Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 март 2015

Английският звук [ j ] прилича на "й". | dLambow

Английският звук [ j ] (English sound [j]) прилича на "й"

 

Английският  звук [ j ]

Английският смесен звук [ j ] - нито гласен, нито съгласен, ни дава възможност и основание да направим разлика и съвсем ясно да разграничим двете понятия "звук" и "буква" в английски език. Ето, в случая [ j ] е английски звук, подобен на българското "й" (мой, свой, дай), докато "j" е английска буква, която се произнася (озвучава) като "дж".

English sound [j]
Английският  звук [ j ]

Английската буква "j".

Всеки знае основното английско правило - "едно се пише, друго се чете", но всеки ясно разграничава разликата между "звук" и "буква". Буквата "j" ([ ʤi: ] , на във форумите се обсъжда и един пример с думата "Reykjavik", където тази буква се произнася като "й") е това което нормално четем и тя принадлежи на английската азбука (заимствана от латинската). Докато [ j ] е звук от английската фонетична азбука, изписва се в квадратни скоби и заедно с други те звуци от фонетичната азбука, служи за озвучаване (транскрипция) на писмената английска реч.Признасяне на звука [ j ].

Иначе, английският звук [ j ] никак не е сложен и се произнася почти като българското "й", но малко по-неотчетливо, по-слабо, без напрежение, по-кратко - кратък, средноезичен сонант (с уговорката, че понякога се приема и за гласна). При произнасянето на [ j ] гърба на езика е приповдигнат към твърдото небце, но е по-ниско отколкото при нашето "й". Краят на езика е леко притиснат към горните корени на зъбите, образувайки проход за въздуха по средата на гърба на езика.

Английският гласно-съграсен звук [ j ] може най-добре да заучите в английските думи:

 • [ jet ] yet - още не, все още
 • [ jel ] yell - крещя
 • [ jes ] yes - да
 • [ ji:ld ] yield - поддавам се

Писмено звука [ j ] се изписва с английската буква "y" [ wai ], 

ако след нея идва гласна буква:

 • yet,
 • yes,
 • yell,
 • yield,
 • yard,
 • yoke.

Но звука [ j ] не винаги има писмено съответствие.

Например в думите
 • cure, 
 • pure, 
 • tube, 
 • super, 
 • humid - 
виж транскрипцията и произношението им по-долу.

Преди гласни.

Английския съгласен звук [ j ] винаги е последван от гласен звук и представлява приплъзване към нея. Звукът е много слаб и кратък и езика веднага приема положението, необходимо за произнасяне на следващата гласна:
 • yes [jes] да,
 • yet [jet] все още,
 • yellow ['jelou] жълт,
 • young [jAN] млад,
 • year [jW] година,
 • use [jHs] полза,
 • new [njH] нов.

След глухи съгласни.

След глухи съгласни звуци, особено след такива, които се произнасят с аспирация(придихание), фонемата [ j ] се заглушава, иначе такива звуци, като [p, t, k] ще бъдат възприемани като [b, d, g]:
 • cure [kjuq] лечение,
 • pure [pjuq] чист,
 • tube [tjHb] тръба,
 • super ['sjHpq] супер,
 • humid ['hjHmId] влажен.
 • You are young yet, aren't you? – Ти си още млад, нали?

Да се надяваме, че стана ясно всичко необходимо за това, как се пише и произнася английският звук [ j ], който донякъде  прилича на българското "й", но не съвсем. И също, каква е разликата между звук и буква, което е много важно в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: