Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 март 2015

Английски съгласен звук "tʃ" - дифтонг | dLambow

Английски съгласен звук "tʃ" - дифтонг (English consonant "tʃ" - Diphthong)

 

Произнасяне на звука "tʃ"

При произнасянето на английския съгласен звук "tʃ" (който е дифтонг - съставен от два звука), краят на езика допира алвеолите (основата на горните зъби) и се произнася по-твърдо от българското "ч". Ако поставите езика си на алвеолите и произнесете българските думи "чайник", "чайка" - ще получите английския звук "tʃ".  

 

English consonant "tʃ" - Diphthong
Произнасяне на звука "tʃ"

Произнася се отчетливо и слято и не се смекчава пред гласни. Типична грешка е неясното му изговаряне - за да се преодолее това, задържайте езика малко по-вече върху алвиолите, като произнасяте  по-дълго време.Ето малко примери с типичния английски съгласен звук "tʃ" от английски думи:

 • [ tʃi:f ] chief - шеф
 • [ bentʃiz ] benches - скамейки
 • [ bentʃ ] bench - скамейка
 • [ mitʃil ] Mitchell - Мичел
 • [ ditʃ ] ditch - ров
 • [ tʃik ] chick - пиле
 • [ eitʃ ] h - ейч
 • [ tʃein ] chain - верига
 • [ ri:tʃ ] reach - достигам
 • [ tʃi:z ] cheese - сирене
 • [ piktʃə ] picture - картина
 • [ tʃest ] chest - сандък
 • [ ti:tʃə ] teacher - учител   

Изписване на звука "tʃ".

Писмено звука "tʃ" се изобразява със следните буквосъчетания:
 • - суфикс "ture" се произнася така [ tʃə ]: - примери: picture, lecture.
 • - ch [ si: eitʃ ]: - примери: bench, chick, cheese, chain.
 • - tch [ ti: si: eitʃ ]: - примери: ditch, Mitchell

В този случай, за да сте наясно кое буквосъчетание да изберете, има едно правило на четирите букви, което гласи, че буквата "h" трябва да бъде четвърта, включвайки и първата гласна буква. В зависимост от това правило, английският съгласен звук "tʃ" (без да забравяме, че той е дифтонг, съставен от слятото изговаряне на два звука) се изписва или "ch", или "tch". Например: each, bench, teach, reach, match, scotch, catch.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: