Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 март 2015

Изписване на дати на английски език | dLambow

(Punctuating dates in English)

Как се изписват правилно дати на английски език?

 

Датите на американски и британски английски

 
Изписване на дати на английски
Изписване на дати на английски (Punctuating dates in English)
 

Умението да се пишат правилно дати на американски и британски английски (Punctuating dates in English) може да се окаже полезно в повседневния живот, освен че по този начин ще демонстрирате и познания.Изписване на дати в британския английски:

 • 25 March 2012
 • 23 November 1993
Обърнете внимание, че месеците винаги се пишат с главна буква, а понякога пред годината се поставя и запетая, ако датата е част от изречение.
 • 25 September, 1988
 • 17 May, 1964
 • My birthday is 26 June, 1985.
Освен това, към деня понякога се добавят двете букви за редно числително "-st"
 • 14st February, 2005 (или 14 February, 2005)
 • 14th April, 1968 (или 14 April, 1968)
Също така се срещат случаи, в които датите изцяло се записват само с цифри и то по следния начин:
 • 14/4/2012 или
 • 14-4-2012 или
 • 14.4.2012

Изписване на дати в американския английски:

Трябва да помните, че в американския английски датите се пишат по по-различен начин, като започват с месеца и след това е деня. Пред годината се поставя запетая.
 • June 17, 2011
 • October 23, 2012
Например, може да стане объркване с дата записан по този начин: 3.7.2010
В Англия това ще означава 3 юли 2010 година, докато в Америка същото означава — 7 март 2010 година.

Съкратено записване на месеците:

 • Jan     January
 • Feb     February
 • Mar     March
 • Apr     April
 • Aug     August
 • Sept     September
 • Oct     October
 • Nov     November
 • Dec     December

Десетилетията в английски език.

Обикновено, названията на десетилетията се записват по следния начин:
 • the eighteen fifties — the 1850s (петдесетте години на деветнадесети век).
 • the nineteen sixties — the 1960s (шестдесетте години на двадесети век).

Използване на дати в ежедневната реч.

Когато назоваваме дати в английската реч, използваме израза "it’s".
 • It’s December the third. - Трети декември е.
Питайки за дата, може да използваме следните конструкции:
 • What date is your birthday? - На коя дата е рождения ти ден?
 • What’s the date today? - Каква дата сме днес?
 • What date is Thanksgiving Day? - На коя дата е Денят на благодарността?

Какво означават съкращенията "BC" и "AD"?

 • "BC" означава "Before Christ" — "преди Рождество Христово" (преди раждането на Христос), преди новата ера (п.н.е.).
 • "AD" означава "Anno Domini". - В лето Господне, т.е. "от нашата ера".
Обърнете внимание, че при писане съкращението "BC" се поставя винаги след датата, докато "AD" може да бъде както преди, така и след датата.
 • 453 BC - 453 година преди новата ера (преди Христа).
 • 1150 AD или AD 1150 - 1150 г. от новата ера (след Христа).
Е, да се надяваме, че вече знаете как се изписват правилно дати на английски език (Punctuating dates in English) в двата им варианта - британски и американски английски.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

6 коментара:

Goran_D2 каза...

За да стигнем до изписването на датите, трябва да сме наясно, че годините в английски език се обозначават с числителни бройни (количествени), по следния начин:
1900 г. - хиляда и деветстотната година – 1900 nineteen hundred.
1904 г. - хиляда деветстотин и четвърта година – 1904 nineteen four (в официалния език: nineteen hundred and four).
1915 г. - хиляда деветстотин и петнадесета година – 1915 nineteen fifteen (nineteen hundred and fifteen).
1949 г. - хиляда деветстотин четирдесет и девета година – 1949 nineteen forty-nine (nineteen hundred and forty-nine).

Канди каза...

Пунктуацията на дати в английски език (Punctuating dates in English), след записването им с числа, има разлики в прочитането им на британски и американски английски, най-малкото заради това, че британците започват датата с деня, а американците - с месеца.

Pa40_Nen каза...

Думата "year" след цифровото обозначение на годината не се използва, но в някои случаи се използва отпред:
в 1915 година – in the year nineteen fifteen.

Anton_Seraffim0ff каза...

В текстове, написани в неофициален стил, годината може да бъде съкратена до последните две цифри с апостроф пред тях.
the summer of '76 – лятото на 76 година (1976 година).

anit_dobrefff каза...

Датите се обозначават с числителни редни:
15 май 1948 година – 15th May, 1948 или
May 15th 1948 или
May 15, 1948 – The fifteenth of May, nineteen forty-eight или
May the fifteenth, nineteen forty-eight

Kandi_Stela7 каза...

В британския английски датите датите обикновено се записват така:
15 November 2010
23 April 1943
Обърнете внимание, че наименованията на месеците винаги се пишат с главна буква.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: