Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Дифтонги (Diphthongs) в английски език.

Какво е дифтонг (Diphthong)?

Дифтонг (Diphthong) е сложен звук, в състава на който влизат два звука. В повечето случаи, различните дифтонги могат да се разбият на два звука, но не и писмено. Понеже в много случаи един от съставните звуци на дифтонга (ако се използва отделно), има друго обозначение. Например, за дифтонга [au] - в английски език няма отделен транскрипционен знак за [a]. Поради тази причина, повечето дифтонги се обозначават не като съвкупност от съществуващи звуци, а свои собствени транскрипционни знаци.

Произход на понятието.

Понятието "дифтонг" има гръцки произход (diphthongos), като буквалното му значение е "с два звука" или "с два тона", т.е. това са звуци, чиято артикулация предполага плавно преминаване от единия звукотип към другия. Обикновено, в дифтонгите, единият от компонентите им се явява сричков, а другият не е.
 • Ако сричков е първия компонент, то имаме низходящ дифтонг.
 • Ако сричков е втория компонент, имаме възходящ дифтонг.


Обозначаване на дифтонгите.

Често, дифтонгите се обозначават писмено със съчетания от две букви, които се четат еднакво практически във всички случаи. При това, прочитането на буквите на съвпада с тяхното произношение като азбучни букви.

Примери за дифтонги в английски език:

 • [au],
 • [ai],
 • [ei],
 • [oυ],
 • [oi],
 • [ie],
 • [eu],
 • [εe],
 • [υe].

Примери с английски думи, в чийто състав има дифтонги:

 • made,
 • late,
 • how,
 • house,
 • fight,
 • bone,
 • coin,
 • tear,
 • cope,
 • fair,
 • sure.

Диграфи.

Когато говорим за дифтонги, не бива да бъркаме това понятие с понятието "диграфи" - устойчиви съчетания от две букви (според английската азбука - така се изписват). Често те се произнасят като един звук. Такива примери са:
 • [ei],
 • [oi],
 • [o:].

Примери с диграфи в английски думи:

 • vein,
 • oil,
 • August,
 • maid,
 • loud,
 • day,
 • oak,
 • see,
 • mean.

За пълнота по темата, ще споменем, че има и трифтонги.

В английски език, освен дифтонги, приложение намират и трифтонги - това са сложни звуци, които се състоят от три отделни звукови компонента, които образуват една сричка. Ето някои примери:
 • fire,
 • liar,
 • hour,
 • our,
 • sour.

Да се надяваме, че написаното до тук изяснява в достатъчна степен какво означава понятието дифтонги (Diphthongs) в английски език, заедно с достатъчно показателни примери по темата с английски транскипционни знаци и английски думи.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Дифтонгите (Diphthongs) в английски език са съчетания от два гласни звука, които се произнасят слято и влизат в състава на една сричка (а не на две съседни срички). Трябва да се обърне внимание, че има разлика между буквосъчетание от два звука и дифтонг.

  ОтговорИзтриване
 2. Дифтонг [ai] - чете се "ай", а писмено се изразява с помощта на гласните букви "i" и "y" в отворени, ударени срички, с буквосъчетанията "ie" и "ye" в края на думите, а също и с "uy", "eye", "igh". Ето примери:
  i - line [lain] (линия),
  y - fly [flai] (летя),
  ie - tie [tai] (вратовръзка),
  ye - dye [dai] (боядисвам),
  uy - guy [gai] (момче),
  eye - eyebrow ['aibrau] (вежда),
  igh - knight [nait] (рицар).

  ОтговорИзтриване
 3. Клинов-3411:30 пр.об.

  [oi] - чете се "ой". Писмено се изразява чрез буквосъчетанията "oi", "oy".
  oi - noisy - шумен,
  oy - annoy - дразня.

  ОтговорИзтриване
 4. Veni_Neko9712:06 сл.об.

  Дифтонгът [ei] се чете слято, като нашето "ей", но по-меко. Писмено се предава чрез буквата "a" в отворена ударена сричка и буквосъчетанията "ai", "ay", "ey", "ea", "ei". Ето примери:
  a - save - спасявам,
  ai - main - главен,
  ay - tray - поднос,
  ey - grey - сив,
  ea - great - велик,
  ei - eight - осем.

  ОтговорИзтриване
 5. Manni_Dan46:32 пр.об.

  Дифтонгът [au] се чете като словосъчетанието "ау", но по-слято, понеже е дифтонг (слят звук). При това звука "а" е по-дълъг от "у". Писмено този звук се предава с помощта на буквосъчеанията "ow", "ou".
  ow - town [taun] (град)
  ou - pound [paund] (фунт)

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен11:46 пр.об.

  А защо някой от вас да не изработи таблици и да ги постне като снимки.
  Съдържание: азбука и произношение; дифтонги, дифраги трифтонги с произношение; бувени съчетания, в кои случаи коя буква как се произнася, видове гласни и съгласни и четене в зависимост от позицията им в думата, тоест пред/след гласна/съгласна, в началоъо или края на думата; комбинации между букви и т.н.

  Това би било много полезно. Мисля си, че ако начинаещите усвоят тези правила ученето на нови думи ще бъде много по-лесно, а четенето дори на непознат текст ще бъде като детска игра.
  Една от най-сериозноте пречки пред усвояването на нови думи е именно незнанието в кой случай коя буква или съчетание от букви как да се прочете и тогава се започва едно лудо наизустяване. Едновременно се учи значение и произношение.
  За мен това е абсурдно и не води до резултати. Хората се отличават с различен вид памет и способност за запаметяване.
  Вероятно ще отнеме 2-3 дена за изработване на такива таблици - не зная, може би 2-3 страници А4, но си заслужава усилието.
  Още повече, че такова систематизирано представяне на български не съм срещал. Намира се откъслечна информация по чуждестранни сайтове, но е силно фрагментирана и с лошо качество на изображението, почти нечетима.
  Изпробвах този подход с гръцкия и работеше безотказно. Звучи невероятно, но можех да чета гръцки текст като грък, но без да разбирам и думичка, но след месец се отказах и година по-късно доста неща съм забравил. Тоест методът работи!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: