Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 март 2015

Производни наречия | dLambow

Производни наречия (Derived Adverbs)

 

Основни групи наречия:

Според своята форма или строеж, наречията в английски език се подразделят на няколко основни групи:
 • - прости  наречия (Simple adverbs),
 • - производни  наречия (Derived adverbs),
 • - сложни  наречия (Complex adverbs),
 • - съставни  наречия (Compound adverbs).
Производни наречия
Основни групи наречия

Производните наречия

Производните наречия (Derived Adverbs) са такива, които се образуват с помощта на префикс или суфикс. Основен суфикс за образуването на този вид наречия (най-вече от прилагателни, но също и от съществителни) е суфикса "-lу".


Примери от прилагателни:

 • bad (лош) - badly (лошо)
 • usual (обкновен) - usually (обикновено)
 • quick (бърз) - quickly (бързо)
 • quiet (спокоет) - quietly (спокойно)
 • sudden (внезапен) - suddenly (внезапно)
 • warm (топъл) warmly - (топло)
 • rare (реядък) rarely - (рядко)
 • slow (бавен) slowly - (бавно).

Примери от съществителни (предимно за време):

 • hour (час) - hourly (ежечасно)
 • day (ден) - daily (ежедневно)
 • week (седмица) - weekly (ежеседмично)
 • month (месец) - monthly (ежемесечно)
 • year (година) - yearly (ежегодно)
 • name (име) - namely (именно)
 • part (част) - partly (частично)

Примери от причастия:

 • exceeding (извънреден) - exceedingly (извънредно)
 • decided (решителен) - decidedly (решително)

Някои думи с "-lу" не са наречия.

Трябва да знаем, че някои думи, които се образуват от съществителни с помощта на суфикса "-lу", са не наречия,а прилагателни. Например:
 • friendly - приятелски;
 • brotherly - братски;
 • manly - мъжествен и т.н.

Правила за образуване на наречия със суфикса "-lу".

В случаите, когато образуваме наречия от прилагателни имена с помощта на суфикса "-lу", трябва да се спазват следните правописни правила:

1) Ако прилагателното завършва на "-у", то "у" се променя на"i":

 • easy (лесен) - easily (лесно)
 • noisy (шумен) - noisily (шумно)

2) Ако прилагателното завършва на "-lе", то крайното "е" отпада:

 • simple (прост) - simply (просто)
 • single (самотен) - singly (самотно)

Образуване на наречия с помощта на суфикса -ward(s):

 • forward(s) — наперед
 • backward — назад.

Производни наречия със суфикс и с префикс:

 • orally - устно
 • indeed - действително
 • uphill - нагоре.

Това е сравнително изчерпателна информация по въпроса за производните наречия (Derived Adverbs) и тяхното използване в английски език. Разбира се могат да се посочват още редица примери в отделните раздели, но това ще става в коментарите по-долу.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: