Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 юли 2014

Основни понятия | dLambow

Основни понятия в английски език (Basic concepts in English)

 

Чaсовете в английски език:

 • It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
 • It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
 • It,s half past six. - Часът е 6.30.
 • It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
 • It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.
Basic concepts in English
Някои основни понятия

 

Цветовете на дъгата:

 • red  - червен; 
 • orange  - оранжев; 
 • yellow  - жълт; 
 • green  - зелен; 
 • blue - син ;
 • indigo  - индигов; 
 • violet - виолетов.
 

Основни цветове:

 • red  - червен; 
 • yellow  - жълт;  
 • blue - син; 
 • green  - зелен.
 

Други цветове:

 • white - бял; 
 • black - черен; 
 • purple -  лилав;  
 • pink - розов; 
 • brown -  кафяв.
 

Определения за цветове:

 • pale/light - светъл
 • bright - ярък
 • dark - тъмен
 

Местоположения:

 • in, 
 • on, 
 • under.
 

Основни въпроси в английски език:

 • How? 
 • How many? 
 • What? 
 • Where? 
 • Who?

Основни поздрави за различни, често срещащи се случаи:

 • Happy Birthday, 
 • Happy Easter, 
 • Happy New Year, 
 • Hello (Hi!), 
 • How are you?, 
 • Fine, thanks.
 • Goodbye (Bye!), 
 • Merry Christmas.
 

Някои често използвани изрази на английски език:

 • Come here!, 
 • I don`t know, 
 • I`ve got an idea, 
 • Let`s go!, 
 • Look!, 
 • Of course, 
 • Oh, dear!, 
 • OK, 
 • Please, 
 • Right, 
 • Thank you (Thanks), 
 • Wrong.

----------------

11 коментара:

 1. Преди всичко е добре да се уточни, че понятието "граматика" в английски език се употребява в две основни значения:
  - Като правила за построяване на думи и изречения;
  - Като теоретична наука, обобщаваща знанията за граматичния строй на английския език.
  Иначе, тя си е раздел от езикознанието (лингвистиката), като другите раздели са фонетика, стилистика, лексика и др.

  ОтговорИзтриване
 2. Английската граматика се подразделя на морфология и синтаксис. Морфологията е раздел от езикознанието, изучаващ строежа и изменението на думите. А синтаксиса е раздел от езикознанието, изучаващ съединяването на думите в словосъчетания, фрази и изречения.

  ОтговорИзтриване
 3. Често приложение намират понятията "граматично значение" и "граматична категория". Значенията са конкретните значения на думите - "cat" - животното "котка". А категориите са абстрактни понятия - числа, лица, времена.

  ОтговорИзтриване
 4. Граматическо значение.
  Всяка дума си има свое значение. Но е възможно да се обособи цял клас думи по някакъв обобщен признак - че нещо съществува самостоятелно, че се осъществява някакъв процес, че е абстрактно или материално и т.н. Граматичното значение принадлежи на цял клас думи или словесни форми, като то реално е свързано с лексикалното значение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Афиксите ( в т.ч. суфикси и префикси) могат да изразяват граматично значение: ten – tenth. В този случай, граматичното значение за поредност е изразено с помощта на суфикс.

   Изтриване
  2. В английски език има няколко групи служебни думи - предлози, съюзи, членове. Например: "a book". Тук, с помощта на неопределителен член "a" е изразено граматично значение за неопределеност.

   Изтриване
  3. Трябва да се гледат синтактичните връзки и съчетаемостта с думите на определени разряди и форми. Ето пример:
   - Name the latter! - Наименовай последния!
   Позицията на думата «name» в изречението определя, че тази дума означава действие (наименовай), при това в повелително наклонение.

   Изтриване
 5. Словоред:
  - Cats catch mice.
  Граматичното значение на изпълнителя на действието и обекта, върху който се прехвърля то, се изразява с помощта на словореда - подлог - сказуемо - допълнение.

  ОтговорИзтриване
 6. Понятие на "Словестно ударение": Например:
  - prEsent – presEnt.
  В едни и същи думи, ударението, поставено на различни срички, може да води до различно значение и това е една от функциите, които изпълнява.

  ОтговорИзтриване
 7. Граматична категория.
  Ако в езика не съществуват определени реални средства за изразяване, няма да е възможно да се предава граматично значение. Тези средства встъпват в неразривно единство. Такова единство на граматичното значение и средствата за неговото изразяване, се наричат граматична категория. Такива са категориите за род, части на речта, изречение и др.п.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Граматичните категории в английски език са сравнително отвлечени понятия, с известна доза абстрактност, които обобщават много думи като изтъкват в тях еднакви смислови и формални страни и признаци. Могат да се подразделят на четири основни вида.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: