Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 март 2015

Английски гласен звук [a:] | dLambow

Английски гласен звук [a:] (English vowel [a:])

 

Произнасяне на звука [a:]

При произнасяне на дългия английски гласен звук [a:] краят на езика значително се оттегля от зъбите, гърбът му се извива и приповдига към твърдото небце. Нещо като преглед на гърлото при лекар. Има разлика между българското "а" и английското вук [a:] заради по-плътния, дълбок и нисък тон на последния. вук [a:] е дълъг и ненапрегнат звук.

English vowel [a:]
Произнасяне на звука [a:]

Примери на английски думи със звука [a:].

 • [ ga:dn ] garden - градина
 • [ da:k ] dark - тъмен
 • [ ka:m ] calm - спокоен
 • [ la:k ] lark - чучулига
 • [ a:sk ] ask - питам
 • [ ra:ft ] raft - плот
 • [ a:nt ] aunt - леля
 • [ spa:k ] spark - искра
 • [ a:ftə ] after - после
 • [ kla:s ] class - клас
 • [ɑ:] harm - вреда
 • [ fa:] far - далечПисмено изобразяване на звука [a:].

Английският звук [a:] има няколко варианта за изписване с букви от английската азбука:

Съчетанието на буквите "a + r":

 • park,
 • car,
 • dark,
 • lark,
 • art,
 • jar.

Буквата "a" също се чете [a:] пред "f", "nt", "th":

 • raft,
 • after,
 • father,
 • bath,
 • plant.

Съчетанието от букви "a + s" + съгласна:

 • class,
 • ask,
 • grass.

Изключение:

 • aunt.

Това са най-накратко и съдържателно основните правила за писане, четене и произнасяне на английски гласен звук [a:] (English vowel [a:]), съпроводени с показателни примери на думи от английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: