Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 март 2015

Звукосъчетание [ wə: ] | dLambow

Английското звукосъчетание [ wə: ] English vocal combination

 

Звукосъчетание [ wə: ]

При произнасяне на съчетанието от звуци [ wə: ] езика трябва да се намира в същото положение, както и произнасянето на звука [ ə: ], но устните не бива да се разтягат и напрягат. Трябва да се оставят в това положение, което те приемат при произнасянето на звука [ w ],  т.е. малко закръглени и леко изпъкнали  напред. При произнасянето на този звук трябва да се внимава да не се смекчава звука [ w ] и да не се заменя звука [ ə: ] съответно с българските звуци [ о ] или [ ъ ].

English vocal combination
Звукосъчетание [ wə: ]

Примери с английски думи, съдържащи звукосъчетание [ wə: ].

  • [ wə: ] were - били
  • [ wə:m ] worm - червей
  • [ wə:d ] word - дума
  • [ wə:s ] worse - по-лош
  • [ wə:k ] work - работа
  • [ wə:θ ] worth - струващ си
  • [ wə:kə: ] worker - работник
  • [ wə:ld ] world - святИзписване на английското звукосъчетание [ wə: ].

Най-често звукосъчетанието [ wə: ] се изписва в английски език със следните буквосъчетания:
  • - "wer" - например при думата "were",
  • - "wor" - например при думите "word, world, work и др.

Сравнение на звукосъчетанията [ wə: ] и [ wɔ: ].

Когато усвоявате произнасянето на буквосъчетанието [ wə: ] трябва да внимавате да не го бъркате с [ wɔ: ]. За тази цел ето няколко английски думи, с помощта на които може да оттренирате разликата:
[ wə: ] - [ wɔ: ]
were - war
били - война

[ wə:d ] - [ wɔ:d ]
word - ward
дума - заплащане

[ wə:m ] - [ wɔ:m ]
worm - warm
червей - топло

[ wə:k ] - [ wɔ:k ]
work - walk
работа - разходка

[ wə:kə: ] - [ wɔ:kə: ]
worker - walker
работник - пешеходец

Това са съществените особености по изписването и произнасянето на английско звукосъчетание [ wə: ]. Възможно е да се намерят още примери с него.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: