Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 март 2015

Как се чете английският диграф "th"? | dLambow

Как се чете английският диграф "th" (How to read the English digraph "th")?

 

Диграф "th"

Всичко свързано с английския диграф "th" е важно, тъй като такива звуци в български език няма и ако не се постараем в изучаването им, рискуваме да говорим на лош български акцент. Да си припомним, че понятието "диграф" в английски език означава съчетание от две букви, които се четат като един звук (да се надяваме, че знаем и помним разликата между "буква" и Звук").

How to read the English digraph "th"
Диграф "th"

Изговаряне на диграфа "th".

При изговаряне на английския диграф "th" езика трябва да е разпрострян и отпуснат. Краят на езика трябва да се постави между предните горни и долни зъби (готов за прехапване). Оттук нататък трябва да направим разлика между различните звуци - [s] и [z] и [θ] и [ð] , а тя се състои в това, че [θ]  и [ð]  се чуват като шептящи звуци, a [s] и [z] са свистящи. По такъв начин, [θ]  и [ð]  може да се търси известно съответствие с българския звук "с", като например, в думата "сок" и "з" като например, в думата "зона".Диграфа "th" има две звукови значения:

 • глухо [θ]
 • звучно [ð]

Звучен звук [ð].

В английски език, звучния звук [ð] се среща предимно в служебните думи - членове, местоимения, предлози и по средата на други думи в резултат на озвучаване на глухото [θ] от заобикалящите го гласни. Например:
 • that [ðæt] -този, 
 • then [ðen] -тогава,
 • the [ðe] - определителен член,
 • there [ðeə] - там.

Глух звук [θ].

В останалите случаи диграфа "th" обозначава глухия звук [θ]. Например:
 • thing [θıŋ],
 • thrill [θrıl]
Не подменяйте звуците [θ] и [ð] със звуците [s] и [z] - това може да промени смисъла на думите. Например:
 • вместо - thin [θın] - тънък,
 • получава се - sin [sın] - грях.

Примери с двата звука:


Звук [θ]

 • theme, 
 • thin, 
 • tenth, 
 • teeth

Звук [ð]

 • them, 
 • than, 
 • that, 
 • then
Това са основните указания за това как се чете английският диграф "th" (How to read the English digraph "th"), придружени с достатъчно показателни примери на думи от английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: