Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 март 2015

Употреба на английския предлог "For" | dLambow

Употреба на английския предлог "For" (The use of the English preposition "For")

 

Английския предлог "For"

Английският предлог "for" може да се употребява в няколко характерни случая в английски език. Ще ги разгледаме с примери, един по един.

Употреба на английския предлог "For"
Английския предлог "For"


1) Обозначаване на цел ("за).

  • We’ve decorated the room for your return! - Ние украсихме стаята за твоето завръщане!
  • We organize many events for promotion of our products. - Ние организираме много събития за представяне на нашите продукти.

2) Компенсация, цена ("за").

  • You did not even thank us for all our help. - Ти даже не ни благодари за цялата наша помощ.
  • You must pay for the dinner in Euros. - Вие трябва да платите за обяда в евро.

3) Време ("в продължение на").

  • I was on vacation for last 3 weeks. - Аз бях в отпуска в продължение на последните 3 седмици.

4) Обект, за или в полза на който се извършва някакво действие ("за").

  • Can I sing a short song for you? - Може ли да изпея кратка песен за Вас?
  • I voted for another candidate. - Аз гласувах за друг кандидат.

5) Причини.

  • You were fired for always coming late. - Теб те уволниха поради постоянните ти закъснения.
  • If anyone has committed a crime, he must be punished for it. - Ако някой е извършил престъпление, той трябва да бъде наказан за това.

Това са основните случаи на употреба на английския предлог "For" (The use of the English preposition "For"). В коментарите може да посочваме още примери.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: