Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 март 2015

Английският гласен звук [ei] е и дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [ei] е и дифтонг (English vowel [ei] - diphthong)

 

Звук [ei] е дифтонг

Помним, че в английски език се ползват дифтонги и едно от тях е звука [ei], а също помним, че дифтонгите са неделими звуци и се изговарят слято. В случая, ядрото на дифтонга [ei] е гласната [e]. След нейното произнасяне, езика прави леко движение нагоре в посока на звука [i], без да се стига до неговото пълно образуване. Не бива да произнасяте втората част от дифтонга твърде ясно, просто пропълзявате към нея. 

English vowel [ei] - diphthong
Звук [ei] е дифтонг

Упражнения с дифтонга [ei] в английски думи:

 • [ seil ] sale - продажба
 • [ leit ] late - късно
 • [ teibl ] table - маса
 • [ geit ] gate - порта
 • [ geim ] game - игра
 • [ pei ] pay - плащам
 • [ keis ] case - калъф
 • [ seif ] safe - сейф, сигурен
 • [ klei ] clay - глина
 • [ peis ] pace - крачка
 • [ seil ] sale - разпродажба
 • [ peil ] pale - блед
 • [ pleit ] plate - чиния
 • [ veiz ] vase - ваза
 • [ speid ] spade - лопата
 • [ neim ] name - име
 • [ sneik ] snake - змия
 • [ lei ] lay - поставял да легне
 • [ seim ] same - същия
 • [ bei ] bay - залив
 • [ deit ] date - дата
 • [ eibl ] able - способен

Писмено изобразяване на звука [ ei ]:

- С буквата "Aa", 

ако след нея следва една съгласна (понякога и две) + буквата "e", която в случая е нямо "е" - не се произнася, а само показва, че буквата "a" се чете като [ ei ]. Например:
 • name,
 • date,
 • sale,
 • snake,
 • gate,
 • tape,
 • late,
 • stale.

- С буквосъчетанието "ey":

 • grey [ grei ],
 • they [ ei ].

Изключение в този случай е:
 • key [ ki: ]. 
Това е почти всичко по въпроса как се пише, чете и произнася английският гласен звук [ei] е и дифтонг (English vowel [ei] - diphthong), придружено с конкретни примери в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: