Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

23.03.2015 г.

Английският гласен звук [ei] е и дифтонг (English vowel [ei] - diphthong).

Звук [ei] е дифтонг.

Помним, че в английски език се ползват дифтонги и едно от тях е звука [ei], а също помним, че дифтонгите са неделими звуци и се изговарят слято. В случая, ядрото на дифтонга [ei] е гласната [e]. След нейното произнасяне, езика прави леко движение нагоре в посока на звука [i], без да се стига до неговото пълно образуване. Не бива да произнасяте втората част от дифтонга твърде ясно, просто пропълзявате към нея.

Упражнения с дифтонга [ei] в английски думи:

  • [ seil ] sale - продажба
  • [ leit ] late - късно
  • [ teibl ] table - маса
  • [ geit ] gate - порта
  • [ geim ] game - игра
  • [ pei ] pay - плащам
  • [ keis ] case - калъф
  • [ seif ] safe - сейф, сигурен
  • [ klei ] clay - глина
  • [ peis ] pace - крачка
  • [ seil ] sale - разпродажба
  • [ peil ] pale - блед
  • [ pleit ] plate - чиния
  • [ veiz ] vase - ваза
  • [ speid ] spade - лопата
  • [ neim ] name - име
  • [ sneik ] snake - змия
  • [ lei ] lay - поставял да легне
  • [ seim ] same - същия
  • [ bei ] bay - залив
  • [ deit ] date - дата
  • [ eibl ] able - способен

Писмено изобразяване на звука [ ei ]:

- С буквата "Aa", 

ако след нея следва една съгласна (понякога и две) + буквата "e", която в случая е нямо "е" - не се произнася, а само показва, че буквата "a" се чете като [ ei ]. Например:
  • name,
  • date,
  • sale,
  • snake,
  • gate,
  • tape,
  • late,
  • stale.

- С буквосъчетанието "ey":

  • grey [ grei ],
  • they [ ei ].
Изключение в този случай е:
  • key [ ki: ]. 
Това е почти всичко по въпроса как се пише, чете и произнася английският гласен звук [ei] е и дифтонг (English vowel [ei] - diphthong), придружено с конкретни примери в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.