Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 август 2015

Цветове | dLambow

 (English colors) -

Цветовете на английски език


Най-често използваните
цветове на английски език
Главни цветове
[ waɪt ]whiteбял
grey[ ɡreɪ ]сив
black[ blæk ]черен
Благородни цветове
silver[ ˈsɪlvə ]сребърен
gold[ ɡəʊld ]златен
Основни цветове
yellow[ ˈjɛləʊ ]жълт
orange[ ˈɒrɪnʤ ]оранжев
pink[ pɪŋk ]розов
red[ rɛd ]червен
brown[ braʊn ]кафяв
green[ ɡriːn ]зелен
blue[ bluː ]син
purple[ ˈpɜːpl ]лилав
Нюанси на основните цветове
light brown[ laɪt braʊn ]светло кафяв
light green[ laɪt ɡriːn ]светло зелен
light blue[ laɪt bluː ]светло син
dark brown[ dɑːk braʊn ]тъмно кафяв
dark green[ dɑːk ɡriːn ]тъмно зелен
dark blue[ dɑːk bluː ]тъмно син
bright red[ braɪt rɛd ]ярко червен
bright green[ braɪt ɡriːn ]ярко зелен
bright blue[ braɪt bluː ]ярко син


 

Разширена гама от
цветовете на английски
red
[ rɛd ]
червен
cyan
[ ˈsaɪən ]
цикламено червен
orange
[ ˈɒrɪnʤ ]
оранжев
blue
[ bluː ]
син
yellow
[ ˈjɛləʊ ]
жълт
purple
[ ˈpɜːpl ]
виолетов
green
[ griːn ]
зелен
Извън цветовата дъга
остават три от най-често
използваните цветове:
white
[ waɪt ]
бял
black
[ blæk ]
черен
grey
[ greɪ ]
сив
Цветни нюанси (оттенъци)
в английски език
silver
[ ˈsɪlvə ]
сребърно
beige
[ beɪʒ ]
бежово
scarlet
[ ˈskɑːlɪt ]
аленочервено
golden
[ ˈgəʊldən ]
златно
turquoise
[ ˈtɜːkwɑːz ]
тюркоазено
emerald
[ ˈemərəld ]
смарагд
coral
[ ˈkɔrəl ]
корал
olive
[ ˈɔlɪv ]
маслина
lilac
[ ˈlaɪlək ]
люляково
amber
[ ˈæmbə ]
кехлибарено
sand
[ sænd ]
пясъчно
vinous
[ ˈvaɪnəs ]
винено
сhocolate
[ ˈʧɔkəlɪt ]
шоколадово
ivory
[ ˈaɪvərɪ ]
слонова кост
salmon
[ ˈsæmən ]
оранжево-розово
lavender
[ ˈlævɪndə ]
лавандула
plum
[ plʌm ]
сливено
maroon
[ məˈruːn ]
кестеняво
crimson
[ krɪmzn ]
пурпурно
Допълнителни
английски цветове
cream
[ kriːm ]
кремав
pink
[ pɪŋk ]
розов
gold
[ gəʊld ]
златен
hot pink
[ hɒt pɪŋk ]
ярко-розов
chocolate
[ ˈʧɒkəlɪt ]
шоколадов
lime
[ laɪm ]
лайм
brown
[ braʊn ]
кафяв
green-yellow
[ griːn-ˈjɛləʊ ]
тревист
emerald
[ ˈɛmərəld ]
изумруден

Цветовете в английски език

Преди всичко трябва да отбележим, че и цветовете на английски, както и в останалите езици, биват основни цветове и техните оттенъци, които могат да съставят английската цветова палитра.

Цветовете на английски
Цветовете на английски  (English colors)


В ежедневието употребяваме не повече от 10-тина цвята и когато възникне необходимост да опишем предмет, може да се окаже, че в личния си речник нямаме достатъчно цветови епитети. Например,
 • Scarlet – Ален


Цветове на дъгата на английски

 • red - [ rɛd ] - червен,
 • cyan - [ ˈsaɪən ] - цикламено червен,
 • orange - [ ˈɒrɪnʤ ] - оранжев,
 • blue - [ bluː ] - син,
 • yellow - [ ˈjɛləʊ ] - жълт,
 • purple - [ ˈpɜːpl ] - виолетов,
 • green - [ griːn ] - зелен
 
Извън цветовата дъга остават три от най-често използваните цветове:
 • white - [ waɪt ] - бял,
 • black - [ blæk ] - черен,
 • grey - [ greɪ ] - сив.
   

  Цветни нюанси (оттенъци) в английски език

  • silver - [ ˈsɪlvə ] - сребърно
  • beige - [ beɪʒ ] - бежово
  • scarlet - [ ˈskɑːlɪt ] - аленочервено
  • golden - [ ˈgəʊldən ] - златно
  • turquoise - [ ˈtɜːkwɑːz ] - тюркоазено
  • emerald - [ ˈemərəld ] - смарагд
  • coral - [ ˈkɔrəl ] - корал
  • olive - [ ˈɔlɪv ] - маслина
  • lilac - [ ˈlaɪlək ] - люляково
  • amber - [ ˈæmbə ] - кехлибарено
  • sand - [ sænd ] - пясъчно
  • vinous - [ ˈvaɪnəs ] - винено
  • сhocolate - [ ˈʧɔkəlɪt ] - шоколадово
  • ivory - [ ˈaɪvərɪ ] - слонова кост
  • salmon - [ ˈsæmən ] - оранжево-розово
  • lavender - [ ˈlævɪndə ] - лавандула
  • plum - [ plʌm ] - сливено
  • maroon - [ məˈruːn ] - кестеняво
  • crimson - [ krɪmzn ] - пурпурно

  Допълнителни английски цветове

  • cream - [ kriːm ] - кремав,
  • pink - [ pɪŋk ] - розов,
  • gold - [ gəʊld ] - златен,
  • hot pink - [ hɒt pɪŋk ] - ярко-розов,
  • chocolate - [ ˈʧɒkəlɪt ] - шоколадов,
  • lime - [ laɪm ] - лайм,
  • brown - [ braʊn ] - кафяв,
  • green-yellow - [ griːn-ˈjɛləʊ ] - тревист,
  • emerald - [ ˈɛmərəld ] - изумруден.

   Използване на цветовете в устната и писмена английска реч

    

   Цвят White [ wait ] - бял.

   Като прилагателно, white се използва за обозначаване на предмети в бял цвят. Също, в зависимост от контекста, той може да бъде използван като синоним на такива понятия, като чист, снежен, прозрачен, невинен.

   Като съществително, бялото представлява бялата боя или друг материал в бял цвят.

   Като глагол, white означава "да направя бял", "да боядисам в бяло". Аналогична глаголна форма имат и останалите английски цветове.


   Цвят Black - черен.   

   Като прилагателно, black освен основното си значение на "черен", може да има и множество допълнителни значения, като мрачен, нощ, тъмен, мръсен, незаконен...


   Цвят Grey - сиво.   

   Сивото в английски език, освен като цвят, много често се използва и като характеристика на различни явления и състояния: намръщен, нацупен, унил, еднообразен, скучен, ...
   "grey day" - безличен ден.


   Цветове Black-and-white - черно-бял.

   Понятието черно-бял намира често приложение в английски език и се налага да бъде превеждано. Например: "black-and-white image" - черно-бяло изображение (снимка, картинка, албум...).

   Допълнителна цветова лексика в английски език

   • bright - [ braɪt ] - ярък
   • color - [ ˈkʌlə ] - цвят
   • dark - [ dɑːk ] - тъмен
   • deep - [ di:p ] - наситен
   • dull - [ dʌl ] - тъмен
   • light - [ laɪt ] - светъл
   • mat - [ mæt ] - матов
   • natural - [ˈnæʧr(ə)l ] - естествен
   • paint - [ peɪnt ] - рисувам
   • pale - [ peɪl ] - блед
   • pastel - [ pæsˈtel ] - пастелен
   • rainbow - [ ˈreɪnbəʊ ] - цветова дъга
   • shiny - [ ˈʃaɪnɪ ] - сияещ
   • tinge - [ tɪnʤ ] - оттенък
   • vivid - [ ˈvɪvɪd ] - ярък
   • warm - [ wɔ:m ] - топъл
     

    Една по-богата скала от цветове на английски език с произношението им

    • White - [ waɪt ] - бял
    • Black - [ blæk ] - черен
    • Green - [ ɡriːn ] - зелен
    • Yellow - [ ˈjeləʊ ] - жълт
    • Blue - [ bluː ] - син
    • Red - [ red ] - червен
    • Brown - [ braʊn ] - кафяв
    • Orange - [ ˈɒrɪndʒ ] - оранжев
    • Pink - [ pɪŋk ] - розов
    • Gray - [ ɡreɪ ] - сив
    • Purple - [ˈpə:pl] - лилав
    • Violet - [ˈvaɪəlɪt] - виолетова
    • Beige - [beɪʒ] - бежов
    • Scarlet - [ˈskɑ:lɪt] - аленочервено
    • Silver - [ˈsɪlvə] - сребрен
    • Gold - [gəuld] - златен
    • Turquoise - [ˈtə:kwɑ:z] - тюркоазен
    • Emerald - [ˈemər(ə)ld] - смарагд
    Това е основната информация за цветовете на английски език (English colors), заедно с изброяване на основните от тях и уточняване на някои особености при тяхното използване.

    -------
    Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
    ----------------

    8 коментара:

    Pa40_Nen каза...

    В темата по изучаване на английските цветове (English colors) не бива да се забравя, че освен основните цветове има и се налага да бъдат използвани и редица техни нюанси. Такива понятия не рядко се използват в ежедневната реч и в състава на различни изрази, така че е добре да бъдат изучавани като допълнителна лексика.

    Petya_Tan8eva каза...

    В ежедневието си ние използваме не повече от десетина цвята, но понякога възникват ситуации, в които е необходимо да опишем по-детайлно някакъв предмет, но за това не ни достигат думи. Затова е добре да имате връзка към тази статия и при нужда, да може да се ориентирате в подбора на подходящ епитет или палитра.

    Dany_65 каза...

    При цветовете, основни са черното и бялото. Английското бяло е white [ wait ], а английското черно е black [ blæk ]. При това, всеки цвят, в зависимост от контекста, може да носи различен граматичен смисъл.

    miko_2 каза...

    Бяло - white [wait].
    Като прилагателно "white" се използва за обозначаване на предмети в бял цвят. Също, в зависимост от контекста, може да се използва и като синоним на такива думи, като:
    - чист,
    - снежен,
    - невинен,
    - прозрачен,
    - побелял,
    - сив и т.н.

    Tsena Ben каза...

    Като съществително, "white" може да е бяла боя или някакъв друг материал, оцветен в бяло.

    Petro_Fatd каза...

    Като глагол "white" означава "правя бял", "боядисвам в бяло" или друг начин за нанасяне на цвят. Аналогична глаголна форма имат и всички останали цветове в английски език.

    Зангов-56 каза...

    black [ blæk ] - както и при други прилагателни, има много допълнителни значения и всичките те са с негативен оттенък. Освен основното значение - черен, се използват и значения, като мрачен, грозен, незаконен и т.н.

    Ceko_C каза...

    Сивият цвят - grey [ grei ] често се използва в английски език не само в буквалния смисъл, но и в преносен - намръщен, унил, еднообразен, скучен, и т.н. в този дух.
    Пример:
    «grey day» - сив ден.

    Популярни публикации

    Абонати:

    Последни публикации в Самоучител: