Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 март 2015

Английският гласен звук "ɛə" е дифтонг | dLambow

Английският гласен звук "ɛə" е дифтонг (English vowel diphthong "ɛə")


Гласния звук "ɛə" е дифтонг 

В английски език гласния звук "ɛə" е дифтонг, който като всички дифтонги се счита за един звук и се произнася слято и плавно. Ядрото на дифтонга  се образува от широкия и отворен звука "ɛ", който е по открита гласна, отколкото "e" и донякъде може да се оприличи на звука, с който  произнасяме думи като "екран" или "ето".

English vowel diphthong "ɛə"
Гласния звук "ɛə" е дифтонг
 
Като цялост, звукът завършва към по-неутралния звук "ə ". Звукът намира приложение в доста често използвани английски думи, като:
 • - местоимението [ðɛə] their – техен,
 • - въпросът [wɛə] were – къде,
 • - думата [tʃɛə] chair – стол,
 • - [pɛərənts] parents – родители,
 • - [fɛə] fare - пътна такса,
 • - [pɛə] pare – обрязвам.Ето още подобни примери със звука "ɛə":

 • [ stɛə ] stare - втренчвам се
 • [ stɛəkeis ] staircase - стълбище
 • [ wɛə ] were - где
 • [ ðɛə ] there - там
 • [ hɛə ] hair - коса

Изписване на звука "ɛə":

Най-често в писмеността дифтонга [ɛə] се записва и изразява с различни вариации на буквите: "a+r+e".
 • - hair ([hɛə], коса) или
 • - staircase (стърбище).
 • - care, pare, fare, stare, parents.

А също и с:

 • - буквами a+r+e: care, pare, fare, stare, parents. Изключения: where, there.
 • - буквосъчетанието air: staircase, hair.
 • - буквосъчетанието eir в думата their.

Още примери на английски думи със звука "ɛə":

 • [ kɛə ] care - грижа
 • [ wɛə ] where - къде
 • [ ðɛə ] there - там
 • [ bɛə ] bare - гол

Това е възможно най-пълната и полезна за самообучение информация за английския гласен звук "ɛə", за който разбрахме, че е дифтонг (English vowel diphthong "ɛə").

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: