Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 март 2015

Съставяне на списък | dLambow

Съставяне на списък в английски език (Enumerating List)

 

Как да създадем списък?

Начините да се оформи изброяване или да се създаде списък (Enumerating List) са част от методите за словосъчетаване в английски език (linking words). 

 

Enumerating List
Как да създадем списък?

За целта се използват свързващи думи като:

 • The following — следното / ата / ия / ите,
 • The former, … the latter — първия (по-предния) … последния,
 • The first point is — първо, първа точка,
 • Firstly, secondly, finally — първо, второ, най-накрая,
 • Lastly — последно.Изброяване на едно - две неща.

«The former» и «the latter» са полезни, когато искате да изброявате, като се позовете на едно, две неща. Например, "Business and marketing are both covered in the course. The former is studied in the first term and the latter is studied in the final term."

Изброяване на няколко неща.

Firstly, … secondly, … finally (или lastly) са полезни начини да изброявате, като изреждате няколко неща, когато списъка е кратък. Докато употребата на "fourthly" или "fifthly" е сравнително рядка.

Изреждане на повече неща.

При по-дълги списъци или изреждането на повече неща е препоръчително да се свързва с
 • «the first point is», 
 • «the second point is», 
 • «the third point is» и т.н.

Ето един пример за правилен начин да се създаде чрез изброяване на такъв списък (Enumerating List) или да се започне изброяване:
"The following children have been chosen to go on the training course:
 • P Ivanov, 
 • S Petrov and 
 • St Stefanov."

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: