Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Класификация на английските съюзи по техния строеж (Classification of English Conjunctions).

Класификация на английските съюзи.

По своята форма и строеж, английските съюзи могат да се класифицират на следните видове:
 • Прости  (simple).
 • Производни (derived).
 • Сложни (compound).
 • Съставни (composite).
 • Двойни съюзи (double).
 • Съюзи от причастия.

Прости съюзи (Simple Conjunctions).

Простите съюзи в английски език са съставени от един корен и те са неразложими на съставни части. Ето примери:
 • and - и, a,
 • but - но,
 • or - или,
 • if - ако,
 • that - че,
 • so - така, така че,
 • though - така.


Производни съюзи (Derived Conjunctions).

Производните съюзи се различават по това от простите, че имат в състава си суфикси или префикси. Ето примери:
 • unless - освен,
 • because - защото,
 • until - докато.

Сложни съюзи (Compound Conjunctions).

Сложните съюзи са съставени от два, а по-рядко и от три корена. Това са съюзи, в чийто състав влиза наречието "ever" или които представляват съчетание от два съюза. Ето примери:
 • however - въпреки това;
 • whenever - всеки път когато.
 • therefore - следователно,
 • nevertheless - въпреки това.

Съставни съюзи (Composite Conjunctions).

Съставните съюзи се състоят от няколко служебни думи. Ето няколко примера:
 • in case - в случай че,
 • as though - като че ли,
 • as well as - като и,
 • as long as - достига да,
 • in order that - затова че, в случай че,
 • as soon as - веднага след като,
 • in order to - с цел да,
 • as if - като че ли.

Двойни съюзи - (Double Connectors или Double Conjunctions).

Двойните съюзи се отнасят към съставните, тъй като са съставени от две части, разделени помежду си от други думи. Ето някои примери:
 • both ... and - както ... така (и),
 • either ...or - или ... или,
 • neither ... nor - нито ... нито,
 • not only ... but also - не само ... но и,
 • as ... as - така ... както,
 • not so ... as - не така ... както,
 • the … the, 
 • not so … as и др.

Съюзи от причастия.

Има още една, не много голяма група съюзи, които произлизат от причастия и имат формата на причастие. Ето такива примери:
 • provided, providing - при условие че,
 • seeing - доколкото,
 • supposing - ако, в случай че,

Наречия и относителни местоимения.

В качеството си на съюзни думи, служещи за съединяване на главното изречение с подчиненото, могат също да се използват наречия или относителни местоимения. Ето някои примери:
 • when - когато,
 • where - където,
 • how - както,
 • why - защото,
 • who - който,
 • whose - чийто,
 • what - каквото,
 • which - когото,
 • that - каквото.

До тук успяхме да изясним с примери основната класификация на английските съюзи според техния строеж (Classification of English Conjunctions). В по-големи подробности и повече практически примери ще разгледаме в следващи публикации всяка от групите поотделно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Ето един пример за използване на съюзи:
  But in their leisure time they do what they really want to do and their real selves are reflected in their action. - Но в своето свободно време те правят това, което действително искат да правят и тяхното истинско собствено "Аз" се отразява в техните дела.

  ОтговорИзтриване
 2. Фирдес Мехмед10:43 пр.об.

  Съюзът е служебна част на речта, свързваща частите на сложното изречение, отделните изречения в текста, а също и думи в състава на простото изречение. Английските съюзи не зависят от граматичните характеристики на свързваните думи, не се променят и нямат граматични категории.

  ОтговорИзтриване
 3. По своето значение, английските съюзи се делят на съчинителни и подчинителни, а по своята форма биват прости, производни, сложни и съставни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простите съюзи (simple conjunctions) се образуват от едносложни думи, които са неразложими на съставни части.
   - and,
   - but,
   - if и други подобни.

   Изтриване
 4. Данчо-Пан4ев7:39 пр.об.

  Производните съюзи (derived conjunctions) произхождат от други части на речта и имат в своя състав корен и суфикс (приставка):
  because,
  unless и др.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: