Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 ноември 2014

Изразът "to be going to" | dLambow

Изразът "to be going to" (The phrase "to be going to")

 

Образуване на "to be going to"

В английски език изразът "to be going to" се образува от глагола "to go" във формата Present Continuous - am/is/are going, като тук се използва със значението на
  • “каня се”, 
  • “смятам да” ,
  • "възнамерявам да" 

+ инфинитива на смисловия глагол с частицата "to".

The phrase "to be going to"
Образуване на "to be going to"

Значения на израза.

Първото основно значение на израза "to be going to" се употребява за изразяване на намерение да се извърши някакво действие в бъдеще време.
  • We’re going to get married in June. — Ние се подготвяме за сватба през юни.
  • I’m going to work in summer. — Каня се (възнамерявам) да работя през лятото.
  • I am going to send him a parcel. — Възнамерявам да му изпратя колет.
  • How long are you going to stay with us? — Колко време (дълго) смяташ (възнамеряваш) да останеш у нас?

Избягване на тафтологията.

За да се избегне тафтологията, формата с "be going to" не се използва с глаголите "to go" и "to come".Вместо нея в тези случаи, обикновено се използва формата Present Continuous на същите глаголи.
  • Така вместо He is going to come here. – казват: He is coming here. — Той възнамерява на дойде тук (Той се кани да идва.)
  • Или When are you going home? — Кога смяташ да си идваш в къщи?

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: