Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 януари 2018

Фонетични упражнения 001 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)

 

Фонетично упражнение 001

 
Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 001

 • able - [ˈeɪ.b ə l] - способен
 • animal - [ˈæn.ɪ.məl] - животно
 • anger - [ˈæŋ.ɡə r] - гняв
 • and - [ænd] - и
 • an - [æn] - неопр. член
 • among - [əˈmʌŋ] - между
 • AM - [ˈˌeɪˈem] - преди обяд
 • always - [ˈɔːl.weɪz] - винаги
 • also - [ˈɔːl.səʊ] - също
 • alone - [əˈləʊn] - сам/самотен
 • allow - [əˈlaʊ] - позволявам
 • all - [ɔːl] - всичко
 • air - [eə r] - въздух
 • agree - [əˈɡriː] - съгласен
 • ago - [əˈɡəʊ] - преди
 • age - [eɪdʒ] - възраст
 • against - [əˈɡenst] - против
 • again - [əˈɡen] - отново
 • after - [ˈɑːf.tə r] - след
 • afraid - [əˈfreɪd] - уплашен
 • add - [æd] - добавете
 • act - [ækt] - действие
 • above - [əˈbʌv] - по-горе
 • about - [əˈbaʊt] - относно
 
Научете правописа, фонетичната транскрипция, изговарянето и значението на следните думи:
 • he — той
 • she — тя
 • they — те
 • his — негов
 • this — това
 • that — онова
 • man — мъж, човек
 • flat — жилище, апартамент
 • hand — ръка, длан
 • arm — ръка
 • bag — чанта
 • hat — шапка
 • day — ден
 • car — кола
 • farm — стопанство
 • write — пиша

 • read — чета
 • glad — доволен
 • bad — лош
 • big — голям
 • higk — висок
 • thick — дебел
 • thin — тънък
 • black — черен
 • red — червен

----------------

02 януари 2018

Английски език за работа | dLambow

Английски език дава предимство за работа

 

Английски език се говори и използва 

от 3 милиарда души по Земята и поради това дава огромно предимство за работа на хората, които го владеят. Помислете си само. Вашите доходи са в пряка зависимост от размера на пазара, на който работите. Едно е да работите за пазар от 7 милиона българоговорящи клиенти, а съвсем друго е да работите за пазар от 3 милиарда потребители.


Английски език дава предимство за работа
Английски език за работа

Отделно, английски език се използва от почти всички международни организации и институции. А това са хиляди нови възможности, за които до сега даже не сте и подозирали. Използва се почти задължително и в бизнес преговорите. Едно е да работиш за местен пазар, а съвсем друго да се изстреляш на работа в орбитата на международните пазари.Ползването на език Ви дава възможност, например, да работите директно на международния валутен пазар форекс - там където "стоката" са самите пари - есенцията на всеки бизнес. А това е възможност за качествено нова работа, при това надомна, с компютър от Вашия дом. С английски език може да започнете работа в чужда фирма. Или да работите за такава, но без да напускате страната и даже - дома си. 

Например фрилансерите, програмистите, уеб администраторите, уеб дизайнерите - все ултра съвременни възможности и то за надомна работа, но не у нас, а в или с чужбина, където сигурно сте чували за заплати от по над 1 милион долара годишно. 

И накрая не забравяйте, че с английски език се ползва световната мрежа за Интернет работа, където понастоящем пребивават над 1 милиард потребители. Ето, на това се казва работа! Учете и ползвайте английски!

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: