Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 февруари 2016

Английски фрази | dLambow

Английски фрази (English Phrases)

 

Фраза (Phrase)

Phrase или фраза (от гръцки - phrasis - израз, но във никакъв случай не го изписвайте като frazi или frazy) е елементарно словосъчетание, понякога даже и от една, но най-често в последователност от две или повече думи, изградена около глава "head" - лексикален център. Работи като лексикална единица в състава на английското изречение. Фразата е и най-голямата фонетична единица, представляваща определен отрязък от речта със завършена интонация.


Може още да се каже, че това е най-малката самостоятелна единица на речта, която може да се използва при общуване. От тази гледна точка, много начинаещи в обучението по английски език търсят списък с готови английски фрази (заедно с техния превод, а понякога и с транскрипцията за изговарянето им) в различни области на общуването - ежедневие, на летището, на гарата, в магазина и т.н. Предстои в следващи теми да разгледаме подобни полезни списъци за различни области от човешката дейност.

English Phrases
Фраза в английски език

Видове фрази (Kinds of Phrases).

Според английската граматика, има няколко основни видове английски фрази, според ехните граматични функции. Ето кои са най-често споменаваните:

- Съществителна фраза (Noun Phrase).

 •  (The teacher's desk is clean.) - The teacher's desk

- Глаголна фраза (Verb Phrase).

 •  (John will have finished that book by Friday) - will have finished

- Прилагателна фраза (Adjective Phrase).

 •  (He was very gentle). - very gentle

- Обстоятелствена фраза (Adverbial Phrase = ADVERBIAL)

 •  (I'll go to bed in an hour). - in an hour

- Предложна фраза (Prepositional Phrase = Preposition + Noun Phrase)

 • (on the desk).

Използване на английските фрази

Фонетично, фразите се отделят една от друга в рамките на изречението с помощта на две паузи. Всяка фраза има утвърдена смислова завършеност и синтактична свързаност. Интонационно, изречението се състои от една или повече фрази. А понякога считат, че една фраза може да се състои от няколко изречения - "тирада".

Речеви тактове

Всяка фраза, от своя страна, може да се разчлени на речеви тактове. Последните са повече или по-малко завършени части от изречението. Но трябва да се има предвид, че такова деление е условно, тъй като в зависимост от темпа на говорене и желанието на говорещия, една или друга част от изказването, може да се разчлени по различен начин и в различни варианти. Всъщност, това е по скоро работа за лингвистите, а от практическа гледна точка, не е толкова важно да го знаете.

Това е основната информация по интересната тема за английските фрази (English Phrases) и техните разновидности. В последствие и периодично ще добавяме конкретни списъци с характерни фрази (с техните преводи) за различни области от живота, които могат да се окажат много полезни от практическа гледна точка, особено ако се нала спешно да пътувате в англоезична държава, а все още не знаете добре езика.

----------------

3 коментара:

 1. Понятието "фраза" идва от гръцки - phrasis - израз. То означава завършен фрагмент (откъс) от речта. Но освен в лингвистиката, намира приложение и в музиката със значение на неголяма и относително завършена част от музикална тема или мелодия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-малката самостоятелна единица на речта е тази, която може да се използва като единица за общуване. От друга страна, най-голямата фонетична единица, завършена по смисъл на изказването и обединена от особена интонация, отделена с пауза от останалите подобни единици. Много лингвисти са на мнение, че това е фразата.

   Изтриване
 2. Напудрените, неискрени фрази, прикриват лъжливостта на казаното и неблаговидността на постъпката. По такъв начин те се превръщат в набор от красиви но безсъдържателни думи. Така че, заучаването на готови фрази не винаги може да е от полза, ако те ще звучат заучено и неискрено.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: