Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Разделителни местоимения (Detaching Pronouns).

Кои са разделителни местоимения (Detaching Pronouns)?

Разделителните местоимения  (Detaching Pronouns) са част от английските местоимения (English Pronouns), като служат за да се отдели един предмет от други подобни предмети от същия вид. Това са местоименията

"Other" - "друг", "всеки друг"..., 

като след него следва съществително в множествено число.
 • I want to read other books. - Аз искам да прочета други книги.
 • One of the dogs was black and the other – grey. - Едното от кучетата беше черно, а другото - сиво.


"Another" - "още един", 

като след него следва съществително в единствено число с неопределителен член, когато набора от възможности за избор не е ограничен.
 • I want to read another book. - Аз искам да прочета друга книга.
 • I’ve read many books about Zorro and yesterday I found another. (a book). - Прочел съм доста книги за Зоро, а вчера намерих още една (и друга).

"The other" - с определителен член 

това по правило означава "другото от двете" и след него има съществително в единствено число. Използва се при ограничен набор от възможности за избор.
 • I've got two books. Take this one, and Mary will take the other. - Аз имам две книги. Вземи тази, а Мери ще вземе другата.

"Others" - "другите", "останалите", 

като се използва самостоятелно, без определяемо съществително.
 • Some of them wore shoes, others were barefooted. - Някои от тях носеха обувки (бяха обути), други бяха (ходеха) боси.
 • I’m working alone in the office now, others are on vacation. - Сега аз работя сам в офиса, а останалите са в отпуск.

"The others" - "всички останали", 

като се използва самостоятелно, без определяемо съществително.
 • The boy tried to hide himself behind the others. - Момчето опита да се скрие зад останалите.
 • If I’m not mistaken Mary has two kids. The younger is 4, what about the other? (the kid) - Ако не се лъжа, Мери има две деца. По-малкото е на 4 години, а на колко е другото?

Разделителните местоимения (Detaching Pronouns) "other" и "another" могат да се променят по падеж (other’s, another’s), а първото има и множествено число "others".
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. А.Мравицки9:04 пр.об.

  Местоименията "other", "another" - "друг", може се използват в качеството им на местоимения-прилагателни, а също и като местоимения-съществителни.
  - Give me another example. - Дай ми друг пример.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: