Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 юли 2015

Съставно модално глаголно сказуемо | dLambow

Съставно модално глаголно сказуемо (Тhе Compound  Modal Verbal Predicate)

 
Съставно модално глаголно сказуемо
Модално глаголно сказуемо

Модално глаголно сказуемоСъставно модално глаголно сказуемо в английски език е съставено от модален глагол

 • can,
 • may,
 • must,
 • would (will),
 • should (shall),
 • dare,
 • need,
 • ought (to),
 • be,
 • have,
 • have got
в лична форма и пълнозначен глагол във форма на инфинитив или основа на смислов глагол. Като втора част на модалното сказуемо може също да се използва съчетание на глагола-свръзка
 • to be,
 • to look,
 • to appear,
 • to seem,
 • to feel и др. 
и сказуемото. Модалното сказуемо не назовава действие, а изразява отношение на лицето към действието или състоянието
 • - възможност,
 • - надежда,
 • - решимост,
 • - невъзможност,
 • - необходимост,
 • - вероятност,
 • - желателност и др.

Примери със съставно модално глаголно сказуемо.

 • Can you swim? - Можете ли да плувате?
 • You need not come here today. - Не е необходимо да идваш днес.
 • I must return home at once. - Аз трябва веднага да се върна в къщи.
 • He ought to be more polite. - Той трябва да бъде по-вежлив.
 • It must be about ten. - Трябва да е около 10 часа.
 • We cannot live without water. - Ние не можем да живеем без вода.
 • A member of a trade union must pay membership fees. - Член на търговския съюз трябва да си плаща членския внос.
 • You should follow the instructions carefully. - Ти трябва да следваш внимателно инструкциите.

Други глаголи с модално значение

Съществува една цяла поредица от други глаголи, които имат модално значение:
 • hope,
 • expect,
 • intend,
 • mean,
 • plan,
 • attempt,
 • try,
 • venture,
 • seek (endeavour),
 • strive,
 • wish,
 • want,
 • desire,
 • like,
 • long,
 • determine,
 • resolve, decide.

Примери:

 • They planned to spend five days on the road.
 • The two young men longed to see their names in the local newspaper (Th.)
 • We decided to stay here for some time.
 • Try to draw a sledge on ice; you can pull it along very easily.
 • As I understood the Indians intend to return to their own villages.
 • I would like to ask you a question.
Това е основната информация относно темата със съставно модално глаголно сказуемо (Тhе Compound  Modal Verbal Predicate), начините за неговото образуване в английски език и подходящи примери.

----------------

29 юли 2015

Работа във Великобритания | dLambow

Работа във Великобритания с или без език (Work in the UK)

 

Как да си намерите работа във Великобритания?

Единия от вариантите да си намерите работа във Великобритания, е като ползвате възможностите за студенти. По правило, студентите могат да работят до 20 часа седмично, но от друга страна 90% от работодателите не се интересуват дали сте студенти или не. 
 
Work in the UK
Как да си намерите работа във Великобритания?

Кога е най-добре да потърсите и започнете работа?

Почти по всяко време, но все пак, през зимата е по-трудно.

Как да си намерите добра работа във Великобритания?

Главното условие да се уредите с добра работа в Англия е доброто владеене на английски език. Възможно е да напишете чудесно cv. Възможно е да си осигурите чудесни препоръки от работодатели. Но ако на интервюто за работа не разбирате какво Ви питат или отговаряте на развален английски език, забравете за добра работа. Добре да разбирате какво говорят англичаните и също да отговаряте добре, това е 90% от успеха в намирането на добра работа.Какви документи ще са Ви необходими?

 • - работна виза,
 • - сметка в месна английска банка,
 • - потвърждения за адреса Ви - комунални сметки, извлечение от банка.
 • - препоръки от поне двама работодатели.
 • - cv, направено по английските стандарти.

Ако лошо знаете английски език.

Ако не знаете добре английски език, също може да си намерите работа. Започнете с вестници и сайтове на български език - четете в тях обявите за работа, написани на български. Звънете на оставените телефони и се договаряйте с работодателя, който е българин. 

Това е доста бърз начин за осигуряване на препитание, но естествено работата ще е лоша, ниско платена и ще ти плащат в брой (не по сметка), което означава, че е много вероятно да не ти плащат осигуровки.

----------------

28 юли 2015

Сложни предлози (Compound Prepositions). | dLambow

Сложни предлози в английски език (Compound Prepositions)

 

Сложен предлог

Сложните предлози в английски език се състоят от няколко корена, т.е. включват в себе си няколко компонента.

Сложни английски предлози
Сложен предлогЕто някои примери:

 • into (in + to) - отвътре,
 • upon (up + on) - над,
 • without (with + out) - без,
 • alongside - около, редом, до,
 • within - вътре, в пределите на, в рамките на, не по-късно от,
 • outside - отвън, зад пределите на, с изключение на,
 • onto - на, в,
 • throughout - през, по цялата площ, по цялото протежение на,
 • wherewith - отколкото, посредством което,
 • hereafter,
 • whereupon.

----------------

27 юли 2015

Причинно-следствени съюзи | dLambow

Причинно-следствени съюзи (Causative-Consecutive Conjunctions)


Значение на причинно-следствените съюзи в английски език.


Причинно следствените съюзи се използват в английски език когато действието в подчиненото изречение е резултат или причина от действието в главното изречение.

 • It was too cold, so I stayed home. - Беше доста хладно, поради което си останах в къщи.
 • We must be careful for there are many wild animals in this area. - Ние трябва да сме внимателни, тъй като има доста диви животни в този район.
Causative-Consecutive Conjunctions
Причинно-следствени съюзи

Списък на най-често използваните причинно следствени съюзи.


За резултат или следствие (Regulative):


 • hence - следователно;
 • so - тъй че; и така;
 • thus - по такъв начин;
 • therefore - поради което;
За причина (Ofrеаson):


 • for - заради това, поради това,
Освен това, съюзът "for" въвежда изречения, даващи допълнителни сведения, а не подчинени изречения за причина.
 • It is morning already for (но не because) the birds are singing. - Вече е сутрин, тъй като птичките пеят.

Утрото е настъпило не защото птичките пеят, а пеенето на птички е допълнително указани за това, че е настъпило утро.

Това е основната информация за да не разводняваме повече темата с причинно-следствени съюзи (Causative-Consecutive Conjunctions), които намират приложение в английски език, придружена с подходящи примери за употреба.

----------------

26 юли 2015

Окончания на английските прилагателни | dLambow

Окончания на английските прилагателни (Endings of English adjectives)

 

Често използвани окончания на прилагателни в английски език

Често се случва окончанията на английските прилагателни (Endings of English adjectives) да бъдат бъркани с темата за суфиксите. Друг път се говори само за прилагателните, завършващи на "ed" и "ing". А всъщност, в английски език има огромно количество прилагателни, които не са образуване с помощта на суфикси (които са основно при дългите прилагателни). Повечето английски прилагателни са доста прости и се състоят само от една дума.

Endings of English adjectives
Окончания на прилагателни в английски език

 • 1.This story is boring. - Този разказ е скучен.
 • 2.I’m bored with this story. - Доскуча ми този разказ.
В тези примери виждаме две различни окончания на прилагателните. Когато описваме някакви предмети, то в тези случаи окончанието е "ing". А когато говорим за това, какво чувстват хората, окончанието е "ed". Това е принципната разлика.Списък на окончанията за английски прилагателни

 • ible - sensible - разумен,
 • ic - heroic - героичен,
 • ical - logical - логичен,
 • ous - dangerous - опасен,
 • ate - passionate - страстен,
 • ful - beautiful, successful - красив, успешен,
 • less - careless, harmless - безгрижен, безвреден,
 • able - capable - способен,
 • ish - foolish - глупав,
 • ive - attractive - привлекателен,
 • y - rainy - дъждовен.

Най-често използваните окончания за английски прилагателни са:

 • ful,
 • ous,
 • able.
 

Срещат се окончания антоними.

 • ful - означава full of (пълен),
 • less - означава without (без).
Това е основната информация по темата с окончанията на английските прилагателни (Endings of English adjectives), придружена със списък на най-често използваните окончания и примери към тях.

----------------

23 юли 2015

Взаимни местоимения | dLambow

Взаимни местоимения в английски език (Reciprocal pronouns in English)

 

Използване на английски взаимни местоимения

Взаимните местоимения (Reciprocal pronouns) в английски език представляват най-малката група от английските местоимения (English Pronouns) и те са общо две и могат взаимно да се заменят. 

 

Reciprocal pronouns in English
Използване на английски взаимни местоимения

Те описват взаимоотношенията между две или повече лица и по-рядко - между предмети.

 • each other - всеки друг (отнася се само за две лица),
 • one another - по между си, един на друг (може да се отнася за по-голям брой лица).

В изреченията тези местоимения се поставят в средата или в края и като правило изпълняват ролята на допълнение. Те обозначават, че определено действие се извършва съвместно или че някакви лица или предмети се сравняват помежду си.

 • They have known each other for many years. - Те се познават един друг от много години.
 • Peter and Mary kissed each other. - Петър и Мери се целунаха един друг.
 • They respect each other. - Те се уважават един друг.
 • They stood, motionless, in each other's arms. - Те стояха неподвижно, прегръщайки се един друг.
 • They love each other. - Те се обичат един друг.
 • The staff always help one another. - Персонала винаги си помага по между си (един на друг).
 • The students spoke to one another in a quiet voice. - Студентите говореха помежду си (един на друг) на тих глас.


Изменение на взаимните местоимения

Двете местоимения се променят само по падеж:
 • each other’s,
 • one another’s.
Например:
 • We think of each other as of a good, interesting opponent. - Ние се отнасяме един към друг като към добри и интересни съперници.
 • My hamsters keep stealing one another’s food. - Моите хамстери вечно си крадат храната един на друг.

Използване на взаимни местоимения

Често взаимните местоимения се срещат в различни приказки, сказания, цитати, пословици и други фрази.
 • Health and cheerfulness mutually beget each other. - Здравето и жизнерадостността вървят ръка за ръка.
 • Families with babies and families without babies are sorry for each other. - Семействата с деца и семействата без деца взаимно си съчувстват (едни на други).
Това е основната информация по темата за взаимни местоимения (Reciprocal pronouns in English) и тяхното използване в английски език, придружена с достатъчно показателни примери.

----------------

22 юли 2015

Наемане на квартира в САЩ | dLambow

Наемане на квартира в САЩ (Rental accommodations in the US)

 

Трябва ли Ви квартира в САЩ?

След като пристигнете в САЩ, първият Ви проблем е да си подсигурите подслон. Не е възможно постоянно да живеете на хотел, затова първата Ви задача е да започнете да си търсите самостоятелна квартира, което Ви довежда до процедурата по наемане на апартамент или къща под наем. Възможно е да срещнете редица трудности, ако не сте наясно с процедурите и изискванията. Затова четете внимателно и се информирайте допълнително.

Rental accommodations in the US
Трябва ли Ви квартира в САЩ?

Капаро или гаранция (задатък).

Наемодателите обикновено искат задатък (гаранция) при наемане на квартира, която обикновено е в рамките до 700 долара. Когато напускате квартирата, те ще Ви върнат това капаро, при условие, че им оставяте жилището в прилично състояние и не се налага след вас да правят ремонти. В противен случай предплатата отива за погасяване на нанесените от Вас щети под формата на материален ущърб.

Кредитна история.

Макар това в България да не е популярно, в Америка определено ще Ви искат и проверяват кредитна история. Затова в САЩ е много важно да имате добра кредитна история, освен ако не пристигате току-що. В този случай няма да разполагате нито с SSN ( осигурителен номер), нито с каквато и да е кредитна история (не само добра). При това положение е възможно даже да не Ви дадат ключ от квартирата "We do background checks on our tenants".Договор за наем на квартира.

Четете внимателно договора за наем на жилището, което искате да наемете. Макар да Ви се струва разбираемо, може да има клаузи за посещения на гости, домашни любимци, преждевременно прекратяване на договора и всички те да са свързани с допълнителни плащания. Някъде разрешават, а другаде - не домашните животни в квартирата. Ако разрешават, то това обикновено е свързано с допълнително заплащане като минимум от 300 долара на месец за всяко животинче поотделно.

Обзавеждане на наемните жилища.

В САЩ не е прието да се отдава под наем мебелирано жилище. Въпреки това, определено базово обзавеждане обикновено има, като например санитална техника, кухня и битови прибори - хладилник, печка, автоматична пералня, микровълнова печка и др.п. Така че, ако току.що пристигате и още не сте си закупили собствени мебели, трябва да имате заделени за тази цел пари. При следваща смяна на квартира, ще си носите вече собствените мебели, но в начало ще трябва да си ги закупите.

Като за начало, това са основните правила и изисквания при наемането на квартира в САЩ, с акценти върху най-честите проблеми или въпроси, които могат да възникнат. Разбира се, това не означава, че не трябва да се информирате допълнително за още подробности, а и тук ще даваме такива в коментарите по-долу.

----------------

21 юли 2015

Усилителни частици | dLambow

Усилителни частици в английски език (Intensifying Particles)

 

Усилителни частици

 
Intensifying Particles
Усилителни частици
 

Усилителните частици са част от групата на Английски частици (The English Particles), които се използват в английски език за да усилят значението (семантиката) на съответната дума или да подчертаят нейната значимост.

 • Our clients demand still higher output. - Нашите клиенти изискват още по-голяма производителност.
 • We have just a little bit more to go. - Остана ни да вървим още съвсем малко.
 • Ivan can`t leave Maria all alone! – Иван не може да остави Мария съвсем сама.
 • Ivanka has just to buy flowers. – На Иванка й остана само да купи цветя.
 • Their customers demanded still better quality. – Техните клиенти изискваха още по-добро качество.
 • If Ivan only could visit her! – Само Иван да можеше да я навести.


Списък на най-често използваните усилителни частици в английски език

 • even — даже,
 • yet, still — още,
 • just — именно, точно,
 • simply — просто,
 • never — така и не,
 • still - все още,
 • all - съвсем,
 • simply - просто,
 • only - само, 
 • merely — просто,
 • almost — почти,
 • hardly — едва,
 • ever — в съчетание с so и since,
 • possibly — в съчетание с глагола "сап" във въпросителни и отрицателни изречения.
 • exactly — именно, точно.
Това е основната информация по темата с усилителните частици (Intensifying Particles), примери с тяхното използване в английски език и списък на най-често използваните от тях.

----------------

19 юли 2015

Фразово ударение | dLambow


Фразово ударение в английски език (Phrasal stress in English)


Какво е фразово ударение?

За безупречно владеене на речта е важно не само да можете да подчертаете желаната сричка в думите, но и да знаете къде да поставите ударение в изречението като цяло. В случая говорим за вокално усилване на отделни думи в изказаните от нас фрази в дадено изречение. Този тип фразово ударение на речта да стане гладка и премерена и в същото време да подчертаете най-важните елементи в нея, така че да са разбираеми за събеседника.

Ако искаме да акцентираме вниманието на слушателя или на читателя върху отделна дума от изречението, то тогава използваме фразово ударение. Например:
 • – Give Ivan a GREEN apple, please. - Дай на Иван ЗЕЛЕНА ябълка, ако обичаш.
В това изречение, фразовото ударение пада върху думата "GREEN" - зелена, тъй като искаме да подчертаем, че на Иван трябва да се даде именно зелена ябълка, а не някаква друга - червена или жълта.
Фразово ударение в английски език
Фразово ударение

Степени на фразово ударение в думите

Значението на думите в устната реч се подчертава от силата на гласа. В английския език се разграничават 3 степени на фразово ударение:
 • - Главна/Основна. Тя се характеризира със силен акцент.
 • - Второстепенна. Акцентът е по-слабо изразен.
 • - Слаба. Характеризира се със слаб акцент.

Пример на изречение с главно, второстепенно и слабо ударение:

The ‘Canadian •figure skaters ‘took •part in the ‘world championship.
 • - Думите: Canadian, figure, took и world, носят главното yдapeниe.
 • - Думите: skaters и part, носят втopocтeпeнно ударение, което е по-слабо от предишното..
 • - Думата: "championship", е със слабо ударение — има ниско ниво на тоналност.
 • - Неударените са членът "the" и предлогът "in".Части на речта, получаващи фразово ударение

За правилно изграждане ритъма на речта, с фразово ударение се разграничават някои части на речта и части на изречението. Следните части на речта носят фразово ударение в английски език:

Съществителни имена

 • - Take the flowers and let’s go.
 • – The `table is in the `room.

Прилагателни имена

 • - Put on your yellow jacket.
 • – The picture is `beautiful.

Числителни имена

 • - I have two cars for sale.
 • – Ivan is e`leven.

Основни смислови глаголи в сложно сказуемо

 • - I am cleaning the bathroom.

Указателни местоимения в началото на изречение, като:

 • - this,
 • - that,
 • - these.
Примери на изречения с указателно местоимение:
 • – This is a book and that is a note-book.
 • – These books are on the desk and those ones are on the shelf.
 • - This day was perfect.
 • – I `want to `go to the river today.

Въпросителни местоимения, като:

 • - what,
 • - where,
 • - when,
 • - why.
Примери на изречения с въпросително местоимение:
 • – Where is Jim?
 • – What do you know about it?
 • – When will he come home?
 • – Why do you look sad?

Наречия

 • – Ivanka speaks English `well.

Части на речта БЕЗ фразово ударение

В английски език има редица части на речта и части на изречението, върху които обикновено не се поставя фразово ударение. Без ударение във фразите остават:
 • - Спомагателни и модални глаголи, с изключение на:
    = общи въпроси,
    = кратки отговори на общи въпроси,
    = кратки отрицателни отговори,
    = неударени думи.
 • – Второстепенни глаголи,
 • - Служебни думи:
    = предлози,
    = съюзи,
    = частици,
    = членове.
 • - Притежателни и лични местоимения.
т.е. върху думи, които не носят в себе си лексически значения. Тази препоръка, е еднакво важна и при четене и при говорена на английски език. Ето някои примери:

Частици

 • – We want to see the new film.

Съюзи

 • – I like this picture, but my brother likes that photo.

Членове.

 • – I have a beautiful toy.
 • – The toy is in the box.

Лични и притежателни местоимения

 • – She is at home, and he is in the garden.
 • – Give me your textbook, please.

Спомагателни глаголи.

 • – What do you do in the evening?

Модални глаголи.

 • – He can speak English very well.

Глаголът "to be".

 • – This is a large house.

Предлози.

 • – We go to the country in summer.

Но има и изключения, при които се поставя фразов акцент:


1) Спомагателни, модални глаголи и "to be"

са под фразово ударение в началото на общ въпрос:
 • – `Is it big?
 • – `Do you like it?
 • – `Can you do it?

2) Спомагателни, модални глаголи и "to be"

са под фразово ударение в кратките отговори на общ въпрос:
 • – `Is it dark here? - Yes, it `is.
 • – Do you like it? - Yes, I `do.
 • – Can you do it? - Yes, I `can.

3) Модални, спомагателни глаголи и "to be"

са под фразово ударение в кратките отрицателни форми:
 • – It `isn't on the table.
 • – I `don't like it.
 • – I `can't tell you about it.

4) Спомагателни, модални глаголи и "to be"

са под фразово ударение в края на изречението или след неударени думи.
 • – I don't know where he `is.

Заключение

Фразовото ударение в английски език се използва в съчетание от думи и тази от тях, върху която то пада, се чете с подчертана интонация. Някои от думите във фразата се произнасят по-силно от останалите (неударени) думи. Такива ударени думи обикновено са носители на смисъла във фразата.

Това са основните правила за поставяне и използване на фразово ударение (Phrasal stress) в английски език, придружени с подходящи примери. Съществуват и някои изключения от тези правила, които ще споделяме в коментарите по-долу.

----------------

17 юли 2015

Четене на числа | dLambow

Четене на числа в английски език (English Numbers)


Произнасяне на английски числа

Може да се каже, че четенето на числа в английски език е доста сходно и аналогично на четенето им в бългалски език.

 • Seven hundred and ninety three - Седемстотин деветдесет и три.

От горния пример се вижда, че при произнасяне на английски числа, след стотиците се поставя съюза "and", но неговата употреба не е задължителна, поради което е възможно е да не се произнася. 

 

English Numbers
Произнасяне на английски числа

Макар че този съюз "and" е удобен от практическа гледна точка, особено ако в началото мислите все още на български език, а след това съставяте фразата на английски език. Най-малкото, по този начин си осигурявате време да обмислите как да произнесете останалата част от числото.

Четене на големи числа

При четене (озвучаване) на по-големи числа, съдържащи четири и повече цифри, прочитането започва от най-старшите разряди и завършва със стотици-десетици-единици. Произнасянето се прави по тройки. Всяка тройка цифри се произнася по правилата за произнасяне на число с три цифри, като в края се добавя "хиляди, "милиони", "милиарди" ... Например,
 • one trillion,
 • three hundred and twenty-nine billion,
 • seven hundred and eighty million,
 • one hundred and ninety-one thousand,
 • four hundred and twenty-five
Необходимо е да обърнете внимание, че наименованието на такива разряди, като "стотици", "хиляди", "милиони", "милиарди" и т.н. в английски език винаги се произнасят в единствено число, като при тях няма окончание "-s".
 • Six hundred and fifty four - Шестстотин петдесет и четири.Примери за четене на числа (Numbers)

 • 9 - nine
 • 5 - five
 • 32 - thirty-two
 • 73 - seventy-three
 • 539 - five hundred and thirty-nine
 • 819 - eight hundred and nineteen
 • 1,930 - one thousand, nine hundred and thirty
 • 9,522 - nine thousand, five hundred and twenty-two
 • 12,406 - twelve thousand, four hundred and six
 • 78,125 - seventy-eight thousand one hundred and twenty-five
 • 129,862 - one hundred and twenty-nine thousand, eight hundred and sixty-two
 • 620,928 - six hundred and twenty thousand, nine hundred and twenty-eight
 • 583,950,487 - five hundred and eighty-three million, nine hundred and fifty thousand, four hundred and eighty-seven
 • 355,411,129 - three hundred and fifty-five million, four hundred and eleven thousand, one hundred and twenty-nine
 • 8,004,090,871 - eight billion, four million, ninety thousand, eight hundred and seventy-one
 • 14,360,122,008 - fourteen billion, three hundred and sixty million, one hundred and twenty-two thousand and eight
 • 198,980,062,333 - one hundred and ninety-eight billion, ninety-eight thousand million, sixty-two thousand, three hundred and thirty-three
 • 1,123,980,191,425 - one trillion, one hundred and twenty-three billion, nine hundred and eighty million, one hundred and ninety-one thousand, four hundred and twenty-five
 • 15,113,888,730,099 - fifteen trillion, one hundred and thirteen billion, eight hundred and eighty-eight million, seven hundred and thirty thousand, ninety-nine.
Това са основните правила за четене на числа в английски език (English Numbers), придружени с показателни примери.

----------------

Стойност на живота в Америка | dLambow

Стойност на живота в Америка (Value of life in America)

 

Издръжка на живота в САЩ

Често хората, които заминават за Америка, си задават въпроса каква би могла да бъде една ориентировъчна издръжка на живота в САЩ, така че да са в състояние да си направят някакви ориентировъчни сметки и да имат известна подготовка, според ситуацията, в която се намират. 

В тази тема ще посочим някои ориентири, с изричната уговорка, че те са ориентировъчни и могат да са доста различни за различните щати, за малки или големи градове или за различните доставчици на стоките или услугите. Но все пак, това е за ориентир.

Value of life in America
Издръжка на живота в САЩ
 

Хранене.

Стойността на храненето в Америка може да Ви излиза съвсем индивидуално и това е разбираемо поради индивидуалните особености в храненето на всеки човек. Но като една съвсем ориентировъчна норма за двучленно семейство може да смятате около 60 - 100 долара седмично за хранителни продукти. Един среден чек за пазарене в супермаркет излиза около 70 долара. Всичко това е храна за в къщи и там си я готвите. При това положение, може да добавите още 100 - 150 долара месечно за кафе, бързо хранене и ресторант. Да обърнем внимание, че тези стойности се отнасят за сравнително малък град, а за големите мегаполиси те ще са значително по-големи.Квартира и жилище.

Тристайно жилище с две мокри помещения може да Ви излезе по около 1100 долара на месец. Това вече е с комуналните плащания - вода, осветление, отопление. В някои от апартаментите комплекси може да намерите някои допълнителни екстри, като тренировъчна зала, басейн и др.п. В предградията на Ню Йорк цената за студио или едностаен апартамент е 2000 долара и повече за месец. Възможно е да Ви поискат предплата и на още един месец като депозит, така че бъдете готови за два месеца. Хотелите са от 100 долара за денонощие. Мотели и хостели могат да се намерят и по 60 долара за денонощие, но не във всички градове.

Медицинска застраховка.

Възможно е, ако работи само единия член от семейството, неговият работодател да поеме медицинската застраховка и за останалите членове на семейството. Но за да се оформи това, се изискват свидетелство за раждане и негов нотариално заверен превод. При липса на такива, може да се закупи обикновена застраховка за около 300 долара на месец.

Транспорт.

Тук също всичко е индивидуално. Преди всичко, трябва да имате предвид, че основния вид транспорт в Америка е личния автомобил, особено в по-малките градове. За да си купите добре поддържан автомобил, ще се нуждаете от 5 - 10 хиляди долара. Другият вариант е да си вземете автомобил от среден клас (Chevrolet cruze, например) под наем за около 1200 долара на месец + застраховката. Бензинът (при положение, че това ще Ви е основния вид транспорт) ще Ви излиза по около 150 - 200 долара месечно. Цената на бензина е 0,67 долара за литър.

Други разходи за живот в Америка.

Какви други разходи могат да се включат в стойността на живота в Америка - това е доста индивидуално, затова ще дадем някои приблизителни и ориентировъчни цени. Телефонна връзка: 80-150$; Кабелна телевизия и Интернет: 50-80$; Мъжко подстригване: 25-35$; Дамско подстригване: 45-60$; Маникюр: 20$; Билет за кино: 13$. Да се надяваме, че казаното до тук ще Ви ориентира, а ако имате и лични наблюдения за стойността на живота в САЩ, може да ги споделите с нас в коментарите по-долу.

----------------

16 юли 2015

Отглаголни съществителни | dLambow

 (Verbal noun and ing-form) -

Отглаголни съществителни

Отглаголните съществителни са съществителни, които се образуват от глаголи и означават опредметено действие или състояние. Например, от глагола "чета" може да се образува отглаголното съществително "четене".

Отглаголните съществителни могат да се образуват по различни начини:


- Без афикси

Към глаголната основа не се добавят словообразувателни морфеми, например: "внос", "износ", "размах", "разпад" и т.н.

- С афикси

Към глаголната основа се добавя словообразувателна морфема, обикновено наставка (суфикс), която играе ролята на субстантиватор, например: "четене", "писане", "развитие", "разходка" и т.н.

Видове отглаголни съществителни

В българския език има два основни вида отглаголни съществителни, които се образуват с наставки:

- Отглаголни съществителни на -"не":

Тези се образуват от основата на минало свършено време на глаголи от несвършен вид, например:
 • - "пиша" – писа -х – "писане",
 • - "бера" – бра -х – "бране",
 • - "тъпча" – тъпка -х – "тъпкане" и т.н.

- Отглаголни съществителни на -"ние":

Тези се образуват от основата на минало свършено време на глаголи от свършен вид, например:
 • - "написах" – написа -х – "написание",

Примери за изречения с отглаголни съществителни:

 • - Харесва ми да чета книги за развитие.
 • - Вносът и износът на стоки е регулиран от закона.
 • - Разходката в парка ми донесе хубаво настроение.
 • - Написването на есето ми отне повече време, отколкото очаквах.
 

Отглаголни съществителни в английски език

ing-form

В английската лингвистика термина "ing-form" (-ing form) може да включва в себе си герундий и сегашно причастие, но най-често обозначава само герундий. 

Отглаголни съществителни
Отглаголни съществителни (Adverbial nouns)

Терминът "verbal noun" може да включва в себе си герундий и инфинитив, но най-често обозначава само герундий.
verbal noun

В българската лингвистика понятието "verbal noun" е най-близко до "отглаголно съществително" и често означава съществително, образувано от глагол с помощта на суфикса "-ing". За сравнение може да вникнете в следните примери:
 • - Тя обича пеенето (singing) – това е герундий).
 • - Аз слушах пеенето на птиците (singing) – това е съществително.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Местоимението "same" като дума заместител | dLambow

Използване на местоимението "same" като дума заместител в английски език

 

Английските указателни местоимения "such" и "same"

В английски език съществуват и се използват указателните местоимения "such" и "same", но като дума заместител може да се използва само второто "same". "Same" може да бъде дума заместител, когато действа като съществително, докато "such" се използва в изречението само като прилагателно. 

Използване на местоимението "same"
Английските указателни местоимения "such" и "same"
 

Но независимо, че в английски език "same" може да се използва като съществително, то превода му на български може да е като прилагателно.

 • What kind of juice did you take? - Orange. - I’ll take the same.
 • Какъв сок си взехте? - Портокал. - Аз ще взема същия.


Местоименията "such" и "same" се отличават помежду си по това, че "such" или определя клас предмети, или указва някаква степен. Докато "same" обозначава еднаквост и сходство на два предмета или понятия.
 • I think Ivan broke these cups. He does such things when angry – Аз мисля, че Иван счупи тезичашки. Той прави такива неща когато е ядосан.
 • I think Ivan broke these cups. He did the same thing last time he got  angry. - Аз мисля, че Иван счупи тези чашки. Той направи същото последния път, когато беше ядосан.

Ако "such" стои пред изчисляемо съществително в единствено число, то след местоимението се поставя неопределителен член.
 • I’ve never seen such a house before –  Аз никога преди не съм виждал такава къща.

Често значението на "such" се допълва с фраза, започваща с думите "that" или "as":
 • I was in such a hurry that didn’t even have time to go for lunch  –  Аз толкова бързах, че даже не успях да обядвам.
 • I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father –  Аз никога не съм виждал толкова красив мъж, като бащата на Иван.

Сравнителният израз "such… as" е еднакъв по значение с израза "as…as":

 • I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father – I’ve never seen  a man as handsome as Ivan’s father.

След местоимението "such" може да се постави "as" + инфинитив:

 • His carelessness is such as to make it unlikely that he will pass the exam. - Съдейки по неговото безразличие, той едва ли ще вземе този изпит.

Местоимението "such"  може да се съчетава с неопределени местоимения.

 • I’ll do no such thing. – Аз нищо такова няма да направя.
 • He didn’t say any such thing. – Той нищо такова не е говорил.
 • Any such request is sure to be turned down. – Всяка подобна молба ще бъде отхвърлена.
 • Some such story was told to me years ago  –  Някаква подобна история са ми разказвали преди няколко години.

Това е основната информация относно използването на местоимението "same" като дума заместител в английски език, придружена с показателни примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

14 юли 2015

Затворени въпроси | dLambow

Затворени въпроси (Closed questions in English)

 

Кои въпроси са затворени в английски език?

Затворени са тези въпроси в английски език, които изискват кратък утвърдителен или отрицателен отговор от вида на да/не, правилно/неправилно, вярно/невярно ... В този случай се използват спомагателните глаголи:

 • do/does,
 • am/is/are,
 • have/has.

В тези случаи, спомагателния глагол се поставя в началото на изречението и по този начин сказуемото и подлога разменят местата си.
 • He is from Sofia. - Is he from Sofia?
 • Той е от София. - Той от София ли е? 
Closed questions in English
Кои въпроси са затворени в английски език?

Привлекателността на затворените въпроси се състои в това, че те са лесни за задаване и не са трудни за отговор.

 • Are you from Italyl? - Вие от Италия ли сте?
 • Yes, I am. или - No, I am not.

Отговор на затворен въпрос

Когато давате отговор на затворен въпрос в английски език, са възможни няколко варианта. Например:
 • Are you from England? 
 

Вариант 1: 

 • "Yes." или "No.".
 

Вариант 2: 

 • "Yes, I am." или "No, I'm not."

В тези случаи, в отговора се използва същия спомагателен въпрос, който е бил използван и във въпроса.
 • Do you live in London?
 • Yes, I do. или No, I don’t.
 

Вариант 3: 

Възможен е и пълен отговор:
 • "Yes, I am from England." или "No, I'm not from England."

Това е основната информация по темата със затворените въпроси (Closed questions in English) в английски език, начина на тяхното задаване и вариантите за отговор, придружени с подходящи примери.

----------------

12 юли 2015

Суфикси | dLambow

Суфикси (suffixes) в английски език

 

Какво е суфикс (Suffix in English)?

Суфиксите в английски език не само променят значението на думата, но също могат да я преместят в друга категория или част на речта. Поради тази причина е добре всевъзможните суфикси да се разглеждат в групи, според частите на речта, които формират. 

Иначе те действително са всевъзможни и разнообразието от тях е толкова голямо, че едва ли си заслужава всички те специално да бъдат заучавани.


Suffixes in English
Какво е суфикс?

Суфикси за съществителни имена.

В английски език има група суфикси, обозначаващи националност, професия, действащо лице, принадлежност към група лица. Ето някои от тях:
 • -ician,
 • -ant,
 • -ent,
 • -ary,
 • -eer,
 • -ess,
 • -ist,
 • -ive,
 • -or,
 • -er/or,
 • -ee.


Ето някои примери:

 • Mental physician – психиатър,
 • Participant – участник,
 • Student – студент,
 • Revolutionary – революционер,
 • Engineer – инженер,
 • Goddess – богиня,
 • Fugitive – беглец,
 • Terrorist – терорист,
 • Sailor — моряк,
 • Builder — строител,
 • Employee – работник, сътрудник.

Има друга група суфикси, които обозначават процеси, понятия, действия, наука, предмети. Ето някои от тях:
 • -acy,
 • -age,
 • -ance/ence,
 • -ancy/ency,
 • -ry,
 • -dom,
 • -hood,
 • -tion,
 • -sion,
 • -ism,
 • -ment,
 • -ness,
 • -ship,
 • -ty,
 • -th,
 • -ing.
 

Ето някои примери:

 • Conspiracy – конспирация,
 • Leverage – лост,
 • Intelligence – ум
 • Recognition – признание, одобрение,
 • Readiness – готовност,
 • Pretence – притворство,
 • Presentiment — предчувствие,
 • Boredom — скука,
 • Omission — пропуск,
 • Heroism — героизъм,
 • Faculty — факултет,
 • Reading – четние.

Суфикси за прилагателни имена.

Разбира се, има и друг списък със суфикси в английски език, които са предназначени за образуване на прилагателни имена.
 • -less: priceless – безценен,
 • -ing: promising – перспективен,
 • -ic: democratic – демократичен,
 • -able: washable — миещ се,
 • -y: dirty – мръсен,
 • -ly: manly – смел,
 • -ful: wonderful – прекрасен.

Това не са всички суфикси за образуване на прилагателни, но целта не е да ги изброяваме изчерпателно, а да дадем представа за тях и тяхната употреба. Освен това, в английски език има предостатъчно суфикси за образуване на глаголи и наречия, но е добре те да бъдат изучавани по-подробно в темите за словобразуване.

----------------

09 юли 2015

Съставно глаголно модално сказуемо | dLambow

Съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate)

 

Съставно глаголно сказуемо (The Verbal Predicate).

Има два вида съставно глаголно сказуемо в английски език:
 • - Съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate)
 • - Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)
Съставно глаголно модално сказуемо
Съставно глаголно сказуемо
 


Съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate)

Известно е, че съставното глаголно модално сказуемо се състои от модален глагол или синонимичен израз (като - to be able to, to be allowed, to be capable, to be going, had better, would sooner) с инфинитив на смисловия и пълнозначен глагол без частицата "to". В случая (а и поначало) модалния глагол не назовава действие, а изразява отношение на предмета или лицето към действието, изразено чрез инфинитив. Ето някои примери:
 • You should follow a healthy diet.
 • I must go to the stadium.
 • I wasn’t able to reach him on the phone.
 • He can’t utter a word.
 • You needn’t have bought any bread.
 • They are to meet us in Sofia.
 • You may participate in the competition.
 • I must return home at once.

Значение на модалните глаголи в съставното сказуемо

Модалните глаголи обикновено изразяват задължение, възможност, вероятност от извършването на определено действие, изразено чрез смисловия глагол.
 • can - мога, умея,
 • may - мога, имам възможност,
 • must - длъжен съм, необходимо е,
 • to have (to) - длъжен съм,
 • to be (to) - длъжен съм,
 • ought (to) - длъжен съм, следва да,
 • need - нужно е, би трябвало да,
 • shall/should - израз на необходимост, задълженост, заповед,
 • will/would - израз за желание, намерение, обещание,

Приложение намират също и отрицателните форми:
 • cannot = can’t,
 • must not = mustn't и т.н.
Това е основната информация относно начините за изразяване и използване на съставно глаголно модално сказуемо (The Compound Verbal Modal Predicate) в английски език, придружена от достатъчно показателни примери от разговорната реч.

----------------

08 юли 2015

Специален въпрос към сказуемото | dLambow

Специален въпрос (special questions) към сказуемото

 

Съставно именно сказуемо

Преди всичко е добре да си припомним, че съставното именно сказуемо в английски език се състои от глагол връзка в лична форма и именна част. Като глагол свръзка по правило се използва глаголът "to be" в съответното лице и време - am / is / are / was / were... . Именната част изразява основното смислово значение на сказуемото, като характеризира подлога - какво е то, какво представлява, кой е той. Тя може да бъде изразена чрез всяка част на речта - съществително, прилагателно, местоимение, наречие, причастие и др.
 
Специален въпрос към сказуемото
Съставно именно сказуемо


Ето някои примери:

 • Със съществително:  She is a student. - Тя е студентка.
 • Прилагателно:  The weather is fine. - времето е чудесно.
 • Наречие:  The lesson is over. - Урокът е завършен.
 • Причастие:  The glass is broken. - Чашата е счупена.

Може да се каже, че въпросът към сказуемото е типов за всички изречения - "Какво прави той (тя, то, те)?
 • What does he do? - Какво прави той?
 • What did you do last night? - Какво правихте Вие вчера вечер?
 • What did the teacher do yesterday? - Какво прави учителя вчера?

Ако сказуемото е изразено със сложна времева форма (с наличието на спомагателен глагол), то след "what" се поставя съответния спомагателен глагол, след това - подлога, след това - смисловия глагол "to do" в съответната форма:
 • What has he done? - Какво е направил той?
 • What was she doing at 5 o’clock yesterday? - Какво правеше тя вчера в 5 часа?

Въпроси към именната част на сказуемото. 

Въпросите към именната част на сказуемото имат за цел да изяснят какъв е предмета, какво представлява. Глаголът връзка в тях се съгласува по число със съществителното или местоимението, стоящи след него. Въпросът започва с "who" когато искат да изяснят фамилията или степента на родство. Въпросът започва с "what" когато става дума за професия, длъжностно лице и т.н.
 • Who is that man? - Кой е този човек?
 • What is he? - Кой е той? Какъв е той?
 • What are they like? - Какво представляват те?
 • What kind of book is it? - Какъв вид книга е това?

Това са най-общо изискванията и случаите на задаване на специален въпрос (special questions) към сказуемото в английски език, придружени с пояснителни примери.

----------------

07 юли 2015

Синоними | dLambow

 (Synonyms in English) -

Синоними в английски език

 

Какво е синоним?

Синоними са близки по смисъл и лексикално значение думи, но различни по изписване. С тях се изразяват различни оттенъци на едно и също понятие. Чрез синонимите се обогатява езика, оживява се и се разнообразява речта в английски език. Чрез тях може да се избягва повторението и еднообразието на изказването. 

Пример за синоними:

 • funny - смешен,
 • amusing - забавен,
 • humorous - комичен,
 • laughable - смехотворен.
Синоними
Синоними (Synonyms)

Английски синоними

В английски език има много думи, особено глаголи, които като цяло изразяват едно и също нещо, но с различни оттенъци:

 • - leer,
 • - peer,
 • - gaze,
 • - stare. 

Такива синоними, погледнати в речника, изглеждат разбираеми и ясни, но когато ги четете в различни текстове, трябва да следите за ефекта, който се опитва да постигне автора чрез тях.
Изучаване на синонимите.

Синонимите в английски език трябва да се изучават постоянно по време на обучението. Винаги когато срещнете нова дума и поглеждате в речника за нейните значения, непременно проучвайте и нейните синоними, като се стараете да схващате техните нюанси и контекста на тяхната употреба. По този начин ще постигнете основния ефект от обогатяване на своята реч и ще сте в състояние да подберете нужните Ви думи по една или друга тема, а по този начин вашата реч ще звучи по-грамотно.

Например, думите leave и quit.

И двете думи имат значение за напускане, изоставяне. Но първият глагол означава просто напускане, без някаква специална причина
 • She left the city several days ago. - Тя напусна града преди няколко дни.
Докато втория синоним се използва в случай, че има определени обстоятелства, които принуждават човек да изостави това място
 • Having heard his words, I grew scared and decided to quit the house. - Чувайки думите му, аз се изплаших и реших да напусна къщата.

Употреба на синонимите.

В английски език синонимите се употребяват с различни функции и с различни предлози, затова трябва специално да се изучават. Знанието на синоними може да Ви помогне да станете човек, който добре владее чужд език, тъй като ще сте в състояние да използвате различни идиоми, които правят речта жива, актуална и наситена.

Същото се отнася е за съчетаемостта на думите в словосъчетания и изрази. Постарайте се този въпрос да Ви заинтересува по-задълбочено и така ще си създадете умение за справяне с различни речеви предизвикателства в чуждоезикова среда.

----------------

05 юли 2015

Как да си намеря работа в Америка? | dLambow

Как да си намеря работа в Америка даже без английски език (How do I find a job in America)?

 

Възможна ли е работа в Америка без ползване на английски език?

Въпросът дали човек - българин може да си намери работа в Америка даже ако не ползва добре английски език е доста често поставян и вероятно има основание за част от хората, които искат да емигрират и да започнат нов живот в Америка. Но ако човек се замисли рационално, дали това изобщо звучи нормално? 
 
How do I find a job in America?
Възможна ли е работа в Америка без ползване на английски език?
 

Възможно е да пристигнете в щатите с лошо ниво на езика, това е разбираемо. С течение на времето ще свикнете и скоро ще започнете да използвате чуждия език. Но изобщо да не знаете английски, а и след пристигането си - да не отлежите напредък, това вече звучи доста странно. 

 

Учите ли вече английски език?

Ако се опитвате да си търсите работа в САЩ, когато сте извън страната, това като че ли по-скоро е безполезно, независимо до каква степен знаете и ползвате език. Затова не губете време и час по-скоро се захващайте за работа, а първата Ви работа в този случай е упорито и настойчиво да учите английски език и този сайт е точно за това - вижте архива - има над 450 теми,  като се започва от най-елементарното. 

Така че да не Ви се налага да търсите учители, учебници - просто се запрятайте и учете, тук ще намерите всичко необходимо, стига да не страдате от разбирането, че някой друг, вместо Вас, трябва да Ви учи.


Ако сте на място, в щатите, възможно е да си намерите работа и без да ползвате в достатъчна степен езика, но това едва ли ще е в американска компания и длъжността Ви най-вероятно ще е доста ниско квалифицирана с посредствено заплащане. И какъв е смисъла от това? Постоянно ще Ви се налага да ползвате английска реч - в магазина, в бюрата по труда, в полицията, в различни социални служби. 

От друга страна, даже и добре да знаете езика, ако изведнъж попаднете в американска среда, езиковата бариера пак ще се появи. Теорията е едно, практиката - друго. Но след 2 - 3 седмици всичко ще си дойде на мястото, особено ако не се притеснявате и ползвате всеки опит за практикуване.
Работа в Америка с туристическа виза.

Следващия често поставян въпрос е дали може да се започне работа с туристическа виза в страната? По принцип, това не бива да се прави, но практика постоянно се прави. Има твърде много имигранти, не всеки е успял да спечели лотарията Зелена карта, а други хора се намират в процес на промяна на своя статут, но това не става за 1 - 2 дни, а през това време трябва да се изхранват и да си осигуряват доходи. 

В тези случаи, най-вероятно е да си намерите работа в големите градове - там има повече възможности и предложения. А освен това, винаги е по-добре да разчитате на някаква група, отколкото да се опитвате да пробиете самостоятелно, особено в началото.


Например, в такива градове, като Ню Йорк, Лос Анжелис, Чикаго, Филаделфия, Сан Диего и др има цели квартали и райони с емигранти и там е доста по-вероятно да се намери работодател, който да се съгласи да Ви приеме на работа без нужните документи. 

Още повече, че властите имат по-различно отношение към подобни хора - човек, който работи без разрешение, обикновено не го наказват и не го депортират. Да се работи без разрешение, това е нарушение на закона, поради което трябва да се внимава, защото властите наказват работодателя с доста висока глоба и даже могат да му прекратят дейността.


По принцип, истинските американци са законопослушни, поради което е най-вероятно първата Ви работа в Америка да е при човек, който също като вас е пристигнал в страната преди известно време и вече е успял да се адаптира и да започне собствен бизнес. Навсякъде, където има оборот на пари в брой, е възможно да си намерите работа, без нужното разрешение. 

Собствениците на малък бизнес са принудени да икономисват и са принудени да плащат в брой на сътрудниците и работниците си. Даже е възможно и самия работодател да не е легализирал своята дейност в САЩ.


Какво бихте могли да работите, особено ако не сте добре с английски език?

Обща работа в кухня, разходка на домашни любимци, хигиенен персонал в хотели, строителен работник, ремонтна дейност по покриви и огради, градинарство. Във всички случаи, започвайте каквото и да Ви предложат, а по-късно търсете възможности да се устроите по-добре. 

По-лесно е всички тези неквалифицирани дейности да изпълнявате при друг емигрант, който като Вас е започнал от началото. Така е вероятно да срещнете по-голяма съпричастност и съдействие, често съпроводени и със смислени и полезни съвети.


На какво заплащане може да разчитате?

Съгласявайте се все пак за достоен доход, не по-нисък от минималната заплата за съответния щат, която за САЩ като цяло е 7,25 долара на час. Ако Ви предлагат по-ниско от това възнаграждение, като че ли е по-добре да откажете. Но ако сте келнер, основния Ви доход може да се формира не от заплата, а от бакшиши. Ако работата е физическа, то заплащането ще е почасово - около 12 долара на час. А ако знаете английски, дохода може да е и по-висок. 

В Америка е прието да се плаща по-висока заплата в случай, че работния ден е по-дълъг от 8 часа. Така за всеки час над нормата ще получавате по 1,5, а за работа в почивни дни - по 2. Заплати се изплащат или седмично или на две седмици, обикновено в петък. Обикновено, заплатата се съобщава без приспадане на данъците, поради което е възможно да получите по-малко от това, което са Ви казали.


Основни ресурси за търсене на работа в Америка

Първото място за търсене на работа е като ползвате метода на връзките с познати, роднини, други емигранти. Необходимо е да се вслушвате добре и да схващате всевъзможни идеи и подсказки. Особено емигрантите, които вече са се установили в Америка, е много вероятно да проявят съпричастност в сложна за Вас ситуация. 

Те са били в същата ситуация до скоро и от собствен опит знаят за какво става дума. Да живеете дълго на спестявания, едва ли е добра идея - затова е нужно час по-скоро да се устроите с доходи в помощ на семейния бюджет.


Друго добро място за търсене на възможности за препитание сайт сайтове като yahoo.com и google.com. Ако нямате лични връзки и познати, чрез тези търсачки бързо и лесно може да попаднете на хора, които преди Вас са вървели по този път и споделят всевъзможни идеи и съвети, които в повечето случаи са полезни, а често са и актуални. 

Така ще намерите информация за работа, за образователни курсове, продажба на автомобили, жилища под наем и др.п. Освен търсачките, а много често и чрез тях, ще попаднете и на специализирани сайтове за търсене на работа в Америка. Често те имат регионални секции за градовете, които Ви интересуват.


Когато вече сте на място, в Америка, не трябва да пренебрегвате и другите два традиционни начина за търсене на работа - обявите в местни вестници и ползването на посреднически услуги в агенциите за подбор на персонал. На практика, във всеки голям град има регионални вестници, а не е изключено да намерите и такива на български език. 

Така може да попаднете на доста актуални и своевременни възможности да Ви наемат, при това - съобразени с Вашия статут. Винаги е добре да може да ползвате ресурсите и информацията на местната общност от сънародници.


Това са основните указания за това как може да си намерите работа в Америка даже и в случаите когато не ползвате добре английски език, като това не означава, че през цялото време може да пренебрегвате този проблем? Ако Вашите намерения са сериозни, добре е да не губите време и предварително да се заемете с изучаването на езика, защото това ще е ключов фактор за качеството на препитанието, което може да си осигурите в САЩ.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: