Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Класификация на английските съюзи по техния строеж (Classification of English Conjunctions).

Класификация на английските съюзи.

По своята форма и строеж, английските съюзи могат да се класифицират на следните видове:
 • Прости  (simple).
 • Производни (derived).
 • Сложни (compound).
 • Съставни (composite).
 • Двойни съюзи (double).
 • Съюзи от причастия.

Прости съюзи (Simple Conjunctions).

Простите съюзи в английски език са съставени от един корен и те са неразложими на съставни части. Ето примери:
 • and - и, a,
 • but - но,
 • or - или,
 • if - ако,
 • that - че,
 • so - така, така че,
 • though - така.


Производни съюзи (Derived Conjunctions).

Производните съюзи се различават по това от простите, че имат в състава си суфикси или префикси. Ето примери:
 • unless - освен,
 • because - защото,
 • until - докато.

Сложни съюзи (Compound Conjunctions).

Сложните съюзи са съставени от два, а по-рядко и от три корена. Това са съюзи, в чийто състав влиза наречието "ever" или които представляват съчетание от два съюза. Ето примери:
 • however - въпреки това;
 • whenever - всеки път когато.
 • therefore - следователно,
 • nevertheless - въпреки това.

Съставни съюзи (Composite Conjunctions).

Съставните съюзи се състоят от няколко служебни думи. Ето няколко примера:
 • in case - в случай че,
 • as though - като че ли,
 • as well as - като и,
 • as long as - достига да,
 • in order that - затова че, в случай че,
 • as soon as - веднага след като,
 • in order to - с цел да,
 • as if - като че ли.

Двойни съюзи - (Double Connectors или Double Conjunctions).

Двойните съюзи се отнасят към съставните, тъй като са съставени от две части, разделени помежду си от други думи. Ето някои примери:
 • both ... and - както ... така (и),
 • either ...or - или ... или,
 • neither ... nor - нито ... нито,
 • not only ... but also - не само ... но и,
 • as ... as - така ... както,
 • not so ... as - не така ... както,
 • the … the, 
 • not so … as и др.

Съюзи от причастия.

Има още една, не много голяма група съюзи, които произлизат от причастия и имат формата на причастие. Ето такива примери:
 • provided, providing - при условие че,
 • seeing - доколкото,
 • supposing - ако, в случай че,

Наречия и относителни местоимения.

В качеството си на съюзни думи, служещи за съединяване на главното изречение с подчиненото, могат също да се използват наречия или относителни местоимения. Ето някои примери:
 • when - когато,
 • where - където,
 • how - както,
 • why - защото,
 • who - който,
 • whose - чийто,
 • what - каквото,
 • which - когото,
 • that - каквото.

До тук успяхме да изясним с примери основната класификация на английските съюзи според техния строеж (Classification of English Conjunctions). В по-големи подробности и повече практически примери ще разгледаме в следващи публикации всяка от групите поотделно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Ето един пример за използване на съюзи:
  But in their leisure time they do what they really want to do and their real selves are reflected in their action. - Но в своето свободно време те правят това, което действително искат да правят и тяхното истинско собствено "Аз" се отразява в техните дела.

  ОтговорИзтриване
 2. Фирдес Мехмед10:43 пр.об.

  Съюзът е служебна част на речта, свързваща частите на сложното изречение, отделните изречения в текста, а също и думи в състава на простото изречение. Английските съюзи не зависят от граматичните характеристики на свързваните думи, не се променят и нямат граматични категории.

  ОтговорИзтриване
 3. По своето значение, английските съюзи се делят на съчинителни и подчинителни, а по своята форма биват прости, производни, сложни и съставни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простите съюзи (simple conjunctions) се образуват от едносложни думи, които са неразложими на съставни части.
   - and,
   - but,
   - if и други подобни.

   Изтриване
 4. Данчо-Пан4ев7:39 пр.об.

  Производните съюзи (derived conjunctions) произхождат от други части на речта и имат в своя състав корен и суфикс (приставка):
  because,
  unless и др.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: