Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 септември 2014

Специализиран минимум | dLambow

Специализиран минимум от думи по английски език

 

Специализирани минимуми

След Базовия минимум идват специализираните минимуми по английски език. Те са много и зависят от зоната на Вашите интереси. Всяка една област на познание или на комуникация
 • компютри,
 • интернет,
 • изкуство,
 • физика,
 • медицина,
 • опера,
 • земеделие...

си има свои минимуми от думи, с които може да се осъществява комуникация.


Минимум от думи по английски език
Специализирани минимуми

Ако Ви интересува медицина, не е необходимо да учите думи и термини от изкуството. Т.е. на втория етап от изучаване на английски език (след усвояване на общия минимум за общуване) се насочете към текстове, статии и публикации в интересуващата Ви област. И повторете процедурите на обучение с Базовия минимум

 • четене,
 • превеждане,
 • писане
 • произнасяне
докато заздравее у Вас убеждението че се справяте прилично. 

Така се добива сила в ползването на английски език - доказвате си го хиляди пъти с помощта на многобройни повторения, в различни комбинации на малко на брой, но най-често употребяваните в дадената област 500 - 800
 • думи,
 • фрази и
 • изрази.
Т.е. заучавате и то чрез практика не списък с думи, а заучавате реалната употреба на тези думи в реална обстановка. А точно кои думи да си вадите в речника, да превеждате и да заучавате - идва от реалните текстове, с които работите, а не според „научните“ предположения на някое си светило. Нито един професор не може да Ви даде списък с най-често използваните 600 думи в дадена област, защото те постоянно се менят.


Но даже да Ви даде някакъв списък, той не може да Ви даде реалната употреба. Това трябва Вие да го направите и то по начина, описан тук. Така че работете с реални английски текстове от практиката и ... повтаряйте. Повторението е майка на знанието. Помислете как сте научили български език като дете!! Чрез граматика, синтаксис и теория или чрез многократна (хиляди пъти) употреба в реални условия на различни
 • думи, 
 • фрази, 
 • текстове.
Ето това Ви се иска да избегнете с ползването на учител по английски език - труда, упоритата практика. А така „избягвате“ и полезното знание, способността практически да си служите с един много полезен инструмент за Вашето развитие - английски език, в т.ч. и специализираните минимуми от думи, от които имате нужда според своята специализация и интереси. Езикът, който използват 3 милиарда души по планетата.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: