Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 март 2015

Английският гласен звук [ai] е дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [ai] е дифтонг (English vowel [ai] is a diphthong)

 

Звукът [ai] е дифтонг

Английският гласен звук [ai] е от групата на дифтонгите, което означава, че се състои от слятото произнасяне на два звука. Ядрото на дифтонга е гласната [a], при което езика е напред и върха му докосва долните зъби, има разстояние между челюстите а устните са леко разтегнати. След което езика заедно с долната челюст прави движение нагоре и в посока на гласната [i], като последната не трябва да е отчетлива.

English vowel [ai] is a diphthong
Звукът [ai] е дифтонг
 
Доста приблизително съответствие има този дифтонг с българското "ай", като в думите чай, дай, бай, рай. Това в повечето случаи няма да повлияе на смисъла на произнасяните английски думи, но ще предаде български акцент на говора.
Ето някои примери със звука [ai] в английски думи.

 • [ ais ] ice - лед
 • [ laif ] life - живот
 • [ wai ] why - защо
 • [ aitm ] item - пункт, точка
 • [ taim ] time - време
 • [ bait ] bite - хапя
 • [ ailənd ] island - остров
 • [ tʃaim ] chime - звън
 • [ trai ] try - опитвам се
 • [ maild ] mild - слаб
 • [ rait ] write - пиша
 • [ drai ] dry - сух
 • [ fail ] file - файл
 • [ kaind ] kind - мил
 • [ hai ] high - висок

Пред звучни съгласни [ai] се произнася по-дълго:

 • time [taim] време,
 • hide [haid] крия се;

Пред беззвучни съгласни [ai] се произнася по-кратко:

 • nice [nais] мил,
 • life [laif] живот.

Писмено обозначаване на звука [ai]

- С буквата "i" ако следва съгласна + нямо e:

 • time,
 • life,
 • chime,
 • jive,
 • ice,
 • item.

- С буквата "y" ако е в края на едносложни думи:

 • why,
  try,
  my,
  dry.

- С буквата "i" пред буквосъчетанията "ld", "nd", "gh":

 • mild,
 • kind,
 • high.
Това са основните правила за изписване и произнасяне на английският гласен звук [ai], който е и дифтонг в английски език, заедно с показателни примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: