Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съюзи за време (Conjunctions of Time).

Английски съюзи за време.

В английски език съюзите за време въвеждат информация чрез подчинено изречение, в което се съдържа указание за време на провеждане на дадено действие.

Кои са най-често използваните съюзи за време (Conjunctions of Time)?

As sоon as - веднага щом,

 • The train set in motion as soon as the clock struck nine. - Вракът тръгна веднага щом часовника удари девет.
 • Gases and liquids return to their original volume as soon as the applied force is removed. - Газовете и течностите се връщат към своя първоначален обем, веднага щом приложената сила се премахне.As long as - щом, когато, докато,

 • The average speed of all molecules remains the same as long as the temperature is constant. - Средната скорост на всички молекули остава една и съща докато температурата е постоянна величина.

As - в това време, докато,

 • A liquid does not become hotter, as it continues to boil. - Течността не става по-гореща, докато продължава да кипи.

Till - докато, Until - докато не,

 • He wouldn't speak to her again till she apologized. - Той няма да говори с нея отново, докато тя не се извини.
 • The tourists did not make camp till (until) it grew dark. - Туристите на разгръщаха лагера, докато не започна да мръква.

Directly - веднага щом,

 • Let me know directly he comes. - Уведомете ме, веднага щом той дойде.

Before - преди, преди да, 

 • He knew that the patrols might catch tracks before they were covered with snow. - Той знаеше, че патрула може да открие следите му, преди да бъдат покрити със сняг.

After - след като,

 • I returned home after he had gone. - Аз се върнах в къщи, след като той си тръгна.

Whеn - когато,

 • He was still asleep when the snow began to fall. - Той все още спеше, когато снега започна да вали.

Sinсе - от както, от момента в който,

 • I have not seen Ivan since we returned from Englamd. - Аз не съм виждал Иван, откакто се върнахме от Англия.
 • I have not seen him since we moved into the city. - Аз не съм го виждал от момента, в който пристигнахме в града.
 • What have you been doing since you left our town? - Какво правихте от момента, когато напуснахте нашия град?

While - в това време, докато, когато.

 • The ball possesses a definite store of potential energy while it is in the elevated position. - Топчето притежава определена потенциална енергия, докато се намира в повдигната позиция.

Други съюзи за време.

 • Hardly (scarcely) ... when — докато ... когато
 • No sooner ... than — не по-рано ... отколкото, не по-рано ... от
Това са най-често срещаните случаи на употреба на съюзи за време (Conjunctions of Time) в английски език, съпроводени с примери от характерни английски изречения.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: