Translate

---------------------------------------------------------------------------------

25 март 2015

Органи на речта и тяхната работа | dLambow

Органи на речта и тяхната работа (Organs of speech and their work)

 

Органи на речта (Артикулярен апарат).

Всички хора на Земята имат едни и същи органи на речта и техния артикулярен (произносителен)  апарат е устроен еднакво, но всеки език избира едни или други положения на речевите органи за произнасяне на свойствените си звуци.

Органи на речта и тяхната работа
Органи на речта

Всеки от органите си има свои различни функции.

 Видове органи на речта.

Основното разделение на органите в артикулярния апарат се прави на две групи:

1. Дихателни органи - бели дробове с бронхите и трахея.

Създават необходимата за звукообразуването струя въздух.

2. Говорни органи.

Участват непосредствено в звукообразуването. Биват два вида:

А. Активни (подвижни).

Способни са да променят формата и обема на речевия тракт и да създават в него препятствия за издишвания въздух. Такива са следните:


а) Гърло с гласови струни.
Благодарение на колебанията на гласовите струни под въздействието на издишвания въздух възникват тонове, които наричаме глас. При произнасяне на глухи съгласни, гласовите връзки са ненапрегнати и раздалечени. Когато гласовите струни са напрегнати и сближени, потока от въздух ги заставя да вибрират и така възниква гласа, който чуваме при произнасянето на звучни съгласни и гласни звуци.


б) Глътка.
Може да се разширява и свива.


в) Език.
Използва се при образуването на различни звуци в речта.


г) Устни - горна и долна.
Използват се за изпълняване на различни артикулации.


д) Езиче на мекото небце.
Повдигайки се, затваря прохода към носа и отделя носовата кухина от фарингса, а при отпускане - отвора е отворен.

Б. Пасивни (неподвижни).

Лишени са от горните способности. Те са следните:


а) Зъби - горни и долни.
Зад горните зъби има разположени издатини, наречени алвеоли.


б) Твърдо небце.

 
в) Носна кухина.
Най-много звуци се образуват в устната кухина, благодарение на голямата подвижност на езика и устните и възможностите да се комбинират техните движения. Непосредствено зад алвиолите е разположено твърдото небце. Мекото небце е над корена на езика.

Всички активни органи на речта могат да се сближават или докосват с пасивните, а също и между себе си, като по този начин създават прегради за издишвания въздух. В мястото на преградите се създава източник на шум, който е необходим за образуване на съгласните. Носната кухина служи за резонатор, който придава носов характер на звука.

----------------

2 коментара:

 1. Органите на речта, известни още като речеви апарат, са органи, които участват в образуване звуците на речта. Разделят се на три, взаимно свързани системи, по тяхната роля в звукообразуването:
  - енергетична система,
  - генераторна система,
  - резонаторна система.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Система 1 - Енергетична система.
   Това са дихателните органи, явяващи се източник на енергия за възникване на звука.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: