Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 март 2015

Обозначаване и четене на дати | dLambow

Обозначаване и четене на дати в английски език (Dates in English)

 

Обозначаване на английски дати

За обозначаване и зарисване на дати в английски език се използват определителен член "the", числителни редни, а пред месеца се поставя предлога "of".
 • 25th July, 1975 - The twenty-fifth of July, nineteen seventy-fifth.
 • 17th January, 1998 - The seventeenth of January, nineteen ninety-eight.
 • 21th December, 1525 - the twenty-first of December (or December the twenty-first), fifteen December 21, 1525 twenty-five.
 
Dates in English
Обозначаване на английски дати

или

 • July 25 (25th), 1975 - July the twenty-fifth, nineteen seventy-fifth.
 • January 17th, 1998 - January 17, 1998 - January the seventeenth, nineteen ninety-eight.
 • July 15, 1965 - The fifteenth of July nineteen sixty-five или: July the fifteenth nineteen sixty-five
Възможни са и други формати за записване на дати:

 • 25 July 1975
 • 01.17.98
 • 01/17/98 – американски вариант

Ако нещо е станало на определена дата, се ползва предлога "On":

На 19-ти ноември - On November 16 или On the 16th of November.

Четене на дати без годините

 • May 1- the first of May
 • July 22 - the twenty-second of July
 • December 4 – the fourth of December

Четене само на години

Ако се чете или назовава определена година, то четиризначното число се разделя на две групи от по две цифри и всяка група се произнася поотделно (нулата е "oh", а не "zero"):
 • 1485 – fourteen eighty five
 • 1604 – sixteen oh four
 • 1612 - sixteen twelve
 • 1900 - nineteen hundred
 • 1901 - nineteen and ( или o [ou]) one
 • 1919 – nineteen nineteen
 • 1983 - nineteen eighty-three
При по-официално четене е така:
 • 1771 - The year of seventeen seventy-one.
Думата "year" (година, год., или г.) не се изписва след числата.

Годините от 2000 до 2009.

Не се делят на групи от по две, а се четат като обикновени числителни.
 • 2003 - two thousand and three
 • 2008 – two thousand and eight

Годините след 2009 имат два варианта за четене и произнасяне:

 • 2010  - twenty ten или two thousand and ten
 • 2012 – twenty twelve или two thousand and twelve

Различия при британския и американския английски

 

Вариант G.B. (в Великобритания).

 • 3(rd) January 1985 = the third of January nineteen eighty-five   
 • 4(th) May 1985 = the fourth of May nineteen eighty-five
Изписване с цифри:
 • 4.5.85
 • 4.V.85
 • 4/5/85
Отначало се пише деня, следват месеца и годината.

Вариант U.S. (AmE американски английски в САЩ).

Първо се пише и чете месеца, а не деня, като при това не се използва определителен член "the".
 • January 3, 1985 = January third, nineteen eighty-five   
 • May 4, 1985 = May fourth, nineteen eighty-five
Изписване с цифри:
 • 5.4.855/4/85

Но тук обърнете внимание на разликата!
Отначало се пише месеца, след това - деня и накрая годината.


Упражнения за произнасяне на американски дати.

 • 5/30 – May thirtieth,
 • 9/12 – September twelfth,
 • 12/26 – December twenty sixth.

Споменаване на десетилетия

Когато се говори или се споменават десетилетия, количественото числително се използва в множествено число с определителен член "the".
 • the 30th – the thirties - тридесетте години.
 • the 90th – the nineties - деветдесетте години.

Това е възможно най-пълната и точна информация по обозначаване и четене на дати в английски език (Dates in English), в т.ч. и разликите между британски и американски английски, на които е добре да обърнете внимание.

----------------

12 коментара:

hanene каза...

За обозначаване на годината в една дата или по-скоро при самостоятелно споменаване на годината на английски език, може да се използва думата "year" по следния начин - in the year of 1917 - in the year of nineteen seventeen.

Пентино63 каза...

За обозначаване на дати се използват числителни редни. Например, пише се: July 15, 1965, а се чете: the fifteenth of July nineteen sixty-five или: July the fifteenth nineteen sixty-five.

зангов-76 каза...

Ако е необходимо да посочите, че нещо е станало на определена дата, то пред датата се използва предлога "on". Да речем, че става дума за 16-и ноември - тогава са възможни следните варианти:
On November 16,
On the 16th of November.

Bobi_Ton каза...

Ето още примери за дати на английски език, които се записват с числителни редни:

17th January, 1998
(the seventeenth of January, nineteen ninety-eight).

January 17th, 1998 или January 17, 1998
(January the seventeenth, nineteen ninety-eight).

Pedpri_ema4 каза...

Английски дати могат да бъдат записани и във формата месец/ден/година с точка или наклонена черта помежду им.Ето примери:
01.17.98
01/17/98 – американски вариант.

Tsena Ben каза...

Варианти за изписване на датата - 25 юли 1976 година:
25th July, 1976
July 25 (25th), 1976
25 July 1976
The twenty-fifth of July, nineteen seventy-six
July the twenty-fifth, nineteen seventy-six

Димитър каза...

Умението правилно да изписвате дати е показател за Вашите познания по езика и доста удобно за ежедневието. Правилата не са кой знае колко сложни, но обърнете внимание, че има известни разлики между английските и американските дати.

MAgy_65 каза...

В британския английски, датите обикновено се записват в следния формат:
- 25 November 2015
- 20 April 1949
Обърнете внимание, че наименованието на месеците винаги се пише с главни букви.

vatev_54 каза...

Понякога пред годината се поставя запетая, като правилото важи, ако датата е част от изречение.
- 25 February, 1998
- 17 June, 1964
- My birthday is 20 May, 1975.

hanene каза...

При изписването на английски дати, често към деня се добавят двете букви за числително редно "-st"
21st September, 2015 (или 21 September, 2015),
14th March, 1998 (или 14 March, 1998).

Petya_Ta8eva каза...

Понякога датите изцяло се записват с числа, като за това има няколко формата:
14/5/2015
14-5-2015
14.5.2015

4ani_123 каза...

Добре е да помним, че в америкавския английски датите се пишат по-различно - в началото е месеца, след това деня. Преди годината се поставя запетая.
June 6, 2001
October 31, 2005

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: