Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Неправилни глаголи (Irregular Verbs).

Английските неправилни глаголи (English Irregular Verbs).

За разлика от повечето английски глаголи, неправилните глаголи в английски език образуват формите за минало неопределено време и минало причастие по особен начин. Има няколко основни начина за тяхното образуване, които при това не описват всичките възможности.

Затова основното правило в случая е заучаване чрез наизустяване. Т.е. много по тази тема не е нужно да се говори и дискутира, а трябва да се учи и периодично да се опресняват знанията, защото с времето се забравя.


Таблица на неправилните глаголи (Irregular Verbs) в английски език.

В долната таблица, в азбучен ред, са подредени най-популярните и често употребявани английски неправилни глаголи (Irregular Verbs), подредени в следния ред:


Неправилни глаголи (Irregular Verbs) в английски език

Основна форма на глагола (Base form)Форма ІІ (Past Simple)Форма ІІІ (Past Participle)Превод
bewas, werebeenсъм
beatbeatbeatenбия
becomebecamebecomeставам
beginbeganbegunзапочвам
bleedbledbledкървя
blowblewblownдухам
breakbrokebrokenчупя
bringbroughtbroughtнося
buildbuiltbuiltстроя
burnburntburntгоря
burstburstburstвзривявам се
buyboughtboughtкупувам
catchcaughtcaughtхващам
choosechosechosenизбирам
comecamecomeидвам
costcostcostструвам
creepcreptcreptпълзя
cutcutcutрежа, срязвам
dodiddoneвърша
drawdrewdrawnрисувам
dreamdreamtdreamtмечтая
drinkdrankdrunkпия
drivedrovedrivenшофирам
eatateeatenям
fallfellfallenпадам
feedfedfedхраня
feelfeltfeltчувствам
fightfoughtfoughtборя се
findfoundfoundнамирам
fitfitfitподхождам, ставам (по размер)
flyflewflownлетя
forgetforgotforgottenзабравям
forgiveforgaveforgivenпрощавам
freezefrozefrozenзамръзвам
getgotgotполучавам
givegavegivenдавам
gowentgoneотивам
growgrewgrownизраствам
hanghunghungокачам
havehadhadимам
hearheardheardслушам
hidehidhiddenкрия
hithithitуцелвам
holdheldheldдържа
hurthurthurtнаранявам
keepkeptkeptдържа, пазя
kneelkneltkneltколенича
knowknewknownзная
laylaidlaidпоставям да легне
leadledledводя
leanleantleantнаклонавам се
learnlearntlearntуча
leaveleftleftоставям
lendlentlentзаемам
letletletпозволявам
lielaylainлежа
lightlitlitосветявам
loselostlostгубя
makemademadeправя, произвеждам
meanmeantmeantзнача
meetmetmetсрещам
mistakemistookmistakenгреша
paypaidpaidплащам
proveprovedprovenдоказвам
putputputслагам
readreadreadчета
rideroderiddenяздя, карам
ringrangrungзвъня
riseroserisenповдигам
runranrunбягам
saysaidsaidказвам
seesawseenвиждам
seeksoughtsoughtтърся
sellsoldsoldпродавам
sendsentsentпращам
setsetsetпоставям
sewsewedsewnшия
shakeshookshakenразтръсквам, разклащам
showshowedshownпоказвам
shrinkshrankshrunkсвивам се
shutshutshutзатварям
singsangsungпея
sitsatsatседя
sleepsleptsleptспа
slideslidslidпълзя
sowsowedsownсея
speakspokespokenгоноря
spellspeltspeltпроизнасям по букви
spendspentspentизразходвам
spoilspoiltspoiltразвалям
spreadspreadspreadразпростирам
springsprangsprungскачам
standstoodstoodстоя
stealstolestolenкрада
stingstungstungжаля се
sweepsweptsweptизмитам, помитам
swimswamswumплувам
swingswungswungклатя
taketooktakenвземам
teachtaughttaughtуча
telltoldtoldразказвам
thinkthoughtthoughtмисля
throwthrewthrownхвърлям
understandunderstoodunderstoodразбирам
wakewokewokenсъбуждам се
wearworewornнося (дрехи)
weepweptweptплача
winwonwonпечеля
windwoundwoundизвивам се
writewrotewrittenпиша

Възникване на неправилните глаголи.

В английски език се наброяват общо около 270 неправилни глаголи. Възниква въпроса, откъде са се взели? Идват от древно английския език (Old English) — езикът, на който са говорили англо-саксите през 6 - 11 век. Това са потомците на германските завоеватели - саксонците, завзели на времето значителна част от Британия, като след това се смесили с местните британци и келти.

След това, около 1060-те години навлизат нормандите (офранцузени викинги) и започнали да насаждат своята култура и език, което довело до осъвременяване на английския език към днешното му състояние. Но простолюдието продължавало да държи на някои сари форми и така до ден днешен се запазили редица неправилни глаголи (Irregular Verbs) и други английски думи.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Карали я англичаните добре на своите си острови, докато през 1066 година не започнали да пристигат и норманите - офранцузените викинги, насаждайки сред местните своята култура и своя франкоподобен нормандски език - издигнат в ранг на език за официални документи. По този начин се появили думи, в т.ч. и неправилни глаголи, които днес наричаме съвременен английски език. Макар че, по него време, простолюдието упорито не искало да се разделя със стария си език и използването на обичайните понятия в своето ежедневие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. калени10:34 пр.об.

   Неправилните глаголи (Irregular Verbs) се появяват от времената на нормандското нашествие в Англия. Тогава са се смесили народния говор и въведения от норманите официален език и на това се дължи днешното богатство и разнообразие на английския език. Изучаването на история и на история на езика са интересни неща, в които заинтерисованите от темата могат да намерят интересни факти и богата храна за размишление по произхода на езика. Но това вече е отклонение от темата. Така че, по-добре да се захващаме с изучаването на неправилните глаголи, защото те не са малко, а често намират приложение в ежедневната реч на англичаните.

   Изтриване
 2. По принцип, за неправилните глаголи не е нужно, нито продуктивно да се говори много. За тях не трябва да се говори, а да се заучават (наизуст), при това още по-продуктивно е просто да се зубрят, а постоянно да се упражняват, за да се затвърждава и тяхната правилна употреба. Това е важна част от усвояване лексическия материал (речниковия запас) в английски език. Най-добре е да знаете и активно да ползвате 200 от неправилните глаголи, но за начало и 50 - 60 не е малко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За разлика от повечето глаголи в английски език, неправилните глаголи образуват форми за минало неопределено време и минало причастие по особен начин. Има няколко основни начина за тяхното образуване, които при това не описват всички възможни случаи. Затова основното правило е този вид глаголи да се заучават с всичките им форми наизуст и често да се опресняват знанията с тяхното постоянно повторение в ежедневната реч.

   Изтриване
  2. Неправилните глаголи са стъпало към по-високо ниво на владеене на английски език. Често това стъпало се налага да бъде щурмувано отново и отново. Случва се човек да запомни свички форми на глагола, а е забравил превода. Или да знае началната форма и превода, а неправилните форми са му излетели от главата. Това означава, че трябва да се учат сериозно и постоянно да се практикуват, за да не се забравят.

   Изтриване
 3. Рени Тон452:28 пр.об.

  Кои глаголи в английски език са неправилни? Неправилни са тези, които не са подвластни на действието на общите правила, а такива са основно две категории - past и past participle — т.е. това което при нормалните глаголи съответства на формата с окончание "-ed". Моля, обърнете внимание, че формите past и past participle при неправилните глаголи съвсем не е задължително да съвпадат. В следващи публикации ще разгледаме един по един видовете неправилни глаголи със съответни примери.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неправилни глаголи с неизменяема форма:
   base form - past - p. p.
   cut (режа) - cut - cut
   put (поставям) - put - put
   fit (приспособявам) - fit - fit

   Изтриване
  2. Редуцирано "ed" при образуване на неправилни глаголи има в следните примери:
   - spend (изразходвам) - spent - spent
   - keep (държа) - kept - kept
   - lose (губя) - lost - lost

   Изтриване
  3. Редуване на "ee", "ea" и "e" в глаголите:
   feed (храня) - fed - fed,
   meet (срещам) - met - met,
   lead (водя) - led - led.

   Изтриване
  4. Рени Тон456:16 пр.об.

   Ето няколко английски неправилни глаголи с окончания -en, -wn в past participle:
   blow (духам) blew blown
   break (чупя) broke broken
   get (получавам) got gotten

   Изтриване
  5. Неправилни глаголи с окончание "-ought":
   bring (донасям) brought brought,
   think (мисля) thought thought,
   buy (купувам) bought bought.

   Изтриване
  6. Неправилни глаголи с редуващи се "i" и "a", "u":
   sing (пея) sang sung,
   swim (плувам) swam swum,
   sink (потъвам) sank sunk.

   Изтриване
  7. ПаринЧета73:06 пр.об.

   Неправилни глаголи с редуващи се "i" и "ou":
   find (намирам) found found,
   grind (смилам) ground ground.

   Изтриване
 4. Ако се вгледате по-внимателно, може би ще забележите, че особена закономерност в спреженията на английските неправилни глаголи не се наблюдава. Затова най-важното правило за тях е, че трябва да бъдат заучавани всеки сам за себе си. При това, не са кой знае колко много - само 270 на брой.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: