Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Английска интонация

 

Самоучител по английски език: Английска интонация (English intonation)

Английската интонацията предава смисъла на фразата в английски език. Правилната интонация помага на събеседника да разбере с какво настроение се обръщаме към него, задавайки въпрос или правейки изказване. Неправилната интонация няма да попречи на носителя на езика да разбере говорещия. 

Английска интонация
Интонация в английски зеки

 Ще бъдете разбрани, дори ако мрънкате монотонно, но произнасяте думите правилно и грамотно изграждате изреченията. Чужденецът обаче няма да улови чувството и целта, с които се обръщате към него, а във всички случаи ще разпознае акцента ви. 

Англоговорящият може да не е много емоционален човек, но когато заговори на своя език, той говори с характерната английска интонация - лесно преминава от повишен тон към понижен, което на учещите английски може да им се стори емоционално.

--------------

Съдържание:

Няма коментари:

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: