Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 март 2015

Английският гласен звук [uə] е дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [uə] е дифтонг (English vowel [uə] is a diphthong)

 

Звукът [uə] е английски дифтонг

Английският звук [uə] е от групата на дифтонгите. Основа на дифтонга е английската гласна [ u ], който се произнася с леко разтворени устни (като за полуусмивка), след което се прави едно приплъзване в посока на неутралния звук [ ə ].

English vowel [uə] is a diphthong
Звукът [uə] е английски дифтонг

Звукът [juə] - вариант звука [uə].

В началото на произнасяне на дифтонга [juə] трябва да се произнесе звука [ j ], който напомня българското "й", но звучи по-малко отчетливо. винаги помнете, че дифтонгите се произнасят слято, без да се разделят на съставящите ги звуци.Примери с английски думи за дифтонга [uə].

 • [ ʃuə ] sure - сигурен,
 • [ puə ] poor - беден,
 • [ buə ] boor - груб,
 • [ muə ] moor - привързвам (кораб с въже за пристана),
 • [ kruəl ] cruel - жесток.

Примери с английски думи за дифтонга [juə].

 • [ ju:ʒuəli ] usually - обичайно,
 • [ ʃuəli ] surely - сигурно,
 • [ kjuə ] cure - лечение,
 • [ pluərəl ] plural - множествен,
 • [ juərəp ] Europe - Европа.

Изписване на звука [uə].

С буквосъчетанието "oor".

 • poor [ puə ] - беден,
  boor [buə] - груб, невъзпитан.

С букво съчетанието "ure".

 • sure [∫uə] - сигурен,
  ensure [in'ʃuə] - гарантирам, осигурявам, обезпечавам,
  plural [ pluərəl ] - множествен.

С букво съчетанието "our".

 • tour - [ tuə ] - пътуване,
 • flour ['flauə] - брашно.

Изписване на звука [juə].

С букво съчетанието "ure".

 • surely [ ʃuəli ] - сигурно,
  impure [im'pjuə] - нечист,
  cure[ kjuə ] - лечение,
  secure [si'kjuə] - безопасен,
  pure - [ pjuə ] - чист.

С букво съчетанието "eur".

 • Europe [ juərəp ] - Европа.

Това са основните правила за изписване и произнасяне на английският гласен звук [uə], който е и дифтонг в английски език, заедно с показателни примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: