Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 март 2015

Двоеточие или две точки | dLambow

Поставяне на двоеточие или две точки (English colon)

 

Използване на двоеточие (:) в английски език

Две точки

Пунктуационният знак двоеточие (две точки - ":") намира приложение в английската пунктуация при изброяване, пред пряка реч (понякога) и при разясняване.

 • I decided not to argue: it was no use. - Аз реших да не споря: това беше безполезно.

Използване на двоеточие в английски език
English colon
 

- Ако след двоеточието следва пълно изречение,

то първата дума на това изречение се пише с главна буква.
 • Breakfast: Picking up the remaining chicken bite from the sofa.


- Ако след двоеточието следва списък,

подреден в колона, то всеки нов ред започва с главна буква, но в края на реда не се поставя друг препинателен знак.Кога се използват две точки?

- Преди началото на цитати, твърдения, изброяването на еднородни членове на изречението във формалната реч.

 • Three countries were represented: - Бяха представени три страни:
Bulgaria - България
England - Англия
Italy - Италия.
 • He began his speech: "Ladies and Gentlemen…" - Той започна речта си: "Дами и Господа..."

- Между две независими изречения,

ако второто обяснява или продължава първото.
 • Music is more than something mechanical: it is an expression of deep feeling and ethical values. - Музиката е повече от нещо механично: това е израз на дълбоко чувство и нравствени ценности.

- Пред формални изречения,

които се въвеждат с думи, като: "namely" или "that is".
 • Our conduct, the he said, would have one result: dismissal. - Нашето поведение, както той казва, ще има един резултат: уволнение.
 • He gave us only one warning: namely, that we should not demonstrate again. - Той ни даде само едно предупреждение: именно, че ние не трябва да правим повече това.
Това са основните случаи в английски език, когато се налага употреба на двоеточие или две точки (Colon (:) – a punctuation mark), като препинателен знак.

----------------

16 коментара:

 1. Двоеточие (сolon) в английски език се използва пред някакви разяснения, изброявания, цитати, а понякога е преди пряка реч, ако тя е достатъчно дълга.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Двоеточие (сolon) се използва в безсъюзно, сложносъставно изречение, ако второто просто изречение пояснява първото:
   Faith is like love: It can’t be forced. - Вярата е като любовта, не бива да се пришпорва.
   При това, второто изречение може да започва с главна буква.

   Изтриване
  2. Използвайте двоеточие при изброяване: I packed my bag for Pamporovo and in it I put many useful things: skies, boots, warm clothes… - Аз опаковах чантата си за Пампорово и сложих в нея много полезни неща: ски, боти, топли дрехи...

   Изтриване
  3. Ако след независимо изречение следва цитат, изброяване или приложение, в тези случаи трябва да се използват две точки:
   - Jane hurried to the bargain sale intending to buy some cheap and nice garments: shirts, skirts, and breeches.
   - Famous Persian poet and philosopher Omar Khayyam supposed: "When I want to understand what is happening today or try to decide what will happen tomorrow, I look back."
   - The chief defined the immediate objective for the department: preparation of the annual account.

   Изтриване
 2. Не използвайте двоеточие при изброяване в изречения с "are", а също го избягвайте при наличие на въвеждащи думи и изрази, като: "such as", "namely", "that is".
  - My favourite authors are Vazov and Vapcarov.
  - There were many useless old things such as a broken chair, a pair of ancient kettles, some gloves, and hats with bright feathers.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според изискванията на правописа, след двоеточието се оставя празен интервал, а преди него - такъв няма.

   Изтриване
 3. Често в английски език двоеточието се използва за свързване на две независими изречения, когато е нужно да се направи акцент върху второто.
  Surfing championship in Miami discomforted recreation for hundreds of tourists: there was no more pleasure in lying on your chaise longue and taking sunbathe.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английско двоеточие е нужно за разделяне на часовете и минутите при изписване на времето, а също и главите и стиховете в Библията:
   10:00 a.m.
   Matthew 2:5

   Изтриване
  2. Често се използва преди началото на цитати, твърдения или преди изброяване на еднородни части във формалната реч:
   Three countries were represented: England, France and Italy. - Три страни бяха представени: Англия, Франция и Италия.
   He began his speech: "Ladies and Gentlemen…" - Той започна своята реч: "Дами и Господа..."

   Изтриване
  3. Този знак може да се постави и между две независими изречения, ако второто обяснява или продължава първото:
   Music is more than something mechanical: it is an expression of deep feeling and ethical values.
   Музиката е повече от нещо само механично: това е изразяване на дълбоко чувство и нравствени ценности.

   Изтриване
 4. В деловите писма, след израза "To Whom It May Concern:" - До всички, които касае:, също следва да се поставя двоеточие.

  ОтговорИзтриване
 5. Ако добре знаете български език, няма да се учудите, че в английски език двоеточие се използва в сходни случаи - когато е нужно нещо да се дообясни или да се изброи. Но при все това има и някои различия. Например, ако след двоеточието следва пълно изречение, то трябва да е написано с главна буква.
  I’ve got 3 friends: Anna, Maria, Inna. - Аз имам три приятелки: Ана, Мария, Ина.
  I’m furious: Your cat has broken my favourite vase! - Аз съм ядосан: твоята котка е разбила любимата ми ваза.

  ОтговорИзтриване
 6. Този препинателен знак се използва също пред формални приложения, включително и тези, които се въвеждат с думите
  - namely – а именно, то ест:
  - that is – то ест:
  Our conduct, the dean said, would have one result: dismissal. - Нашето поведение, както каза декана, ще пр((доведе до едно: отпадане (отписване).
  He gave us only one warning: namely, that we should not demonstrate again. - Той ни даде само едно предупреждение: а именно, че не бива да го правим пак.

  ОтговорИзтриване
 7. Двоеточие в английски език се използва основно в два случая:
  - пред списък,
  - пред пояснение, което стои след части на безсъюзно сложно изречение, което може да се премахне без да се загуби смисъла на изречението.
  Пример:
  - It was a wonderful day: the sun was shining, the birds were singing and people were smiling. - Беше чудесен ден: слънцето грееше, птичките пееха, а хората се усмихваха.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Използване на двоеточие преди списък, в който се изреждат различни неща:
   The St. Petersburg’s name was changed three times:
   · St. Petersburg (originally, in 1703)
   · Petrograd (1914)
   · Leningrad (1924)
   · And again St. Petersburg (1991)

   Изтриване
 8. Има разлика между използване на точка и запетая и двоеточие. Последното често се използва за отделяне на пряка реч и думите на автора (най-често в официалния стил).
  George Bernard Shaw once said about British and Americans: “We are two countries separated by a common language” - Джордж Бърнард Шоу веднъж се произнесъл за британците и американците: "Ние сме две страни, разделени от общ език."
  Последния пример е показателен и за използване на кавички в случаите на цитат.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: