Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 март 2015

Произнасяне на английския звук "ŋ" | dLambow

Произнасяне на английския звук "ŋ" (Pronouncing the English sound "ŋ")

 

Английският съгласен звук "ŋ"

В български език подобен на английския съгласен звук "ŋ" няма, затова целта тук е да се научим правилно да го произнасяме със специфични указания и множество примери. В английски език този звук се среща в средата и в края на думите, но не и в началото, т.е. думи с него не започват. Често звука се заменя с българското "н", но това не е правилно.

Pronouncing the English sound "ŋ"
Английският съгласен звук "ŋ"

Произнасяне на "ŋ".

При произнасяне на звука "ŋ" езика се намира в основата на долните зъби, а не се опира в горните зъби, както е при българското "н". Устата е доста отворена. Тъй като задната част на езика плътно се прилепва към отпуснато меко небце, то въздушната струя преминава през носа. За да се получи чист носов звук, не бива да се приповдига езика към алвиолите.

Примери с английски думи и в транскрипция:

 • anger - /'æŋgə / - гняв, ярост
 • thanks - / θæŋks / - благодарност
 • rung - /rʌ ŋ/ - стъпало (на подвижна стълба)

Ако не Ви се получава от началото, опитайте друг подход, като започвате да произнасяте българското "м", постепенно отваряте устата, но държите езика в основата на долниге зъби. Добре е да контролирате движението на езика, гледайки в огледало. Също добро упражнение по произнасянето на "ŋ" е да правите вдишване през носа с отворена уста.Използване на "ŋ".

Този звук се среща не само в края на думите, но също и пред звуците [ k ], [ g ], [ d ]. Бъдете настойчиви в тренировките и непременно ще научите този типичен английски съгласен звук. В крайна сметка, това е нещо като "нг", но "г" само се загатва, като започва, но остава в гърлото.

Примери със звука "ŋ" в английски думи:

 • [ sɔŋ ] song - песен
 • [ kiŋ ] king - крал
 • [ lɔŋ ] long - дълъг
 • [ mɔ:niŋ ] morning - сутрин
 • [ rɔŋ ] wrong - неправилен
 • [ i:vniŋ ] evening - вечер
 • [ bæŋk ] bank - банка
 • [ iŋglənd ] England - Англия
 • [ tæŋk ] tank - танк
 • [ kiŋdm ] kingdom - кралство

Изписване на "ŋ".

Звукът "ŋ" няма пряко буквено съответствие. Той се произнася пред съгласните звуци [ k ], [ g ] ако преди тях  има звук [ n ], който писмено се обозначава с буквата "n":
 • bank, 
 • England.

Обърнете внимание на различията при произнасянето на звуците [ n ] и [ ŋ ].

Различията в произнасянето на звуците [ n ] и "ŋ" са в мястото на образуване на преградата. При произнасяне на звука "n" езика се опира в алвиолите. При произнасяне на звука "ŋ" езика се опира в основата на долните зъби, мекото небце е отпуснато, така че въздуха преминава през носа (носов звук).

Примери за сравнения:

 • [ sin ] - [ siŋ ]    sin - sing    грях - пея
 • [ kin ] - [ kiŋ ]    kin - king    родство - крал
 • [ win ] - [ wiŋ ]    win - wing    побеждавам - крило
 • [ fæn ] - [ fæŋ ]    fan - fang    запалянко - кучешки зъб
 • [ bæn ] - [ bæŋ ]    ban - bang     забрана - грохот

Още примери за сравнение:

Звук /n/
 • run - /rʌn/ - бягам   
 • ton - /tʌn/ - тон   
 • win - /win/ - победа   
 • robin - /rɔbin/ -дрозд   
 • sinner - /'sinə/ - грешник

Звук "ŋ"  
 
 • rung - /rʌŋ/ - стъпенка   
 • tongue - /tʌŋ/ - език   
 • wing - /wiŋ/ - крило   
 • robbing - /rɔbiŋ/ - ограбване   
 • singer - /'siŋə/ - певец   

Това са основните правила за усвояване, произнасяне и използване на английски носом съгласен звук "ŋ", съпроводени с доста примери на типични думи в английски език и сравнения със звука "n".

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: