Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 декември 2021

E-A-T факторите са важни за SEO | dLambow

E-A-T is important for SEO -

Защо E-A-T факторите са важни за SEO и как да ги подобрим?


Какво е E-A-T? (What is E-A-T?)

Абревиатурата E-A-T идва от Expertise - Authority - Trust или Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness. E-A-T означава Експертиза, Авторитет и Доверие-трите най-важни SEO фактора, които Google използва, за да измери колко доверие има към определена марка или уебсайт в интернет. Но "E-A-T" като цало и "Експертиза, Авторитет и Доверие" като негови съставни части не са пряк фактор за класиране. Google иска да предостави на своите клиенти (потребителите на търсачките) възможно най-доброто изживяване, затова иска да популяризира само уебсайтове, на които има пълно доверие. Всъщност,  E-A-T  е началото, средата и края на SEO. Как така?

Вероятно сте чували за много SEO показатели - скорост на сайта, коефициент на отпадане, външни връзки и т.н. и т.н. Всъщност, представете си, че имате сайт с перфектни технически показатели - смятате ли, че този сайт ще бъде посещаван от посетители заради перфектното му техническо състояние? Едва ли. Ако на този сайт няма реално качествено съдържание, той едва ли ще си осигури някаква посещаемост (трафик).

Едно време, примерно преди 30 или 50 години, нямаше интернет, но хората много четяха книжки. Даже се редяха на опашки пред книжарниците за поредния бестселър на световно известен автор. Тогава също имаше технически изисквания към книжките - какъв формат да са, с какъв шрифт, загравия, параграфи ... Но никой, освен някои колекционери, не ги купуваше заради формата, а заради съдържанието.

Ето, това е E-A-T - факторите, чрез които Гугъл се опитва да оцени качеството на съдържанието в един сайт и дали си заслужава да го предложи в резултатите от търсенията на потребителите. Дали те ще останат удовлетворени, като го намерят. Колко време ще останат на сайта, дали ще се върнат отново, с кого и как ще го споделят (и тогава това вече са естествени външни връзки, поради авторитетност на сайта).

Сайтовете и лицата или фирмите, които стоят зад тях, трябва да намерят най-добрия начин за представяне на своите експертни умения, авторитет, така че да бъдат не само популяризирани от Google, но това да корелира с подобрено доверие и покупки от целевата аудитория на сайта. Т.е. E-A-T не заради търсачките, а заради потребителите. Има различни начини да се подобрява показването на E-A-T на една марка или сайт с цел подобрено разпознаване, подобрено настроение и не на последно място - увеличаване на продажбите и приходите. Затова нека в по-големи подробности да изясним значението на това съкращение.

E-A-T factors
E-A-T factors for SEO

Какво означава съкращението E-A-T?

Съкращението E-A-T означава Експертиза (Expertise), Авторитет (Authority) и Доверие (Trust) и е създадено от Google. Всяка от тези три думи има за цел да измери правото на един сайт да бъде считан за лидер в своята област, независимо в каква индустрия или ниша може да попада. Така се измерват експертността, авторитета и надеждността на уебсайта, на отделните страници в сайта (URL по URL) и на самия създател на сайта и на съдържанието в него.

Експертиза (Expertise)

Експертизата се дефинира от Оксфордския речник по английски като „Експертни умения или знания в определена област“. Ако предлагате услуга или продукт, за които имате дълбоки познания, бихте могли да бъдете класифицирани като експерти в тази област - особено ако можете да докажете, че нивото на вашите знания съответства или надвишава това на вашата конкуренция. Ако знаете повече за водопровода от своите конкуренти, ще се откроите пред тях и клиентите ще ви предпочитат.

Без значение каква е тематиката на сайта, ако демонстрирате по-високо ниво, ще бъдете считан за експерт. Вашият уебсайт попада под същата оценка. Така, сайта и неговите страници се разглеждат, за да се види дали той или страниците в него демонстрират по-високо ниво на опит от другите уебсайтове или страници, които търсачките намират в интернет.

Авторитет (Authority)

По подобен начин, авторитетът е лице или уебсайт, на които „Може да се вярва като на точни, верни, надеждни." Доколкото „експертизата“ е измерване на нивото на знания или умения, авторитетът се измерва, като се преценява колко добре сайта, марката или бизнеса се открояват сред конкуренцията. Когато хората търсят в интернет, те търсят авторитет, който да им даде отговори, на които могат да се доверят.

Те не само искат да се доверят на експертния опит на тези хора или марки, но също така искат да бъдат сигурни, че те са най-добрите експерти, към който да се обърнат за съвет или услуга. Търсачките проверяват внимателно вашата марка, уебсайта и съдържанието ви, за да определят дали това е не само експертно написано съдържание, но дали е и водещо или авторитетно сред другите подобни съдържания в мрежата.

Доверие (Trust)

Доверието, надеждността или „Способността да се разчита на някой, който е честен или истински“ е мярка за това колко доверие има вашата марка, уебсайт или съдържанието в него. Едно е да създадеш много съдържание в интернет, а друго е да бъдеш надежден и доверен създател на такова.

Ако някой ни предложи сделка, която изглежда твърде добра, за да е истина, веднага губим доверие в човека, който я предлага. Веднага ще предположите, че има уловка - и ще бъдете прави, тъй като наистина е твърде добре, за да е истина . Поради това бихте загубили доверие не само в тази оферта, но и във всяко бъдещо предложение, което биха ви направили от същия източник.

Изгубеното доверие рядко се възвръща.

Google измерва доверието в уебсайт въз основа на обратните връзки, които открива от други домейни. Колкото по-високо е доверието в даден сайт, толкова по-голямо доверието, което той прехвърля към споменавания чрез връзките сайт. Разликата е, че сега преценката се прави, като се използват фактори, които би използвал истински човек, а не просто една компютърна програма.

Откъде идва E-A-T?

Съкращението E-A-T идва от набор от публично достъпни насоки, публикувани от Google за ползата от осигуряване на качество при търсене. Това се постига на практика чрез проверяване качеството на резултатите от търсенето с помощта на всевъзможни промени, които екипът от инженери по компютърни науки в инженерния екип на търсачките и алгоритмите може да направи. Такива промени се правят ежедневно, при това на всичките 150 различни езика по света, с които хората търсят в интернет.

Оценителите за качество на търсенето (Search Quality Raters) проверят дали промяната в кода работи по предназначение. Те обръщат внимание на това как резултатите се подобряват или намаляват след всяка промяна. Ако резултатите са се понижили в качеството, те ще уведомят инженерите, които ще направят корекции и ще предложат подобрение. Това е непрекъснат и цикличен процес. Натиснете, прегледайте, редактирайте, натиснете, прегледайте, редактирайте, натиснете и прегледайте.

Search Quality Evaluator Guidelines

Google предоставя обучение и ръководство на тези оценители, което те да следват и го наричат "Насоки за оценка на качеството на търсенето" (Search Quality Evaluator Guidelines). Това е публично достъпен PDF файл, който можете да намерите тук, състоящ се от 164 страници, което се равнява на приблизително петчасово четене. Ръководството обяснява подробно пълните изисквания и задачи на оценяващия качеството на търсенето, включително:

 • -Какво е необходимо за оценка на резултатите от търсенето (компютър, браузър, без приставки за блокиране на реклами и т.н.);
 • -Кои са най-важните дефиниции (основно съдържание; допълнително съдържание; E-A-T за експертиза, авторитет и доверие и др.);
 • -Как да навигирате в уебсайт;
 • -Как да определите автора на съдържанието или кой може да бъде собственик на домейн на уебсайт;
 • -Как да изследвате E-A-T на създателите на съдържание, използвайки търсения;
 • -Как да оцените качеството на страницата и нейното съдържание;
 • -Какво представлява висококачествено и нискокачествено съдържание;
 • -Кои типове домейни или страници изискват високи нива на E-A-T (например, сайтовете YMYL - вашето здраве и вашите пари, изискват високи нива на E-A-T);
 • -Кои видове страници, дизайн на страници или използваемост на страниците могат да бъдат определени като вредни за потребителя;
 • -Как да сравним мобилното изживяване на уебсайт с настолното изживяване;
 • -Как да оценявате домейни и страници с помощта на скалата за оценка „Изцяло отговаря на потребителските нужди“ до „Не отговаря на нуждите на потребителите“

В ръководството има още много неща, които не можем да обхванем в няколко точки, но горните точки са достатъчни, за да определим какво се изисква от оценяващия качеството на търсенето, какви са изискванията на EAT и как нашето съдържание „Изцяло отговаря на нуждите на потребителите“. Това си е петчасово четене, но си струва да отделите една неделя вечер, за да го прочетете и да си водите бележки.

Как Google подобрява E-A-T?

 

Първо, 

техните инженери мислят за промени в алгоритмите за търсене, които биха могли да подобрят качеството на резултатите от търсенето.

Второ, 

те показват резултатите от търсене със и без промените на специален екип за оценяване на качеството. Неговата работа е да предостави обратна връзка на Google, като не им се казва кой набор от резултати за кой случай е.

Трето, 

Google използва обратната връзка, за да реши дали предложената промяна има положително или отрицателно въздействие върху резултатите от търсенето. Ако резултатите са положителни, промяната се приема и прилага.

Защо E-A-T е толкова важен

Ако вашият счетоводител няма опит, авторитет и доверие, вероятно ще потърсите друг. Потребителите на Google са същите. Когато открият сайт или страница, които нямат опит, авторитет и доверие, те ще потърсят други. Google измерва тези неща и да ги използва като сигнали, за да определи дали да поверя домейна или уеб страниците на сайта, за да задоволи след това нуждите на потребителите си. Ако даден сайт не успява да задоволим тези нужди, Google ще намери някой друг, който да го направи вместо това.

Казано по-просто, ако Google намери друг домейн или страница, осигуряващи по-добро изживяване на клиентите от вашето, Google ще популяризира другото съдържание. Така се губи класиране, губи се трафик, губят се приходи. За някои индустрии, тези изисквания за предоставяне на високо ниво на съдържание и потребителски опит, се умножават. Google използва съкращението YMYL (Your Money, Your Life), за да категоризира тези видове индустрии и свързаните с тях заявки за търсене.

Как да подобрите E-A-T за SEO

E-A-T насоките на Google за качеството на търсенето и начина, по който работи алгоритъмът, са сложни теми - буквално ще ви е необходима степен по компютърни науки, за да разберете правилно трите фактора, но все пак оптимизирането на вашия уебсайт за тях не трябва да бъде чак толкова сложно. Ако сте установили, че имате проблем с E-A-T факторите, тогава започнете работа по вашия уебсайт за подобряването им.
 

Направете одит на своята марка

Какво казват хората за вашия бизнес и/или уебсайта? Попитайте съществуващата си клиентска база. Изпратете им анкета. Обадете им се, дори и да са само шепа клиенти, и ги попитайте за техния опит с вашата компания и какво харесват или не харесват (не се срамувайте, попитайте ги какво наистина мислят - ще имате полза от него в дългосрочен план).

Проверете уебсайта си и вижте дали сте ясни, честни и прозрачни за марката и за хората, които стоят зад бизнеса ви. Това започва с вашата начална страница. Доколко е ясно, че сте експерти в своята област? Какво казват вашите текстове и изображения? Изглеждате ли надеждни? Имате ли акредитации от професионални органи, гилдии или асоциации, които доказват кой е вашият бизнес и кои са хората зад него? Вие и вашият екип печелите ли награди, които подчертават вашия опит, вашия професионализъм или нещо допълнително, което ви отличава от тълпата? Това може да са награди за обслужване на клиенти или награди за местен бизнес или търговска камара - всичко, което доказва, че сте най-добри в това, което правите.

След като приключите с началната страница, преминете към втората най -важна страница на вашия уебсайт - вашата страница Информация. Кои сте вие? От колко време съществува вашият бизнес? Какви са ценностите на вашата компания?Позиционирането на това, което прави вашата компания да се откроява от тълпата, е това, което изгражда настроението за марката, независимо дали това е историята и престижа на вашата компания, или ако държите на силни фирмени ценности и сте посветени да помагате на вашата местна общност, околната среда или кауза.

След това популяризирайте екипа си. Покажете на хората на кого трябва да се доверяват. Кой управлява кораба? Кой ще вдигне телефона, когато се обадя утре? Колко са опитни? Кой в счетоводството поддържа всичко да върви гладко? Вашият екип - независимо дали това сте вие ​​като едноличен търговец, вие и вашият партньор, или вие и седемдесет други служители - това са механизмите, които карат машината да работи, и с истинските хора се свързваме най-добре. Помислете само за компаниите, които уважавате най -много. Вероятно си представяте лице, което си спомняте с обич, или безличен човек по телефона, който винаги има правилните отговори.

Направете вашата информация за контакти лесна за намиране, без значение на кое устройство е човек, и направете отговорите на най-често срещаните въпроси незабавно достъпни и за тях, включително информация за връщане на стока и възстановяване на пари, номерата на служителите за обслужване на клиенти, техните имейли и всички законови документи. Създайте обаче един щастлив клиент и той ще каже поне на един човек, удвоявайки потенциалните ви продажби. Ако някой има нещо лошо да каже за вашата марка, услуги или продукти, тогава трябва да хванете проблема в зародиш възможно най -скоро и да го разрешите. Запитайте се: „Какво мога да направя, за да предотвратя това?“ Виждате ли повтарящи се проблеми? Анализирайте ги. Идете до източника и направете промени, така че проблемите да спрат да се случват.
 

Направете одит на създаденото до момента съдържание

Какво казва вашето съдържание за вас и вашия бизнес? Вероятно, част от по-старото ви съдържание не отговаря на текущото ви ниво на опит. Може би сте наели някои писатели на свободна практика, които са добавили към вашия уебсайт някои публикации в блог с 500 думи, защото това е препоръчано от някой „SEO експерт“.  Игнорирайте броя на думите. Вместо това пишете така, че да задоволите нуждите на човек.

Попитайте се: „Ако бях клиент, това би ли съответствало значително на моите нужди?“ Ако отговорът е „Не“, ревизирайте съдържанието, така че да съответства на намеренията на търсещия и на вашето ниво и опит. Ако се налага, премахнете съдържанието напълно, щом се окаже, че то е под номинала, и не би се подобрило само с корекции. След като проверите съдържанието на всяка страница и го одобрите, че излъчва необходимия авторитет, тогава може да разчитате, че много скоро и търсачките ще го забележат и ще започнат да го предлагат на вашата целева аудитория.

Създайте рамка или списък със задачи за бъдещо подобряване на съдържанието. Независимо дали създавате съдържанието сами или имате служител или екип от персонал, който пише съдържание за вашия уебсайт, те ще трябва да следват тази рамка, за да защитят в бъдеще работата си за E-A-T. Съдържанието ви трябва да бъде експертно проучено, експертно написано, да включва връзки към други страници на вашия уебсайт или в други домейни, които потвърждават вашите твърдения или статистически данни, и да бъде подписано от експерт. Цялото съдържание трябва да бъде написано така, че да отговаря на конкретните нужди на клиента, а не да се създава само за „класиране“. Ако съдържанието ви не съответства на фунията ви за продажби, то няма работа на вашия уебсайт.

Ако нямате време да пишете, добре е да наемете екип от експерти и професионални съставители на текстове, които могат да създават съдържание, което е солидно и безспорно експертно. Всичко написано, трябва да проверявате лично - отговаря ли на вашите изисквания?

Ако нямате време да проверявате лично, остава да намерите редактор на свободна практика с необходимата квалификация, който да ви замести и да приема работата от ваше име. Този редактор може и трябва да бъде документиран и удостоверен на вашия уебсайт в самостоятелна страница.

Никога не спирайте да подобрявате поне 1% на ден. Всеки ден, когато не оптимизирате своя E-A-T за SEO, оставяте вратата отворена за конкуренцията ви. Ангажирайте се да правите поне 1% подобрение на вашия уебсайт ежедневно. Днес можете да работите върху подобряването на страницата „Информация“. Утре можете да подобрите видимостта на вашата информация за контакти. Ден след това можете да започнете да одитирате съдържанието си и на следващия ден можете да започнете да публикувате вашите експертно разработени подобрения. SEO на вашия сайт не може да се промени за един ден, но с 1% на ден, след 1 година може да стигнете далеч.

Кратки насоки за допълнително подобряване на E-A-T за SEO

 • - Изграйждайте външни връзки от авторитетни сайтове.
 • - Периодично актуализирайте съдържанието на сайта си.
 • - Проверявайте внимателно за достоверност фактите, на които се позовавате и публикувате.
 • - Събирайте повече реални отзиви, мнения и впечатления на клиенти.
 • - Наемайте експерти за нови и допълнителни разработки.
 • - Похвалете се със своите образования, специализации, степени, награди, членства...
 • - Показвайте повече данни и информация за контакти с клиентите
 • - Опитайте се да си направите страница в Wikipedia
 • - Търсете рецензии, препратки, препоръки от експерти, новинарски статии и друга достоверна информация, създадена/написана от лица за уебсайта ви.
 • - Избягвайте всякакво дублирано съдържание и плагиатство.
 • - Добавяйте дата за последно обновяване на съответното съдържание.


Заключение

Извеждането на сайт до ТОП 10 в търсачките е трудна работа, която изисква да се вземат предвид десетки фактори за класиране. Но дори идеално проектираната скорост на зареждане, висококачествените връзки, оптималните поведенчески фактори няма да дадат желания резултат, ако не вземете предвид E-A-T. Това е един от инструментите за класиране, който е включен в групата на основните фактори на Google.

E-A-T се появи като начин за справяне с непроверена и нискокачествена информация. Много сайтове не се притесняват за качеството на съдържанието си, купувайки статии от непроверени копирайтъри на борсата. В същото време, по правило, никой не проверява експертния опит на автора. Това води до грешки, погрешно тълкуване на данните от тази информация.

Висококачественото съдържание изисква, първо, време и, второ, пари. За съжаление, не всички собственици на ресурси са готови да изчакат и да дадат големи суми за експертни SEO статии, поради което сме изправени пред толкова безполезно съдържание. Първоначално Е-А-Т "работеше" само със сайтове, свързани с "Вашите пари" или "Вашия живот".

Анализът на алгоритъма обхващаше всички ресурси, които повдигаха теми за финанси, здраве, щастие и възпитание. В такива сайтове влиянието на E-A-T беше много важно за популяризирането.По-късно обаче действието на алгоритъма беше разширено и върху други тематични блокове. Ето защо, сега вече е необходимо при създаване на каквото и да е съдържание, да се има предвид този фактор.
 

Допълнителни ресурси по темата:

=What is E-A-T? (and Why It's SO Important for SEO)
https://exposureninja.com/blog/what-is-eat/

=What is E-A-T? Why It's Important for SEO - Ahrefs
https://ahrefs.com/blog/eat-seo/

=EAT факторы в Google, что это такое и как их улучшить ...
https://qupe.ru/blog/novosti-seo/chto-takoe-e-a-t-faktoryi-v-google-i-kak-ix-uluchshit/

=EAT - самый важный фактор ранжирования SEO? - Affde ...
https://www.affde.com/ru/understanding-e-a-t-and-seo.html

----------------

13 декември 2021

Английска тактичност | dLambow

 

Английска тактичност (English tact)


Нека, най-напред, да си изясним понятията тактичност и лорд

 

Тактичност

Способността да казваш или правиш правилните неща, без да караш някого да се чувства нещастен или ядосан. Такт е способността да избягвате да разстройвате или обиждате хората, като внимавате да не казвате или да не правите неща, които биха наранили чувствата им.

English tact
Да изясним понятията тактичност и лорд
 

Лорд

Лорд (от англ. Lord — господин, стопанин, владелец, от др. англ. - hlāford, hlāfweard, добавяйки hlāf "хляб" и weard "пазач", родствени с хляб и гвардия или буквално, лорд е "пазител на хляба"; аналогично с англ. lady - "онази, която меси хляба") е официална титла във Великобритания.

Първоначално, тази титла се е ползвала за обозначаване на всички принадлежащи към съсловието на феодалите земевладелци. В този си смисъл, терминът "Лорд" (френ. Seigneur ( «сеньор")) се противопоставя над терминът "селяни", които живеята на неговите земи и са му задължени с вярност и феодални налози.

По-късно се е появило по-тясното значение "лорд-манора" - феодален-притежател на земя директно от краля, за разлика от рицарите (джентри в Англия, и лорди в Шотландия), които са стопани на ниви, принадлежащи на други лордове. Лексикално терминът "лорд" е подобен на термина "господар".
И така, Английска тактичност

Лорд Е. заминава през уикенда на лов и казва на иконома си:

 • - Джон, следи за нещата тук!


Връща се доволен лорда от лова и пита:

 • - Джон, произшествия?
 • - Дръжката на лопатата се счупи, сър.
 • - Голяма работа Джон,но все пак - как стана Джон?
 • - Докато погребвахме кучето сър.
 • - Но Джон, то бе здраво!
 • - То скочи в басейна сър.
 • - Но Джон, то е лабрадор и може да плува.
 • - Басейнът бе празен, сър.
 • - Но Джон, скоро го напълнихме?
 • - Пожарната го източи, сър.
 • - Но Джон, какво е правила пожарната тук?
 • - Гаси огъня в западното крило, но то изгоря, сър.
 • - Но Джон, как стана това?
 • - Падна свещта от ковчега на майка Ви сър.
 • - Но Джон, тя бе здрава!
 • - Така е сър, но получи инфаркт като завари милейди в обятията на приятеля Ви лорд В.

----------------

10 декември 2021

SEO terminology for site optimization | dLambow

 

SEO terminology - 286 SEO terms used in a site optimization

 

To help SEO specialists.

SEO terminology is a glossary of the most popular SEO terms used by SEOs as they optimize the website content to make it more visible in search engines. In this way, indexing and a better web ranking are achieved. Hence the higher traffic, which is the goal of the SEO.

Search engine optimization can sound like a foreign language, especially if it's a new concept for you. But this is the situation, and the purpose of this article is to help you. If you are thinking of hiring a digital marketing agency to help you with optimization, you will need to know some basic SEO terms to stay updated on your site.


SEO terminology for site optimization
SEO terminology


Popular SEO terms

Only the most popular SEO terms in English are listed below. Then, in square brackets is given the transcription - the pronunciation and finally the explanation of the term's meaning. We have tried to keep the explanations as short as possible but meaningful.SEO terminology:


 1. - 301 Redirect or Redirection - A page that, when visited, immediately sends users to another page on a site. 301 are placed when a web page is deleted or does not exist. 301 are helpful for pages linked to other sites or ranked in search engines. It helps keep your site's user experience intact, and the ranking pages are in good condition in search engines.
 2. - 404 Not Found - 404 error not found occurs when a user tries to access a page that does not exist or no longer exists. For example, users may see something similar when redirect 301 is not placed on a page that does not exist.
 3. - Above the Fold - Content that appears on a website before the user scrolls. Google created the page layout algorithm in 2012 to reduce the ranking of websites that contain too many ads in this space.
 4. - Accelerated Mobile Pages - AMP - Accelerated mobile pages - is an open-source framework designed to speed up the loading time of mobile Internet users.
 5. - Agile Content Development - Agile content development is a technologically supported method for developing and continuously optimizing competitive content.
 6. - AJAX - Asynchronous JavaScript and XML is a type of programming that allows a web page to send and receive information from a server to change that page without reloading dynamically.
 7. - Algorithm - A sophisticated computer program used by search engines to retrieve data and provide query results. Search engines use a combination of algorithms to deliver ranked web pages through a results page based on many ranking factors and signals.
 8. - Algorithm Change - Some algorithmic changes go entirely unnoticed. However, the impact of a sizeable algorithmic change can usually be seen relatively quickly, although the shift sometimes takes several weeks to unfold fully. Algorithmic changes come in three forms: Algorithm Update, Algorithm Refresh, New Algorithm
 9. - Alt Attributes - The Alt attributes allow you to enter an alternate description in the HTML code for each image on a website.
 10. - Alt Text/Tag - SEO element for describing images in search engines. Because search engine bots can't see photos, the ALT tag helps with a string of words for the picture, often including an important keyword.
 11. - Analytics - System for calculating and analyzing a set of data or statistics. For SEO, we use analytics statistics such as website traffic, users, revenue, traffic sources, site goals, and user behavior patterns to compare the progress of an SEO campaign. Google Analytics is the standard software for collecting and reporting analytical data.
 12. - Anchor Text - Text on a website that can be clicked on and has links to another site page or another domain. This text is usually different from the other text to indicate a hyperlink. For SEO, code text links a relevant keyword to its respective page.
 13. - Artificial Intelligence (AI) - The science of computers that require human intelligence. Instead of following a set of programmed rules (as an algorithm), a computer system with AI is essentially a digital brain that is learned. AI can also make and execute decisions without human intervention.
 14. - Authority - The combination of signals that search engines use to evaluate websites and web pages for ranking purposes.
 15. - B2B - Abbreviated from business to business. In B2B SEO, the buying cycle is prolonged, products and services are more expensive, and the audience is decision-making professionals.
 16. - B2C - Abbreviation from business to consumer. In B2C SEO, the buying cycle is usually shorter (although it still varies by industry), products and services are (mostly) cheaper, and consumers are the audience.
 17. - Backlinks - Backlinks are links from external domains that point to pages in your domain, essentially connecting from their domain to yours.
 18. - Bad Neighborhood - Websites can occupy the so-called bad neighborhood. This applies to all websites that are severely downgraded by search engines.
 19. - Baidu - The most popular search engine in China, Baidu was founded in January 2000 by Robin Li and Eric Sue.
 20. - Bing - The name of the Microsoft search engine. Bing launched in June 2009, replacing Microsoft Live Search (formerly MSN Search and Windows Live Search). Since 2010, Bing has been driving Yahoo's organic search results as part of a search deal between Microsoft and Yahoo in July 2009.
 21. - Black Hat SEO - SEO is a term for an aggressive strategy that does not adhere to search engine policies and guidelines. SEO with a black hat can be about hiding text on a website, filling in keywords, building spam links, automating content, masking, and more. In addition, black Hat's SEO can lead to a penalty for a site from search engines, which prevents it from ranking organically.
 22. - Blockers - The so-called website blocker is something that prevents search engines from accessing the site.
 23. - Blog - Publish content sorted in chronological order, with the most recent content appearing at the top. The content reflects personal or corporate interests and may be written by an individual or a group of contributors. Blogs were initially called blogs.
 24. - Bounce Rate - The percentage of website visitors who leave without visiting another page of this website. The dropout rate varies widely depending on the industry and the niche. According to Google, although the dropout rate may indicate potential problems with content or websites, it is not a direct ranking factor.
 25. - Branded Keyword - When the user's query includes an exact match of a specific company or brand.
 26. - Breadcrumb - Is a navigation element that helps users quickly understand where they are within a website.
 27. - Briefing - The briefing is a short meeting or introduction to a new topic. It is used mainly in the military, aviation, diving, and online marketing and advertising.
 28. - Broken Links - A broken connection is a connection that has no object or does not lead to anything.
 29. - Business Directory - Business Directory is like the online version of the Yellow Pages.
 30. - Cache - Technology that temporarily stores web content, such as images, to reduce page loading time in the future.
 31. - Canonical Tag - HTML tag placed on a web page that is not considered a credentials page. A canonical tag tells search engines to view the URL listed as the authority and preferred version of the page, transmitting juice from links and ranking that URL.
 32. - ccTLD - Top-level domain with country code. For example, a UK-based company will have a domain like this: www.example.co.uk, where uk is ccTLD.
 33. - Click Bait - Content designed to entice people to click, usually by raising prices or deliberately misleading headlines so that publishers can earn advertising revenue.
 34. - Click-Through Rate (CTR) - The percentage (expressed as a percentage) users click on an organic search result. This is calculated by dividing the total number of organic clicks by the total number of impressions, then multiplying by 100.
 35. - Cloaking - Masking is a method that gives search engines the impression that a website carries content different from what users see.
 36. - CMS - Stands for a content management system. A web-based application that allows people to create, upload and manage digital assets.
 37. - Co-Citation - How often two websites (or web pages) are mentioned together by a third-party website, even if the first two elements are not linked (or refer to) each other. This is how search engines can determine the similarity of the subject.
 38. - Comment Spam - Poorly written comments, often off-topic and self-promoted, posted by spammers in hopes of getting a free (but ultimately useless) link.
 39. - Competition - Businesses usually know who their free-market competitors are.
 40. Content - Words, images, videos, or sounds (or any combination thereof) convey information intended for distribution and consumption by an audience. One of the two most important Google ranking factors (along with links). Search engines want to reward useful, informative, valuable, credible, unique, and engaging content with better traffic and visibility.
 41. - Content Editor - The content editor is a feature of Searchmetrics Content Experience (SCE) to create competing content.
 42. - Content Gap Analysis - Content gap analysis is a strategic method for checking and optimizing website content.
 43. - Content is King - A phrase often used by conference speakers and writers of popular SEO publications (and digital marketing). In this context, "content is king" usually means essential for SEO, digital marketing, or business success. This phrase dates back to Bill Gates' essay "Content is King," published on January 3, 1996.
 44. - Content Management System/CMS - An application used to manage digital content in a collaborative environment. Popular content management systems include WordPress, Onveos, and Magento.
 45. - Content Marketing - Content marketing is a marketing discipline aimed at raising awareness and reach for products and brands in the desired target group with content published online and offline.
 46. - Content Relevance - Content relevancy is used to show how relevant a website is to a particular search term or topic.
 47. - Content Score - The result of the content is a generalized factor for the competitiveness of online content.
 48. - Conversion - The conversion occurs when the user performs the most crucial action on a website. Activities can include purchasing a product, subscribing to a newsletter, filling out a contact form, registering for a webinar, etc.
 49. - Conversion Rate - The percentage (expressed as a percentage) at which website users perform the desired action. This is calculated by dividing the total number of conversions by traffic, then multiplying by 100.
 50. - Conversion Rate Optimization (CRO) - The process of improving the number or quality of conversions that occur on a website. Some popular CRO tactics include testing changes to website design, copying, images, pricing, call-to-action, and messaging.
 51. - Cookies - Cookies are small text files that are saved on the user's local computer when browsing and sent back to the server when the user revisits the same sites.
 52. - Correlation - The degree to which there is a relationship between two or more elements. It is often used in SEO research to infer the relationships of variables in search rankings due to the nature of black-box algorithms. However, always remember this causal relationship.
 53. - Crawl - Use a third-party application to search the website and collect data, including pages, status codes (200, 301, 404), and SEO items such as titles and meta descriptions.
 54. - Crawl Budget - The total number of URLs that search engines can and want to crawl a website over a period of time.
 55. - Crawl Error - URLs that the search engine bot can't crawl. URLs that return an error in the status code.
 56. - Crawler - A program that search engines use to crawl the web. Bots visit web pages to gather information and add or update search engine indexes.
 57. - Crawlers - A program used by search engines to collect data from the Internet.
 58. - Crawling - The process of gathering information, using a robot, from the billions of public web pages to update, add and organize web pages in the search engine index.
 59. - CSS - Cascading style sheets describe how HTML elements (such as color, fonts) should appear on web pages and adapt when viewed on different devices.
 60. - Customer Journey - All possible moments (or points of contact) in which the potential customer is exposed to or engages with a brand. Ultimately, these interactions are designed to convince, influence, and turn that prospect into a customer or subscriber.
 61. - Data - All the complex numbers that represent real customers - who, what, where, when, why, and how - all this is needed to make informed decisions about SEO strategies and tactics.
 62. - De-index - When Google removes a website or webpage, temporarily or permanently, from search results, specifically from its search index. Google provides a tool to remove URLs in the Search Console voluntarily; however, a website may also be de-indexed as a penalty for violating Google's Webmaster Guidelines in the form of manual action.
 63. - Dead Link - A broken hyperlink and directed to a page that no longer exists. Errors like 404 not found, server errors, 500 errors, 403 disabled, etc. Dead links can harm SEO.
 64. - Dead-End Page - A web page with no links to other web pages. It's called that because there's nowhere to go once a user or bot arrives on this page.
 65. - Deep Link - A link points to any webpage other than the homepage. A link is pointing to content in a mobile application.
 66. - Defective Links - A defective connection is a connection that has no object or does not lead to anything.
 67. - Directory - A list of websites, usually separated by related categories and maintained by human editors. Depending on the directory, inclusion can be free or paid. In the past, directory links have been in high demand (for example, DMOZ), leading to widespread abuse and an overall devaluation of this type of link building.
 68. - Disavow - The process of identifying spam backlinks to a site and telling search engines to ignore them. The rejection tool has been introduced to help sites with a weak or bad feedback profile recover from penalties and avoid multiple links from one or more spam websites.
 69. - DMOZ - The Open Directory Project. This man-edited directory of websites started on June 5, 1998, and ended on March 17, 2017.
 70. - Do-follow - A link that does not use the "no follow" attribute.
 71. - Domain - Website address - usually ends in an extension such as .com, .org or .net.
 72. - Domain Authority - The overall "strength" of a website built over time can help a new page rank well quickly, even before that content has gained links or engagement.
 73. - Domain Popularity - Domain popularity refers to the number of backlinks (inbound links) from other domains that refer back to the website.
 74. Domain Trust - Trust in a website's domain describes its reliability and integrity.
 75. - Doorway Page - Web pages designed to rank in search engines for specific keywords only to redirect users who click on that page to another website.
 76. - DuckDuckGo - Search engine founded on September 28, 2008. It is often praised for its significant focus on user privacy and the lack of filter bubbles (customization of search). DuckDuckGo relies on more than 400 sources to serve search results, including vertical search engines, its robot, DuckDuckBot, Bing, and Yandex.
 77. - Duplicate Content - SEO term for a block of content that is present on more than one page or website on the Internet. It is considered a wrong signal for SEO and can penalize the search engine. For duplicate content in the same domain, see canonical solution tags.
 78. - Dwell Time - The time elapses when a user clicks on a search result and then returns to the SERP from a website. Short downtime (for example, less than 5 seconds) can indicate low-quality content for search engines.
 79. - Dynamic Tags - Various elements of SEO pages are generated automatically using wildcards to place quick meta tags on all pages of a site. They are used to give the pages of a site various titles, meta descriptions, and other SEO elements that are unique to search engines.
 80. - E-commerce - Buying and selling products are all done online.
 81. - eCommerce SEO - An SEO campaign or search engine optimization tactic performed to increase rankings specifically for an e-commerce brand, category page, or product page. Often an SEO e-commerce campaign focuses on the product name or product number keywords.
 82. - Featured Snippet - For specific queries, usually questions (i.e., who / what / where / when / why / how), Google sometimes shows a particular block above the organic search results. This field contains a summary (in the form of a paragraph, list, table, or video), as well as the date of publication, the title of the page, a link to the web page from which the response originates, and a URL.
 83. - Footer Link - Links that appear at the bottom (or "footer") of a website.
 84. - Frame - Frames can be placed in HTML code to create precise structures for website content.
 85. - Fresh Content - A website that is constantly updated (weekly or monthly) with content that may include a blog, resource center, and updated metadata.
 86. - FTP - File Transfer Protocol - transfer files to and from a computer, network, or website.
 87. - Google - The search engine, founded by Larry Page and Sergey Brin in September 1998, Google noted a radical departure from human-edited web directories, relying on web crawling technology and a sophisticated algorithm for analyzing hyperlinks for ranking websites. As a result, Google is the most used search engine in almost every country globally.
 88. - Google Ads (AdWords) - It is possible to pay a search engine for placement in specific search results.
 89. - Google Analytics - Online analytics software and service that collects and tracks web traffic, allowing marketers to track conversion progress, revenue, traffic sources, and paid campaigns to a website.
 90. - Google Bomb - A practice designed to make a website the number one surprising or controversial search phrase. This has been achieved by the availability of websites linked to a specific web page with exact anchor text to help it qualify for this term.
 91. - Google Dance - A term used since 2002 for the variable period during which Google updates its search index, approximately every month.
 92. - Google Hummingbird - Google search algorithm, officially announced in September 2013, after being used for a month. To provide better results, Hummingbird's goal was to understand better the full context of queries (i.e., semantic search) rather than specific keywords.
 93. - Google Keyword Planner - Google's Keyword Planner is a tool that Alphabet Inc. provides advertisers as part of its Google Ads program.
 94. - Google Knowledge Graph - Google Knowledge Graphics is part of the universal and advanced search and therefore improves the organic result of Google search. The knowledge graph is presented in a particular area in SERPs, with the results from various sources presented graphically.
 95. - Google Lighthouse - Lighthouse is an open-source tool for conducting technical audits of websites. The device was developed by Google and analyzed the following aspects of URL: Productivity, Progressive Web Application, Accessibility, Best Practices, and SEO.
 96. - Google Maps - Google Maps is one of, if not the largest, easily accessible and free online mapping services globally.
 97. - Google Mobile Updates - Updates to Google's algorithms that prioritize mobile website optimization are described as Google updates for mobile devices. Google has made portable convenience a factor in ranking mobile search results with its first distribution in 2015.
 98. - Google My Business - Google My Business is a product of the Google search engine.
 99. - Google News - Google News is a vertical search engine Alphabet launched in 2002. Google search results - mostly news - are listed very prominently as a field in organic search results in case of current information.
 100. - Google Panda Algorithm - A significant update to Google's algorithm, which was initially released in February 2011, was followed by some subsequent updates. Google Panda's goal was to reduce the visibility of low-value content, often produced by content farms. In 2016, Panda became part of Google's primary ranking algorithm.
 101. - Google Penguin Update - The Penguin update was the first update to Google's ranking algorithm in 2012. At the time, the update's release had enormous effects on many websites. Google intends the fight to combat web spam.
 102. - Google Phantom Update - Google's Phantom Update is a package of partially unverified Google updates released in mid-May 2015.
 103. - Google Pigeon Update - The name (given by the SEO industry, not Google) of a significant Google local search update launched on July 24, 2014. Pigeon's goal was to improve the accuracy and relevance of local searches by using more traditional signals to rank Google and improve the distance and find ranking parameters.
 104. - Google Places - Google Places is Google's list of local business search results. Google Places appears at the top of Google search results when users search for local information.
 105. - Google RankBrain - A significant change to Google's algorithm, officially introduced in October 2015, although it had been tested for months before. With RankBrain, Google added machine learning to its algorithm and was named the third most important ranking signal. In June 2016, it was revealed that RankBrain participated in each application and influenced the ranking.
 106. - Google Sandbox - A theoretical and discussed (but never confirmed by Google) "waiting period" that prevents new websites from seeing the full benefits of their optimization efforts. This effect is usually most familiar with new sites targeting competing keywords and can only be overcome when the site has gained enough credibility.
 107. - Google Search Console - Google's Search Console offers several useful features, including the ability to monitor sites for indexing errors and site speed. These pages are also used to transmit notifications of manual actions.
 108. - Google Shopping - Google Shopping is a product-based Google advertising service.
 109. - Google Trends - Google Trends can be used to analyze interest in relevant search terms. This allows search queries to be evaluated and, over time, such as the seasonality of search terms, to be classified.
 110. - Google Updates Overview - Google updates are important events for web admins and SEO professionals everywhere. These changes to the algorithm, filters, data refresh, or other changes are often to blame when a website experiences a drop in SEO rankings or visibility.
 111. - Google Webmaster Guidelines - Google's guide to good website optimization practices and "illegal" practices that can lead to manual actions. Simple: Make unique, valuable, and engaging websites and web pages for users, not search engines. Avoid tricks and techniques that deceive users and only improve search rankings.
 112. - Google's Hummingbird Algorithm Study - In September 2013, Google announced that it had launched a brand new algorithm, Hummingbird, last month. The name was chosen carefully - Hummingbird is very fast and highly accurate.
 113. - Google+-Local (Google Places) - Google + Local, developed by Google Places, is a service provided by Google that allows companies to participate in Google Maps search. Company records are usually created automatically by Google or can be created and managed by the companies themselves through the Google Places Business Center.
 114. - GoogleBot - Also known as a spider, a web robot that finds and indexes new and updated pages on a site.
 115. - Gray Hat - Supposed "gray" area between techniques that adhere to Google's Webmaster Guidelines, but then add an element that slightly bends the rules.
 116. - Guest Blogging - A popular link-building tactic that involves developing content for other websites in exchange for feedback pointing to your pages.
 117. - H1 - heading - H1 is usually the largest text on the page and is the main idea. For blogs, this is often the name of the blog post. It may be similar to the title to maximize SEO efforts but not the same.
 118. - Head Term - A popular keyword with a high search volume that is usually difficult to rank.
 119. - Heading - The title tags (H1-H6) divide the content into sections, depending on the importance, with H1 being the most important and H6 being the least important. Title tags should be used naturally and include your target keywords where appropriate, as this can provide little benefit to SEO.
 120. - Hidden Text - Any text that cannot be seen by a user-designed to manipulate search rankings by loading web pages with content-rich keywords and copying. This technique violates Google's webmaster guidelines and may result in a manual action. For example, add text: Too small to read—the same color as the background. Use CSS to push text off the screen.
 121. - Hilltop Algorithm - Influenced by the HITS algorithm and added to Google's algorithm in 2003, Hilltop grants expert status to certain websites or webpages published on a specific topic, leading to unrelated pages on that topic.
 122. - HITS Algorithm - Hyperlink-Induced Topic Search is a link analysis algorithm that estimates value not only based on content and inbound links (authorities) but also on outbound links (hubs).
 123. - Homepage - A home page is a collection of HTML documents that can be retrieved as separate web pages through a single URL on a network with a client, such as a browser.
 124. - HTML - Hypertext Markup Language - The system for creating and tagging websites with content, graphics, links, and images.
 125. - HTTP - The hypertext transfer protocol is how data is transferred from a computer server to a web browser.
 126. - HTTPS - The Secure Hypertext Transfer Protocol uses the Secure Sockets Layer (SSL) layer to encrypt data transferred between a website and a web browser. HTTPS is a minor factor in Google's ranking.
 127. - Inbound Link - Link to a web page that originates from an external website. For example, if a Search Engine Journal connects to Google, it will be considered an inbound link by Google; if Google connects to Journal Engine Search, it would be an inbound link from SEJ.
 128. - Index - The index is another name for the database used by the search engine. The indexes contain information about all the websites that Google (or any other search engine) could find. If a website is not in the search engine index, users will not find it.
 129. - Indexability - How easily a search engine bot can understand and add a web page to its index.
 130. - Information Architecture - How a website is organized and where different content and navigation elements are located on web pages.
 131. - Information Retrieval - The process of searching for information (e.g., text, images, video) from an extensive database and then presenting the most relevant information to the end-user.
 132. - Internal links - Hyperlinks that lead to subpages in a domain are described as "internal links." With internal links, the link strength of the home page can be better distributed in directories. Also, search engines and users can find content more easily.
 133. - IP Address - A unique set of numbers, usually separated by dots, that devices, including computers, smartphones, and tablets, use to communicate on the same network. An IP address is a digital fingerprint for Internet activity on a network.
 134. - JavaScript (JS) - A programming language that allows you to dynamically insert content, links, metadata, or other elements of websites. JavaScript can potentially make it harder for search engine crawlers to crawl and index web pages and increase the page load time for users.
 135. - Keyword - The word, words, or phrase targeted by an SEO specialist or marketer to compare and rank for what users are looking for. The terms used on web pages can help search engines determine which pages are best for organic results when a search engine enters a query. Keywords are usually topics, ideas, or questions.
 136. - Keyword Cannibalization - A type of self-competition that occurs when several website pages are ranked for the same SERP query. This can result in a lower CTR, reduced credibility, and lower conversion rates than having a consolidated web page that ranks well.
 137. - Keyword Density - How often a word or phrase appears in the content of a web page. At best, this unproven concept is outdated if it ever really mattered to search engines. Unfortunately, there is no ideal percentage to help a website rank better.
 138. - Keyword Not Provided - When you search Google Analytics for organic keywords, "keyword not provided" are organic searches for users logged into their Google Account and are no longer available for data collection.
 139. - Keyword Proximity - A search term can consist of a combination of keywords. Keyword proximity refers to the distance between individual search keywords.
 140. - Keyword Research - The process of finding all relevant topics, topics, and terms that searchers enter into search engines, as well as the volume and level of competition of these terms. This practice is made possible by a variety of free and paid tools.
 141. - Keyword Stuffing - Add irrelevant keywords or duplicate non-natural keywords to a webpage in hopes of increasing search rankings. This spam tactic violates Google's webmaster guidelines and can lead to manual action.
 142. - Knowledge Graph - An object database that Google uses to reveal facts and information about people, places, and things (also known as objects) - and their links - in the Knowledge Base or carousel at the top of search queries.
 143. - Knowledge Panel - A field that appears at the top or right rail (desktop only) on page 1 of Google search results for relevant queries. This panel contains facts and information about people, places, and things and links to related websites or Google searches.
 144. - KPI - It is a key performance indicator. Companies use a measurement method to assess whether marketing and business goals, objectives, and targets have been achieved.
 145. - Landing Page - A page of a website that is specific and unique to a group of users. For SEO, the landing page is targeted to a particular keyword and usually has an excellent call to action that users can follow.
 146. - Latent Semantic Indexing (LSI) - An information retrieval method designed to help search engines identify the correct context. LSI does not play a valuable role in SEO today.
 147. - Lead - A person who may or may not be interested in your product (s) and service (s). Lead willingly shares their email address (and usually other personal or contact information) in exchange for something they consider valuable on the website.
 148. - Link - Link between two websites built using HTML code. The link allows users to navigate websites, social networks, and applications. In addition, links play a crucial role in how search engines evaluate and rank websites.
 149. - Link Bait - Deliberately provocative content that aims to grab people's attention and attract links from other websites.
 150. - Link Building - A process designed to get other reliable and relevant websites to link to your website to improve your organic ranking and visibility.
 151. - Link Equity - The value of inbound links in terms of relevance, authority, and trust.
 152. - Link Farm - When a group of websites connected, usually using automated programs, in the hope of artificially increasing search rankings. Spam tactics.
 153. - Link Juice - Link juice is a jargon used to describe and measure how much power a link returns to another site and therefore strengthens it.
 154. - Link Popularity - Link popularity refers to the number of backlinks (inbound links) that point to a website.
 155. - Link Profile - Any type of link that points to a specific website. The quality of a website's link profile can vary widely depending on the method of acquisition and the anchor text used.
 156. - Link text - Link-related text is described as link text. It can be a word, a sign, or even a few words up to (theoretically) a few sentences. The clickable link text associated with the URL is described as a hyperlink.
 157. - Link Velocity - How fast (or slow) a website builds links. A sudden increase in connection speed can be a sign of spam or maybe due to viral marketing or doing something worthwhile (intentionally or unintentionally).
 158. - Log File - A file that records user information, such as IP addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referral/outbound pages, and many clicks.
 159. - Log File Analysis - The process of researching the data contained in a log file to identify trends, administer the site, track user movement through the site, collect demographic information and understand how search bots crawl the website.
 160. - Long-Tail Keyword - Precise terms in a few words that often indicate a higher intention to buy. Less popular keywords with low search volume are usually easier to rank.
 161. - Machine Learning - A subset of artificial intelligence in which a system uses data to learn and correct a complex process without human intervention.
 162. - Manual Action - Google's penalty policy. Google will take manual action on a website after a reviewer (i.e., a Google employee) has manually reviewed the website to confirm that it has not followed Google's webmaster guidelines. Penalty websites can be downgraded or completely removed from search results. Manual actions can be evaluated for the entire website or only for specific web pages.
 163. - Manual Penalty - The negative impact on a site based on a search engine algorithm. Punishment can occur when using SEO tactics for a black hat.
 164. Meta Description - HTML tagging allows users to see a web page snippet, usually 160 characters long. This description appears in organic search results for Google, Bing, Yahoo, and more.
 165. Meta Keywords - A label that can be added to an HTML document's "header" section. Adding a bunch of keywords here won't help you rank - search engine algorithms have been ignoring this tag for ranking purposes for years due to abuse (in the form of keyword stuffing).
 166. - Meta Search Term - Search terms can be included in the meta tags of the HTML code of any website.
 167. - Meta Tags - Information that appears in the HTML source code of a web page to describe its content in search engines. Header tags and meta descriptions are the most commonly used meta tags in SEO.
 168. -Metric - A way to measure activity and effectiveness to assess an SEO initiative's success (or lack thereof).
 169. - Negative SEO - A rare but malicious practice in which webspam techniques are used to harm the search rankings of another website, usually a competitor.
 170. - Niche - A specific market or area of ​​interest consisting of a small group of highly passionate people.
 171. - Noarchive Tag - A meta tag that tells search engines not to store a cached copy of your page.
 172. - Nofollow - HTML link tagging, which tells search engines not to pass on the link and the authority of the link to the site to which it is linked. Nofollow links are standard practice for sites that come out regularly.
 173. - Nofollow Attribute - A meta tag that tells search engines not to follow a specific outbound link. This is done in cases where a website does not want to transfer authority to another website or because of a paid link. The nofollow attribute looks like this: <a href=<http://www.example.com/?hl=en rel="nofollow"> The anchor text goes here </a>
 174. - Noindex Tag - A meta tag that tells search engines not to index a specific web page in their index.
 175. - Nosnippet Tag - A meta tag that tells search engines not to show a description of your ad.
 176. - Off-Page SEO - Off-site search and awareness-raising activities. In addition to networking, promotion tactics can include social media marketing, content marketing, email marketing, influential people marketing, and even offline marketing channels (e.g., television, radio, billboards).
 177. - Offpage Optimization - Page optimization refers to all the measures taken outside the actual website to improve its position in the search rankings.
 178. - On-Page SEO - All these activities are carried out within the website. In addition to publishing relevant, high-quality content, SEO on the page includes optimizing HTML code (such as title tags, meta tags), information architecture, website navigation, and URL structure.
 179. - Onpage Optimization - AKA on-page SEO refers to all the measures that can be taken directly on the website to improve its position in the search rankings.
 180. - Organic Search - Natural or unpaid lists that appear in the SERP. Organic search results, analyzed and ranked by algorithms, give users the most relevant effect based on their query.
 181. - Organic Search Results - Search engine results based on the relevance of the keyword the user is searching for. They usually appear after a paid ad at the top of the page.
 182. - Orphan Page - Any web page that is not linked to other pages on this website.
 183. - Outbound Link - A link that directs visitors to a page on a website other than the one they are currently on.
 184. - Page Content - The page's content refers to all the information contained on the website.
 185. - Page Title - Each web page (e.g., the home page, subpage) has its title.
 186. According to Google: "PageRank is a measure of the importance of a page based on inbound links from other pages. Simply put, any link to a page on your site from another site adds to the PageRank of your site. But, of course, not all relationships are equal. "The algorithm is named after Google co-founder Larry Page.
 187. - Paid Listing - It is possible to pay a search engine for placement in specific search results.
 188. - Paid Search - Pay-per-click ads that appear above (and often below) organic search engine results.
 189. - Panda - Launched for the first time by Google in 2011, Panda is an update to the algorithm for how Google displays organic search results. This update targets thin and low-quality sites to improve user results.
 190. - PBN - Stands for a private blog network.
 191. - PDF - It stands for a portable file in document format. PDFs contain text, images, links, videos, and other elements.
 192. - Penguin - In 2012, updates to Google's Penguin algorithm were launched and aimed at building unnatural links, specifically to enhance and manipulate the organic ranking.
 193. - Persona - Imaginary presentation of an ideal website visitor or customer - their demographics, behavior, needs, motivation, and goals - all based on actual data.
 194. - Personalization - When search engines use search history, web browsing history, location, and relationships to create a set of user-friendly search results.
 195. - PHP - Hypertext Preprocessor is a scripting language used to create dynamic content on web pages.
 196. - Piracy - Search engines aim to reduce the ranking of organic content that infringes copyright. For example, Google introduced a filter in 2012 that reduced the visibility of sites reporting multiple DMCA-related removal requests.
 197. - Plagiarism Finder - Plagiarism Finder is a quality control tool in Searchmetrics Content Experience.
 198. - Pogo-sticking - When, after entering a query, a search engine jumps back and forth between the SERP and the pages listed in those search results.
 199. - PPC (Pay Per Click) - A type of ad in which advertisers are charged a certain amount (usually determined by bid, relevance, account history, and competition) each time a user clicks on the ad. Combining PPC and SEO can lead to more SERP real estate, clicks, and conversions. Also, PPC data can inform your SEO strategy, and the opposite is also true.
 200. - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications (PWA) are similar to web page applications that can be opened to mobile devices through a browser.
 201. - QDF - Query values ​​deserve freshness, where a search engine may choose to show newer web pages in search results (rather than older pages) if a particular search term is on-trend, perhaps because a news event has led to a jump in searches on this topic.
 202. - Quality Content - Content helps you successfully achieve business or marketing goals (e.g., stimulating organic traffic or social campaigns, earning top of the search rankings, generating leads/sales).
 203. - Quality Link - Creating appropriate and natural links to a website. Usually, having high-quality links to a site can lead to improved PageRank, domain authority, and organic rankings.
 204. - Query - The word, words, or phrase that the user enters in the search engine.
 205. - Rank - When a web page appears in the organic search results for a specific query.
 206. - Ranking Factor - The term 'ranking factors' describes the criteria used by search engines to evaluate web pages to rank their search results. Ranking factors may relate to website content, technical performance, user alerts, feedback profile, or other features that the search engine deems appropriate. Understanding the ranking factors is a prerequisite for effective search engine optimization.
 207. - Ranking Opportunities - Search engine optimization (SEO) context describes the potential of a website to rank in search engines for specific keywords.
 208. Rankings - SEO ranking refers to a website's position on the search engine results page.
 209. - Reciprocal Links - When two websites agree to exchange links with each other.
 210. - Redirect - A technique that sends a user (or search engine) who has requested one web page to another (but equally relevant) web page. There are two types of redirects:
 211. - Reinclusion - The process of asking a search engine to return a website or webpage (s) to a search index after de-indexing.
 212. - Relevance - The way search engines measure how closely a website's content is linked to fit the context of a search query.
 213. - Reputation Management - The practice of creating a positive online perception of a brand or person - including in search results and on social media - by minimizing the visibility of negative mentions.
 214. - Responsive Website - Website designed to automatically adapt to the size of the user's screen, whether viewed on a desktop or mobile device.
 215. - Return on Investment (ROI) - A way to measure the effectiveness of SEO activities. This is calculated by dividing how much revenue you have earned by organically searching for the total investment cost, then multiplying by 100.
 216. - Rich Snippet - Structured data can be added to HTML on a website to provide contextual information to search engines during crawling. This information can then be displayed in the SERPs, leading to an improved list known as the rich snippet.
 217. - Robots.txt File - A text file on a website that instructs search engines to ignore certain parts of the site. They are designed to prevent search engines from crawling administrators, login information, shopping cart pages, etc.
 218. - Schema - A form of microdata that, when added to a web page, creates an improved description (commonly known as a rich snippet) that appears in search results.
 219. Scrape is a technique used to copy content or information on a website using a computer program or script. For example, search engines like Google scrape data to create a website search index.
 220. - Search Engine - A computer program that allows users to enter a query to extract information (such as files, websites, web pages) from the index of that program (i.e., a search engine, such as Google, indexes websites, web pages, and files found on World Wide Web). The search index is built and updated with the help of a robot, as the elements are analyzed and ranked through a series of algorithms.
 221. - Search Engine Advertising - It is possible to pay a search engine for placement in specific search results.
 222. - Search Engine Guidelines - Most search engines have guidelines.
 223. - Search Engine Marketing (SEM) - A general term for increasing the visibility of a website in search engine results pages, covering both paid and organic activities.
 224. - Search Engine Optimization (SEO) - The process of optimizing a website - and the entire content of that website - so that it appears prominently in organic search engine results. SEO requires understanding how search engines work, what people search for (i.e., keywords and key phrases), and why people search (intention). Successful SEO makes the site attractive to users and search engines. This combines technical (SEO on the page) and marketing (SEO off the page).
 225. - Search Engine Registration - You can register a website directly in a search engine.
 226. - Search Engine Results Page (SERP) - Search results pages are displayed to users after a search. Typically, search engines show about ten organic search results, sorted by relevance. Depending on the query, other search functions may be displayed.
 227. - Search Engine Spam - Search engine spam refers to measures that try to influence a website's position in search engines.
 228. - Search History - Search engines track every search users make (text and voice), every webpage they visit, and every ad they click. Search engines can use this data to personalize results for logged-in users.
 229. - Search Query - A keyword that the user enters in a search engine to find relevant websites and information.
 230. - Search Result - Search results refer to the list created by search engines in response to a query.
 231. - Search Term - The word search is what users type into a search engine when they want to find something specific.
 232. - Search Volume - Search volume refers to the number of search queries for a particular keyword in search engines such as Google.
 233. - SEM - Search Engine Marketing - SEM is digital marketing on organic and paid advertising platforms to increase the visibility of a website or web page.
 234. - SEO - Search Engine Optimization - SEO is the digital marketing practice of increasing free traffic and visibility to a website or web page by ranking in search engines. SEO practices typically include page optimization for specific keywords, developing content focused on exact keywords, and building high-quality links.
 235. - SEO Visibility FAQ - SEO visibility is an indicator made up of several relevant search factors used to calculate how visible a website is in organic search engine results.
 236. - SERP - Pages displayed by a search engine based on a user's keyword. Usually, the title and meta description are present to the user, giving him relevant information about the website before clicking.
 237. - Share of Voice - How many impressions a brand gets in SERPs for search terms compared to the total number of impressions that a brand's competitors receive for those same search terms.
 238. - Sitelinks - Up to six algorithmically selected links that appear below the list for the same website with the highest-ranked organic search result. Pages may be blocked from appearing as links to the site in the Search Console or Bing Webmaster Tools.
 239. - Sitemap.xml - The sitemap.xml file in an XML file saved to the website server.
 240. -Social Media - Platforms (websites and applications) where users can interact with each other and create, share, and consume content.
 241. - Social Signal - All the factors that demonstrate the authority and influence of popular social networking websites. For example, the social power of a Twitter user.
 242. - Split Testing - A controlled experiment used to compare at least two web pages to measure the effects of a different variable on conversions. Once the pages have been displayed long enough for site visitors to collect adequate performance data, a "winner" can be announced.
 243. - SSL Certificate - Digital certificate used to authenticate the website and to encrypt information sent to the server using Secure Sockets Layer technology.
 244. - SSL Encryption - In so-called "SSL encryption" (Secure Sockets Layer), the connection between server and client is encrypted.
 245. - Status Codes - Response codes are sent by a server each time a link is clicked, a web page or file is requested, or a form is sent. Standard HTTP status codes important for SEO: 200 (OK); 404 Page not found); 410 (None); 500 (Internal error in the service); 503 The service is not available).
 246. - Stop Word - Frequently used the word. For example, a, at, for, is, of, on, the. Search engines in the past have ignored these words to save time/resources when indexing. However, search engines have evolved significantly since the early days, and keywords sometimes make sense, so this is not something to worry about for SEO purposes.
 247. - Subdomain - A separate section that exists in the primary domain. For example, http://jobs.searchenginejournal.com/ is a subdomain that exists in the primary domain of https://www.searchenginejournal.com/
 248. - Taxonomy - Organize and categorize a website to maximize content and help users complete desired tasks on the spot.
 249. - Time on Page - Inaccurate estimate of how much time a user has spent browsing a particular web page. Pages with high bounce rates can significantly skew this data.
 250. - Title Tag - HTML meta tag that acts as a web page title. The title tag is usually the title that search engines use when displaying search lists, so it should include strategic and relevant keywords for that particular page. The title label should also be written to make sense to people and attract the most clicks. Generally, title labels must be less than 65 characters.
 251. - Top-Level Domain (TLD) - The extension of a web address. These include: .com, .org, .net, .info. There are also many more industrial and country-specific options.
 252. - Topic Explorer - Topic Explorer is a tool for researching topics in Searchmetrics Content Experience.
 253. - Topical Relevance - For search engines, up-to-date information is mainly used in connection with backlinks (inbound links).
 254. - Traffic - People (and sometimes bots) who visit your website.
 255. - Trust - It generally refers to the domain's history (for example, whether it cites or includes expert sources, builds a positive reputation, follows the instructions for web admins).
 256. - TrustRank - Link analysis technique used to separate good 'reputable crop pages' from webspam.
 257. - Universal Search - In the context of search engine optimization, "Universal Search" (also known as "Mixed Search" or "Advanced Search") refers to the integration of different media such as videos, images, or maps - displayed above or among organic search engine results such as Google or Bing.
 258. - Unnatural Link - Any links that Google identifies as suspicious, fraudulent, or manipulative. An unnatural link may cause Google to take manual action on your website.
 259. - URL - The single resource locator is the specific string of characters that lead to a resource on the network. The term URL is usually short for a letter-based web address (such as www.searchenginejournal.com) entered in a web browser.
 260. - URL Parameter - The values ​​added to the URL to track where the traffic is coming from (i.e., which link someone clicked to find your website or webpage).
 261. - Usability - How easy it is for people to use your website. Website design, browser compatibility, disability enhancements, and other factors play a role in improving usability and making your site accessible to as many people as possible.
 262. - User Experience (UX) - The general feeling that consumers have left after interacting with a brand, its online presence, and its products/services.
 263. - User Signals - The signals that a website user sends to search engines based on their positive (and negative) interactions with a website are called user alerts.
 264. - User-Generated Content (UGC) - Any form of content - videos, blog posts, comments, reviews, etc. - created by users or customers.
 265. -User/Search Intent - The user's intention or choice to search indicates the purpose of the Internet user when entering a search term in the search engine.
 266. - Vertical Search - A specialized type of search in which the focus is only on a specific topic, type of content, or media. For example, YouTube (video), Amazon (shopping), kayaking (travel), Yelp (business reviews).
 267. - Virtual Assistant - A bot that uses natural language processing to perform tasks such as performing web searches. For example, Apple's Siri or Microsoft's Cortana.
 268. - Visibility - The popularity and position that the website occupies in the organic search results.
 269. - Voice Search - A type of voice-activated technology that allows users to talk on a device (usually a smartphone) to ask questions or perform an online search.
 270. -Web Catalogues - Web directories contain a collection of related Internet addresses sorted mainly by specific criteria, e.g., industry.
 271. -Web Directory - Web directories contain a collection of related Internet addresses sorted mainly by specific criteria, e.g., industry.
 272. - Web Pages - When you enter an Internet address in a web browser, a web page will appear.
 273. - Webmaster Guidelines - Webmaster Guidelines are guidelines provided by search engine providers such as Google or Bing.
 274. - Webpage - A document that exists on the World Wide Web and can be viewed by web browsers.
 275. - Website - A website is a collection of HTML documents that can be called up as separate web pages through a single URL on the web with a client as a browser.
 276. - Website Navigation - How a website links its web pages to help visitors navigate it. Website navigation is available in several different forms, including Main Navigation, Secondary Navigation, Footer Navigation, Related Links, Content Links, Cross-Navigation Navigation
 277. - Website Structure - The website's structure refers to how the website is set up, i.e., how the individual subpages are interconnected.
 278. - Webspam - All methods exist solely to deceive or manipulate search engines and use algorithms.
 279. -White Hat SEO - Search engine optimization techniques align with best search engine practices and focus on users to improve organic visibility. Also known as ethical SEO.
 280. - Word Count - The total number of words that appear in the content copy. Too little (or thin) content can signal low quality for search engines.
 281. - WordPress - Popular blogging and content management system.
 282. - XML - Extensible markup language is a markup language that search engines use to understand website data.
 283. - XML Sitemap - A list of all the website pages that search engines need to know.
 284. - Yahoo - Yahoo was born in April 1994 and was a top-rated search engine and portal in the 1990s. Yahoo search was primarily driven by humans, at least until June 2000, when an unknown search engine called Google began to feed organic results from Yahoo's search. This deal continued until 2004, when Yahoo started using its search technology. Since 2010, Yahoo's organic search results have been powered by Microsoft's search engine, Bing.
 285. - Yandex - The most popular search engine in Russia.
 286. - Zero Click Searches - Zero-click searches are queries in search engines such as Google, Bing, or Yandex that do not send you to a third-party website from an organic search result. About 50% of searches currently end without clicking on an organic search result.


Conclusion

If you want to optimize your website, but have problems communicating with the technicians who manage it, it's a good idea to familiarize yourself with the SEO terminology they use. The included terminology is quite extensive and contains over 280 terms, but you do not need to memorize it literally, provided that this article is available and you can always make the necessary references.

04 декември 2021

-Какво е On-site SEO? | dLambow

On-site SEO

Какво е On-site SEO и как да го подобрим?

Във всички случаи трябва да разбирате, че On-site SEO не е On-page SEO, макар че двете понятия постоянно се смесват, което води до объркване и грешно разбиране. Съществува и още едно необходимо разграничение между съдържанието на сайта и посетителите, които то привлича. Напълно е възможно да имате сайт с богато и смислено съдържание, но да не му достигат посетители, което предполага засилване работата по СЕО и маркетинг.

Какво е On-site SEO?
On-site SEO

On-site SEO при създаването на сайт

On-site SEO трябва да вземате предвид още в етапа на създаване на нов уебсайт, като предварително го оптимизирате за търсачките. Правейки това от самото начало на вашето планиране, ще си гарантирате, че в бъдеще ще вършите по-малко работа. Тъй като SEO става все по-важен в света на интернет, той става все по-важен и за бизнеса и за личните блогове, колко успешни да си мислите, че са те. Използването на SEO техники е стратегия и необходимост за постигането на онлайн успех.

Какво съдържа On-site SEO?

За да придобием яснота за понятието от самото начало, ще изброим какво съдържа то, а след това ще дадем допълнителни заяснения. И така:

 • -Идея - на каква тема е сайта и какво съдържание предлага?
 • -Обхват - регионален, национален или международен обхват има?
 • -Целева аудитория - за майки с деца, за банкиране, за игри...
 • -Вид на сайта - блог, форум, каталог, магазин...
 • -Домейн (Domain) - национален, международ, специализиран...
 • -Хостинг (Hosting)
 • -Наименование на сайта (Name of the site)
 • -Описание на съдържанието (Content description)
 • -Търговска марка и/или лого (Brand and / or logo)
 • -Структура на сайта / архитектура (Site structure / architecture)
 • -Уеб дизайн (Web design)
 • -Използваемост на сайта (Usability of the site)
 • -Навигация в сайта (Site navigation)
 • -Сигурност на сайта (Site security)
 • -Мобилна версия (Mobile version)
 • -Скорост на зареждане (Loading speed)
 • -Грешки и пренасочвания (Errors and redirects)
 • -Забрани (Disallowed)
 • -Служебна информация (Service information)


Защо On-site SEO е важно?

Доста често срещан проблем при разработването на уебсайтове е ситуацията, когато компаниите на етапа на разработване обръщат повече внимание на дизайна, отколкото на техническите параметри, които са важни за правилното представяне на сайта в търсачките. И това в крайна сметка води до технически проблеми за сайта, които ще изискват много допълнителна работа за оптимизирането му. Въвеждането на подобрения, както и времето, необходимо на търсачките за отчитане на промените, ще забавят постигането на крайните цели - увеличаване на трафика и / или продажбите.

Един сайт може да бъде въплъщение на дизайнерска идея, инвестиция на огромни средства, но ако механизмите за преобразуване първоначално не са били обмислени, това не само ще бъде загуба на ресурси за инвеститора, но и ще изисква допълнителни средства и време за усъвършенстване. Ето защо SEO е толкова тясно свързано с дизайна на уебсайтове още на етапа на проектирането им. Тук ще разгледаме основните елементи, които е важно да се имат предвид при разработването на уебсайт, чиято цел е генериране на трафик (посещаемост) и високо класиране в резултатите от търсенето.

Начално планиране преди разработването на сайт


Идея за сайта

Първо, нека изясним какъв трябва да бъде сайтът, за да го обичат търсачките. Удобният за SEO сайт е уеб ресурс, чиито страници са достъпни за обхождане от търсачките и включването им в индексните бази. Правилното индексиране е първата стъпка, за да направите вашия сайт видим на страниците с резултати от търсачките. Но преди да мислите за индексиране, възниква съществения въпрос - имате ли какво да бъде индексирано, т.е. има ли на сайта ви съдържание - страници, информация, продукти...

За да създадете уебсайт, удобен за SEO, е необходимо внимателно да планирате и структурирате информация за компанията и услугите или продуктите, които ще предоставяте. Но на този етап е добре да изясните един фундаментален въпрос. Вие искате да създадете сайт на определена тематика. Вие ли ще разработвате тази тематика (което предполага, че сте специалист по тази тематика) или ще наемете специалист, който да се грижи за съдържанието. Във втория случай трябва да предвидите необходимите средства за такъв специалист и то поне за 1 година напред, преди сайта да започне да ви носи възвръщаемост.

Обхват

Ако предлагате ключарски услуги и правите фирмен сайт - тип "визитка" с име, адрес и телефон, за да могат клиентите да се свързват с вас, очевидно е, че това е регионален и даже местен сайт. Но ако правите е-магазин за продукти, които могат да се продават навсякъде по света, това вече е международен или глобален обхват и ресурсите, които са необходими, са съвсем различни.

Целева аудитория (Target audience)

Целта, която си поставяте със съдването на вашия сайт, съдържа и отговора на въпроса каква ще е целевата ви аудитория - магазин за бебешки продукти за майки с деца, сайт за спортни залагания, интернет банкиране или забавлението с игри... Целта и целевата аудитория влияят съществено върху функционалността и структурата при разработването на следващите етапи от проекта.

Вид на сайта

След като сте определили идеята, обхвата и целевата аудитория, следва да изберете вида на сайта, който ще ползвате. Ето част от възможните идеи:

 • - сайт-визитка от 1 страница;
 • - блог;
 • - е-магазин;
 • - новинарски сайт;
 • - форум;
 • - социална мрежа;
 • - каталог;
 • - видео канал;
 • - указател;
 • - фирмен сайт;
 • - уеб портал;
 • - игра;
 • - онлайн банкиране;
 • - сайт за обяви ...


Домейн (Domain)

Името на домейна играе голяма роля за SEO и за представянето на бизнес в Интернет. Препоръчва се за популяризиране в търсачките име на домейн от второ ниво, във формат site.bg, тъй като популяризирането на домейни от трето ниво (например site.brend.bg) е по-трудно. Можете да изберете друга домейнfld зона в зависимост от типа и темата на вашия сайт. Важно е името на домейна да предава правилно спецификата на бизнеса и да е разбираемо за потребителя.

Възможно е да се използва ключова дума в името на сайта, но е важно да се знае мярката, в противен случай тя ще бъде разглеждана от търсачките като спам и може да доведе до санкции за сайта. Домейн като „купи-интериорни-врати-евтини.bg“ може да даде предимство при намирането на малък бизнес в регионален мащаб, но ще изглежда евтино. И ако бизнес промоцията е предназначена за широка аудитория, трябва да подходите по-сериозно към избора на име за сайта.

Хостинг (Hosting)

Хостингът е от съществено значение както за посетителите на сайта, така и за SEO. Надеждният хостинг трябва да гарантира, че вашият уебсайт работи гладко и бързо. Потребителите не харесват бавни сайтове, които често са недостъпни, което означава, че при такъв "хостинг" е малко вероятно за сайта да заеме високи позиции в резултатите от търсенето.

CMS.

Изборът на система за управление на съдържанието (CMS) до голяма степен определя по-нататъшния успех в популяризирането. В допълнение, това зависи пряко от това как искате да видите вашия сайт - дали ще бъде блог, онлайн магазин или сайт за запознанства. Ето защо, преди да вземете решение за конкретна CMS, трябва да се запознаете подробно с всички функции и характеристики на всяка от системите и да ги сравните с целите на вашия сайт. Какво да търсите при избора на CMS?

 • -попълване на заглавие и метаописание на сайта;
 • -добавяне на фирмено лого;
 • -поддържане на пренасочване 301;
 • -създаване и промени във файла robots.txt;
 • -извършване на промени в съдържанието на заглавните етикети на страниците с техните описания и други;
 • -възможност да генерира файла sitemap.xml
 • -създаване на четими за човека URL адреси с възможност за редактиране.


Достъпност на сайта за търсачките

Втората стъпка (първата е създаването на съдържание) при изграждането на уеб сайт е да направите страниците му достъпни за обхождане от търсачките. И тук е важно да се обърне внимание на следното:

Индексиране в търсачките (Search engine indexing)

За да може роботът за търсене да обхожда страниците на вашия сайт, съдържанието му трябва да е възможно най-достъпно. Това означава, че не трябва да заменяте текстово съдържание с изображения, анимации или видеоклипове. Уместността на страниците на сайта за заявките за търсене на потребители е основната задача на SEO и ако робот за търсене не може да определи дали вашият сайт принадлежи към определена категория, тогава той просто ще счита такъв ресурс за безполезен за потребителя.

Линкова структура (Link structure)

За да може роботът за търсене да обхожда вашия сайт след началната страница, трябва да се обърне специално внимание на вътрешните връзки. Добре обмислената навигация и правилно конфигурираната карта на сайта ще допринесат не само за правилното и бързо индексиране, но и за подобряване на поведенческите фактори, тъй като потребителите ще могат лесно и бързо да намерат всички необходими раздели на сайта.
Структура на сайта (Site structure)

Един от най-важните процеси при създаването на уебсайт е развитието на структурата на уебсайта. Тя трябва да бъде проста, логична и разбираема за потребителя. Планирането на оформлението на структурата е също толкова важно, колкото и съдържанието. Преди да бъде завършено кодирането, важно е да бъдат изложени основните характеристики на уебсайта. Можете да направите това, като го нарисувате на хартия или използвате онлайн инструмент, създаден за тази цел. Структурата на вашия уебсайт ще бъде жизненоважна за потребителското изживяване (user experience - ux).

Структурата на сайта е мястото, откъдето SEO започва. В повечето случаи в началото на оптимизацията за търсачки трябва да промените структурата на сайта, а понякога и да създадете напълно нова. Ето защо, когато създавате уебсайт, е важно да помислите добре върху структурата на сайта и освен това да се уверите, че в случай на по-нататъшната му промяна това не води до необходимост от препроектиране на сайта.

Като отделите време за планиране на всеки бутон, връзка и част от съдържанието, което ще бъде на всяка страница, можете да сте сигурни, че ще имате по-малко грешки, когато става въпрос за изграждането на цялостен уебсайта. Подобно е на план за изграждане на къща. Не можете просто да скочите и да започнете строителния процес без план. Като отделите време от самото начало, за да планирате всичко, вече сте на път да получите по -високо SEO класиране.

Навигация (Navigation)

Планирането на структурата на уебсайт води директно до навигацията и потребителско изживяване. Когато ги предвидите от самото начало, това може да помогне и при SEO. Използваемостта на уебсайта е колко лесно се навигира по него, както и цялостното преживяване на потребител, който го посещава. Ако е трудно да отиде от определено място на уебсайта до друго, потребителят може да напусне, преди да получи възможност да го разгледа.

Всеки път, когато даден уебсайт е разочароващ, той създава отрицателно потребителско изживяване. Това може да повлияе на SEO класирането и как се представя вашият сайт като цяло. Имате доста работа, за да помогнете на потребителите да имат добро изживяване и да могат да се придвижват бързо и сигурно до различни места в сайта. Може да се допитате до реални потребители, за да ви помогнат да разберете дали има грешки или лоши връзки. Тествайте и след това проверявайте на живо.

Съдържание на сайта

Съдържанието е важна част от всеки уебсайт, но тук го разглеждаме само в най-общи черти, защото този въпрос детайлно се разглежда при On-page SEO. Съдържанието на сайта трябва да бъде представено на посетителя по такъв начин, че да е интересно и лесно за разбиране. Необходимо да обърнете голямо внимание на това как текстът ще бъде позициониран на страницата, как ще контрастира с фона на страниците, какъв шрифт и размер ще бъдат най -удобни за възприемане.

Всички тези неща трябва да бъдат обмислени предварително, тъй като доста често има ситуации, когато за SEO е необходимо да се добави конкретен текст към страницата, а дизайнът на сайта не предвижда възможност за поставяне на текстово съдържание. В допълнение към текстовото съдържание, сайтът трябва да разполага с висококачествени изображения. Както за SEO, така и за потребителското изживяване е важно изображенията да са:

 • -уникални;
 • -правилно показвани;
 • -бързо зареждащи се;
 • -да съответстват на съдържанието на сайта.


Технически SEO параметри на сайта


Удобство при ползване (Usability)

Това изискване е най-свързано с дизайна на сайта. Използваемостта означава лекота на използване на ресурса и съчетава няколко фактора, като: скорост на зареждане на страницата, определени изисквания към дизайна, както и подход за създаване на сайт, като се вземат предвид изискванията на потребителите. Кои са основните фактори, които трябва да имате предвид при създаването на уебсайт:

 • -Оформление на страница.

Важните елементи трябва да се показват на видно място и визуално да се открояват

 • -Начална страница

Главно меню.

 • -Търсене в сайта.

Големите сайтове се нуждаят от правилно конфигурирано и удобно търсене по вътрешните страници.

 • -Форми за въвеждане на данни.

Формулярите за кандидатстване или регистрация трябва да бъдат възможно най -кратки / ясни и лесни за попълване.

Отзивчив дизайн на уебсайт (Responsive design)

Днес смартфоните са най-популярното устройство за търсене в интернет и разглеждане на сайтове. Следователно оптимизирането на сайтове за мобилни устройства е един от важните фактори за популяризирането на уеб ресурс в търсачките. През 2018 г. Google направи прехода към технологията за индексиране Mobile-First, която отбеляза приоритета при индексирането на страници в мобилната версия на сайта и това за пореден път доказва важността на мобилната оптимизация. Важно да предвидите, че потенциалните клиенти ще използват предимно мобилното си устройство (и може би само това устройство), за да преглеждат вашия уебсайт.

Скорост на зареждане на уебсайт (Website speed)

Важен фактор във връзка с изискванията за мобилност е скоростта на зареждане на страниците. Важно е да запомните, че потребителите могат да бъдат нетърпеливи, могат да имат бавна интернет връзка и затова е важно да се внимава кодът на страницата да не е претоварен с тежки скриптове, а изображенията да са в правилния формат за бързо зареждане. Можете да използвате Google PageSpeed ​​Insights за оценка на скоростта на сайта. Той ще ви покаже колко бързо се зареждат страниците на компютри и на мобилни устройства, както и ще даде препоръки за оптимизация и подобрения.

Сигурност на сайта (Site security)

В HTTPS последното „s“ означава защитен, т.е. уебсайтът използва протокол, наречен защита на транспортния слой (TLS), за да криптира информацията, преминаваща между сайта и компютъра на потребителя. Това означава, че ако някой засече тази информация, той не може да я прочете или промени. Можете да разберете кога информацията за уебсайт е криптирана, като погледнете адресната лента в горната част на браузъра си.

В зависимост от браузъра, който използвате, може да има зелен катинар отляво или отдясно на адресната лента и често думата „защитен“ до него. Важно е да се отбележи, че това означава, че вашата връзка с уебсайта е сигурна, а не самият уебсайт. Добавянето на HTTPS към вашия уебсайт има няколко предимства и внедряването не струва много. Така обществото признава, че уебсайта със зелен катинар е по-надежден от този без. Той показва на посетителите на вашия уебсайт, че приемате сериозно поверителността им.

Включване на сайта към системи за анализ

За да анализирате ефективността на сайта, добре е да свържете към него някои основни аналитични системи - Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmaster Tools. Това става чрез регистриране в системите и добавяне на получения код към HTML на сайта. Тези инструменти и отчетите в тях ще ви помагат обективно да измервате трафика и ефективността на сайта си при индексиране и показване на резултатите при търсене. С тяхна помощ ще сте в състояние отстранявате проблеми и да осигурявате отлично представяне на сайта си в Интернет.

Като настроите инструменти за анализ от началото на стартирането на вашия уебсайт, можете да получите важна информация, която да е жизненоважна за SEO. Инструментите за анализ са наистина лесни за използване, дори ако нямате много опит с уебсайта. Без тези инструменти няма как да разберете дали потребителите напускат уебсайта Ви поради лоши връзки или неподходящо съдържание. Той също така може да ви даде информация за проследяване и реализации. Притежавайки тази информация, тя може също да ви помогне да увеличите класирането си в SEO.

Заключение

Първата стъпка към изграждането на уеб сайт с On-site SEO е да разберете какво е СЕО и как ще бъде от полза за сайта ви, за да спечелите повече посетители. Начинът, по който работи това, е като се въздейства на различните SEO фактори, с цел да се повлияе на благоприятното индексиране и класиране на сайта в търсачките. По-добро класиране означава, че уебсайта ще бъде по-нагоре в списъка. Колкото по-високо е даден уебсайт в списъка, толкова повече посетители е вероятно да получи. Създаването на сайт, готов за популяризиране, намалява допълнителните разходи за преработката му и елиминира промените в процеса на популяризиране.


Какво е seo484?

Не ни е известно защо хората търсят някакво "seo484", но с помощта на различни seo-инструменти откриваме, че след появата на настоящата тема преди около 2 години, има известна група интернет потребители, които постоянно (ежедневно), упорито и с убеждение търсят в търсачките и намират в тази статия някакво тайнствено нещо, наречено "seo484". 

Какво е seo484?
Какво е seo484? (What is seo484?)
 

Освен в нашата тема, това съчетание се появява на още няколко сайта по света, но в такъв контекст, който няма нищо общо със "seo" - като цифри от телефон, брой посетители, номер на продукт и т.п.

Затова отправяме молба към всички наши посетители - Ако някой знае нещичко по тази тайствена тема "seo484", нека да го сподели в коментарите под тази статия и по този начин да задоволим до колкото е възможно любопитството на потребителите, които упорито търсят seo484. Тук може да се ориентирате в терминологията на SEO ...

-------------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: