧ ] - съвпада, кибрит
  monkey - [ˈmʌŋki ] - маймуна
  moon - [ muːn ] - луна
  mouth - [ maʊθ ] - уста
  muscle - [ˈmʌsl ] - мускул
  nail - [ neɪl ] - пирон
  neck - [ nɛk ] - шия
  needle - [ˈniːdl ] - игла
  nerve - [ nɜːv ] - нерв
  net - [ nɛt ] - мрежа
  nose - [ nəʊz ] - носа
  nut - [ nʌt ] - гайка
  office - [ˈɒfɪs ] - офис
  orange - [ˈɒrɪnʤ ] - оранжево
  oven - [ˈʌvn ] - фурна
  parcel - [ˈpɑːsl ] - колет
  pen - [ pɛn ] - химилка
  pencil - [ˈpɛnsl ] - молив
  picture - [ˈpɪkʧə ] - картина
  pig - [ pɪg ] - прасе
  pin - [ pɪn ] - щифт
  pipe - [ paɪp ] - тръба
  plane - [ pleɪn ] - самолет
  plate - [ pleɪt ] - чиния
  plow - [ plaʊ ] - плуг
  pocket - [ˈpɒkɪt ] - джоб
  pot - [ pɒt ] - гърне
  potato - [ pəˈteɪtəʊ ] - картоф
  prison - [ˈprɪzn ] - затвора
  pump - [ pʌmp ] - помпа
  rail - [ reɪl ] - релса
  rat - [ ræt ] - плъх
  receipt - [ rɪˈsiːt ] - касова бележка
  ring - [ rɪŋ ] - пръстен
  rod - [ rɒd ] - пръчка
  roof - [ ruːf ] - покрив
  root - [ ruːt ] - корен
  sail - [ seɪl ] - плавам
  school - [ skuːl ] - училище
  scissors - [ˈsɪzəz ] - ножици
  screw - [ skruː ] - винт
  seed - [ siːd ] - семе
  sheep - [ ʃiːp ] - овце
  shelf - [ ʃɛlf ] - рафт
  ship - [ ʃɪp ] - кораб
  shirt - [ ʃɜːt ] - риза
  shoe - [ ʃuː ] - обувка
  skin - [ skɪn ] - кожа
  skirt - [ skɜːt ] - пола
  snake - [ sneɪk ] - змия
  sock - [ sɒk ] - чорап
  spade - [ speɪd ] - лопата
  sponge - [ spʌnʤ ] - гъба
  spoon - [ spuːn ] - лъжица
  spring - [ sprɪŋ ] - пролет
  square - [ skweə ] - квадрат
  stamp - [ stæmp ] - печат
  star - [ stɑː ] - звезда
  station - [ˈsteɪʃən ] - станция
  stem - [ stɛm ] - стъбло
  stick - [ stɪk ] - пръчка
  stocking - [ˈstɒkɪŋ ] - чорап
  stomach - [ˈstʌmək ] - стомаха
  store - [ stɔː ] - магазин
  street - [ striːt ] - улица
  sun - [ sʌn ] - слънце
  table - [ˈteɪbl ] - маса
  tail - [ teɪl ] - опашка
  thread - [ θrɛd ] - нишка, конец
  throat - [ θrəʊt ] - гърло
  thumb - [ θʌm ] - палец
  ticket - [ˈtɪkɪt ] - билет
  toe - [ təʊ ] - пръст на крак
  tongue - [ tʌŋ ] - език
  tooth - [ tuːθ ] - зъб
  town - [ taʊn ] - град
  train - [ treɪn ] - влак
  tray - [ treɪ ] - тава
  tree - [ triː ] - дърво
  trousers - [ˈtraʊzəz ] - панталони
  umbrella - [ ʌmˈbrɛlə ] - чадър
  wall - [ wɔːl ] - стена
  watch - [ wɒʧ ] - гледам
  wheel - [ wiːl ] - колело
  whip - [ wɪp ] - камшик
  whistle - [ˈwɪsl ] - свирка
  window - [ˈwɪndəʊ ] - прозорец
  wing - [ wɪŋ ] - крило
  wire - [ˈwaɪə ] - тел, жица
  worm - [ wɜːm ] - червей


Общи думи

За да направим тази последователност по-лесна за научаване, нека не преоткриваме колелото. Просто, карайте подред, по азбучен ред. Осигурете си поне няколко десетки нови думи дневно. Подготвяйте си ги на листчета, носете ги навсякъде със себе си и при всяка възможност си ги прехвърляйте - в прав ред, в обратен ред, разбъркано - докато ги научите безупречно. Скоростта на учене зависи от вашите цели и желания.


Общи думи (дума - произношение - превод)

 • account - [ əˈkaʊnt ] - сметка
  act - [ ækt ] - действие
  addition - [ əˈdɪʃ(ə)n ] - допълнение
  adjust - [ əˈʤʌst ] - регулирам, коригирам, напасвам
  advertisement - [ ədˈvɜːtɪsmənt ] - реклама
  agreement - [ əˈgriːmənt ] - споразумение
  air - [ eə ] - въздух
  amount - [ əˈmaʊnt ] - количество
  amusement - [ əˈmjuːzmənt ] - забавление
  animal - [ˈænɪməl ] - животно
  answer - [ˈɑːnsə ] - отговор
  apparatus - [ ˌæpəˈreɪtəs ] - апарат
  approval - [ əˈpruːvəl ] - одобрение
  argument - [ˈɑːgjʊmənt ] - аргумент, спор
  art - [ ɑːt ] - изкуство
  attack - [ əˈtæk ] - атака
  attempt - [ əˈtɛmpt ] - пробвам, опитвам
  attention - [ əˈtɛnʃ(ə)n ] - внимание
  attraction - [ əˈtrækʃ(ə)n ] - атракция
  authority - [ ɔːˈθɒrɪti ] - власт
  back - [ bæk ] - обратно
  balance - [ˈbæləns ] - баланс
  base - [ beɪs ] - база
  behavior - [ bɪˈheɪvjə ] - поведение
  belief - [ bɪˈliːf ] - вяра
  birth - [ bɜːθ ] - раждане
  bit - [ bɪt ] - малко, частица
  bite - [ baɪt ] - хапя
  blood - [ blʌd ] - кръв
  blow - [ bləʊ ] - удар
  body - [ˈbɒdi ] - тяло
  brass - [ brɑːs ] - месинг, мед
  bread - [ brɛd ] - хляб
  breath - [ brɛθ ] - дъх
  brother - [ˈbrʌðə ] - брат
  building - [ˈbɪldɪŋ ] - сграда
  burn - [ bɜːn ] - горя
  burst - [ bɜːst ] - избухвам
  business - [ˈbɪznɪs ] - бизнес
  butter - [ˈbʌtə ] - масло
  canvas - [ˈkænvəs ] - платно
  care - [ keə ] - грижи
  cause - [ kɔːz ] - причина
  chalk - [ ʧɔːk ] - тебешир
  chance - [ ʧɑːns ] - шанс
  change - [ ʧeɪnʤ ] - промяна
  cloth - [ klɒθ ] - плат
  coal - [ kəʊl ] - въглища
  color - [ˈkʌlə ] - цвят
  comfort - [ˈkʌmfət ] - комфорт
  committee - [ kəˈmɪti ] - комитет
  company - [ˈkʌmpəni ] - търговско дружество
  comparison - [ kəmˈpærɪsn ] - сравнение
  competition - [ ˌkɒmpɪˈtɪʃən ] - конкуренция
  condition - [ kənˈdɪʃən ] - състояние
  connection - [ kəˈnɛkʃən ] - връзка
  control - [ kənˈtrəʊl ] - контрол
  cook - [ kʊk ] - готвач
  copper - [ˈkɒpə ] - мед
  copy - [ˈkɒpi ] - копие
  cork - [ kɔːk ] - корк
  cotton - [ˈkɒtn ] - памук
  cough - [ kɒf ] - кашлица
  country - [ˈkʌntri ] - страна
  cover - [ˈkʌvə ] - покривам, корица
  crack - [ kræk ] - кокаин в каменна форма
  credit - [ˈkrɛdɪt ] - кредит
  crime - [ kraɪm ] - престъпление
  crush - [ krʌʃ ] - смачквам
  cry - [ kraɪ ] - плаче
  current - [ˈkʌrənt ] - текущ
  curve - [ kɜːv ] - крива
  damage - [ˈdæmɪʤ ] - щета, повреда
  danger - [ˈdeɪnʤə ] - опасност
  daughter - [ˈdɔːtə ] - дъщеря
  day - [ deɪ ] - ден
  death - [ dɛθ ] - смърт
  debt - [ dɛt ] - дълг, задължение
  decision - [ dɪˈsɪʒən ] - решение
  degree - [ dɪˈgriː ] - степен
  design - [ dɪˈzaɪn ] - дизайн
  desire - [ dɪˈzaɪə ] - желание
  destruction - [ dɪsˈtrʌkʃən ] - унищожаване
  detail - [ˈdiːteɪl ] - детайл, подробност
  development - [ dɪˈvɛləpmənt ] - развитие
  digestion - [ dɪˈʤɛsʧən ] - храносмилане
  direction - [ dɪˈrɛkʃən ] - посока, направление
  discovery - [ dɪsˈkʌvəri ] - откритие
  discussion - [ dɪsˈkʌʃən ] - дискусия
  disease - [ dɪˈziːz ] - болест
  disgust - [ dɪsˈgʌst ] - отвращение
  distance - [ˈdɪstəns ] - разстояние
  distribution - [ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ] - разпределение
  division - [ dɪˈvɪʒən ] - разделение
  doubt - [ daʊt ] - съмнение
  drink - [ drɪŋk ] - напитка
  driving - [ˈdraɪvɪŋ ] - шофиране
  dust - [ dʌst ] - прах
  earth - [ ɜːθ ] - земя
  edge - [ ɛʤ ] - ръб, край
  education - [ ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ] - образование
  effect - [ ɪˈfɛkt ] - ефект
  end - [ ɛnd ] - край
  error - [ˈɛrə ] - грешка
  event - [ ɪˈvɛnt ] - събитие
  example - [ ɪgˈzɑːmpl ] - пример
  exchange - [ ɪksˈʧeɪnʤ ] - обмен
  existence - [ ɪgˈzɪstəns ] - съществуване
  expansion - [ ɪksˈpænʃən ] - разширяване
  experience - [ ɪksˈpɪərɪəns ] - опит
  expert - [ˈɛkspɜːt ] - експерт
  fact - [ fækt ] - факт
  fall - [ fɔːl ] - падам, есен
  family - [ˈfæmɪli ] - семейство
  father - [ˈfɑːðə ] - баща
  fear - [ fɪə ] - страх
  feeling - [ˈfiːlɪŋ ] - чувство
  fiction - [ˈfɪkʃən ] - измислица
  field - [ fiːld ] - поле
  fight - [ faɪt ] - битка
  fire - [ˈfaɪə ] - пожар
  flame - [ fleɪm ] - пламък
  flight - [ flaɪt ] - полет
  flower - [ˈflaʊə ] - цвете
  fold - [ fəʊld ] - сгънете
  food - [ fuːd ] - храна
  force - [ fɔːs ] - сила
  form - [ fɔːm ] - форма
  friend - [ frɛnd ] - приятел
  front - [ frʌnt ] - отпред
  fruit - [ fruːt ] - плод
  glass - [ glɑːs ] - стъклена чаша
  gold - [ gəʊld ] - злато
  government - [ˈgʌvnmənt ] - правителство
  grain - [ greɪn ] - зърно
  grass - [ grɑːs ] - трева
  grip - [ grɪp ] - захващане
  group - [ gruːp ] - група
  growth - [ grəʊθ ] - растеж
  guide - [ gaɪd ] - водач
  harbor - [ˈhɑːbə ] - пристанище
  harmony - [ˈhɑːməni ] - хармония
  hate - [ heɪt ] - омраза
  hearing - [ˈhɪərɪŋ ] - слух
  heat - [ hiːt ] - топлина
  help - [ hɛlp ] - помощ
  history - [ˈhɪstəri ] - история
  hole - [ həʊl ] - дупка
  hope - [ həʊp ] - надежда
  hour - [ˈaʊə ] - час
  humor - [ˈhjuːmə ] - хумор
  ice - [ aɪs ] - лед
  idea - [ aɪˈdɪə ] - идея
  impulse - [ˈɪmpʌls ] - импулс
  increase - [ˈɪnkriːs ] - нараствам, увеличавам
  industry - [ˈɪndəstri ] - индустрия
  ink - [ ɪŋk ] - мастило
  insect - [ˈɪnsɛkt ] - насекомо
  instrument - [ˈɪnstrʊmənt ] - инструмент
  insurance - [ ɪnˈʃʊərəns ] - застраховка
  interest - [ˈɪntrɪst ] - лихва
  invention - [ ɪnˈvɛnʃən ] - изобретение
  iron - [ˈaɪən ] - желязо
  jelly - [ˈʤɛli ] - желе
  join - [ ʤɔɪn ] - присъединявам се
  journey - [ˈʤɜːni ] - пътуване
  judge - [ˈʤʌʤ ] - съдия
  jump - [ ʤʌmp ] - скок
  kick - [ kɪk ] - ритник, удар
  kiss - [ kɪs ] - целувка
  knowledge - [ˈnɒlɪʤ ] - знания
  land - [ lænd ] - земя
  language - [ˈlæŋgwɪʤ ] - език
  laugh - [ lɑːf ] - смях
  law - [ lɔː ] - закон
  lead - [ liːd ] - водя
  learning - [ˈlɜːnɪŋ ] - учене, обучение
  leather - [ˈlɛðə ] - кожа
  letter - [ˈlɛtə ] - писмо
  level - [ˈlɛvl ] - ниво
  lift - [ lɪft ] - вдигам, повдигам
  light - [ laɪt ] - светлина, осветявам
  limit - [ˈlɪmɪt ] - ограничение
  linen - [ˈlɪnɪn ] - бельо
  liquid - [ˈlɪkwɪd ] - течност
  list - [ lɪst ] - списък
  loss - [ lɒs ] - загуба
  love - [ lʌv ] - любов
  machine - [ məˈʃiːn ] - машина
  man - [ mæn ] - човек
  mark - [ mɑːk ] - марка
  market - [ˈmɑːkɪt ] - пазар
  mass - [ mæs ] - маса
  meal - [ miːl ] - храна
  measure - [ˈmɛʒə ] - мярка
  meat - [ miːt ] - месо
  meeting - [ˈmiːtɪŋ ] - среща
  memory - [ˈmɛməri ] - памет
  metal - [ˈmɛtl ] - метал
  middle - [ˈmɪdl ] - среден
  milk - [ mɪlk ] - мляко
  mind - [ maɪnd ] - ум
  mine - [ maɪn ] - мое
  minute - [ˈmɪnɪt ] - минута
  mist - [ mɪst ] - мъгла
  money - [ˈmʌni ] - пари
  month - [ mʌnθ ] - месец
  morning - [ˈmɔːnɪŋ ] - сутрин
  mother - [ˈmʌðə ] - майка
  motion - [ˈməʊʃən ] - движение
  mountain - [ˈmaʊntɪn ] - планина
  move - [ muːv ] - движение
  music - [ˈmjuːzɪk ] - музика
  name - [ neɪm ] - име
  nation - [ˈneɪʃən ] - нация
  need - [ niːd ] - нужда
  news - [ njuːz ] - новини
  night - [ naɪt ] - нощ
  noise - [ nɔɪz ] - шум
  note - [ nəʊt ] - забележка
  number - [ˈnʌmbə ] - номер
  observation - [ ˌɒbzə(ː)ˈveɪʃən ] - наблюдение
  offer - [ˈɒfə ] - оферта
  oil - [ ɔɪl ] - масло
  operation - [ ˌɒpəˈreɪʃən ] - операция
  opinion - [ əˈpɪnjən ] - мнение
  order - [ˈɔːdə ] - поръчка, ред, заповед
  organization - [ ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən ] - организация
  ornament - [ˈɔːnəmənt ] - украшение
  owner - [ˈəʊnə ] - собственик
  page - [ peɪʤ ] - страница
  pain - [ peɪn ] - болка
  paint - [ peɪnt ] - боя, рисувам
  paper - [ˈpeɪpə ] - хартия
  part - [ pɑːt ] - част
  paste - [ peɪst ] - паста
  payment - [ˈpeɪmənt ] - плащане
  peace - [ piːs ] - спокойствие
  person - [ˈpɜːsn ] - човек
  place - [ pleɪs ] - място
  plant - [ plɑːnt ] - растение
  play - [ pleɪ ] - играя
  pleasure - [ˈplɛʒə ] - удоволствие
  point - [ pɔɪnt ] - точка
  poison - [ˈpɔɪzn ] - отрова
  polish - [ˈpɒlɪʃ ] - лак
  porter - [ˈpɔːtə ] - портиер
  position - [ pəˈzɪʃən ] - позиция
  powder - [ˈpaʊdə ] - прах
  power - [ˈpaʊə ] - мощност, сила
  price - [ praɪs ] - цена
  print - [ prɪnt ] - печат
  process - [ˈprəʊsɛs ] - процес
  produce - [ˈprɒdjuːs ] - произвеждам
  profit - [ˈprɒfɪt ] - печалба
  property - [ˈprɒpəti ] - имот
  prose - [ prəʊz ] - проза
  protest - [ˈprəʊtɛst ] - протест
  pull - [ pʊl ] - тегля, дърпам
  punishment - [ˈpʌnɪʃmənt ] - наказание
  purpose - [ˈpɜːpəs ] - предназначение, цел
  push - [ pʊʃ ] - бутане
  quality - [ˈkwɒlɪti ] - качество
  question - [ˈkwɛsʧən ] - въпрос
  rain - [ reɪn ] - дъжд
  range - [ reɪnʤ ] - диапазон, обхват
  rate - [ reɪt ] - процент, норма
  ray - [ reɪ ] - лъч
  reaction - [ ri(ː)ˈækʃən ] - реакция
  reading - [ˈriːdɪŋ ] - четене
  reason - [ˈriːzn ] - причина
  record - [ˈrɛkɔːd ] - запис
  regret - [ rɪˈgrɛt ] - разкайвам се
  relation - [ rɪˈleɪʃən ] - отношение
  religion - [ rɪˈlɪʤən ] - религия
  representative - [ ˌrɛprɪˈzɛntətɪv ] - представител
  request - [ rɪˈkwɛst ] - заявка
  respect - [ rɪsˈpɛkt ] - уважение
  rest - [ rɛst ] - почивка
  reward - [ rɪˈwɔːd ] - награда
  rhythm - [ˈrɪðəm ] - ритъм
  rice - [ raɪs ] - ориз
  river - [ˈrɪvə ] - река
  road - [ rəʊd ] - път
  roll - [ rəʊl ] - ролка
  room - [ ruːm ] - стая
  rub - [ rʌb ] - трия
  rule - [ ruːl ] - правило
  run - [ rʌn ] - бягам
  salt - [ sɒlt ] - сол
  sand - [ sænd ] - пясък
  scale - [ skeɪl ] - мащаб
  science - [ˈsaɪəns ] - наука
  sea - [ siː ] - море
  seat - [ siːt ] - седалка
  secretary - [ˈsɛkrətri ] - секретар-ка
  selection - [ sɪˈlɛkʃən ] - избор
  self - [ sɛlf ] - себе си
  sense - [ sɛns ] - смисъл
  servant - [ˈsɜːvənt ] - слуга
  sex - [ sɛks ] - пол, секс
  shade - [ ʃeɪd ] - сянка
  shake - [ ʃeɪk ] - клатя
  shame - [ ʃeɪm ] - срам
  shock - [ ʃɒk ] - шок
  side - [ saɪd ] - страна
  sign - [ saɪn ] - знак, подписвам
  silk - [ sɪlk ] - коприна
  silver - [ˈsɪlvə ] - сребро
  sister - [ˈsɪstə ] - сестра
  size - [ saɪz ] - размер
  sky - [ skaɪ ] - небе
  sleep - [ sliːp ] - сън
  slip - [ slɪp ] - приплъзване
  slope - [ sləʊp ] - наклон
  smash - [ smæʃ ] - разбивам, удар
  smell - [ smɛl ] - мирис, миризма
  smile - [ smaɪl ] - усмихвам се, усмивка
  smoke - [ sməʊk ] - пуша, пушене
  sneeze - [ sniːz ] - кихане
  snow - [ snəʊ ] - сняг
  soap - [ səʊp ] - сапун
  society - [ səˈsaɪəti ] - общество
  son - [ sʌn ] - син
  song - [ sɒŋ ] - песен
  sort - [ sɔːt ] - вид
  sound - [ saʊnd ] - звук
  soup - [ suːp ] - супа
  space - [ speɪs ] - пространство
  stage - [ steɪʤ ] - сцена
  start - [ stɑːt ] - започвам
  statement - [ˈsteɪtmənt ] - изявление
  steam - [ stiːm ] - пара
  steel - [ stiːl ] - стомана
  step - [ stɛp ] - стъпка
  stitch - [ stɪʧ ] - бод
  stone - [ stəʊn ] - камък
  stop - [ stɒp ] - стоп, сприрам се
  story - [ˈstɔːri ] - история
  stretch - [ strɛʧ ] - опъвам, разтягам
  structure - [ˈstrʌkʧə ] - структура
  substance - [ˈsʌbstəns ] - вещество, субстанция, същност
  sugar - [ˈʃʊgə ] - захар
  suggestion - [ səˈʤɛsʧən ] - предложение, внушение
  summer - [ˈsʌmə ] - лято
  support - [ səˈpɔːt ] - поддръжка, подкрепа
  surprise - [ səˈpraɪz ] - изненада
  swim - [ swɪm ] - плувам
  system - [ˈsɪstɪm ] - система
  talk - [ tɔːk ] - говоря
  taste - [ teɪst ] - вкус
  tax - [ tæks ] - данък
  teaching - [ˈtiːʧɪŋ ] - преподаване, обучение
  tendency - [ˈtɛndənsi ] - тенденция
  test - [ tɛst ] - тест
  theory - [ˈθɪəri ] - теория
  thing - [ θɪŋ ] - нещо
  thought - [ θɔːt ] - мисъл
  thunder - [ˈθʌndə ] - гръм
  time - [ taɪm ] - време
  tin - [ tɪn ] - тенекия
  top - [ tɒp ] - горна част
  touch - [ tʌʧ ] - докосване
  trade - [ treɪd ] - търговия
  transport - [ˈtrænspɔːt ] - транспорт
  trick - [ trɪk ] - трик, измама
  trouble - [ˈtrʌbl ] - неприятности, смущавам
  turn - [ tɜːn ] - завой
  twist - [ twɪst ] - усукване, завъртане
  unit - [ˈjuːnɪt ] - мерна единица
  use - [ juːz ] - използвам
  value - [ˈvæljuː ] - стойност
  verse - [ vɜːs ] - стих
  vessel - [ˈvɛsl ] - плавателен съд
  view - [ vjuː ] - изглед, гледам
  voice - [ vɔɪs ] - глас
  war - [ wɔː ] - война
  wash - [ wɒʃ ] - мия
  waste - [ weɪst ] - отпадъци
  water - [ˈwɔːtə ] - вода
  wave - [ weɪv ] - вълна
  wax - [ wæks ] - восък
  weather - [ˈwɛðə ] - метеорологично време
  week - [ wiːk ] - седмица
  weight - [ weɪt ] - тегло
  wind - [ wɪnd ] - вятър
  wine - [ waɪn ] - вино
  winter - [ˈwɪntə ] - зима
  woman - [ˈwʊmən ] - жена
  wood - [ wʊd ] - дърво
  wool - [ wʊl ] - вълна
  word - [ wɜːd ] - дума
  work - [ wɜːk ] - работа
  wound - [ wuːnd ] - рана
  writing - [ˈraɪtɪŋ ] - пиша, писмо
  year - [ jɪə ] - година


Действия и движения

Този списък включва и думи, които не отговарят на понятието "действие": местоимения, учтиви фрази и др. Това е логично, защото за да изразите някакво действие, това се постига не само с ползването на глагол, но и думи за посока, местоимения и др. И тук реда за научаване е без значение, затова действайте по азбучен ред. Или може да си ги разделите на части от речта: глаголи, местоимения, предлози и т.н.

Предлозите се запомнят лесно, ако използвате схема. Начертайте квадрат в самия център на лист хартия и посочете движенията с точки или стрелки. Например, предлогът in се превежда като "в" - поставете точка вътре в квадрата. И например, out се превежда като "овън" - поставете стрелка от квадрата.

 

Действия и движения (дума - произношение - превод)

 • come - [ kʌm ] - идвам
 • get - [ gɛt ] - получавам
 • give - [ gɪv ] - давам
 • go - [ gəʊ ] - отивам, ходя
 • keep - [ kiːp ] - пазя
 • let - [ lɛt ] - позволявам
 • make - [ meɪk ] - правя
 • put - [ pʊt ] - слагам
 • seem - [ siːm ] - изглежда
 • take - [ teɪk ] - вземам
 • be - [ biː ] - бъда
 • do - [ duː ] - върша
 • have - [ hæv ] - имам
 • say - [ seɪ ] - казвам
 • see - [ siː ] - виждам
 • send - [ sɛnd ] - изпращам
 • may - [ meɪ ] - може, способен
 • will - [ wɪl ] - ще
 • about - [ əˈbaʊt ] - относно
 • across - [ əˈkrɒs ] - през
 • after - [ˈɑːftə ] - след
 • against - [ əˈgɛnst ] - против
 • among - [ əˈmʌŋ ] - между
 • at - [ æt ] - при
 • before - [ bɪˈfɔː ] - преди
 • between - [ bɪˈtwiːn ] - между
 • by - [ baɪ ] - в съответствие с
 • down - [ daʊn ] - надолу
 • from - [ frɒm ] - от
 • in - [ ɪn ] - в
 • off - [ ɒf ] - изключен
 • on - [ ɒn ] - на
 • over - [ˈəʊvə ] - над
 • through - [ θruː ] - през
 • to - [ tuː ] - до, към
 • under - [ˈʌndə ] - под
 • up - [ ʌp ] - нагоре
 • with - [ wɪð ] - с
 • as - [ æz ] - като, тъй като
 • for - [ fɔː ] - за
 • of - [ ɒv ] - на, от
 • till - [ tɪl ] - до
 • than - [ ðæn ] - отколкото
 • a - [ eɪ ] - един, неопределителен член
 • the - [ ðiː ] - определителен член
 • all - [ ɔːl ] - всичко
 • any - [ˈɛni ] - всякакви
 • every - [ˈɛvri ] - всеки
 • no - [ nəʊ ] - не, никой
 • other - [ˈʌðə ] - други
 • some - [ sʌm ] - някои
 • such - [ sʌʧ ] - такъв
 • that - [ ðæt ] - че
 • this - [ ðɪs ] - това
 • i - [ aɪ ] - аз
 • he - [ hiː ] - той
 • you - [ juː ] - ти, Вие
 • who - [ huː ] - кой
 • and - [ ænd ] - и
 • because - [ bɪˈkɒz ] - защото
 • but - [ bʌt ] - но
 • or - [ ɔː ] - или
 • if - [ ɪf ] - ако
 • though - [ ðəʊ ] - все пак
 • while - [ waɪl ] - докато
 • how - [ haʊ ] - как
 • when - [ wɛn ] - кога
 • where - [ weə ] - къде, където
 • why - [ waɪ ] - защо
 • again - [ əˈgɛn ] - отново
 • ever - [ˈɛvə ] - някога
 • far - [ fɑː ] - далеч
 • forward - [ˈfɔːwəd ] - напред
 • here - [ hɪə ] - тук
 • near - [ nɪə ] - близо до
 • now - [ naʊ ] - сега
 • out - [ aʊt ] - навън
 • still - [ stɪl ] - все още
 • then - [ ðɛn ] - тогава
 • there - [ ðeə ] - там
 • together - [ təˈgɛðə ] - заедно
 • well - [ wɛl ] - добре
 • almost - [ˈɔːlməʊst ] - почти
 • enough - [ ɪˈnʌf ] - достатъчно
 • even - [ˈiːvən ] - дори, все пак
 • little - [ˈlɪtl ] - малко, малък
 • much - [ mʌʧ ] - много
 • not - [ nɒt ] - не
 • only - [ˈəʊnli ] - само
 • quite - [ kwaɪt ] - съвсем
 • so - [ səʊ ] - така
 • very - [ˈvɛri ] - много
 • tomorrow - [ təˈmɒrəʊ ] - утре
 • yesterday - [ˈjɛstədeɪ ] - вчера
 • north - [ nɔːθ ] - север
 • south - [ saʊθ ] - юг
 • east - [ iːst ] - изток
 • west - [ wɛst ] - запад
 • please - [ pliːz ] - моля те
 • yes - [ jɛs ] - да

Изразяване на качества

Това е може би най-хубавата част от речника. Без прилагателни езикът би бил твърде мек и официален. Може да ги учите по азбучен ред или да намерите подходящи изображения на предмети за онагледяване, като ги надпишете на гърба на това, което изобразяват. Чувствайте се свободни да изразите себе си. Колкото повече използвате прилагателните от списъка, толкова по-бързо ще ги научите.

 

Общи качества (дума - произношение - превод)

 • able - [ˈeɪbl ] - способен
 • acid - [ˈæsɪd ] - киселина
 • angry - [ˈæŋgri ] - ядосан
 • beautiful - [ˈbjuːtəfʊl ] - красив
 • black - [ blæk ] - черен
 • boiling - [ˈbɔɪlɪŋ ] - кипене
 • bright - [ braɪt ] - ярък
 • broken - [ˈbrəʊkən ] - счупен
 • brown - [ braʊn ] - кафяв
 • cheap - [ ʧiːp ] - евтин
 • chemical - [ˈkɛmɪkəl ] - химикал
 • chief - [ ʧiːf ] - главен
 • clean - [ kliːn ] - чист
 • clear - [ klɪə ] - ясно
 • common - [ˈkɒmən ] - често срещани
 • conscious - [ˈkɒnʃəs ] - в съзнание
 • cut - [ kʌt ] - разрез
 • deep - [ diːp ] - дълбок
 • dependent - [ dɪˈpɛndənt ] - зависим
 • early - [ˈɜːli ] - рано
 • elastic - [ ɪˈlæstɪk ] - еластичен
 • equal - [ˈiːkwəl ] - равен
 • fat - [ fæt ] - дебел, мазнина
 • fertile - [ˈfɜːtaɪl ] - плодороден
 • first - [ fɜːst ] - първо
 • fixed - [ fɪkst ] - фиксиран, неподвижен
 • flat - [ flæt ] - апартамент, плосък
 • free - [ friː ] - свободен, безплатно
 • frequent - [ˈfriːkwənt ] - често срещан
 • full - [ fʊl ] - пълен
 • general - [ˈʤɛnərəl ] - общ
 • good - [ gʊd ] - добре
 • great - [ greɪt ] - страхотен
 • grey|gray - [ greɪ|greɪ ] - сив
 • hanging - [ˈhæŋɪŋ ] - висящ
 • happy - [ˈhæpi ] - щастлив, щастие
 • hard - [ hɑːd ] - трудно
 • healthy - [ˈhɛlθi ] - здрав
 • high - [ haɪ ] - високо
 • hollow - [ˈhɒləʊ ] - кух, празнота
 • important - [ ɪmˈpɔːtənt ] - важно
 • jewel - [ˈʤuːəl ] - бижу
 • kind - [ kaɪnd ] - мил
 • like - [ laɪk ] - харесвам, подобен на
 • living - [ˈlɪvɪŋ ] - живея
 • long - [ lɒŋ ] - дълго
 • male - [ meɪl ] - мъжки
 • married - [ˈmærɪd ] - женен
 • material - [ məˈtɪərɪəl ] - материал
 • medical - [ˈmɛdɪkəl ] - медицински
 • military - [ˈmɪlɪtəri ] - военен
 • natural - [ˈnæʧrəl ] - естествен
 • necessary - [ˈnɛsɪsəri ] - необходимо
 • new - [ njuː ] - нов
 • normal - [ˈnɔːməl ] - нормално
 • open - [ˈəʊpən ] - отворен, отварям
 • parallel - [ˈpærəlɛl ] - паралелен, успореден
 • past - [ pɑːst ] - минало
 • physical - [ˈfɪzɪkəl ] - физически
 • political - [ pəˈlɪtɪkəl ] - политически
 • poor - [ pʊə ] - беден
 • possible - [ˈpɒsəbl ] - възможен
 • present - [ˈprɛznt ] - съществуващ, подарък, настоящ
 • private - [ˈpraɪvɪt ] - частни
 • probable - [ˈprɒbəbl ] - вероятно
 • quick - [ kwɪk ] - бързо
 • quiet - [ˈkwaɪət ] - тихо
 • ready - [ˈrɛdi ] - готов
 • read - [ riːd ] - чета
 • regular - [ˈrɛgjʊlə ] - редовен
 • responsible - [ rɪsˈpɒnsəbl ] - отговорен
 • right - [ raɪt ] - надясно, правилен
 • round - [ raʊnd ] - кръгъл
 • same - [ seɪm ] - същото
 • second - [ˈsɛkənd ] - второ
 • separate - [ˈsɛprɪt ] - отделни
 • serious - [ˈsɪərɪəs ] - сериозно
 • sharp - [ ʃɑːp ] - остър
 • smooth - [ smuːð ] - гладък
 • sticky - [ˈstɪki ] - лепкава
 • stiff - [ stɪf ] - твърд
 • straight - [ streɪt ] - направо
 • strong - [ strɒŋ ] - силен
 • sudden - [ˈsʌdn ] - внезапно
 • sweet - [ swiːt ] - сладка
 • tall - [ tɔːl ] - висок
 • thick - [ θɪk ] - дебел
 • tight - [ taɪt ] - стегнат, труден, тесен
 • tired - [ˈtaɪəd ] - изморен
 • TRUE - [ truː ] - истина
 • violent - [ˈvaɪələnt ] - насилствен, жесток
 • waiting - [ˈweɪtɪŋ ] - очакване
 • warm - [ wɔːm ] - топло, затоплям
 • wet - [ wɛt ] - мокро
 • wide - [ waɪd ] - широк
 • wise - [ waɪz ] - мъдър
 • yellow - [ˈjɛləʊ ] - жълто
 • young - [ jʌŋ ] - млад
 • complex - [ˈkɒmplɛks ] - комплекс


Обратни значения

Най-лесният начин бързо да овладеете думите е да намерите техни антоними. Ако вече сте научили думи с "право" значение, сега научете и противоположните им значения. Променете гледната точка и използвайте противоположни прилагателни. Или просто напишете правото означението за качество, а след него, чрез тире - обратното значение.

 

Обратни значения (дума - произношение - превод)

 • awake - [ əˈweɪk ] - буден
 • bad - [ bæd ] - лошо
 • bent - [ bɛnt ] - огънат
 • bitter - [ˈbɪtə ] - горчив
 • blue - [ bluː ] - син
 • certain - [ˈsɜːtn ] - сигурен
 • cold - [ kəʊld ] - студ
 • complete - [ kəmˈpliːt ] - завършен
 • cruel - [ krʊəl ] - жесток
 • dark - [ dɑːk ] - тъмно
 • dead - [ dɛd ] - мъртъв
 • dear - [ dɪə ] - скъп
 • delicate - [ˈdɛlɪkɪt ] - деликатен
 • different - [ˈdɪfrənt ] - различен
 • dirty - [ˈdɜːti ] - мръсен
 • dry - [ draɪ ] - сух
 • FALSE - [ fɔːls ] - невярно
 • feeble - [ˈfiːbl ] - слаб
 • female - [ˈfiːmeɪl ] - женски пол
 • foolish - [ˈfuːlɪʃ ] - глупав
 • future - [ˈfjuːʧə ] - бъдеще
 • green - [ griːn ] - зелено
 • ill - [ ɪl ] - боледувам
 • last - [ lɑːst ] - последен
 • late - [ leɪt ] - закъснявам, късно
 • left - [ lɛft ] - наляво
 • loose - [ luːs ] - разхлабен
 • loud - [ laʊd ] - гръмогласен, силен, шумен
 • low - [ ləʊ ] - ниско
 • mixed - [ mɪkst ] - смесен
 • narrow - [ˈnærəʊ ] - тесен
 • old - [ əʊld ] - стар
 • opposite - [ˈɒpəzɪt ] - обратен, противоположен
 • public - [ˈpʌblɪk ] - обществен
 • rough - [ rʌf ] - груб
 • sad - [ sæd ] - тъжен, разстроен
 • safe - [ seɪf ] - безопасно
 • secret - [ˈsiːkrɪt ] - тайна
 • short - [ ʃɔːt ] - къс
 • simple - [ˈsɪmpl ] - прост
 • slow - [ sləʊ ] - бавен
 • small - [ smɔːl ] - малък
 • soft - [ sɒft ] - мека
 • solid - [ˈsɒlɪd ] - твърд
 • special - [ˈspɛʃəl ] - специален
 • strange - [ streɪnʤ ] - странно
 • thin - [ θɪn ] - тънък
 • white - [ waɪt ] - бял
 • wrong - [ rɒŋ ] - погрешно, несправедливост


Цифри и числа в английски език

 

Базови цифри от 0 до 10.

В основата на всички английски числа са залегнали основните цифри от 1 до 9, към които можем да отнесем 0 и 10, за пълнота на десетичната система за броене. Английските цифри имат сходно звучене с това на някои други западни езици, но за да се научите да броите правилно по английски, ще се наложи да научите наизуст точното изговаряне:

 • 0 - nought - [ nɔːt ], zero [ ‘zɪərəu ]- нула
 • 1 - one - [ wʌn ] - едно
 • 2 - two - [ tuː ] - две
 • 3 - three - [ θriː ] - три
 • 4 - four - [ fɔː ] - четири
 • 5 - five - [ faɪv ] - пет
 • 6 - six - [ sɪks ] - шест
 • 7 - seven - [ ‘sev(ə)n ] - седем
 • 8 - eight - [ eɪt ] - осем
 • 9 - nine - [ naɪn ] - девет
 • 10 - ten - [ ten ] - десет.

 

Броене от 10 до 20.

Следващите числа са 11 и 12, които са изключение от общото правило за съставянето на втората десетица, поради което и тях ще трябва да заучите.

 • 11 - eleven - [ ɪ’lev(ə)n ] - единадесет
 • 12 - twelve - [ twelv ] - дванадесет

След това вече става просто и лесно. Английските числа от 13 до 19 се образуват по един и същ начин и формулата за това е N + "teen". N - е съответното число от 3 до 9, а "teen" - е суфикса, който се добавя към него. Пишат се слято, четат се слято, с ударение на последната сричка.

 • 10 - ten - [ ten ] - десет
 • 11 - eleven - [ ɪ’lev(ə)n ] - единадесет
 • 12 - twelve - [ twelv ] - дванадесет
 • 13 - thirteen - [ θɜː’tiːn ] - тринадесет
 • 14 - fourteen - [ ˌfɔː’tiːn ] - четиринадесет
 • 15 - fifteen - [ ˌfɪf’tiːn ] - петнадесет
 • 16 - sixteen - [ ˌsɪk’stiːn ] - шестнадесет
 • 17 - seventeen - [ ˌsev(ə)n’tiːn ] - седемнадесет
 • 18 - eighteen - [ ˌeɪ’tiːn ] - осемнадесет
 • 19 - nineteen - [ ˌnaɪn’tiːn ] - деветнадесет
 • 20 - twenty - [ ‘twentɪ ] - двадесет.

 

Броене на десетиците от 10 до 100.

Десетиците се образуват по сходен начин с числата от 10 до 20 и със същите правила за замяна на някои от буквите. Само че, вместо окончанието "teen" се добавя по-краткото "ty".

 • 10 - ten - [ ten ] - десет
 • 20 - twenty -  [‘twentɪ ] - двадесет
 • 30 - thirty -  ‘θɜːtɪ ] - тридесет
 • 40 - forty - [ ‘fɔːtɪ ] - четиридесет
 • 50 - fifty - [ ‘fɪftɪ ] - петдесет
 • 60 - sixty - [ ‘sɪkstɪ ] - шестдесет
 • 70 - seventy -  [‘sev(ə)ntɪ ] - седемдесет
 • 80 - eighty - [ ‘eɪtɪ ] - осемдесет
 • 90 - ninety -  [‘naɪntɪ ] - деветдесет
 • 100 - hundred [ wʌn ] [ ‘hʌndrəd ] - сто.

А сега останалите числа между десетиците - почти същото е като в български език, като е прието (но и задължително) десетките и единиците да се разделят с дефис - съединителна чертичка. Например:

 • 23 - twenty - three - [ ˈtwɛnti - θriː ] - двадесет и три
 • 44 - forty - four - [ ˈfɔːti - fɔː ] - четиридесет и четири
 • 99 - ninety nine - [ ˈnaɪnti naɪn ] - деветдесет и девет.

 

Броене на стотици от 100 до 1000.

Вече стана дума, че за английските стотици няма отделни наименования и всички те се формират по един и същ начин, като се използва думата "hundred" (сто) със съответната цифра отпред, без изключения.

 • 100 - (one) hundred - [ wʌn] [‘hʌndrəd ] - сто
 • 200 - two hundred - [ tuː  ‘hʌndrəd ]  - двеста
 • 300 - three hundred - [ θriː  ‘hʌndrəd ]  - триста
 • 400 - four hundred - [ fɔː  ‘hʌndrəd ]  - четиристотин
 • 500 - five hundred - [ faɪv  ‘hʌndrəd ]  - петстотин
 • 600 - six hundred - [ sɪks  ‘hʌndrəd ]  - шестстотин
 • 700 - seven hundred - [ ‘sev(ə)n  ‘hʌndrəd ]  - седемстотин
 • 800 - eight hundred - [ eɪt  ‘hʌndrəd ]  - осемстотин
 • 900 - nine hundred - [ naɪn  ‘hʌndrəd ]  - деветстотин
 • 1000 - one thousand - [ wʌn] [‘θauz(ə)nd ] - хиляда.


Сезони, години, месеци, дни, дати, часове, цветове

 

Годишните времена - сезони (Times of the year):

 • зима - winter - [ 'wɪntə ]
 • пролет - spring - [ sprɪŋ ]
 • лято - summer - [ 'sʌmə ]
 • есен - autumn - [ 'ɔːtəm ]

 

Години в английски език.

При четене обозначението за година, обикновено се назовават две числа, съответстващи на първите две и на последните две цифри от годината. Години в английски език се четат така:

 • 1400 – fourteen hundred - [ ˈfɔːˈtiːn ˈhʌndrəd ]
 • 1502 – fifteen two (fifteen hundred and two) - [ ˈfɪfˈtiːn tuː ] - [ ˈfɪfˈtiːn ˈhʌndrəd ænd tuː ]
 • 1612 — sixteen twelve - [ ˈsɪksˈtiːn twɛlv ]
 • 1812 – eighteen twelve (eighteen hundred and twelve) - [ ˌeɪˈtiːn twɛlv ] - [ ˌeɪˈtiːn ˈhʌndrəd ænd twɛlv ]
 • 1900 — nineteen hundred - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈhʌndrəd ]
 • 1905 — nineteen o [ou] five - [ ˈnaɪnˈtiːn əʊ [ou] faɪv ]
 • 1941 — nineteen forty-one - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈfɔːti-wʌn ]
 • 1960 — nineteen sixty - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈsɪksti ]
 • 2000 – two thousand - [ tuː ˈθaʊzənd ]
 • 2000 година — the year two thousand - [ ðə jɪə tuː ˈθaʊzənd ]
 • 2007 – two thousand (and) seven - [ tuː ˈθaʊzənd (ænd) ˈsɛvn ]

 

Месеците през годината (Months of the year):

 • януари - [ 'ʤænju(ə)rɪ ] - January  
 • февруари - [ 'febru(ə)rɪ ] - February
 • март - [ mɑːʧ ] - March
 • април - [ 'eɪpr(ə)l ] - April
 • май - [ meɪ ] - May
 • юни - [ ʤuːn ] - June
 • юли - [ ʤu'laɪ ] - July
 • август - [ 'ɔːgəst ] - August
 • септември - [ sep'tembə ] - September
 • октомври - [ ɔk'təubə ] - October
 • ноеври - [ nəu'vembə ] - November
 • декември - [ dɪ'sembə ] - December

 

Дните от седмицата на английски (Weekdays in English).

На английски език дните от седмицата започват обикновено с неделя:

 • Sunday — [ ˈsʌndeɪ ] — неделя
 • Monday — [ ˈmʌndeɪ ] — понеделник
 • Tuesday — [ ˈtjuːzdeɪ ] — вторник
 • Wednesday — [ ˈwɛnzdeɪ ] — сряда
 • Thursday — [ ˈθɜːzdeɪ ] — четвъртък
 • Friday — [ ˈfraɪdeɪ ] — петък
 • Saturday — [ ˈsætədeɪ ] — събота

 

Четене на дати:

 • 21st January, 1989 - The twenty-first of January, nineteen eighty-nine.

[ 21st ˈʤænjʊəri, 1989 - ðə ˈtwɛnti-fɜːst ɒv ˈʤænjʊəri, ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪti-naɪn ]

 • January 21, 1989 - January the twenty-first, nineteen eighty-nine.

[ ˈʤænjʊəri 21, 1989 - ˈʤænjʊəri ðə ˈtwɛnti-fɜːst, ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪti-naɪn ]
 

Чaсовете в английски език:

 • It,s ten o`clock. - [ ɪt,ɛs tɛn əˈklɒk ] - Часът е 10.00 .
 • It,s twenty-five to four. - [ ɪt,ɛs ˈtwɛnti-faɪv tuː fɔː ] - Часът е 4 без 25 минути.
 • It,s half past six. - [ ɪt,ɛs hɑːf pɑːst sɪks ] - Часът е 6.30.
 • It,s a quarter past eight. - [ ɪt,ɛs ə ˈkwɔːtə pɑːst eɪt ] - Часът е 8.15.
 • It,s a quarter to one. - [ ɪt,ɛs ə ˈkwɔːtə tuː wʌn ] - 1 часът без 15 минути е.

 

Цветове на дъгата на английски.

 • red - [ rɛd ] - червен,  
 • cyan - [ ˈsaɪən ] - цикламено червен,
 • orange - [ ˈɒrɪnʤ ] - оранжев,  
 • blue - [ bluː ] - син,
 • yellow - [ ˈjɛləʊ ] - жълт,  
 • purple - [ ˈpɜːpl ] - виолетов,
 • green - [ griːn ] - зелен.

Извън цветовата дъга остават три от най-често използваните цветове:

 • white - [ waɪt ] - бял,
 • black - [ blæk ] - черен,
 • grey - [ greɪ ] - сив.


Това е. Вече имате елементарен речник.

И това ще бъде напълно достатъчно за ежедневна комуникация. Остава да се научите как да използвате тези най-необходими думи в съставянето на изрази и изречения. Добре дошли в граматиката! Вероятно всеки вече е разбрал, че елементарният английски е най-лесният английски за начинаещи. Като запомните препоръчваните 1400 думи, остава да се научите да ги използвате, съставяйки с тях разбираеми и правилни изречения. За това ще ви помогне една съвсем елементарна граматика на английски език, специално подготвена за начинаещи и придружена с обяснения, разбираеми за българи.

Елементарна граматика на английски език за начинаещи

 

Членове и членуване

На български може спокойно да кажете: "Вземам ябълка". В същото време няма нужда да се посочвате кой взема (и така е ясно: този, който говори). Но педантичните англичани определено ще вмъкнат една кратка, но съдържателна дума преди ябълката: "а" или "the". Когато е "а", става ясно, че няма значение коя от многото ябълки вземаме.  А когато е "the", това означава че избираме една конкретна ябълка измежду многото други (вероятно, най-червената).

Членът "a" (или "an" - ако думата започва с гласна) се нарича неопределителен. Това означава, че не сте решили кое от многото имате предвид, т.е. говорите за ВСЕКИ обект. Например: "Take an apple" - [ teɪk ən ˈæpl ] - може да се преведе като "Вземете която и да е ябълка". Но членът "the" е определителен. Използвате го когато искате да вземете конкретна (по някакъв критерий - червена, голяма, вкусна...) ябълка и е ясно коя точно. Тогава "Take the apple" - [ teɪk ði ˈæpl ] - се превежда като "Вземи тази ябълка".

В тази ситуация има и една клопка: не можете да поставяте члена "а" пред някои думи. Факт е, че той е претърпял еволюция, произхождайки от числото "one" (едно), поради което се поставя само пред преброимите съществителни. Това означава, че не може да го използвате пред "food" или "rice", защото "храна" или "ориз" са винаги в единствено число и са неброими съществителни. Още за английското членуване може да четете тук ...
 

Множествено число с окончанията –s (-es)

В единствено и в множествено число се използват само изчисляемите съществителни. Не изчисляемите  са ползват само в единствено число. Множествено число е много лесно да се обозначи на английски: просто добавете "–s" или "-es" в края на думата и всичко е наред:

 • cat — cats
 • bat – bats
 • student - students

Ако съществително завършва на свистящ или шептящ звук (като s, ss, x, sh, ch), то неговото множествено число се образува с добавянето на окончание -es, което се произнася [iz].

 • box – boxes
 • glass — glasses
 • fox — foxes

В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:

 • man [maen] мъж - mеn [mеn] - мъже
 • woman ['wumen] жена - women ['wimin] - жени
 • child дете - children - деца
 • foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t] - ходила
 • tooth [tu:0] зъб - teeth - зъби
 • ox [oks] вол - oxen ['oksen] - волове
 • goose [gu:s] гъска - geese [gi:s] - гъски
 • mouse [maus] мишка -mice [mais] - мишки

Някои съществителните имена имат само форма за множествено число в английски език:

 • athletics - атлетика,
 • gymnastics - гимнастика

Двойните предмети в английски език се използват само в множествено число:

 • scissors - ножици
 • spectacles - очила
 • trousers - панталони

 Още за множествено число на съществителните има на този адрес ... 


Форми на глагола to be (съм)

Ние често казваме: "Ставам", "Ходя", "Отивам" и т.н. Англичаните не го знаят и не го разбират това. Те нямат изречения без подлог. Те определено биха добавили: "I get up", "I walk", "I go" - [ aɪ gɛt ʌp ], [ aɪ wɔːk ], [ aɪ gəʊ ]. Ето защо е важно винаги да помните: Ако искате да преведете изречение от български език, в което няма подлог - добавете местоимение. Искате ли да преведете изречение от български език, в което няма сказуемо? Добавете една от формите на глагола "to be".


Тo be има три форми:

 • Am - [ æm ] - само за местоимението I (аз);
 • Is - [ ɪz ] - е за всяка друга дума в единствено число;
 • Are - [ ɑː ] - е за всяка друга дума в множествено число.

Преводът на този глагол от английски език е "съм, да бъда, намирам се". Ето всичките му форми:

 • I am - [ aɪ æm ] - аз съм (намирам се, съществувам)
 • He is - [ hiː ɪz ] - той е (намира се, съществува)
 • She is - [ ʃiː ɪz ] - тя е (намира се, съществува)
 • It is - [ ɪt ɪz ] - той, тя, то, това (за неодушевени предмети) е
 • We are - [ wiː ɑː ] - ние сме (намираме се, съществуваме)
 • You are - [ juː ɑː ] - ти, вие сте (намирате се, съществувате)
 • Тhey are - [ Тheɪ ɑː ] - те са (намират се, съществуват).

Например, ако искате да кажете: "Аз съм Иван", тогава се получава "I am Ivan" - [ aɪ æm ˈaɪvən ].
Какво да поставите в следните изречения: "Той е Васил", „Те са Мария и Ина“? Съответно: "He is Vasil" - [ hiː ɪz Vasil ], "They are Maria and Ina" - [ ðeɪ ɑː məˈriːə ænd Ina ]. Знаейки това, може да започнете да практикувате, комбинирайки различни думи от вече заучените. Още за спрежението на глагола "to be" вижте тук ... ЗТук ще намерите подробности за спреженията на други глаголи.


 

Словоред в утвърдително изречение

Британците са много педантични по отношение на словореда. Изреченията им са изградени в строга последователност: първо подлог, след това сказуемо. Простото разказно английско изречение (Simple Declarative Sentence) има две разновидности - утвърдителна и отрицателна, като утвърдителната форма е характерна за преобладаващата част от разказните изречения в английски език.

 • It is dark. - [ ɪt ɪz dɑːk. ] - Тъмно е.
 • He writes a letter. - [ hiː raɪts ə ˈlɛtə. ] - Той пише писмо.
 • I am hungry. - [ aɪ æm ˈhʌŋgri. ] - Аз съм гладен.
 • A pen is on the table. - [ ə pɛn ɪz ɒn ðə ˈteɪbl. ] - Писалката е на масата.

Общата схема на утвърдителния словоред е следната:

(1) Подлог - (2) Сказуемо) - (3) Второстепени части на изречението

Ето пример с номерирани части:

 • Maria (1) goes (2) to school every day (3).

 

Спомагателни глаголи

По някаква причина хората, които започват да учат английски, много се страхуват от спомагателните глаголи. Напразно. Те просто ни помагат да изградим правилното изречение.
В Elementary English обхватът на тези глаголи е ограничен до: may, will, be, do, have:

• may

Помага за изказването на молба. Например:

 • May I go? - [ meɪ aɪ gəʊ? ] - Мога ли да тръгвам?

• will

Донякъде, също обозначава молба. Например:

 • Will you open the window, please? - [ wɪl juː ˈəʊpən ðə ˈwɪndəʊ, pliːz ] - Ще отворите ли прозореца, моля?

Но всъщност най-често този глагол се използва за образуване на бъдеще време. Например:

 • You will be there at 5. - [ juː wɪl biː ðeər æt 5. ] - Ти ще си (бъдеш) там в 5 часа.

• be

Вече го обсъдихме в точка 3.

• do

Помага за формиране на въпроси и отрицателни изречения. Има четири форми:

 • do\does - [ duː ] [ dʌz ] - (Present Simple - Сегашно просто време),
 • did - [ dɪd ] - (Past Simple - Минало просто време),
 • (have) done - [ hæv ] [ dʌn ] (Perfect - Перфектно време).

Във въпросителни изречения:

 • - Do you speak English? - [ duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ? ] - Говорите ли английски?

В отрицателни изречения (Present / Past):

 • - I don't (do not) speak English. - [ aɪ dəʊnt (duː nɒt) spiːk ˈɪŋglɪʃ. ] - Аз не говоря английски.

Отрицателна форма на повелително изречение.

 • - Do not (don't) open the window. - [ duː nɒt (dəʊnt) ˈəʊpən ðə ˈwɪndəʊ. ] - He отваряй прозореца.

В английски език има няколко устойчиви израза, в които винаги се използва глагола "Do". Добре е да ги заучите. Ето кои са те:.

 • do badly – [ duː ˈbædli ] – справям се зле
 • do business – [ duː ˈbɪznɪs ] – правя бизнес
 • do the dishes – [ duː ðə ˈdɪʃɪz ] – мия съдовете
 • do a favour – [ duː ə ˈfeɪvə ] – признавам, правя фаворит
 • do good – [ duː gʊd ] – нося полза, тръгвам добре
 • do harm – [ duː hɑːm ] – вредя, нанасям вреда, причинявам вреда
 • do time (to go to prison) – [ duː taɪm ] и [ tuː gəʊ tuː ˈprɪzn ] – излежавам си присъдата (в затвор)
 • do well – [ duː wɛl ] – справям се добре (в нещо), добре ми се отдава (нещо)
 • do your best – [ duː jɔː bɛst ] – дай всичко от себе си
 • do your hair – [ duː jɔː heə ] – вчеши се, оправи си косата
 • do a crossword – [ duː ə ˈkrɒswɜːd ] – решавам кръстословица
 • do the ironing – [ duː ði ˈaɪənɪŋ ] – изглаждам нещо
 • do the laundry – [ duː ðə ˈlɔːndri ] – пера нещо
 • do the washing – [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ] – мия нещо
 • do the washing up – [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp ] – измивам се
 • do your work – [ duː jɔː wɜːk ] – върша работа
 • do homework – [ duː ˈhəʊmˌwɜːk ] – правя си домашната работа (задание)
 • do housework – [ duː ˈhaʊswɜːk ] – работя по дома
 • do your job – [ duː jɔː ʤɒb ] – върша си работата (своите задължения).


• have - имам

Форми (тук преводите на български са елементарни - направете си ги сами):


в сегашно време (Simple Present) — have и has.

 • I have - [ aɪ hæv ]
 • You have - [ juː hæv ]
 • Hе has - [ eɪʧе hæz ]
 • She has - [ ʃiː hæz ]
 • It has - [ ɪt hæz ]
 • We have - [ wiː hæv ]
 • You have - [ juː hæv ]
 • They have - [ ðeɪ hæv ]

в минало време (Simple Past) — had,

 • I had - [ aɪ hæd ]
 • You had - [ juː hæd ]
 • Hе had - [ eɪʧе hæd ]
 • She had - [ ʃiː hæd ]
 • It had - [ ɪt hæd ]
 • We had - [ wiː hæd ]
 • You had - [ juː hæd ]
 • They had - [ ðeɪ hæd ]

в бъдеще време (Simple Future) — shall have, will have.

 • I shall have - [ aɪ ʃæl hæv ]
 • You will have - [ juː wɪl hæv ]
 • Hе will have - [ eɪʧе wɪl hæv ]
 • She will have - [ ʃiː wɪl hæv ]
 • It will have - [ ɪt wɪl hæv ]
 • We shall have - [ wiː ʃæl hæv ]
 • You will have - [ juː wɪl hæv ]
 • They will have - [ ðeɪ wɪl hæv ]

Помага да се образуват формите за перфектно време, а също така означава принудително действие. Например:

 • I have to go - [ aɪ hæv tuː gəʊ ] - Трябва да тръгвам.

Освен това този глагол много често се използва за учтива молба. Например:

 • Have a seat, please. - [ hæv ə siːt, pliːz ] - Седнете, моля.
 • Will you have a drink? - [ wɪl juː hæv ə drɪŋk ] - Ще пиете ли нещо?

Използване на глагола to have:

(+) В положителни изречения:

 • He has a book. - [ hiː hæz ə bʊk ] - Той има книга.
 • He has got a book. - [ hiː hæz gɒt ə bʊk ]

(-) В отрицателни изречения:

 • He doesn't have a book. - [ hiː dʌznt hæv ə bʊk ] - Той няма книга.
 • He hasn't got в book. - [ hiː ˈhæznt gɒt в bʊk ]
 • He has no book. - [ hiː hæz nəʊ bʊk ]

(?) Във въпросителни изречения:

 • Does he have a book? - [ dʌz hiː hæv ə bʊk? ] - Той има ли книга?
 • Has he got a book? - [ hæz hiː gɒt ə bʊk? ]
 • Has he a book? - [ hæz hiː ə bʊk? ]


Английски глаголни времена?

 

Линия на времето

Концепцията за английските глаголни времена е различна от концепцията за българските времена, което затруднява тяхното разбиране и заучаване. Затова ще използваме схемата на тяхното разположение по "Линията на времето", която ще Ви обясни всичко в нагледен вид. Разгледайте я внимателно и ще я разберете:

Timeline for English verb tenses
Линия на времето за английските глаголни времена
 

Таблица на 16-те английски времена.

А сега, за да облекчим в максимална степен боравенето с Линията на времето, ще дадем 16-те английски глаголни времена в подредени в една единствена таблица, за да може да ги сравнявате и да виждате мястото им и на двете места. Така най-добре и най-бързо (и завинаги) ще запомните и разберете английската система от глаголни времена (щракнете върху картинката, за да си я уголемите).

English verb tenses
Таблица с английските глаголни времена

Ако това не ви е достатъчно, Мега таблица на английските глаголни времена може да разгледате и тук ... 


Популярни разговорни изрази


100 полезни разговорни фрази на английски език

С тези полезни английски фрази за туристи и пътешественици ще сте готови за всяка неочаквана ситуация. Учете, пътувайте и общувайте! Има фрази, които могат да бъдат полезни във всяка страна и във всяка ситуация - когато изучаваме език самостоятелно или в курсове по английски, преди всичко трябва да обърнем внимание на тези изрази, които често ни помагат да оцелеем - в буквалния смисъл на думата - при непознати условия ... Да не се изгубите на непознато място, да помолите за помощ или да си помогнете сами, или просто да бъдете учтиви.

Приветствия

 • Hello - [ hɛˈləʊ ] - Здравейте
 • Hi - [ haɪ ] - Привет!
 • Good morning - [ gʊd ˈmɔːnɪŋ ] - Добро утро
 • Good afternoon - [ gʊd ˈɑːftəˈnuːn ] - Добър ден
 • Good evening - [ gʊd ˈiːvnɪŋ ] - Добър вечер


Сбогуване

 • Goodbye - [ gʊdˈbaɪ ] - Довиждане
 • Bye - [ baɪ ] - Чао
 • Good night - [ gʊd naɪt ] - Лека нощ
 • See you - [ siː juː ] - Ще се видим
 • Have a nice day - [ hæv ə naɪs deɪ ] - Приятен ден


Любезности

 • Please - [ pliːz ] - Моля те
 • Thank you (или Thanks) - [ θæŋk juː (или θæŋks) ] - Благодаря
 • Thank you very much - [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] - Благодаря ти много
 • You're welcome - [ jʊə ˈwɛlkəm ] - Моля
 • Don't mention it - [ dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt ] - Не го споменавайте
 • Not at all - [ nɒt æt ɔːl ] - Въобще не
 • I’m sorry (или Sorry) - [ aɪm ˈsɒri (или ˈsɒri) ] - Съжалявам
 • Excuse me - [ ɪksˈkjuːs miː ] - Извинете ме
 • No problem - [ nəʊ ˈprɒbləm ] - Няма проблем
 • It's ok или That's ok - [ ɪts ˈəʊˈkeɪ или ðæts ˈəʊˈkeɪ ] - Добре е
 • Don't worry about it - [ dəʊnt ˈwʌri əˈbaʊt ɪt ] - Не се притеснявайте за това


Опознаване

 • Do you speak English? - [ duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ? ] - Говорите ли английски?
 • I don't speak English - [ aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ] - Не говоря английски
 • I speak a little English - [ aɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈɪŋglɪʃ ] - Говоря малко английски
 • Please speak more slowly - [ pliːz spiːk mɔː ˈsləʊli ] - Моля те говори по-бавно
 • Could you please repeat that? - [ kʊd juː pliːz rɪˈpiːt ðæt? ] - Може ли да повторите това?
 • Could you please spell that? - [ kʊd juː pliːz spɛl ðæt? ] - Бихте ли могли да напишете това?
 • How do you say ... in English? - [ haʊ duː juː seɪ ... ɪn ˈɪŋglɪʃ? ] - Как ще кажеш на английски?
 • How do you spell that? - [ haʊ duː juː spɛl ðæt? ] - Как се пише това?
 • How do you pronounce this word? - [ haʊ duː juː prəˈnaʊns ðɪs wɜːd? ] - Как се произнася тази дума?
 • I understand - [ aɪ ˌʌndəˈstænd ] - Разбирам
 • I don't understand - [ aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd ] - Не разбирам


Как да попитате за пътя?

 • Could you tell me how to get to the ...? - [ kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðiː ...? ] - Бихте ли ми казали как да стигна до ...?
 • Do you know where the ... is? - [ duː juː nəʊ weə ðiː ... ɪz? ] - Знаете ли къде е ...?
 • How far is the…? - [ haʊ fɑːr ɪz ðiː…? ] - Колко далеч е…?
 • airport - [ ˈeəpɔːt ] - летище
 • train station - [ treɪn ˈsteɪʃən ] - гара
 • bus station - [ bʌs ˈsteɪʃən ] - автобусна спирка
 • Can you show me on the map? - [ kæn juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp? ] - Можете ли да ме покажете на картата?
 • I'm looking for this address - [ aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː ðɪs əˈdrɛs ] - Търся този адрес
 • It's this way - [ ɪts ðɪs weɪ ] - Това е по този път
 • It's that way - [ ɪts ðæt weɪ ] - Това е по онзи път
 • You're going the wrong way - [ jʊə ˈgəʊɪŋ ðə rɒŋ weɪ ] - Тръгваш по грешен път
 • Take this road - [ teɪk ðɪs rəʊd ] - Карайтете този път
 • Turn left - [ tɜːn lɛft ] - Завийте наляво
 • Turn right - [ tɜːn raɪt ] - Обърни се на дясно
 • Go straight ahead - [ gəʊ streɪt əˈhɛd ] - Продължете право напред
 • Take the first turn on the left - [ teɪk ðə fɜːst tɜːn ɒn ðə lɛft ] - Направете първия завой вляво
 • Take the second turn on the right - [ teɪk ðə ˈsɛkənd tɜːn ɒn ðə raɪt ] - Вземете втория завой вдясно
 • Turn left at the crossroads - [ tɜːn lɛft æt ðə ˈkrɒsˌrəʊdz ] - Завийте наляво на кръстовището
 • Continue straight ahead - [ kənˈtɪnju(ː) streɪt əˈhɛd ] - Продължете направо
 • Continue past the post office - [ kənˈtɪnju(ː) pɑːst ðə pəʊst ˈɒfɪs ] - Продължете покрай пощата
 • You'll pass a park on your left - [ juːl pɑːs ə pɑːk ɒn jɔː lɛft ] - Ще преминете покрай парк отляво
 • Keep going for another… - [ kiːp ˈgəʊɪŋ fɔːr əˈnʌðə… ] - Продължавайте до следващата…
 • two hundred yards - [ tuː ˈhʌndrəd jɑːdz ] - двеста ярда
 • hundred metres - [ ˈhʌndrəd ˈmiːtəz ] - сто метра
 • half-mile - [ hɑːf-maɪl ] - половин миля
 • kilometre - [ ˈkɪləʊˌmiːtə ] - километър
 • It'll be… - [ ˈɪtl biː… ] - Ще бъде…
 • on your left - [ ɒn jɔː lɛft ] - твое ляво
 • on your right - [ ɒn jɔː raɪt ] - вдясно от теб
 • straight ahead of you - [ streɪt əˈhɛd ɒv juː ] - направо пред теб


За пътешественици

 • What's this? - [ wɒts ðɪs? ] - Какво е това?
 • What's this called? - [ wɒts ðɪs kɔːld? ] - Как се казва това
 • Have you got a minute? - [ hæv juː gɒt ə ˈmɪnɪt? ] - Имате ли минута?
 • Can you help me? - [ kæn juː hɛlp miː? ] - Можеш ли да ми помогнеш?
 • May I borrow your pen? - [ meɪ aɪ ˈbɒrəʊ jɔː pɛn? ] - Мога ли да взема назаем вашата химикалка?
 • May I use your phone? - [ meɪ aɪ juːz jɔː fəʊn? ] - Мога ли да използвам телефона ви?


Знаци

 • Entrance - [ ˈɛntrəns ] - Вход
 • Exit - [ ˈɛksɪt ] - Изход
 • Emergency exit - [ ɪˈmɜːʤənsi ˈɛksɪt ] - Авариен изход
 • Push - [ pʊʃ ] - Натиснете
 • Pull - [ pʊl ] - Издърпайте
 • WC - [ ˈdʌblju(ː)-siː ] - тоалетна
 • Out of order - [ aʊt ɒv ˈɔːdə ] - Извън ред
 • No smoking - [ nəʊ ˈsməʊkɪŋ ] - Пушенето забранено
 • Private - [ ˈpraɪvɪt ] - Частно
 • No entry - [ nəʊ ˈɛntri ] - Не е вход


Извънредни ситуации

 • Help! - [ hɛlp! ] - Помогнете!
 • Be careful! - [ biː ˈkeəfʊl! ] - Бъди внимателен!
 • Look out! или watch out! - [ lʊk aʊt! или wɒʧ aʊt! ] - Внимавайте!
 • Is anything wrong? - [ ɪz ˈɛnɪθɪŋ rɒŋ? ] - Нещо не е наред?
 • What's the matter? - [ wɒts ðə ˈmætə? ] - Какъв е проблема?
 • Is everything ok? - [ ɪz ˈɛvrɪθɪŋ ˈəʊˈkeɪ? ] - Всичко наред ли е?
 • What's going on? - [ wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn? ] - Какво става?
 • What happened? - [ wɒt ˈhæpənd? ] - Какво стана?
 • Are you ok? - [ ɑː juː ˈəʊˈkeɪ? ] - Добре ли си?
 • Is everyone ok? - [ ɪz ˈɛvrɪwʌn ˈəʊˈkeɪ? ] - Всички добре ли са?


Медицински проблеми:

 • I need help - [ aɪ niːd hɛlp ] - Имам нужда от помощ
 • I need a doctor - [ aɪ niːd ə ˈdɒktə ] - Имам нужда от лекар
 • Call an ambulance! - [ kɔːl ən ˈæmbjʊləns! ] - Извикай линейка!
 • There's been an accident - [ ðeəz biːn ən ˈæksɪdənt ] - Имало е инцидент
 • I've cut myself - [ aɪv kʌt maɪˈsɛlf ] - Нарязах се
 • I've burnt myself - [ aɪv bɜːnt maɪˈsɛlf ] - Изгорих се
 • I’ve hurt my… - [ aɪv hɜːt maɪ… ] - Нараних си…
 • leg - [ lɛg ] - крак
 • arm - [ ɑːm ] - ръка
 • head - [ hɛd ] - глава


Престъпления:

 • Call the police! - [ kɔːl ðə pəˈliːs! ] - Обади се на полицията!
 • My … has been stolen - [ maɪ … hæz biːn ˈstəʊlən ] - Моят ... е откраднат
 • wallet - [ ˈwɒlɪt ] - портфейл
 • handbag - [ ˈhændbæg ] - чанта
 • laptop - [ ˈlæpˌtɒp ] - лаптоп
 • I've been mugged - [ aɪv biːn mʌgd ] - Ограбиха ме
 • I've been attacked - [ aɪv biːn əˈtækt ] - Бях нападнат


Пожар

 • Fire! - [ ˈfaɪə! ] - Огън!
 • Call the fire brigade! - [ kɔːl ðə ˈfaɪə brɪˈgeɪd! ] - Обадете се на пожарната!
 • There's a fire - [ ðeəz ə ˈfaɪə ] - Има пожар
 • The building is on fire - [ ðə ˈbɪldɪŋ ɪz ɒn ˈfaɪə ] - Сградата гори


Другие проблемы:

 • I'm lost - [ aɪm lɒst ] - Изгубих се
 • We're lost - [ wɪə lɒst ] - Изгубени сме
 • I can't find my… - [ aɪ kɑːnt faɪnd maɪ… ] - Не мога да си намеря…
 • keys - [ kiːz ] - ключове
 • passport - [ ˈpɑːspɔːt ] - паспорт
 • mobile - [ ˈməʊbaɪl ] - Подвижен
 • I've lost my… - [ aɪv lɒst maɪ… ] - Изгубих си…
 • wallet - [ ˈwɒlɪt ] - портфейл
 • purse - [ pɜːs ] - Портмоне
 • camera - [ ˈkæmərə ] - камера
 • Please leave me alone - [ pliːz liːv miː əˈləʊn ] - Моля, остави ме сам
 • Go away - [ gəʊ əˈweɪ ] - Махай се
 • I’ll call the police - [ aɪl kɔːl ðə pəˈliːs ] - Ще се обадя в полицията


100 популярни разговорни фрази на английски език

Правилните фрази ще помогнат във всяка ситуация: те ще помогнат за поддържане на разговора и направят речта по-оживена или по-спокойна. Искате ли да подобрите своя говорим английски? Заучаването на готови разговорни фрази и изрази е начинът да продължите. Така ще направите речта си по-богата и разнообразна, а общуването с хората по-приятно и вълнуващо.

Приветствия

 • How is it going? - [ haʊ ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ? ] - Как върви?
 • How's life? - [ haʊz laɪf? ] - Как е живота?
 • How are things? - [ haʊ ɑː θɪŋz? ] - Как са нещата?
 • Long time no see! - [ lɒŋ taɪm nəʊ siː! ] - Отдавна не сме се виждали!
 • What are you up to? - [ wɒt ɑː juː ʌp tuː? ] - Какво си намислил?
 • What have you been up to? - [ wɒt hæv juː biːn ʌp tuː? ] - Какво сте правили?
 • See you soon! - [ siː juː suːn! ] - Ще се видим скоро!
 • See you later! - [ siː juː ˈleɪtə! ] - До скоро!
 • Till next time! - [ tɪl nɛkst taɪm! ] - До следващия път!
 • Good luck! - [ gʊd lʌk! ] - Късмет!
 • Take care! - [ teɪk keə! ] - Пази се!
 • Talk to you later! - [ tɔːk tuː juː ˈleɪtə! ] - Ще говорим по-късно!
 • Until we meet again! - [ ənˈtɪl wiː miːt əˈgɛn! ] - Докато се срещнем отново!
 • Have a nice day! - [ hæv ə naɪs deɪ! ] - Приятен ден!
 • Have a good weekend - [ hæv ə gʊd ˈwiːkˈɛnd ] - Приятен уикенд
 • Have a safe trip - [ hæv ə seɪf trɪp ] - Приятно пътуване
 • Say hi to … - [ seɪ haɪ tuː … ] - Кажи здравей на…
 • Send my love to … - [ sɛnd maɪ lʌv tuː … ] - Изпратете любовта ми на…


Уводни думи

 • In short / in brief - [ ɪn ʃɔːt / ɪn briːf ] - Накратко
 • In a word - [ ɪn ə wɜːd ] - С една дума
 • As far / as to - [ æz fɑː / æz tuː ] - Доколкото / що се отнася до
 • Not to mention - [ nɒt tuː ˈmɛnʃən ] - Да не споменавам
 • First of all/ above all - [ fɜːst ɒv ɔːl/ əˈbʌv ɔːl ] - На първо място/ преди всичко
 • What’s more - [ wɒts mɔː ] - Какво още
 • By the way - [ baɪ ðə weɪ ] - Между другото
 • After all - [ ˈɑːftər ɔːl ] - След всичко
 • Just for the record - [ ʤʌst fɔː ðə ˈrɛkɔːd ] - Само за протокол
 • And so on and so forth - [ ænd səʊ ɒn ænd səʊ fɔːθ ] - И така нататък
 • If I’m not mistaken - [ ɪf aɪm nɒt mɪsˈteɪkən ] - Ако не греша
 • In other words - [ ɪn ˈʌðə wɜːdz ] - С други думи
 • On the contrary - [ ɒn ðə ˈkɒntrəri ] - Напротив
 • The thing is - [ ðə θɪŋ ɪz ] - Работата е
 • So as to / so that - [ səʊ æz tuː / səʊ ðæt ] - За да / така че
 • Either way - [ ˈaɪðə weɪ ] - Така или иначе
 • As a rule - [ æz ə ruːl ] - Като правило
 • As well as - [ æz wɛl æz ] - Както и
 • All the same - [ ɔːl ðə seɪm ] - Все същото
 • On one hand - [ ɒn wʌn hænd ] - От една страна
 • On the other hand - [ ɒn ði ˈʌðə hænd ] - От друга страна
 • Such as - [ sʌʧ æz ] - Като
 • As I said before - [ æz aɪ sɛd bɪˈfɔː ] - Както казах преди
 • Believe it or not, but - [ bɪˈliːv ɪt ɔː nɒt, bʌt ] - Вярвате или не, но
 • If I remember rightly / If I recall correctly - [ ɪf aɪ rɪˈmɛmbə ˈraɪtli / ɪf aɪ rɪˈkɔːl kəˈrɛktli ] - Ако си спомням правилно


Съгласие и несъгласие

 • Perhaps - [ pəˈhæps ] - Може би
 • Of course / Sure - [ ɒv kɔːs / ʃʊə ] - Разбира се / Разбира се
 • Definitely - [ ˈdɛfɪnɪtli ] - Определено
 • Absolutely - [ ˈæbsəluːtli ] - Абсолютно
 • Naturally - [ ˈnæʧrəli ] - Естествено
 • Probably - [ ˈprɒbəbli ] - Вероятно
 • You are right - [ juː ɑː raɪt ] - Ти си прав
 • It can hardly be so - [ ɪt kæn ˈhɑːdli biː səʊ ] - Едва ли може да е така
 • Very well - [ ˈvɛri wɛl ] - Много добре
 • Most likely - [ məʊst ˈlaɪkli ] - Най -вероятно
 • Most unlikely - [ məʊst ʌnˈlaɪkli ] - Най -малко вероятно
 • Not a bit - [ nɒt ə bɪt ] - Ни най-малко
 • I believe so / suppose so - [ aɪ bɪˈliːv səʊ / səˈpəʊz səʊ ] - Вярвам така / предполагам така
 • I doubt it - [ aɪ daʊt ɪt ] - Съмнявам се
 • No way - [ nəʊ weɪ ] - Няма начин
 • Exactly so - [ ɪgˈzæktli səʊ ] - Точно така
 • Quite so - [ kwaɪt səʊ ] - Точно така
 • I agree with you - [ aɪ əˈgriː wɪð juː ] - Съгласен съм с теб
 • I am afraid you are wrong - [ aɪ æm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ ] - Страхувам се, че грешите
 • I’m afraid so - [ aɪm əˈfreɪd səʊ ] - Страхувам се, че е така
 • I’m not sure - [ aɪm nɒt ʃʊə ] - Не съм сигурен
 • I don’t think so - [ aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ ] - Не мисля така
 • In a way / to a certain extent - [ ɪn ə weɪ / tuː ə ˈsɜːtn ɪksˈtɛnt ] - По някакъв начин / до известна степен
 • No doubt - [ nəʊ daʊt ] - Без съмнение
 • I’m in / I’m game - [ aɪm ɪn / aɪm geɪm ] - Аз съм в / аз съм игра
 • I think I’ll pass - [ aɪ θɪŋk aɪl pɑːs ] - Мисля, че ще мина
 • Deal! - [ diːl! ] - Сделка!
 • It’s a great idea! - [ ɪts ə greɪt aɪˈdɪə! ] - Това е страхотна идея!
 • Not a very good idea - [ nɒt ə ˈvɛri gʊd aɪˈdɪə ] - Не е много добра идея
 • I'm looking forward to it - [ aɪm ˈlʊkɪŋ ˈfɔːwəd tuː ɪt ] - Нямам търпение


Учтивости

 • I’m so sorry! - [ aɪm səʊ ˈsɒri! ] - Толкова съжалявам!
 • I beg your pardon! - [ aɪ bɛg jɔː ˈpɑːdn! ] - Извинявай!
 • I’m sorry, I can’t. - [ aɪm ˈsɒri, aɪ kɑːnt. ] - Съжалявам, не мога.
 • Sorry, I meant well. - [ ˈsɒri, aɪ mɛnt wɛl. ] - Извинявай, имах предвид добре.
 • It’s very kind of you! - [ ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː! ] - Много мило от твоя страна!
 • Thank you anyway! - [ θæŋk juː ˈɛnɪweɪ! ] - Благодаря ти все пак!
 • Thank you in advance! - [ θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns! ] - Благодаря ви предварително!
 • Don’t mention it! - [ dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt! ] - Не го споменавайте!
 • May I help you? - [ meɪ aɪ hɛlp juː? ] - Мога ли да ви помогна?
 • No problem / that’s ok! - [ nəʊ ˈprɒbləm / ðæts ˈəʊˈkeɪ! ] - Няма проблем / това е добре!
 • Don’t worry about it! - [ dəʊnt ˈwʌri əˈbaʊt ɪt! ] - Не се притеснявайте за това!
 • This way, please! - [ ðɪs weɪ, pliːz! ] - От тук, моля!
 • After you! - [ ˈɑːftə juː! ] - След теб!


Поддържане на разговора

 • What’s the matter? - [ wɒts ðə ˈmætə? ] - Какъв е проблема?
 • What’s going on? / What’s happening? - [ wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn? / wɒts ˈhæpnɪŋ? ] - Какво става? / Какво се случва?
 • What’s the trouble? - [ wɒts ðə ˈtrʌbl? ] - Какъв е проблемът?
 • What’s happened? - [ wɒts ˈhæpənd? ] - Какво стана?
 • How was it? - [ haʊ wɒz ɪt? ] - Как беше?
 • Did I get you right? - [ dɪd aɪ gɛt juː raɪt? ] - Разбрах ли те правилно?
 • Don’t take it to heart. - [ dəʊnt teɪk ɪt tuː hɑːt. ] - Не го приемайте присърце.
 • I didn’t catch the last word. - [ aɪ dɪdnt kæʧ ðə lɑːst wɜːd. ] - Не улових последната дума.
 • Sorry, I wasn’t listening. - [ ˈsɒri, aɪ wɒznt ˈlɪsnɪŋ. ] - Съжалявам, не слушах.
 • It doesn’t matter. - [ ɪt dʌznt ˈmætə. ] - Няма значение.
 • It is new to me. - [ ɪt ɪz njuː tuː miː. ] - Това е ново за мен.
 • Let us hope for the best. - [ lɛt ʌs həʊp fɔː ðə bɛst. ] - Нека се надяваме на най -доброто.
 • May I ask you a question? - [ meɪ aɪ ɑːsk juː ə ˈkwɛsʧən? ] - Може ли да ви задам въпрос?
 • Next time lucky! - [ nɛkst taɪm ˈlʌki! ] - Следващия път късметлия!
 • Oh, that. That explains it. - [ əʊ, ðæt. ðæt ɪksˈpleɪnz ɪt. ] - Ох това. Това го обяснява.
 • Say it again, please. - [ seɪ ɪt əˈgɛn, pliːz. ] - Кажи го отново, моля те.
 • So that’s where the trouble lies! - [ səʊ ðæts weə ðə ˈtrʌbl laɪz! ] - Значи в това се крият неприятностите!
 • Things happen. - [ θɪŋz ˈhæpən. ] - Случват се неща.
 • What do you mean? - [ wɒt duː juː miːn? ] - Какво имаш предвид?
 • Where were we? - [ weə wɜː wiː? ] - Къде бяхме?
 • You were saying? - [ juː wɜː ˈseɪɪŋ? ] - Ти казваше?
 • I’m sorry, I didn’t catch you. - [ aɪm ˈsɒri, aɪ dɪdnt kæʧ juː. ] - Съжалявам, не те хванах.
 • Lucky you! - [ ˈlʌki juː! ] - Късметлия!
 • Good for you! - [ gʊd fɔː juː! ] - Добре за теб!
 • I’m so happy for you! - [ aɪm səʊ ˈhæpi fɔː juː! ] - Толкова се радвам за теб!
 • What do you know! - [ wɒt duː juː nəʊ! ] - Какво знаеш!


Заключение

"Елементарен английски език за начинаещи" (Elementary English for Beginners) е опростен вид английски език, предназначен за използване като втори международен език, който е лесен за усвояване само за няколко седмици. В него са включени 1400 от най-често използваните думи, популярни разговорни фрази и елементарната английска граматика, с помощта на която да ги използвате в ежедневието си, когато сте в чужда държава.

 • - Ако кажете, че 50% - 60% или 80% от думите вече са ви познати, тогава не сте обърнали внимание, че това пособие е за "начинаещи".
 • - Ако казвате, че "най-използваните думи" са различни за Великобритания, САЩ, Австралия и т.н. - Да, прави сте. Но все от някъде трябва да се започне, а след това може да специализирате по ваш избор - за регион, за специалност, за бизнес и т.н.
 • - Ако казвате, че 1400 думи са крайно недостатъчни, за да четете с наслада и разбиране Шекспир (който е използвал 24000 думи в творчеството си) - То и Иван Вазов е използвал в творчеството си 45000 думи, но вече са малко хората, които могат да го четат в оригинал (бпоявиха се преводи на Вазов, на съвременен български!!). А за "насладата" от Шекспир ще ви се наложи доста да поработите, вместо само 3-4 седмици.

Този безплатен онлайн самоучител "Елементарен английски за начинаещи" ще ви помогне да научите основите на английския език, за да имате увереност в ежедневни ситуации в чужда страна. Започнете веднага и учете със собствено темпо, от къщи или в движение. Спазвайте инструкциите и само след няколко седмици ще имате забежим напредък. А след това продължете да развивате уменията си.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: