Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 март 2015

Как се чете английският диграф ch | dLambow

Как се чете английският диграф "ch" (How to read the English digraph "ch")?

 

Значения на английския диграф "ch"

Известни са три основни звукови значения на английския диграф "ch":
 
How to read the English digraph "ch"?
Значения на английския диграф "ch"

 

1) Звукосъчетание между [t] и [ʃ]

което в значителна степен напомня българското "ч", като в думата "човек", но с по-отчетлив първи елемент. Примери:
 • chess [tʃes]
 • chin [tʃın],
 • chops, 
 • chinch,
 • chill, 
 • chips, 2) Като звука [ʃ] 

в някои отскоро заимствани от френски език думи (запазва се френското четене):
 • machine [mə'ʃı:n]
 • chic [ʃık]

3) Като звука [k] в думи с гръцки произход.

 • architect - архитект ['ɑ:kıtekt]
 • archaic ['ɑ:keık]
 • chemist - химик ['kemıst]
 • scheme- [skı:m]
 • character -характер,
 • chemistry - химия
Изключение от това правило е "arch".

Това са основните случаи и правила за това как се чете английският диграф "ch" (How to read the English digraph "ch") в английски език, заедно с примери на английски думи в транскрипция.

----------------

1 коментар:

 1. Предположения:
  - "ч" - в оригинални английски думи;
  - "ш" - в думи, заети от френски;
  - "к" - в интернационални термини, предимно от гръцки.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: