Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 март 2015

Английският гласен звук [e] | dLambow

Английският гласен звук [e] (English vowel [e])

 

Английската гласна [e]

При произнасяне на кратката гласна [e] върха на езика се намира напред, в основата на горните зъби, средата на гърба на езика се приповдига нагоре и напред (малко),  устните са леко разтеглени, устата е малко разтворена. Това е кратък, ненапрегнат звук.

English vowel [e]
Английската гласна [e]
 
За да научите и произнесете правилно фонемата [e], пригответе се да произнесете българското "Е е" в думи като "ехо", "ето", "жест", "цел". Пред глухи съгласни английският звук [e] се произнася много кратко, докато пред съгласни, като [ n, l, m ] - забележимо се удължава.
Примери със звука [e] в английски думи:

 • [ tekst ] text - текст
 • [ pen ] pen - писалка
 • [ les ] less - по-малко
 • [ spel ] spell - изговарям по букви
 • [ net ] net - мрежа
 • [ smel ] smell - миризма
 • [ test ] test - проба
 • [ desk ] desk - бюро
 • [ bed ] bed - легло
 • [ beg ] beg - умолявам
 • [ lesn ] lesson - урок
 • [ nekst ] next - следващ
 • [ end ] end - край
 • [ tent ] tent - палатка

Писмено обозначаване на звука [e].

В английската писменост гласната [e] се обозначава с буквата Ee [ i: ], когато след нея следват една или няколко съгласни букви. Например:
 • pen,
 • bed,
 • tent,
 • egg,
 • desk,
 • end,
 • next.

Това са основните правила и изключения по писането, четенето и произнасянето на английският гласен звук [e] (English vowel [e]), придружени с редица показателни примери от английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: