Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 март 2015

Английският гласен звук [ ɔ ] и [ ɔ: ] | dLambow

Английският гласен звук [ ɔ ] и [ ɔ: ] (English vowel [ɔ])

 

Английският гласен звук [ɔ]

При произнасянето на английския звук [ɔ] устата е широко отворена, езикът е отдръпнат от зъбите към задната част на устната кухина, устните са закръглени, но не са изпъкнали напред. Ако правилно разположите органите за произнасяне, то трябва да се получи нещо между българските "о" и "а". Представете си че произнасяте думата "ода", но с леко закръглени устни и с по-продължително "о".

English vowel [ɔ]
Английският гласен звук [ɔ]

Примери с английски думи и транскрипция:

 • [ bɔks ] box - кутия
 • [ lɔt ] lot - жребий
 • [ kɔk ] cock - петел
 • [ sɔft ] soft - мем
 • [ gɔt ] got - получен
 • [ rɔtn ] rotten - гнил
 • [ pɔt ] pot - гърне
 • [ wɔt ] what - какво
 • [ ɔfn ] often - често
 • [ ɔfis ] office - офис
 • [ kɔ:l ] call - викам
 • [ rɔ: ] raw - суров
 • [ fɔ:s ] force - сила
 • [ ɔ:lsou ] also - също
 • [ hɔ:n ] horn - рог
 • [ ɔ:lwiz ] always - винаги
 • [ sɔ:lt ] salt - сол
 • [ ɔ:redi ] already - вече
 • [ ɔ:tm ] autumn - есен
 • [ ɔ:də ] order - разпорежданеПисмено изобразяване на [ɔ].


С буквата "o".

Английският звук [ɔ] се изписва чрез буквата "o" ако след нея следва една или няколко съгласни: box,
 • got,
 • pot,
 • soft,
 • ox,
 • odd,
 • often
 • horn,
 • lord.

С "al" + съгласна (при това съгласната "l" не се чете):

 • call,
 • talk

С буквосъчетанието "au":

 • autumn.
Изключение - aunt [ a:nt ].

С буквосъчетаниемто "aw":

 • law.

Обърнете внимание на различията при произнасянето на краткия звук [ɔ] и дългия звук [ɔ:].

Гласните звуци [ ɔ ] - [ ɔ: ] се отличават помежду си не само с дължината на звученено и с качеството на произнасяне. Звукът [ ɔ: ] има по-тъмен оттенък, при произнасянето му устата е по-широко отворена, а челюстта практически не се отпуска. При произнасянето на звука [ ɔ ] устата трябва да бъде отворена (около два пръста ширина), а челюстта е доста ниско отпусната. Грешки в произнасянето на тези две гласни може да се отразят на значението на английските думи.

Ето сравнения:

 • [ spɔt ] - [ spɔ:t ]    spot - sport    място - спорт
 • [ pɔt ] - [ pɔ:t ]    pot - port    гърне - пристанище
 • [ nɔt ] - [ nɔ:t ]    not - naught    не - даром
 • [ kɔt ] - [ kɔ:t ]    cot - caught    кошара - схванах
 • [ ʃɔt ] - [ ʃɔ:t ]    shot - short    истрел - кратък
 • [ kɔd ] - [ kɔ:d ]    cod - cord    треска - връв
 • [ fɔks ] - [ fɔ:ks ]    fox - forks    лисица - вилици.

Това са основните правила и изключения по писането, четенето и произнасянето на английският гласен звук [ ɔ ] (English vowel [ɔ]), придружени с редица показателни примери от английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: