Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Изразът "to be going to".

Образуване на "to be going to".

В английски език изразът "to be going to" се образува от глагола "to go" във формата Present Continuous - am/is/are going, като тук се използва със значението на
  • “каня се”, 
  • “смятам да” ,
  • "възнамерявам да" 
+ инфинитива на смисловия глагол с частицата "to".

Значения на израза.

Първото основно значение на израза "to be going to" се употребява за изразяване на намерение да се извърши някакво действие в бъдеще време.
  • We’re going to get married in June. — Ние се подготвяме за сватба през юни.
  • I’m going to work in summer. — Каня се (възнамерявам) да работя през лятото.
  • I am going to send him a parcel. — Възнамерявам да му изпратя колет.
  • How long are you going to stay with us? — Колко време (дълго) смяташ (възнамеряваш) да останеш у нас?

Избягване на тафтологията.

За да се избегне тафтологията, формата с "be going to" не се използва с глаголите "to go" и "to come".


Вместо нея в тези случаи, обикновено се използва формата Present Continuous на същите глаголи.
  • Така вместо He is going to come here. – казват: He is coming here. — Той възнамерява на дойде тук (Той се кани да идва.)
  • Или When are you going home? — Кога смяташ да си идваш в къщи?
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: