Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 март 2015

Думата What като местоимение-съществително | dLambow

Думата "What" като местоимение-съществително (The word "What" as a pronoun-noun)

 

Думата "What" се употребява по два начина, като:

 
 • - местоимение съществително,
 • - местоимение - прилагателно.
 • Тук ще разгледа ме случая на употреба на

  The word "What" as a pronoun-noun
  Думата "What" се употребява по два начина

  Думата "What" като местоимение-съществително

  В качеството си на местоимение-съществително английската дума "What" се използва със значение на:
  • "Какво" (за предмет) и "Кой" (за лице) като подлог или пряко допълнение
  • "Колко" като именната част на сказуемото.
   

  Ето някои показателни примери:

  • What has happened? – Какво се случи?
  • What is the population of the USA? – Колко е населението на САЩ?
  • What is this for? – За какво е (всичко) това?


  По подобие на случаите с местоимението "who",  глаголът  след  "what" се поставя в единствено число, ако местоимението се отнася до подлога. Ако местоимението се отнася до именната част на сказуемото, то глагола се съгласува по лице и число с подлога.
  • What are these bricks for? – За какво са тези тухли?
  • What is it that you need? – Какво е това, от което се нуждаеш (Какво ти е нужно)?
   

  Местоимението "What" може да се отнася и до лица, 

  когато целта на въпроса е в това, да се изясни професията или длъжността на лицето.
  • Who is this man? – Кой е този човек?
  • What is this man? – Какъв е този човек (като какъв работи)?

  Думата "What" се използва също и в идеоматични изрази:

  • What about a cigarette? – Искаш ли цигара (Какво ще кажеш да изпушим по една цигара)?
  • What is he like? – Какъв е той (какво представлява - като човек)?
  • What about you? – А ти?
  • What of it? – И какво от това?
  • So what? – И така (И какво сега)?
  • He knows what’s what – Той знае какво на кого.... и т.н...

  ----------------

  3 коментара:

  tanita_tanch каза...

  Местоимението what [wot] - какво, какъв, може да се използва като местоимение - съществително (какво) за неодушевени предмети и като местоимение - прилагателно (какъв, каква, какви...) за лица и предмети.

  DenkoBen9 каза...

  Подлог със значение на "what" - какво (въпроса се отправя към подлога) е следван от глагол сказуемо в единствено число:
  What is it (или that)? - Какво е това?
  What is lying on the table? - Какво лежи на масата?
  What has happened? - Какво се е случило?
  What is (What’s) going on? - Какво става?

  Клима-Ген каза...

  Прякото допълнение отговаря на въпроса "what" - "какво".
  What did you give him? - Какво му даде?
  I gave him my ticket. - Дадох му моя билет.

  Популярни публикации

  Абонати:

  Последни публикации в Самоучител: