Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английско словосъчетание (English Phrase)

Какво е словосъчетание (Phrase)?

Словосъчетание (phrase) е синтактично свързана комбинация от две или повече значещи думи (English Words)  в състава на едно изречение, съединени смислово и граматично, които служат за обозначаване на единно понятие, предмет или действие (граматична единица).
 • Many good books were lost in wars. - Много хубави книги са загубени през войните.
 • Mark Twain wrote many good books. - Марк Твен е написал много хубави книги.

Класове словосъчетания (Phrase Classes).

Различните класове думи (части на речта) могат да формират основа за словосъчетания, в които те са върха, ключовата дума, главния елемент (англ. head). Така например, именната група (група думи от съществително) е словосъчетание, чийто главна дума (head) е съществително. Например:
 • - book
може да е главна дума в именната група:
 • - very interesting book,
като "very interesting" — е модификатор.
Когато разглеждаме и анализираме словосъчетания, казваме, че модификатор, който е разположен преди определяемата група, се нарича премодификатор (premodifier), а ако е след нея - постмодификатор (postmodifier).

Именна група (noun phrase)

с главна дума - съществително.

Словосъчетание с наречие (adverb phrase)

с главна дума - наречие.

Детерминативна група (determiner phrase)

с главна дума детерминатив.

Прилагателна фраза (adjective phrase)

с главна дума от прилагателно.

Глаголна фраза (verb phrase)

с главна дума - глагол.

Фраза с причастие (participle phrase)

с главна дума от причастие.

Герундийна фраза (gerund phrase)

с главна дума от глагол във форма на герундий.

Предложна фраза (prepositional phrase)

с главна дума от предлог.

Пример с изречение, съдържащо няколко фрази:
 • For the sake of our future the first place in our living must be taken by our children.

Налични издания по английски език - за българи:


Ето какви фрази могат да се отделят:
 • - for the sake of our future - обстоятелство, представено с предложна група.
 • - the sake of our future - именна група.
 • - the sake - именная група.
 • - of our future - предложна група.
 • - our future - именная група.
 • - the first place in our living - подлог, представен от именна група.
 • - the first place - именна група.
 • - in our living" - предложна група.
 • - our living - герундийна група.
 • - must be occupied by our children - глаголна група.
 • - occupied by our children - фраза с причастие.
 • - by our children" - предложна група.
 • - our children - именна група.
Ако задълбочено разгледате този пример, ще разберете в голямата си част темата за английските словосъчетания (Phrases).

Ето още един пример:
 • When they woke in the morning, Ivan and Georgi opened the window.
Тук могат да се открият следните фрази:
 • - woke in the morning;
 • - Ivan and Georgi;
 • - opened the window.

https://investiciite.blogspot.com/

Но обърнете внимание, че не са словосъчетания, а изречения, следните съчетания от думи:
 • - they woke in the morning;
 • - they woke;
 • - Ivan and Georgi opened.
Не са словосъчетание и тези, които съдържат служебни думи:
 • - When they woke in the morning;
 • - in the morning; the morning;
 • - and Georgi;
 • - the window.

Видове словосъчетания.

При съставянето на словосъчетания, се използват три вида синтактични връзки:
 • - подчинителна,
 • - съчинителна,
 • - предикативна.
Това определя и трите вида словосъчетания:

Подчинителна фраза (subordinate phrases). - cold water;

 • - reading a book;
 • - ready to go;
 • - politically active; etc.

Съчинителна фраза (co-ordinate phrases). - pens and pencils;

 • - strict but just;
 • - neither here nor there; etc.

Предикативна фраза (predicative phrases). - for you to go;

 • - weather permitting;
 • - breakfast over; etc.

Устойчиви английски словосъчетания (Collocations).

В английски език съществува голям брой разнообразни и установили се (устойчиви) словосъчетания, наречени Collocations. Част от тях се отнасят към "Strong collocations", в които има само един правилен вариант на съчетаване на думите. За да имате по-голяма ефективност при изучаването на нови думи в английски език, е нужно също да заучавате и цели словосъчетания със специфичното им значение, което често може да се различава от значението на съставящите ги думи, взети поотделно.

Това е основната информация по темата за английско словосъчетание (Phrase), неговото значение и разновидности, придружени с примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: