Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 април 2024

Самоучител за Форекс търговия | dLambow

(Forex Trading Tutorial) -

Самоучител за Форекс търговия (Forex Trading Tutorial)

(за начално до средно ниво на знания и умения по търговия на валутните пазари)


Какво предоставя този Самоучител за форекс търговия?

Форекс (или валутният пазар) е глобален децентрализиран пазар за търговия с валути. В този самоучител ще научите основите на Форекс, как работи пазарът, какво са валутните двойки, как да използвате платформи за търговия и други важни аспекти. Разработените теми предоставят фундаментални знания и умения за търговия на валутните пазари, въведение в основните понятия, инструменти и практики на Форекс търговията. Тези ресурси са подходящи за всички трейдъри, независимо от опита им.

Самоучител за Форекс търговия
Самоучител за Форекс търговия (Forex Trading Tutorial)

Какво е форекс търговията?

Форекс (Foreign Exchange) търговията е процесът на покупко-продажба на валутни двойки на световния валутен пазар. Това е най-големият и най-ликвиден финансов пазар в света, където банки, финансови институции, инвеститори и частни лица купуват и продават валута спрямо друга. Основната цел на търговията на Forex е да извличате печалба чрез спекулации относно движението на валутните курсове.

Съдържание на Самоучителя за форекс търговия

(Запазете тази страница в отметките на браузера си и винаги ще имате подръка подходящ справочник и самоучител за повечето важни аспекти на форекс търговията)

Търговия на форекс

Основни понятия на форекс

 1. Какво е Gap във Forex? | dLambow
 2. Безплатен форекс симулатор | dLambow
 3. Минифорекс и микрофорекс | dLambow
 4. Форекс лот | dLambow
 5. Сметка за търговия на форекс | dLambow
 6. Пивот пойнт (Pivot Point) | dLambow
 7. Бид (bid) | dLambow
 8. Аск (ask) | dLambow
 9. Дълга позиция на форекс | dLambow
 10. Откриване на къса позиция | dLambow
 11. Откриване на търговски позиции на форекс | dLambow
 12. Какво са парите на форекс? | dLambow
 13. Крос курсове | dLambow
 14. Приплъзване (Slippage) | dLambow
 15. Маржин кол (Принудително затваряне на позиции) | dLambow
 16. Пренос на позиция (Rollover forex) | dLambow
 17. Какво е маржинална търговия? | dLambow
 18. Откриване и закриване на позиции на форекс | dLambow
 19. Избор на брокер за форекс | dLambow
 20. Спред (spread) | dLambow
 21. Какво е форекс и как печеля от него? | dLambow
 22. Финансови институции на България | dLambow
 23. Международни валутни отношения | dLambow
 24. Лихвени паритети (лихвен диференциал) | dLambow
 25. БНБ | dLambow
 26. Какво е форекс с прости думи? | dLambow
 27. Каква е разликата между ордер и позиция на форекс? | dLambow
 28. Пип (pip), пипс (pips) или пункт (point) | dLambow
 29. Кредитно рамо (leverage) | dLambow
 30. Депозит на форекс | dLambow
 31. 259 понятия - Форекс терминология - накратко | dLambow

Пазари

 1. Всичко за Форекс пазара и как се печели от него | dLambow
 2. Пазарното чудовище - Форекс | dLambow
 3. Валутен пазар в България | dLambow
 4. Участници на срочните пазари | dLambow
 5. Паричен пазар | dLambow
 6. Финансови пазари | dLambow
 7. Валутен пазар - същност и доходи | dLambow
 8. Какво всъщност е пазар, все пак? | dLambow
 9. Какво е евровалутен пазар? | dLambow
 10. Борсови пазари

Борси

 1. Главното за Котировка на валутите | dLambow
 2. Нюйоркската фондова борса | dLambow
 3. Борсов правилник | dLambow
 4. Борсови посредници | dLambow
 5. Българска фондова борса | dLambow
 6. Борсите в България | dLambow
 7. Стокова борса | dLambow
 8. Фондова борса | dLambow
 9. Валутна борса | dLambow
 10. Котиране на ценните книжа | dLambow
 11. Борси | dLambow 

Форекс бизнес

 1. Инвестиране ли е търговията на форекс? | dLambow
 2. Форекс клуб за избрани | dLambow
 3. Печалба и загуба на форекс | dLambow
 4. Валутен търговец - много ли печели и как? | dLambow
 5. Форекс печалби | dLambow
 6. Участници на форекс | dLambow

История на форекс

 1. Защо умря Златния стандарт (Gold standard) | dLambow
 2. История на Форекс | dLambow
 3. Валутно-курсови системи | dLambow
 4. Ямайска валутна система | dLambow
 5. Бретън-Уудската валутна система | dLambow

Теории

 1. Работи ли Мартингейл за форекс? | dLambow
 2. Теория на хаоса | dLambow
 3. Теория на Дау (The Dow Theory) | dLambow
 4. Вълнова теория на Елиът | dLambow
 5. Числа на Фибоначи във форекс | dLambow

Валути

 1. Австралийски долар | dLambow
 2. Бир - парична единица в Етиопия | dLambow
 3. Манат - Парична единица на Азербайджан | dLambow
 4. Литовска парична единица - Литас (litas) | dLambow
 5. Така - парична единица на Бангладеш | dLambow(Bangladeshi Taka
 6. Конвертация към евро | dLambow
 7. Защо е валутна двойка? | dLambow
 8. Какво е валутен курс на форекс? | dLambow
 9. Парични единици | dLambow
 10. Основните валути на форекс | dLambow
 11. Ето ви 37 от кодовете на валутите | dLambow
 12. Международна валутна система | dLambow
 13. Евро (Euro) 2022 - Какво става с еврото? | dLambow
 14. Стойност на валутата | dLambow
 15. Какво всъщност е валута? | dLambow

Сделки

 1. Спот курс и спот сделки (Spot) | dLambow
 2. Сделки на форекс | dLambow
 3. Крос сделки | dLambow
 4. Форуърд сделки на Форекс | dLambow
 5. Деривати и деривативни сделки | dLambow

Ордери на форекс

 1. Лимит ордер на форекс | dLambow
 2. Специални ордери на форекс | dLambow
 3. Стоп ордер на форекс | dLambow

Фундаментален анализ на форекс

 1. Икономически индикатори за Япония | dLambow
 2. Икономически индикатори за Германия | dLambow
 3. Фундаментален анализ | dLambow
 4. Икономически индикатори за Великобритания | dLambow
 5. Централни банки | dLambow
 6. Политически изказвания на форекс | dLambow
 7. Вносители и износители | dLambow
 8. Въздействие на инвестиционните фондовете | dLambow
 9. Има ли поуки от световната финансова криза - 2008? | dLambow
 10. Портфейлно-балансов подход | dLambow
 11. Платежно-балансов подход | dLambow
 12. Паритет на покупателните сили (ППС) | dLambow

Технически анализ на форекс

 1. Посока на тренда | dLambow
 2. Трендов анализ на форекс | dLambow
 3. Главното за Технически анализ на форекс | dLambow
 4. Фундаментален и технически анализи на форекс | dLambow
 5. Анализи на валутния пазар | dLambow
 6. Графичен анализ | dLambow
 7. Трендови канали | dLambow
 8. Определяне на тренда | dLambow
 9. Японски свещи | dLambow
 10. Трендове на форекс | dLambow
 11. Трендови линии | dLambow

Технически индикатори на форекс

 1. Relative Strength Index - RSI | dLambow
 2. Технически индикатор Ичимоку | dLambow
 3. Индикатор Моментум (Momentum indicator) | dLambow
 4. Стохастичен Осцилатор - Стохастик (Stochastic Oscillator) | dLambow
 5. Пълзящи средни (Moving Averages) | dLambow
 6. Използване на Параболик (Parabolic SAR) на форекс | dLambow
 7. Канал на Болинджър (Bollinger Band) | dLambow
 8. Индикатор Directional Movement - Насочено движение | dLambow
 9. Трендови индикатори | dLambow
 10. Форекс индикатори | dLambow
 11. Индикатор MACD | dLambow

Графични фигури на форекс

 1. Графична фигура клин | dLambow
 2. Фигура възходящ триъгълник | dLambow
 3. Фигура симетричен триъгълник | dLambow
 4. Фигурата "троен връх" (Triple Top) | dLambow
 5. Фигура Двоен връх | dLambow
 6. Фигурата Глава и рамене на форекс | dLambow
 7. Фигура низходящ триъгълник | dLambow
 8. Нива на подкрепа и съпротива на форекс | dLambow
 9. Фигури "триъгълници" на форекс | dLambow
 10. Фигура сходящ триъгълник | dLambow
 11. Фигура разходящ триъгълник | dLambow

Управление на капитала и риска на форекс

 1. Управление на валутен риск | dLambow
 2. Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging) на рисковете | dLambow
 3. Финансови рискове на форекс | dLambow
 4. Хазарт ли е форекс? | dLambow
 5. Транслационен риск | dLambow
 6. Валутен риск | dLambow
 7. Риск на форекс | dLambow
 8. Пазете парите си на форекс | dLambow
 9. Диверсификация на риска на форекс | dLambow
 10. План за контрол на капитала | dLambow

Тактики и стратегии на форекс

 1. Дневен форекс (Day trading in forex) | dLambow
 2. Тактика на усреднение във форекс | dLambow
 3. Корекции на тренда на форекс | dLambow
 4. Тактика при пробиви на форекс | dLambow
 5. Трендова тактика на форекс | dLambow
 6. Вътредневна търговия | dLambow
 7. Стратегии и тактики на форекс | dLambow
 8. Тактика на костенурката на форекс | dLambow
 9. Тактика на хеджиране на форекс | dLambow
 10. Тактика на трендов откат | dLambow

dLambov, Forex17

С теория и практика на форекс се занимавам от 2005 година насам. С наблюденията и прозренията си за търговията на валутния пазар ви запознавам в този сайт. Между другото, една от най-големите грешки на участниците във форекс е механичното пренасяне на теории, тактики и стратегии, които са присъщи и проверени на фондовия пазар, но най-малкото са спорни на валутния пазар. В редица публикации обяснявам какъв е проблема и как може да бъде разрешен. Но всичко това са само мои наблюдения, а не препоръки за инвестиране или участие във форекс. Ако решите да се включите в търговията на валутния пазар, това е изцяло на ваш риск и отговорност.

08 април 2024

Добавена реалност | dLambow

(Augmented reality - AR) -

Добавена реалност с компютърно генерирани обекти към реалния свят


Какво е добавенага реалност (AR)?

Добавена реалност (Augmented reality - AR) е технология, която добавя компютърно генерирани обекти към реалния свят.

Добавена реалност
Добавена реалност (Augmented reality - AR)

Същност

 • - Комбиниране на виртуални елементи с реалния свят в реално време.
 • - Използване на камери, сензори и дисплеи за наслагване на информация, изображения и анимации върху реалната среда.
 • - Взаимодействие с виртуалните обекти, сякаш са част от реалния свят.


Реализиране на добавената реалност

AR се постига чрез използване на мобилни устройства, като например смартфон или таблет, които има камера и екран, за да добавя цифрови елементи към реалния свят. Устройството използва камерата, като заснема реалния свят, а след това използва екрана, за да добави компютърно генерирани обекти към изображението.

Възникване на добавената реалност

Добавената реалност се създава чрез използването на специални очила или мобилно приложение, които добавят цифрови елементи към реалния свят. Тези елементи могат да бъдат изображения, видеоклипове, аудио или дори обекти.

 • - 1960-те: Компютърните технологии стават достатъчно мощни, за да се генерират изображения, наслагвани върху реалния свят.
 • - 1990-те: Терминът "добавена реалност" е измислен от Томас Каудел (Thomas Caudell).
 • - Технологията се развива значително през 90-те години, но е ограничена от липсата на мощни компютри.
 • - 2000-те: Първите AR приложения се появяват на мобилни устройства.
 • - 2010-те: Google Glass и Pokemon Go популяризират AR.
 • - 2020-те: AR се интегрира в различни сфери, с бърз ръст на приложенията.
 • - С навлизането на смартфоните и мобилните технологии AR става по-достъпна и популярна.

Какво представлява AR?

 • - AR е технология, която добавя компютърно генерирани изображения, видео и звук към реалния свят.
 • - Информацията се наслагва върху гледката на потребителя в реално време.
 • - AR може да се използва с различни устройства, включително смартфони, таблети, очила и каски.


За какво се използва?

AR има множество приложения в различни сфери, включително:

 • = Образование: за интерактивно обучение, визуализиране на 3D модели, виртуални лаборатории.
 • = Здравеопазване: за планиране на операции, обучение на лекари и за рехабилитация.
 • = Производство: за монтаж, поддръжка и обучение на работници.
 • = Търговия: за виртуално пробване на дрехи, интерактивни каталози, навигация в магазини.
 • = Развлечения: за игри, филми, музикални концерти и други.


Перспективи

 • - AR е бързо развиваща се технология с огромен потенциал.
 • - Очаква се AR да се интегрира все повече в ежедневието ни, да трансформира много индустрии и да създаде нови възможности.
 • - Интеграция в различни сфери: AR ще се превърне в част от ежедневието ни.
 • - Някои от ключовите фактори, които ще стимулират растежа на AR, са:
  • = Развитието на 5G мрежите.
  • = По-достъпни и мощни AR устройства.
  • = По-добро разпознаване на изображения и обекти.
  • = Създаване на по-атрактивно и интерактивно съдържание.
 • - Нови технологии: Развитие на 5G, облачни изчисления, AI ще засилят възможностите на AR.
 • - Етични съображения: Важно е да се addressеnt етични проблеми, свързани с AR, като например поверителност и манипулация.
 • - Бърз ръст: Очаква се пазарът на AR да достигне $1.5 трилиона до 2030 г.


Примери за AR приложения

 • - Pokémon GO: игра, в която играчите търсят и хващат виртуални покемони в реалния свят.
 • - Snapchat: приложение за добавяне на AR филтри и маски към снимки и видеоклипове.
 • - IKEA Place: приложение за визуализация на мебели в реалния си дом.
 • - Google Maps: AR навигация с живи инструкции.


Заключение

Добавената реалност е революционна нова технология, която има потенциала да промени начина, по който живеем, работим и се забавляваме. Очаква се AR да се използва все по-широко в различни области и да окаже значително влияние върху нашето общество.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

07 април 2024

Зодия Овен ♈-🐏 | dLambow

(Aries ♈-🐏) -

Зодия Овен ♈-🐏 - пламенен, смел, енергичен, лидер


Зодия Овен (Aries ♈-🐏) е първият знак на зодиака 

Там, където е Овенът (♈-🐏 Aries [ ˈeəriːz ] - The Ram - 21 March - 20 April) във всеки хороскоп, е мястото за тестване на нещо за първи път, за прилагане на физическа сила и поставяне на ново начало. Там се проявяват качества като енергичност, спонтанност и директност. Представителите на зодия Овен са хора на действието: тяхното мото е “Действай сега”. Те са независими и имат силни лидерски качества.

Зодия Овен ♈-🐏
Зодия Овен ♈-🐏 (Aries ♈-🐏)

Овените могат да задвижват нещата, като поемат инициативата и се наслаждават на конкуренцията с другите, доказвайки своите способности. Овните са динамични, конкурентноспособни, директни и не обичат лъжите. Техният напор е искрата и необходимата задвижваща сила. Спонтанността на овните улеснява справянето им с нови предизвикателства, които могат да възникнат във всеки един момент. Те са смели пионери и инициатори, готови да намерят най-прекия път към целите си.

Характеристики на Зодия Овен (Aries - ♈-🐏)

Овните са динамични, енергични и смели личности. Те са пионери, родени лидери и ентусиасти, които обичат да поемат инициативата. Овните са импулсивни и решителни, но понякога им липсва търпение и дипломатичност. Те са честни, директни и не се страхуват да изразят мнението си.

 • - Енергични и динамични: Овните са синоним на енергия и ентусиазъм. Те са пионери, лидери и хора, които не се страхуват от рискове.
 • - Смели и решителни: Овните не се страхуват от трудностите и са готови да се изправят срещу всяко предизвикателство. Те са уверени в себе си и не се колебаят да преследват мечтите си.
 • - Независими и свободолюбиви: Овните ценят своята свобода и не обичат да им се налага какво да правят. Те са самостоятелни личности, които разчитат на себе си.
 • - Спонтанни и импулсивни: Овните често действат под влияние на момента, без да обмислят подробно последиците. Те са импулсивни и непредсказуеми.
 • - Прями и честни: Овните не обичат да крият чувствата си и говорят това, което мислят, без значение от последиците. Те са честни и откровени.
 • - Състрадателни и щедри: Овните са готови да помогнат на всеки, който има нужда. Те са състрадателни и щедри, и не се интересуват от материални облаги.
 • - Характерен сезон: Характерният сезон за Овен е пролетта, когато природата се пробужда и всичко започва да расте. Това е време за нови начинания, идеи и цели.


Основни данни

 • Период: 21 март - 20 април
 • Символ: ♈-🐏 Овен
 • Управляваща планета: Марс - планетата на действието, войната и страстта
 • Елемент (стихия): Огън
 • Камъни: Ахат, Рубин, Диамант
 • Цветове: Червено, Оранжево
 • Качества: Кардинален, мъжки
 • Щастливи числа: 1, 9, 18
 • Девиз: „Аз съм“
 • Основни качества: Енергични, Смели, Независими, Динамични, Непредсказуеми


Силни страни

 • - Смелост
 • - Решителност
 • - Енергичност
 • - Лидерски качества
 • - Оптимизъм
 • - Честност
 • - Ентусиазъм и енергия: Овните са известни със своята заразителна енергия и ентусиазъм. Те са родени лидери, които обичат да са в центъра на действието.
 • - Смелост и решителност: Овните не се страхуват от трудностите и не се отказват лесно. Те са целеустремени и решителни, и винаги се борят за това, което искат.
 • - Независимост и самостоятелност: Овните са самостоятелни личности, които не се нуждаят от одобрението на другите. Те са уверени в себе си и се справят сами с проблемите си.
 • - Динамичност и креативност: Овните са динамични личности, които не обичат рутината. Те са креативни и иновативни, и винаги търсят нови начини за развитие.

Слаби страни

 • - Нетърпение
 • - Импулсивност
 • - Агресивност
 • - Инат
 • - Недостатъчна дипломатичност
 • - Нетърпение и импулсивност: Овните често действат impulsively, без да обмислят добре последиците. Те могат да бъдат нетърпеливи и да бързат с решенията си.
 • - Инат и упоритост: Овните са много упорити и не обичат да им се противоречи. Те трудно приемат критика и не са склонни да променят мнението си.
 • - Агресивност и гневливост: Овните могат да бъдат агресивни и гневливи, когато се чувстват frustrirani. Те не умеят да контролират емоциите си и често избухват.
 • - Егоцентризъм и липса на дипломатичност: Овните са склонни да бъдат егоцентрични и да не се интересуват от мнението на другите. Те не са дипломатични и често казват това, което мислят, без да се филтрират.


Специфични страни

Овен има лека издатина на челото точно при линията на косата. Овен предпочита късите подстрижки, има тънки бледи устни, обикновено плътно стиснати, дълбоки очи и добре очертани вежди. Фигурата на Овена е жилеста и спортна. Цветът на Овена е червено или златисто. Камъните на Овена са рубин, диамант или аметист.

Отношение към живота

Овен е оптимистичен и амбициозен, който обича да се забавлява и да търси приключения. Овен е конкурентоспособен и самостоятелен, който не се отказва лесно от целите си. Овен е честолюбив и решителен, който не се страхува от предизвикателства или промени. Овен е активен и любознателен, който се интересува от много неща и харесва да учи нови умения.

Съвместимост на зодия Овен

 • - Добра: Лъв, Стрелец, Водолей
 • - Средна: Близнаци, Везни, Риби
 • - Лоша: Рак, Телец, Дева

Овните са най-съвместими с други огнени знаци, като Лъв и Стрелец. Те са добре съвместими и с въздушните знаци, като Водолей и Везни. Овните е добре да избягват водните знаци, като Рак и Риби, както и земните знаци, като Телец и Козирог.

В любовта

Овните са страстни и романтични партньори. Те са завоеватели, които обичат да преследват и да бъдат в центъра на вниманието. Овните са ревниви и не понасят конкуренция.

В професията

Овните са амбициозни и целеустремени. Те са родени лидери, които умеят да мотивират и вдъхновяват останалите. Овните са най-подходящи за професии, които изискват динамика, риск и бързи решения.

Интересни факти за Овен:

 • - Овен е първият знак от зодиака.
 • - Овните са под управлението на планетата Марс, която е бог на войната.
 • - Цветовете на Овен са червено и оранжево.
 • - Късметлийските числа на Овен са 1, 9 и 18.
 • - Камъните за Овен са диамант, гранат и аметист.


Забележка:

Това е само общ преглед на зодия Овен. Всеки човек е уникален и е важно да се вземат предвид и други фактори, като например асцендент, лунен знак и лични аспекти, за да се получи по-пълна представа за неговата личност.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

04 април 2024

Неработещи връзки | dLambow

(Broken Links) -

Неработещите връзки (Broken Links) като SEO фактор за класиране в търсачките


Какво са неработещите връзки?

Неработещите връзки (Broken Links - [ ˈbrəʊkən lɪŋks ]), познати още като "бити връзки" или "404 грешки", са хипервръзки на уеб страница, които водят до страница, която не може да бъде намерена или не води до нищо.

Неработещи връзки
Неработещи връзки (Broken Links)

Причини за неработещи връзки

Това може да се дължи на различни причини, като:

- Преместено съдържание

Съдържанието, към което води връзката, е преместено на друг URL адрес, но старата връзка не е актуализирана.

- Изтрито съдържание

Съдържанието, към което води връзката, е изтрито и вече не е налично на сайта.

- Грешка в URL адреса

URL адресът на връзката е въведен неправилно.

- Счупен файл

Файлът, към който води връзката, е повреден или липсва.

- Невалиден домейн

Домейнът, на който е хоствана целевата страница, вече не съществува.

- Сървърни проблеми

Сървърът, на който се хоства целевата страница, е недостъпен или не е конфигуриран правилно.

Как неработещите връзки влияят на SEO?

Неработещите връзки могат да навредят на SEO на вашия уебсайт по няколко начина:

1. Лошо потребителско изживяване

Когато потребителите кликнат върху връзка и попаднат на 404 страница, това им доставя лошо изживяване. Те може да се разочароват и да напуснат сайта ви, което може да доведе до по-висок процент на отпадане (bounce rate).

2. Намаляване на авторитета

Търсачките разглеждат броя и качеството на връзките, сочещи към вашия сайт, като фактор за определяне на неговия авторитет. Неработещите връзки могат да намалят авторитета на вашия сайт, което може да се отрази негативно на класирането ви в търсачките.

3. Индексиране

Търсачките може да имат проблеми с индексирането на вашия сайт, ако той съдържа много неработещи връзки. Това е така, защото те може да не могат да проследят правилно връзките между страниците ви.


Как да откриете Неработещи връзки?

Има няколко инструмента, които ви помагат да откриете неработещи връзки на вашия сайт:

- Google Search Console

Google Search Console ви показва списък с всички неработещи връзки, които Google е открил на вашия сайт.

- Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spider е платен инструмент, който може да сканира вашия сайт и да ви покаже списък с всички връзки, включително неработещите.

- Browser Add-ons

Някои браузъри, като Chrome и Firefox, имат разширения, които могат да ви помогнат да откриете неработещи връзки. Няколко безплатни браузърни добавки, като Check My Links и Link Checker, могат да ви помогнат да откриете неработещи връзки на вашия сайт.

- Проверка на ръка

Можете да проверите ръчно връзките на вашия сайт, като кликнете върху тях и видите къде водят.

Как да отстраните Неработещи връзки?

След като откриете неработещи връзки на вашия сайт, трябва да предприемете действия за тяхното отстраняване:

 • - Намерете новата дестинация: Ако съдържанието, към което води връзката, е преместено, трябва да я актуализирате, за да сочи към новата дестинация.
 • - Премахнете връзката: Ако съдържанието е изтрито, трябва да премахнете връзката от вашия сайт.
 • - Поправете URL адреса: Ако URL адресът на връзката е въведен неправилно, трябва да го поправите.
 • - Свържете се със собственика на сайта: Ако връзката сочи към сайт на друг домейн, може да се свържете със собственика на сайта и да го уведомите за проблема.


Препоръки

 • - Редовно проверявайте сайта си за неработещи връзки.
 • - Използвайте инструменти за SEO, за да ви помогнат да откриете и отстраните неработещи връзки.
 • - Пренасочвайте стари URL адреси към нови, за да избегнете загуба на авторитет.
 • - Уведомете Google Search Console за промените, които сте направили, за да могат да бъдат отразени в индекса.
 • - Създайте карта на сайта: Създаването на карта на сайта може да ви помогне да идентифицирате по-лесно липсващи страници и неработещи връзки.


Заключение

Неработещите връзки могат да навредят на SEO на вашия сайт и да повлияят негативно на класирането. Важно е да се отбележи, че не всички неработещи връзки са лоши. Някои неработещи връзки, като например връзки към страници, които са временно недостъпни, може да не навредят на SEO на вашия сайт.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

03 април 2024

Академично писане | dLambow

(Academic writing) -

Академично писане - Същност, характеристики, разлики и приложения


Какво е академично писане?

Академичното писане (Academic writing) е формален стил на писане, използван в университети и научни публикации. Ще го срещнете в статии в списания и книги по академични теми и от вас ще се очаква да пишете своите есета, научни статии и дисертация в академичен стил.

Академично писане
Академично писане (Academic writing)

Същност на академичното писане

Академичното писане е форма на писане, използвана в образователни и научни среди за комуникация на идеи, знания и информация. То се отличава с ясен, точен и обективен стил с логическа и аргументирана комуникация, основана на факти и доказателства, подкрепена от достоверни източници.

Характеристики


- Яснота и точност

Текстът е лесен за разбиране, без ненужно сложни езикови конструкции или неяснота. Структуриран е логично, с ясни аргументи и подкрепления.

- Обективност

Авторът избягва субективно мнение и емоционален език, фокусирайки се върху факти и доказателства. Личните мнения и емоции са сведени до минимум.

- Формална структура и стил

Текстът е организиран по ясен и логичен начин, с добре дефинирани раздели, подзаглавия и параграфи. Използва се официален език, без жаргон или неформални изрази.

- Достоверност

Всяко твърдение е подкрепено от достоверни източници, цитирани по определен стилов формат.

- Граматика и пунктуация

Текстът е безупречно редактиран, без граматически и пунктуационни грешки.

- Етика

Спазват се правилата за плагиатство и добро академично поведение.


Разлики от други видове писане:


- Художествено писане

Докато академичното писане се фокусира върху факти и информация, художественото писане използва езика за създаване на естетически ефект и емоционално въздействие.

- Журналистическо писане

Академичното писане е по-задълбочено и аналитично, докато журналистическото писане е по-кратко, ясно и насочено към широка аудитория.

- Бизнес писане

Академичното писане се фокусира върху обективна информация, докато бизнес писането може да използва по-убеждаващ език и да се фокусира върху конкретни цели.

Приложения:

Академичното писане се използва в различни контексти, включително:

- Есета, реферати и курсови работи

Студентите пишат есета, за да представят своите идеи и знания по дадена тема, като се основават на проучвания и анализ.

- Научни статии, доклади и рецензии

Изследователите пишат статии, за да представят резултатите от своите изследвания пред научната общност. Оценяват се качествата на книга, статия или друг вид произведение.

- Дипломни работи и дисертации

Тези по-обширни текстове представят задълбочени изследвания по дадена тема.

- Книги и учебници

Академичните книги и учебници представят знания и информация по дадена дисциплина.

В кои случаи се използва

- В университетите: За курсови работи, дипломни работи, дисертации, есета, изпити и др.
- В научните изследвания: За публикуване на резултати от изследвания в научни списания, книги и др.
- В професионалната сфера: За писане на доклади, анализи, презентации и др.

За да се усъвършенствате в академичното писане:

 • - Четете много академични текстове.
 • - Практикувайте писане по различни теми.
 • - Потърсете обратна връзка от преподаватели или други автори.
 • - Използвайте ресурси за академично писане (библиотеки, онлайн ръководства).


Заключение:

Академичното писане е важен инструмент за комуникация на знания и информация в образователни и научни среди. То се отличава с ясен, точен и обективен стил, подкрепен от достоверни източници, както следва:

 • - Обективност: Трябва да се избягват лични мнения и емоции.
 • - Точност: Информацията трябва да е проверена и достоверна.
 • - Яснота: Текстът трябва да е лесен за разбиране.
 • - Логика: Аргументите трябва да са последователни и добре обосновани.
 • - Доказателства: Тези трябва да се подкрепят с цитати от авторитетни източници.
 • - Форматиране: Спазване на стандартизирани формати за цитиране и библиография.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

02 април 2024

Дизайн на уеб сайт | dLambow

(Website design) -

Дизайн на уеб сайт - структура, организация, функции ...


Какво е дизайн на уеб сайт?

Дизайнът на уеб сайта е процесът на създаване на визуална привлекателност и функционален облик на уебсайта. Целта на дизайна на уеб сайта е да създаде уебсайт, който е привлекателен, лесен за използване и ефективен в постигането на целите на уебсайта. Дизайнът на уеб сайта включва избора на цветове, шрифтове, изображения и други елементи, които ще се използват на уебсайта.

Дизайн на уеб сайт
Дизайн на уеб сайт (Website design)

Дизайнът на уеб сайта е важен, защото може да повлияе на това как посетителите възприемат вашия уебсайт. Добрият дизайн на уеб сайта може да направи вашия уебсайт по-приятен за използване и по-лесен за навигация.

Основните принципи в дизайна на уеб сайта

 • Яснота: Дизайнът на уеб сайта трябва да бъде ясен и лесен за разбиране. Посетителите трябва да могат да разберат бързо какво предлага вашият уебсайт.
 • Ефективност: Дизайнът на уеб сайта трябва да бъде ефективен. Посетителите трябва да могат да намерят това, което търсят, бързо и лесно.
 • Привлекатост: Дизайнът на уеб сайта трябва да бъде привлекателен. Посетителите трябва да се чувстват добре, когато посещават вашия уебсайт.


Етапи в разработването на дизайна на уеб сайта

 • Планиране: В този етап се определят целите на уебсайта и се разработва структурата му.
 • Създаване на прототип: В този етап се създава модел на уебсайта, който може да се използва за тестване на дизайна.
 • Реализация: В този етап се създава действителният уебсайт въз основа на прототипа.
 • Тестване: В този етап се тества уебсайтът, за да се гарантира, че отговаря на очакванията.


Основните елементи на дизайна на уеб сайта включват:


Структура

Структурата на уебсайта определя как са организирани информацията и функциите на уебсайта. Добрата структура прави уебсайта лесен за използване и навигация.

Визуален облик

Визуалният облик на уебсайта включва използването на цвят, шрифт, изображения и други графични елементи. Добрият визуален дизайн прави уебсайта привлекателен и запомнящ се.

 • - Цветове: Цветовете могат да се използват за създаване на настроение или за привличане на вниманието на посетителите.
 • - Шрифтове: Шрифтовете могат да се използват за подобряване на четливостта и за създаване на усещане за стил.
 • - Изображения: Изображенията могат да се използват за предаване на информация или за създаване на визуален интерес.
 • - Форматиране: Форматирането може да се използва за организиране на информацията и за създаване на усещане за баланс.


Функционалност

Функционалността на уебсайта определя как посетителите могат да взаимодействат с него. Добрата функционалност прави уебсайта лесен за използване и постигане на целите си.


Фактори при проектиране на уеб сайт

При проектирането на уеб сайт е важно да се вземат предвид следните фактори:

Целта на уебсайта

Каква е целта на уебсайта? Искате ли да информирате посетителите си за нещо, да им продадете продукт или услуга или да ги привлечете към вашата марка?

Целева аудитория

Кой е вашият целеви пазар? Кой е вашата целева аудитория? Какви са техните интереси, нужди и проблеми?

Технически умения

Колко технически умения имате? Ако нямате много технически умения, ще искате да изберете дизайн, който е лесен за изпълнение.

Основните инструменти за дизайн на уеб сайта

Ето някои от основните инструменти, които се използват за дизайна на уеб сайта:

 • HTML: HTML е езикът за маркиране, който се използва за създаване на структурата на уеб сайта.
 • CSS: CSS е езикът за стилизиране, който се използва за задаване на външния вид на уеб сайта.
 • JavaScript: JavaScript е скриптов език, който се използва за добавяне на интерактивност към уеб сайта.


Трудности при дизайн на сайт

Ето някои от основните предизвикателства пред дизайна на уеб сайта:

Ограниченият пространство

Уебсайтовете обикновено имат ограничено пространство, което може да затрудни поставянето на всички необходими елементи.

Разнообразието на устройствата

Уебсайтовете трябва да изглеждат добре на различни устройства, включително компютри, мобилни телефони и таблети.

Вечната промяна

Технологиите и тенденциите в дизайна на уеб сайта непрекъснато се променят, което може да затрудни поддържането на актуален дизайн.

Съвети за проектиране на уеб сайт


Бъдете последователни

Използвайте единни шрифтове, цветове и стилове навсякъде в уебсайта си. Това ще помогне на посетителите да се ориентират по-лесно.

Използвайте минимализъм

Не претоварвайте уебсайта си с информация и визуални елементи. По-малкото е по-добро в повечето случаи.

Започнете с добра структура

Добрата структура е основата на всеки добре проектиран уебсайт. Когато планирате структурата на уебсайта си, помислете за целта на уебсайта си и целевата си аудитория.

Използвайте визуални елементи внимателно

Визуалните елементи могат да направят уебсайта ви привлекателен и запомнящ се, но е важно да ги използвате внимателно. Не прекалявайте с визуалните елементи, защото те могат да разсеят вниманието на посетителите.

Поддържайте мобилната версия

Все повече хора използват мобилни устройства за достъп до уебсайтове. Уверете се, че уебсайтът ви е добре оптимизиран за мобилни устройства.

Правете тестове

След като проектирате уебсайта си, направете тестове с целевата си аудитория. Това ще ви помогне да идентифицирате и отстраните всякакви проблеми с дизайна.

Заключение

Има много различни подходи към дизайна на уеб сайта. Някои дизайнери се фокусират върху създаването на красив и привлекателен дизайн, докато други се фокусират върху създаването на функционален и лесен за използване дизайн. Дизайнът на уеб сайта е сложен процес, но е важно да отделите време и усилия, за да го направите правилно. Добрият дизайн на уеб сайта може да помогне на вашия уебсайт да успее.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: